Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Bricriu
#936187

Download miễn phí Chuyên đề Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 3

1. Vai trò của đất đai và sự cần thiết phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 3

1.1. Vai trò của đất đai. 3

1.2. Sự cần thiết phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 3

2. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 4

2.1. Khái niệm và vai trò của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 4

2.2. Căn cứ pháp lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 4

2.3. Trình tự và thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 6

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 7

3.1. Nhân tố khách quan. 7

3.2. Nhân tố chủ quan. 7

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG TỈNH NGHỆ AN 8

I. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của huyện Đô Lương. 8

1. Điều kiện tự nhiên. 8

1.1. Vị trí địa lý. 8

1.2. Điều kiện địa hình. 9

1.3. Điều kiện khí hậu, thủy văn. 9

1.4. Các nguồn tài nguyên. 9

2. Điều kiện kinh tế - xã hội. 9

2.1. Dân số và lao động. 9

2.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội. 10

2.3. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng. 10

II. Tình hình sử dụng và quản lý đất đai ở huyện Đô Lương tỉnh Nghệ An. 11

1. Hiện trạng sử dụng đất của huyện Đô Lương năm trong những năm gần đây. 11

2. Công tác quản lý đất đai của huyện Đô Lương trong những năm qua. 16

2.1. Công tác ban hành và thực hiện các văn bản pháp quy. 16

2.2. Công tác lập, quản lý địa giới hành chính và đăng ký biến động đất đai. 16

2.3. Công tác giao đất, đấu giá, cho thuê và thu hồi đất. 16

2.4. Công tác thanh tra đất đai, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo. 16

III. Thực trạng công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở huyện Đô Lương. 17

1. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân ở huyện Đô Lương. 17

1.1. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp. 17

1.2. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phi nông nghiệp. 18

2. Đánh giá chung công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Đô Lương. 22

2.1. Những kết quả đạt được. 22

2.2. Những khó khăn. 24

CHƯƠNG III. GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG 26

I. Mục tiêu & phương hướng thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thời gian tới. 26

II. Giải pháp thực hiện. 27

III. Một số đề nghị. 28

KẾT LUẬN 29

DANH TÀI LIỆU THAM KHẢO 30

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


sơ duyệt đơn để trình duyệt
Bước4: Xét duyệt đơn và cấp GCNQSD đất
Xét duyệt ở cấp có thẩm quyền
Lập hồ sơ địa chính
Cấp GCNQSD đất, thu lệ phí
Kết thúc công việc
Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sau khi đã hoàn thành đầy đủ các thủ tục giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Nhân tố khách quan.
Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đòi hỏi thông tin phải chính xác đòi hỏi công tác thu thập số liệu, khảo sát thực tế phải mất rất nhiều thời gian nó phụ thuộc vào điều kiện địa hình cụ thể từng địa phương, số lượng cán bộ địa chính cũng như kinh phí phục vụ cho công tác cấp giấy.
Nhân tố chủ quan.
_ Trình độ chuyên môn, quản lý của phần lớn cán bộ địa chính cấp xã còn rất yếu, chủ yếu công tác dựa vào kinh nghiệm. Một số địa phương thực hiện không đầy đủ trình tự cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hầu hết đều chưa lập hồ sơ địa chính và sổ mục kê đất
_ Công tác cấp giấy chứng nhận được thực hiện trong một thời gian dài, cán bộ địa chính xã thay đổi nhiều nên một số thông tin, hồ sơ sổ sách không được duy trì liên tục, độ tin cậy thấp.
_ Giấy chứng nhận và hồ sơ địa chính một số nơi chưa đồng bộ về chủng loại biểu mẫu, chất lượng thông tin, các thông tin biến động không được cập nhật thường xuyên,…
_ Bên cạnh đó, nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế, các giấy tờ của chủ sử dụng đất thiếu, bị mất hay không trùng khớp với hiện trạng sử dụng đất nên việc hoàn chỉnh hồ sơ địa chính gặp nhiều khó khăn. Nhiều nơi đã cấp xong giấy chứng nhận nhưng người dân vẫn chưa đến nhận gây ảnh hưởng đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG TỈNH NGHỆ AN
Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của huyện Đô Lương.
Điều kiện tự nhiên.
Vị trí địa lý.
Đô Lương là huyện đồng bằng bán sơn địa tiếp cận vùng núi Tây Bắc và Tây Nam, là giao điểm của các đường giao thông chính: quốc lộ 7, quốc lộ 46, quốc lộ 15A, 15B, là trung tâm giao lưu kinh tế và thị trường hàng hóa giữa các huyện miền núi trung du với các huyện đồng bằng, giữa nước ta với nước bạn Lào.
Đô Lương có 31 xã và 1 thị trấn với tổng diện tích tự nhiên là 35.072,66 ha, chiều dài nhất là 36 Km ( từ điểm 437 Khu cầu – Giang Sơn đến núi Thần Tuy – Đại Sơn), chiều rộng nhất là 21 Km ( từ xóm 2 Thuận Sơn đến xóm 7 Đại Sơn)
Đô Lương nằm về phía tây tỉnh Nghệ An
Phía Bắc giáp huyện Yên Thành
Phía Đông Nam giáp huyện Nam Đàn, Nghi Lộc
Phía Tây Bắc giáp huyện Tân Kỳ, Anh Sơn
Phía Nam giáp huyện Thanh Chương
Điều kiện địa hình.
Đô Lương có địa hình phức tạp gồm: đồng bằng, miền núi, vùng ven sông, vùng bán sơn địa mỗi vùng có những đặc điểm sinh thái riêng tao nên một nền nông nghiệp đa dạng.
Điều kiện khí hậu, thủy văn.
Đô Lương có chế độ khí hậu phức tạp mang tính chất khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, lượng mưa nhiều năm tương đối cao song phân bố không đều giữa các tháng, chịu ảnh hưởng của gió Lào về mùa hè và gió đông bắc về mùa đông.
Nhiệt độ bình quân trong năm là 23,80 C, lượng mưa bình quân 1,789 ml song chỉ tập trung vào 3 tháng (từ tháng 8 đến tháng 10 trên 1.000 ml, chiếm 60% lượng mưa cả năm).
Đô Lương có dòng sông Lam chảy qua địa phận dài 20 km, sông Đào 9 km và hệ thống sông Khuôn là nguồn cung cấp nước chính cho sản xuất nông nghiệp.
Tuy nhiên trên địa bàn huyện thường xuyên xảy ra lũ lụt ở 7 xã dọc theo sông Lam, tình hình sạt lở đất vẫn xảy ra nhiều trong mùa mưa, đặc biệt là những năm gần đây diện tích đất nông nghiệp mất do sạt lở tương đối lớn.
Các nguồn tài nguyên.
Theo thống kê năm 2008 diện tích đất đai ở huyện Đô Lương là 35.072,66 ha trong đó diện tích đất nông nghiệp chiếm gần 70% tổng diện tích. Do địa hình phức tạp nên tài nguyên đất của huyện khá phong phú bao gồm: đất phù sa, đất vàng đỏ, đất xám vàng,…
Bên cạnh đó Đô lương có các khoáng sản trữ lượng lớn như đá vôi, cát sạn, đất sét, sứ và cao lanh,… đây cũng là một thế mạnh đã được các cơ quan có chức năng khai thác nhằm thúc đẩy sự phát triển của huyện nhà.
Có nhiều sông ngòi chảy qua nên tài nguyên nước của huyện rất dồi dào phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, tưới tiêu cho nông nghiệp, giao thông đường sông.
Điều kiện kinh tế - xã hội.
Dân số và lao động.
Theo thống kê năm 2008 dân số huyện Đô Lương là 19.8 vạn. Về cơ cấu dân số:
_ Theo giới tính: Nam: 9,6 vạn người(48,45%), nữ 10,2 vạn người(51,55%)
_ Theo khu vực: thị trấn: 1.07 vạn người (5,4%), nông thôn 18.73 vạn người ( 94,6%)
Dân số của huyện phân bố không đều ở các xã, thị trấn, mật độ dân số bình quân là 564 người/km2
Đô Lương có nguồn lao động dồi dào, dân số thuộc độ tuổi lao động là 15.048 vạn người chiếm 75% tổng dân số. Hàng năm bình quân có khoảng 3.789 người bước vào độ tuổi lao động. Tuy nhiên số lao động chưa qua đào tạo chiếm một tỷ lệ khá lớn chiếm đến 64,7% tương đương với 9.736 vạn người. Đây là một trong những vấn đề cấn thiết cần được giải quyết để nâng cao chất lượng lao động.
Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội.
Với những tiềm năng và thế mạnh sẵn có, Đô Lương đang tiếp tục phấn đấu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngang tầm với nhiệm vụ, đẩy mạnh CNH – HĐH nông nghiệp nông thôn và có bước đốt phá mới, bảo đảm tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả bền vững, phấn đấu năm 2010 tổng giá trị sản xuất đạt 3.000 – 3.200 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 20.3%, cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp = 32%, Công nghiêp = 31.6%, dịch vụ = 36.4%, thu nhập bình quân đầu người từ 15.5 – 16 triệu đồng, tổng sản lượng lương thực = 90.000 tấn; đưa tổng đàn trâu bò và đàn lợn gấp 2.5 – 3 lần so với năm 2005, nâng độ che phủ rừng lên 45 –47%.
Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng.
_ Cho đến nay trên địa bàn huyện 100% số xã, thị đã có điện quốc gia, số hộ dùng điện lên đến 98,3%. Tuy nhiên tình trạng mất điện vẫn diễn ra thường xuyên ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân.
_ Về hạ tầng thông tin thì 100% số xã có đài truyền hình và điện thoại và phát triển khá nhanh.
_ Hệ thống cấp thoát nước sạch đã được dầu tư tuy nhiên chỉ đáp ứng được nhu cầu của thị trấn và các xã lân cận. Đa số các xã chưa đủ nước sạch để sinh hoạt, nhu cầu nước sạch của nhân dân còn rất cao nhưng chưa có điều kiện đáp ứng.
_ Đô lương là một huyện thuần nông nên hệ thống thủy lợi được chú trọng đầu tư để phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp. Nhìn chung hệ thống thủy lợi của huyện tương đối hoàn thiện nên sản lượng nông nghiệp hàng năm luôn đạt mức cao.
_ Đô Lương có đường tỉnh lộ 7A, 15A và đường 46 qua thị trấn nên trở thành một trung tâm kinh tế tiền năng. Những năm gần đây chính quyền đã đầu tư nâng cấp, đổ bê tong, rải nh...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online