Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By in242ni
#935968 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết Nối


LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I : SỰ CẦN THIẾT GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG Ở ĐIỆN LỰC NGHỆ AN 3
1 – Tổn thất điện năng 3
1.1 – Khái niệm và phân loại 3
1.2 – Cách tính tổn thất điện năng 5
1.3 – Nguyên nhân gây ra tổn thất điện năng 5
2 – Một số nét chính về Điện lực Nghệ An: 7
2.1 – Quá trình hình thành và phát triển của Điện lực Nghệ An 7
2.2 – Chức năng, nhiệm vụ Điện lực Nghệ An 9
2.3 – Lĩnh vực kinh doanh 9
2.4 – Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy 10
2.4.1 – Bộ phận quản lý Ban lãnh đạo công ty gồm : 10
2.4.2 – Bộ phận sản xuất 13
2.5 – Tình hình về vốn, tài sản và nhân sự của Điện lực Nghệ An 14
3 – Sự cần thiết của giảm tổn thất điện năng 16
3.1 – Đối với ngành Điện 16
3.2 – Đối với nền kinh tế và xã hội 17
CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG Ở ĐIỆN LỰC NGHỆ AN 19
1 – Tình hình kinh doanh điện năng của Điện Lực Nghệ An trong những năm vừa qua 19
1.1 – Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh điện năng 19
1.2.1 – Sản lượng điện thương phẩm và phân phối điện năng: 20
1.2.2 – Tỷ lệ tổn thất điện năng: 22
1.2.3 – Giá bán điện bình quân và doanh thu: 24
1.2.4 – Hợp đồng mua bán điện: 25
2 – Tình hình tổn thất điện năng của Điện lực Nghệ An 26
2.1 – Thực trạng lưới điện của Điên lực Nghệ An năm 2008 26
2.1.1 – Công tác quản lý vận hành mạng lưới đường dây tải điện 26
2.1.2 – Công tác quản lý vận hành các trạm biến áp trung gian và phân phối: 28
2.1.3 – Quản lý đường dây hạ thế và công tơ đo điện : 30
2.2 – Phân tích tình hình tổn thất điện năng 30
3 – Các yếu tố ảnh hưởng đến tổn thất điện năng ở Điện lực Nghệ An 37
3.1 – Nguồn nhân lực: 37
3.2 – Kỹ thuật 39
3.3 – Khách hàng 41
3.4 – Điều kiện tự nhiên và các nhân tố môi trường 43
4 – Đánh giá 44
4.1 – Thành tựu 44
4.1.1 – Thành tựu chung: 44
4.1.2 – Thành tựu đạt được trong công tác giảm tổn thất điện năng: 45
4.2 – Hạn chế và nguyên nhân 47
4.2.1 – Hạn chế: 47
4.2.2 – Nguyên nhân : 48
CHƯƠNG III : GIẢI PHÁP GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG Ở ĐIỆN LỰC NGHỆ AN 50
1 – Cơ hội, thách thức và định hướng phát triển của Điện lực Nghệ An 50
1.1 – Cơ hội: 50
1.2 – Thách thức 51
1.3 – Định hướng phát triển của Điện lực Nghệ An 52
2 – Phương hướng giảm tổn thất điện năng của Điện lực Nghệ An 53
2.1 – Mục tiêu của chương trình giảm tổn thất điện năng 53
2.2 – Các giải pháp thực hiện của điện lực Nghệ An 54
2.2.1 – Giải pháp về tổ chức 54
2.2.2 – Giải pháp về kinh doanh 57
2.3.3 – Giải pháp về kỹ thuật 61
2.3.4 – Giải pháp về vận hành lưới điện 62
3 – Kiến nghị với cấp trên nhằm giảm tổn thất điện năng 63
3.1 – Kiến nghị với ngành điện 63
3.2 – Kiến nghị với Điện lực Nghệ An 66
3.2.1 – Giải pháp 1: xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý kinh doanh điện và nâng cao trình độ chuyên môn và tay nghề cho lao động 66
3.2.2 – Giải pháp 2: nâng cao ý thức sử dụng điện của khách hàng 68
KẾT LUẬN 69

LỜI MỞ ĐẦU
Việt Nam đang trên con đường phát triển và hội nhập mạnh mẽ vào nền kinh tế quốc tế. Chúng ta đang từng bước gỡ bỏ hàng rào về hành chính, thuế quan… Các doanh nghiệp của Việt Nam phải đối mặt với sự cạnh tranh bình đẳng với các tập đoàn kinh tế đa quốc gia hùng mạnh trên thế giới đặc biệt là sau khi chúng ta gia nhập tổ chức thương mại quốc tế WTO. Tập đoàn Điện lực Việt Nam với mục tiêu hoạt động: kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu nhà nước đầu tư tại EVN và vốn của EVN đầu tư vào các doanh nghiệp khác; giữ vai trò trung tâm để phát triển một Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam đa sở hữu, trong đó sở hữu nhà nước là chi phối; tối đa hiệu quả hoạt động của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.
Trong quá trình hội nhập và phát triển, Điện năng đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia bởi nó cung cấp điện cho các ngành nghề khác có thể hoạt động sản xuất kinh doanh, nếu không có điện thì ngành công nghiệp không thể tồn tại và phát triển. Bên cạnh đó, điện cũng rất cần thiết cho đời sống sinh hoạt dân cư, nó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Chính vì vậy, ngành điện luôn được giành sự quan tâm hàng đầu của Chính phủ.
Trong sản xuất và kinh doanh điện năng, lượng điện dùng để truyền tải và phân phối điện luôn tỷ lệ nghịch với hiệu quả kinh doanh và là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý. Chỉ khi nào lưới điện đạt đến mức “siêu dẫn” thì “mặt trận” giảm tổn thất điện năng mới không còn nóng bỏng. Nhưng để lưới điện đạt đến mức “siêu dẫn” chỉ có trong phòng thí nghiệm. Còn trên thực tế, lượng điện thất thoát trong kinh doanh không chỉ là vấn đề dây dẫn, lưới điện, cách vận hành, đó là thất thoát kỹ thuật, mà còn là gian lận trong sử dụng điện. Giảm tổn thất điện năng là một nhiệm vụ hết sức quan trọng trong sản xuất và kinh doanh của ngành điện. Nếu giảm được tổn thất điện năng thì kinh doanh điện năng mới có hiệu quả và đời sống CBCNV mới được nâng cao. Đó là mục tiêu chiến lược của ngành điện nói chung và Điện lực Nghệ An nói riêng.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc giảm tỷ lệ tổn thất điện năng đối với các doanh nghiệp kinh doanh điện. Trong thời gian thực tập tại phòng Kế hoạch của Điện lực Nghệ An, với việc tiếp thu từ thực tế, kết hợp với những kiến thức đã được học tập và đặc biệt được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo TS.Nguyễn Tiến Dũng, của cán bộ phòng Kế hoạch, em xin lựa chọn và nghiên cứu đề tài: “Một số giải pháp giảm tổn thất điện năng ở Điện lực Nghệ An”.
Đề tài được chia làm 3 chương:
Chương I: Sự cần thiết giảm tổn thất điện năng ở Điện lực Nghệ An.
Chương II: Thực trạng tổn thất điện năng ở Điện lực Nghệ An.
Chương III: Giải pháp giảm tổn thất điện năng ở Điện lực Nghệ An.
Do trình độ hiểu biết về lý luận và thực tiễn còn hạn chế nên đề tài còn có nhiều thiếu sót, em mong được sự góp ý của các thầy cô để đề tài được thực tế và hoàn thiện hơn.

CHƯƠNG I : SỰ CẦN THIẾT GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG Ở ĐIỆN LỰC NGHỆ AN
1 – Tổn thất điện năng
1.1 – Khái niệm và phân loại
Tổn thất điện năng là lượng điện tiêu hao và thất thoát trong quá trình truyền tải và phân phối từ các nhà máy điện đến các đối tượng sử dụng điện thông qua hệ thống đường dây tải điện và các trạm biến áp.
Có nhiều cách phân loại tổn thất điện năng tùy theo phương pháp và mục đích phân loại.
• Theo các giai đoạn phát sinh tổn thất thì tổn thất được phân loại:

+ Tổn thất trong quá trình sản xuất
Là lượng điện tiêu hao ngay tại nhà máy điện do việc sử dụng không hết công suất của máy phát điện và do việc điều độ hệ thống điện không đồng bộ dẫn đến tình trạng công suất phát điện lớn hơn công suất tiêu thụ của các hộ dùng điện.
+ Tổn thất điện năng trong quá trình truyền tải và phân phối
Là lượng điện năng tiêu hao trong quá trình đưa điện năng từ nhà máy điện tới các hộ dùng điện. Đây là do nguyên nhân khách quan (các yếu tố tự nhiên và môi trường, kỹ thuật và công nghệ…) và nguyên nhân chủ quan (trình độ quản lý) gây ra.
+ Tổn thất điện năng ở khâu tiêu thụ
Là lượng điện năng tiêu hao trong quá trình sử dụng các thiết bị điện của người tiêu dùng. Vấn đề này được quyết định bởi mức độ hiện đại, tiên tiến của thiết bị điện, trình độ và ý thức sử dụng các trang thiết bị đó của người tiêu dùng.
• Theo tính chất của tổn thất thì tổn thất điện năng được chia thành:
+ Tổn thất kỹ thuật
Tổn thất kỹ thuật trong các mạng điện là đặc biệt quan trọng bởi vì nó dẫn đến tăng vốn đầu tư để sản xuất và truyền tải điện năng cũng như chi phí về nguyên liệu. Tổn thất kỹ thuật gồm có:
- Tổn thất máy biến áp (MBA):
Máy biến áp là thiết bị điện làm việc theo nguyên lý cảm ứng, chuyển đổi năng lượng từ điện áp này sang điện áp khác phù hợp với mục đích sử dụng. Trong quá trình làm việc MBA tiêu tốn một lượng điện năng nhất định, điện năng này chủ yếu: do từ hóa lõi thép (tổn thất sắt), do sự phát nhiệt của cuộn dây, do tổn hao trong dầu MBA và các vật liệu cách điện khác.
- Tổn thất điện năng trong các mạch đo đường: việc thanh toán tiền điện hàng tháng giữa bên bán và bên mua điện thông qua hệ thống đo đếm điện năng bao gồm: công tơ điện, máy biến dòng, máy biến áp đo lường, sơ đồ đo.
Khi lắp đặt hệ thống đo đếm điện năng phải căn cứ vào công suất phụ tải sử dụng mà lắp đặt trực tiếp hay gián tiếp cho phù hợp. Trong quá trình làm việc sẽ tồn tại một lượng tổn thất điện năng do chính các thiết bị đo gây nên, nó phụ thuộc vào cấp chính xác của công tơ điện, máy biến dòng và máy biến áp đo lường.
+ Tổn thất thương mại
Là tổn thất điện năng trong quá trình truyền tải, phân phối điện năng do sự không hoàn thiện của hệ thống đo đếm, thất thi tiền điện, gian lận…
1.2 – Cách tính tổn thất điện năng
Điện nhận tiêu thụ - Điện thương phẩm
Tỷ lệ tổn thất =¬¬¬¬
Điện nhận tiêu thụ

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By ktsduchai
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1044029 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement