Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Coy
#935974

Download miễn phí Chuyên đề Hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào thành phố Hải Phòng

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 3

1. Sự cần thiết phải đẩy mạnh hoạt động XTĐT và các nhân tố ảnh hưởng đến công tác XTĐT nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hải Phòng. 3

1.1 Sự cần thiết phải đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hải Phòng. 3

1.2 Các nhân tố tự nhiên, kinh tế- xã hội ảnh hưởng đến công tác XTĐT nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. 11

1.2.1 Môi trường tự nhiên. 11

1.2.2 Môi trường pháp lý 15

1.2.3 Dân số, lao động tại Hải Phòng. 16

1.2.4 Cơ sở hạ tầng kỹ thuật. 17

1.2.5 Tình hình kinh tế- xã hội. 21

2. Thực trạng công tác XTĐT nhằm tăng cường thu hút FDI vào Hải Phòng 24

2.1 Cơ quan XTĐT thành phố Hải Phòng. 24

2.1.1 Quá trình hình thành 24

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ 24

2.1.3 Cơ cấu tổ chức 26

2.2 Nội dung XTĐT nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Hải Phòng. 27

2.2.1 Xây dựng chiến lược, chương trình XTĐT của thành phố Hải Phòng 28

2.2.2 Xây dựng các mối quan hệ đối tác hiệu quả. 33

2.2.3 Xây dựng hình ảnh thành phố Hải Phòng trong mắt các nhà đầu tư . 38

2.2.4 Tiến hành vận động đầu tư 46

2.2.5 Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các nhà đầu tư 51

2.2.6 Giám sát và đánh giá các hoạt động và kết quả XTĐT. 55

3. Đánh giá về kết quả và hiệu quả của hoạt động XTĐT nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Hải Phòng 57

3.1 Một số kết quả đã đạt được 57

3.1.1 Kết quả đạt được 57

3.1.2 Các kết quả cụ thể 60

3.1.3 Nguyên nhân làm lên thành công của hoạt động XTĐT 68

3.2 Một số hạn chế trong công tác XTĐT nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 69

3.2.1 Một số hạn chế. 69

3.2.2 Nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại 72

CHƯƠNG II- GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 74

1. Phương hướng và mục tiêu thu hút FDI và hoạt động XTĐT của thành phố Hải Phòng 74

1.1 Phương hướng, mục tiêu thu hút FDI đến năm 2020 74

1.2 Phương hướng, mục tiêu hoạt động XTĐT của thành phố Hải Phòng 78

2. Mô hình SWOT trong hoạt động XTĐT tại thành phố Hải Phòng 80

3. Giải pháp đẩy mạnh hoạt động XTĐT nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. 82

3.1 Nâng cao chất lượng chiến lược XTĐT 82

3.2 Nâng cao chất lượng các công cụ XTĐT. 86

3.3 Tăng cường hoạt động Marketing( tiếp thị) địa phương 89

3.4 Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố. 92

3.5 Đảm bảo các vấn đề về quy hoạch 95

3.6 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công tác XTĐT. 96

3.7 Thường xuyên giám sát và đáng giá các hoạt động và các kết quả đạt được trong công tác XTĐT 98

3.8 Khắc phục hạn chế về tài chính 99

4. Một số kiến nghị 101

KẾT LUẬN 103

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


dựng các bước cụ thể cho chiến dịch vận động đầu tư. Cụ thể gồm 3 việc chính như sau:
Xây dựng kế hoạch marketing về những vấn đề trọng tâm của cuộc vận động, các mục tiêu cụ thể và các kế hoạch cụ thể.
Gửi thư trực tiếp cho các nhà đầu tư tiềm năng, lá thư phải chứa đựng đầy đủ các thông tin để thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư tiềm năng nhưng vẫn đảm bảo cô đọng và súc tích.
Thuyết trình tại công ty cho để thuyết phục các nhà đầu tư về cơ hội đầu tư tại thành phố. Bài thuyết trình phải đảm bảo có sức lôi cuốn, sinh động và tập trung được sự chú ý của các nhà đầu tư.
Bảng 1.15: Một số buổi thuyết trình tại các công ty
Tên buổi thuyết trình
Địa điểm
Thời gian
Hải Phòng- điểm đến của các nhà đầu tư
Công ty POSCO
2005
Hải Phòng- điểm đến của các nhà đầu tư
Công ty JH COS
2005
Hải Phòng- điểm đến của các nhà đầu tư
Công ty TNHH Showa Gloves
2006
Hải Phòng- điểm đến của các nhà đầu tư
Công ty TNHH Korg
2006
Hải Phòng- điểm đến của các nhà đầu tư
Công ty TNHH Sunwood Vina
2006
Hải Phòng- điểm đến của các nhà đầu tư
Công ty TNHH Kian Joo Canpack
2007
Hải Phòng- điểm đến của các nhà đầu tư
Công ty TNHH Seibi Semiconductor
2007
Hải Phòng- điểm đến của các nhà đầu tư
Công ty TNHH Acrylic Idea Factory East
2008
Hải Phòng- điểm đến của các nhà đầu tư
Công ty TNHH YAZAKI
2008
Hải Phòng- điểm đến của các nhà đầu tư
Công ty TNHH MASUOKA
2008
Hải Phòng- điểm đến của các nhà đầu tư
Công ty TNHH Tohuku Pioneer
2009
Hải Phòng- điểm đến của các nhà đầu tư
Công ty TNHH Maiko
2009
(Nguồn: Sở kế hoạch- đầu tư Hải Phòng)
Thứ ba, tạo ra các hướng vận động mới thông qua các hoạt động XTĐT như tham gia các cuộc triển lãm được tổ chức trong và ngoài nước ( bảng 1.9), tố chức các cuộc hội thảo về đầu tư là nơi gặp gỡ giữa các nhà đầu tư trong nước cũng như ngoài nước, các nhà đầu tư đã từng đầu tư hay đang tiến hành đầu tư tại thành phố, một cuộc hội thảo chuyên sâu vào một lĩnh vực đang kêu gọi đầu tư là một cách làm hiệu quả để tạo ra các đầu mối vận động đầu tư mới; tổ chức các đoàn vận động đầu tư giới thiệu cho các nhà đầu tư tiềm năng những cơ hội đầu tư của thành phố ( Bảng 1.10 và bảng 1.11).
2.2.5 Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cho các nhà đầu tư
Không chỉ cung cấp các dịch vụ hỗ trợ trước và trong quá trình triển khai dự án đầu tư mà các cơ quan XTĐT cần có dịch vụ hỗ trợ thuận lợi sau khi đầu tư. Khi các nhà đầu tư ra quyết định đầu tư thì không có nghĩa là mọi nhiệm vụ của cơ quan xúc tiến đã chấm dứt. Thực ra đó mới chỉ là bắt đầu- sự bắt đầu công việc hỗ trợ một cách có bài bản và lâu dài. Vấn đề này rất quan trọng để bảo đảm rằng khi một nhà đầu tư ra quyết định đầu tư, quá trính đầu tư của họ sẽ diễn ra thuận lợi nhất có thể. Chỉ có như vậy thành phố mới có thể giữ chân các nhà đầu tư, giúp họ thực sự an tâm và hài lòng về quyết định đầu tư của mình và tiếp tục có kế hoạch tái đầu tư hay mở rộng sản xuất trong tương lai và đồng thời giúp các nhà đầu tư mới an tâm hơn khi đầu tư vào thành phố bởi họ tin tưởng rằng họ sẽ được hỗ trợ nhiệt tình và chu đáo như các nhà đầu tư trước đó. Hơn thế nữa, nó tạo ra mối quan hệ khăng khít cũng như sự tin tưởng của các nhà đầu tư với cơ quan xúc tiến của thành phố
Hiện nay, cơ quan XTĐT Hải Phòng đã phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc hỗ trợ các nhà đầu tư từ việc tổ chức các cuộc đi thăm thực địa miễn phí, cũng như trong công tác cấp giấp phép kinh doanh, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ sau cấp phép...Cụ thể như sau:
Tổ chức các cuộc đối thoại với các doanh nghiệp FDI trên địa bàn theo từng nhóm vấn đề như: đất đai (đền bù giải phóng mặt bằng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất), hạ tầng kỹ thuật cung cấp cho doanh nghiệp (điện, nước, bưu chính viễn thông, đường gom…), lao động (hỗ trợ đào tạo, chính sách cho người lao động, giải quyết đình công tự phát…), thuế, hải quan…
Bảng 1.16: Một số cuộc đối thoại với các doanh nghiệp FDI của cơ quan XTĐT thành phố Hải Phòng
STT
Địa điểm tổ chức
Thời gian
1
Sở Kế hoạch- Đầu tư Hải Phòng
Feb-05
2
Khách Sạn Tray
Jun-05
3
Khách Sạn Tray
Mar-06
4
Khách Sạn quân đội
Sep-06
5
Nhà hát lớn
Apr-07
6
Khách sạn Hàng Hải
Aug-08
7
Khách sạn Tray
Nov-08
(Nguồn: Sở kế hoạch- đầu tư Hải Phòng)
Tố chức các chuyến đi thăm thực địa miễn phí khi các nhà đầu tư có nhu cầu (bao gồm: lên kế hoạch thăm, thu xếp chuyến thăm và chuẩn bị tài liệu hỗ trợ) để giới thiệu cụ thể cho các nhà đầu tư về địa điểm triển khai dự án.
Bảng 1.17: Các chuyến thăm thực địa trong các năm 2005- 2008
(Đơn vị: Chuyến)
Năm
2005
2006
2007
2008
Số chuyến thăm thực địa đã được tổ chức
23
37
89
112
(Nguồn: Sở kế hoạch- đầu tư Hải Phòng)
Đối với những dự án đầu tư có quy mô lớn và mục tiêu hoạt động thuộc lĩnh vực thành phố đặc biệt cần kêu gọi đầu tư, cần thành lập tổ công tác hay cán bộ theo dõi chuyên trách hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình từ khi khảo sát, lập hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư đến triển khai hoạt động.
Bảng 1.18: Các dự án quan trọng của thành phố năm 2008
STT
Tên dự án
Tổng vốn đầu tư
( triệu USD)
1
Dự án xây dựng đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng
1200
2
Dự án xây dựng cầu Đình Vũ- Cát Hải
1130
3
Dự án xây dựng cảng biển quốc tế Hải Phòng
1740
4
Dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo sân bay Cát Bi
100
5
Dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện Hải Phòng
132
6
Dựa án xây dựng khu công nghiệp Đình Vũ- Cát Hải
1310
(Nguồn: Sở kế hoạch- đầu tư Hải Phòng)
Tập trung cao độ cho công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho một số khu, cụm công nghiệp có tính khả thi cao.
Hỗ trợ, hướng dẫn quá trình cấp phép đầu tư hỗ trợ cho hoạt động đầu tư được triển khai một cách nhanh chóng, thuận lợi; tránh tình trạng gây kéo dài thời gian, gây khó khăn trong khâu cấp phép cũng như các vấn đề nảy sinh khác sau cấp phép như: xin giấy phép lao động, xin giấy phép cư trú, hải quan, giấy phép xây dựng, chế độ thuế…
Cụ thể, thời gian thực hiện cấp đăng ký kinh doanh đã được rút ngắn 50% so với qui định, góp phần giảm thời gian thực hiện thủ tục gia nhập thị trường của doanh nghiệp từ 45 ngày xuống còn 15 ngày giảm bớt các thủ tục hành chình rườm rà. Cụ thể như sau:
Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh: 57 thủ tục hành chính (thành lập và hoạt động Doanh nghiệp 40 thủ tục hành chính, thành lập và hoạt động Hợp tác xã: 17 thủ tục hành chính).
Lĩnh vực đầu tư: 15 thủ tục hành chính
Lĩnh vực đầu tư sử dụng vốn Ngân sách nha nước: 6 thủ tục hành chính
Lĩnh vực đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA): 2 thủ tục hành chính.
Lĩnh vực đấu thầu: 01 Thủ tục hành chính
Tóm lại, về các dịch vụ hỗ trợ cho các nhà đầu tư, từ khi Luật đầu tư 2005 có hiệu lực, thành phố quán triệt tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Luật bãi bỏ các ưu đãi về vấn đề giải phóng mặt bằng, thuế, phí lệ phí… mà áp d...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online