Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By bantinhcamaubac_dn
#935982

Download miễn phí Báo cáo Thực tập tại Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư VINASHIN

MỤC LỤC

A. MỞ ĐẦU 1

B. NỘI DUNG 2

Phần I: Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần

xây dựng và đầu tư VINASHIN 2

I. Quá trình hình thành và phát triển: 2

II. Bộ máy tổ chức và chức năng nhiệm vụ: 4

III. Đặc điểm sản xuất kinh doanh: 6

1. Các ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: 6

2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh: 7

Phần II:Tình hình hoạt động của công ty cổ phần

xây dựng và đầu tưVINASHIN trong thời gian vừa qua 10

I. Kết quả hoạt động của công ty cổ phần xây dựng và đầu tư VINASHIN trong thời gian vừa qua ( 2005-2008): 10

II. Tình hình thực hiện các gói thầu 14

1. Năm 2006: 14

2. Năm 2007: 16

3. Năm 2008: 19

III. Một số khó khăn thách thức: 20

IV. Kết quả đạt được: 21

Phần III :Phương hướng hoạt động của công ty Cổ phần xây dựng và

đầu tư Vinashin trong thời gian tới (Năm 2009) 23

I. Phương hướng và mục tiêu kinh doanh năm 2009: 23

II. Mục tiêu đối với người lao động: 24

III. Một số biện pháp, giải pháp của công ty trong thời gian tới: 25

C. KẾT LUẬN 28

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ộng hàng ngày của Công ty.
Phó Giám đốc Kỹ thuật tham mưu và thay mặt Giám đốc quản lý việc thực hiện điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nói chung, đặc biệt là về mặt kỹ thuật thi công tại các công trường xây dựng của Công ty.
Phó Giám đốc Kinh doanh tham mưu và thay mặt Giám đốc quản lý và điều hành các hoạt động về sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu của Công ty, đặc biệt là kinh doanh máy móc thiết bị công nghiệp tàu thuỷ.
Phòng Hành chính - Nhân sự giúp việc cho Giám đốc trong công tác quản lý, bố trí nhân sự và các công tác hành chính.
Phòng Kế toán giúp việc cho Giám đốc trong công tác quản lý tài chính, kế hoạch vốn cho Công ty.
Phòng Kỹ thuật: giúp việc cho Giám đốc trong công tác lập hồ sơ kỹ thuật tổ chức thi công, hồ sơ hoàn công, thanh quyết toán các công trình xây dựng. Quản lý kỹ, mỹ thuật cho các công trình xây dựng.
Phòng Kế hoạch-Dự án giúp việc cho Giám đốc trong công tác lập Hồ sơ dự thầu thi công, dự toán thi công, giúp việc cho Giám đốc trong việc lập Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch về nhân lực, vật tư cho các công trình xây dựng, đảm bảo chất lượng các công trình xây dựng. Tổ chức thực hiện các dự án của Công ty.
Phòng Kinh doanh: giúp việc cho Giám đốc trong các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu máy móc thiết bị vật tư trong sản xuất công nghiệp đặc biệt là ngành công nghiệp tàu thủy.
Đội thi công cơ giới thực hiện vai trò quản lý, vận hành, bảo quản và sử dụng toàn bộ máy móc thiết bị của toàn Công ty.
Đội thi công số 1 giúp việc cho Giám đốc trong công tác thi công các công trình giao thông, thuỷ lợi, công trình cảng.
Đội thi công số 2 giúp việc cho Giám đốc trong công tác thi công công trình xây dựng dân dụng.
Đội thi công số 3 giúp cho Giám đốc trong công tác thi công công trình hạ tầng cơ sở, nạo vét, san lấp mặt bằng, các công trình điện, nước...
III. Đặc điểm sản xuất kinh doanh:
1. Các ngành nghề sản xuất kinh doanh chính:
- Xây dựng công trình giao thông, thuỷ lợi, công nghiệp và dân dụng
- Xây dựng công trình điện, trạm điện đến 35 KV
- Thi công xây lắp các công trình cảng;
- Xây dựng công trình hạ tầng; nạo vét, san lấp mặt bằng; xây dựng công trình thoát nước.
- Tư vấn, khảo sát các công trình giao thông, thuỷ công, công nghiệp, dân dụng và công trình cảng;
- Tư vấn xây dựng công trình cơ sở hạ tầng; Tư vấn xây dựng công trình giao thông vận tải (không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình)
- Dịch vụ kỹ thuật ứng dụng công nghệ mới.
- Sản xuất vật liệu xây dựng và cấu kiện bê tông đúc sẵn.
- Đầu tư kinh doanh bất động sản, nhà ở, nhà văn phòng.
- Môi giới xúc tiến thương mại.
- Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa, quốc tế và các dịch vụ phục vụ khách du lịch./.
- Kinh doanh, xuất nhập khẩu thiết bị, máy móc công nghiệp và dân dụng.
- Sản xuất, mua bán, xuất nhập khẩu các vật tư trong sản xuất công nghiệp.
- Chế tạo, lắp ráp, tích hợp các loại máy móc thiết bị.
- Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa các thiết bị, máy móc công nghiệp và dân dụng.
- Xây dựng công trình điện, trạm điện trên 35KV đến 110KV;
- Sản xuất, mua bán, lắp đặt, sửa chữa hàng điện, điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, viễn thông (trừ thiết bị thu phát sóng)
- Kinh doanh vật liệu xây dựng.
- Sản xuất, chế biến, mua bán các loại gỗ (trừ gỗ Nhà nước cấm)
- Mua bán, nuôi trồng các loại nông lâm thủy sản.
(Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)
2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh:
Mặt hàng sản xuất chủ yếu của Công ty hiện nay là xây lắp các công trình dân dụng trên toàn nước ( nhà xưởng, nhà làm việc, nhà chung cư…., hạng mục công trình như cầu tầu, kè bờ, san lấp mặt bằng…..)được xây dựng và sử dụng tại chỗ. Sản phẩm mang tính đơn chiếc chính yếu tố này cũng là một ưu điểm bởi Công ty không có những sản phẩm dở dang lưu chuyển trong nhiều thời gian, khi kết thúc một công trình ta có thể tính tức thời được giá vốn, doanh thu, lợi nhuận của một công trình một cách chính xác và thuận tiện. Song vì đặc thù của nghành xây dựng và sản phẩm là đơn chiếc nên lao động của Công ty thường xuyên di chuyển theo địa điểm mỗi công trình nên trong việc quản lý về mặt nhân sự cũng gặp nhiều khó khăn và chi phí chung cho toàn Doanh nghiệp sẽ bị tăng theo.
Căn cứ vào phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch và nhu cầu của thị trường trong từng thời kỳ, Công ty chủ động xây dựng mô hình tổ chức sản xuất và cơ cấu cho phù hợp với điều kiện, đặc điểm của từng giai đoạn phát triển và phải báo cáo với Tổng công ty theo phân cấp về quản lý tổ chức của Công ty.
Theo như lý thuyết lợi nhuận trước thuế chính là chỉ tiêu phản ánh hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Để tính được lợi nhuận thu được trong thời kỳ nhất định người ta căn cứ vào hai yếu tố là Thu nhập phát sinh trong thời kỳ nhất định và chi phí phát sinh nhằm đem lại thu nhập trong thời kỳ đó.
Công thức chung xác định lợi nhuận
Tổng Lợi nhuận = Tổng thu nhập – Tổng chi phí
Tổng Lợi nhuận trước thuế
==
Doanh
thu
thuần
--
Trị giá
vốn hàng
bán
Chi phí bán hàng
--
Chi phí quản lý doanh nghiệp phân bổ
Theo thưc tế ở công ty tính tổng Lợi nhuận trước thuế là
Tổng Lợi nhuận trước thuế
==
Lợi nhuận từ hoạt động KD
++
Lợi nhuận khác
Trong đó
LN từ HĐLD = LN gộp +(DTthu HĐTC – CP HĐTC)-(CP bán hàng+CPQLDN)
LN khác = Thu nhập khác – Chi phí khác
So sánh thưc tế với lý thuyết ta thấy cách tính lợi nhuận theo lý thuyết được tính thông qua cả giá vốn và các chi phí trọng khí đó lợi nhuận theo như thực tế thì chỉ tính trên lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận khác,bản chất về tính lợi nhuân sẽ như nhau nhưng cách tính theo như thực tế ở Công ty Cổ phần xây dựng và đầu tư VINSHIN đơn giản và dễ hiểu nó đựơc tính trên chỉ tiêu tổng hợp trong khi đó với lý thuyết thì lại tính trên các chỉ tiêu nhỏ lẻ, dễ nhầm lẫn trong khi tính toán.
Phần II:
Tình hình hoạt động của công ty cổ phần
xây dựng và đầu tưVINASHIN trong thời gian vừa qua
I. Kết quả hoạt động của công ty cổ phần xây dựng và đầu tư VINASHIN trong thời gian vừa qua ( 2005-2008):
Kết quả hoạt đông của công ty những năm gần đây thể hiện qua một số bảng, biểu đồ sau:
Bảng 1: Các chỉ tiêu chủ yếu
Năm
Giá trị SL hoàn thành
(tỷ đồng)
Doanh thu
(nghìn đồng)
TN doanh nghiệp
(nghìn đồng)
Tổng số lao động
(người)
TN bình quân của khối văn phòng
(đồng/người)
TNBQ của công nhân trực tiếp
(đồng/người)
2005
18,3
10.696.322
356.875
29
1.000.000
700.000
2006
42,15
31.009.090
215.000
42
1.475.350
1.564.000
2007
72,24
55.705.431
162.874
245
1.862.000
1.956.000
2008
118,88
70.177.196
723.487
-
2.050.000
2.145.000
Tổng cộng
251.57
16.7588.039
1.458.236
-
-
-
Nguồn: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh các năm 2005, 2006, 2007, 2008 Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Vinashin
Biểu đồ 1: sự tăng trưởng của sản lượng và doanh thu
Đơn vị: tỷ VNĐ
(Nguồn báo cáo hội đồng quản trị năm 2008 của Công ty cổ phần xây dựng và đầu tư Vinashin)
Biểu đồ 2: thể hiện sự tăng trưởng của thu nhập doanh nghiệp
Đơn vị : Tỷ đồng
...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement