Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Trevian
#935962

Download miễn phí Chuyên đề Giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương I : Lý luận chung về cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Thương mại 2

I. Khái quát hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Thương Mại: 2

1. Tính tất yếu của sự hình thành cho vay tiêu dùng trong Ngân hàng Thương mại 2

2. Khái niệm về cho vay tiêu dùng. 3

3. Vai trò của cho vay tiêu dùng 3

3.1 Đối với người tiêu dùng. 3

3.2 Đối với Ngân hàng thương mại. 4

3.3 Đối với nền kinh tế – xã hội. 4

4. Phân loại cho vay tiêu dùng. 5

4.1 Căn cứ vào mục đích vay. 5

4.2 Căn cứ vào cách hoàn trả. 5

4.3 Căn cứ vào nguồn gốc các khoản nợ. 6

II. Mở rộng cho vay tiêu dùng 8

1. Quan niệm về mở rộng cho vay tiêu dùng 8

2. Các chỉ tiêu đo lường việc mở rộng cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Thương mại 8

3. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc mở rộng cho vay tiêu dùng 11

3.1 Các nhân tố chủ quan: 11

3.2 Nhân tố khách quan: 12

Chương II : Thực trạng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương 14

I. Tổng quan về Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội : 14

1. Quá trình hình thành và phát triển 14

2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Hà Nội 15

3. Thực trạng hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Hà Nội 16

II. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Hà Nội 17

1. Các quy chế pháp lý về hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 17

2. Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội 18

2.1 Tình hình cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội 18

2.1.1 Tốc độ tăng trưởng cho vay tiêu dùng 19

2.1.2 Tỷ trọng của dư nợ cho vay tiêu dùng 20

2.1.3 Các sản phẩm cho vay tiêu dùng 20

3. Đánh giá hiệu quả hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội 28

III. Những hạn chế và nguyên nhân : 30

1. Những hạn chế: 30

2. Nguyên nhân: 31

Chương III : Một số giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội. 35

I. Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Hà Nội: 35

1. Định hướng kinh doanh chung của Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Hà Nội : 35

2. Định hướng phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng của Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh Hà Nội 36

II. Một số giải pháp mở rộng cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Hà Nội: 37

1. Nhóm giải pháp nâng cao tính cạnh tranh của các sản phẩm cho vay tiêu dùng 37

1.2 Hoàn thiện, đa dạng hóa hình thức và sản phẩm cho vay tiêu dùng 38

1.3 Xác định những sản phẩm chiến lược 39

1.4 Xây dựng chính sách lãi suấ linh hoạt 39

1.5 Cải thiện chính sách cho vay tiêu dùng 40

2. Nâng cao chất lượng của công tác khách hàng 41

2.1 Xây dựng các nhóm khách hàng mục tiêu 41

2.2 Phân loại khách hàng 42

2.3 Duy trì mối quan hệ tốt và lâu dài với khách hàng 42

2.4 Xây dựng văn hóa giao dịch Vietcombank 43

3. Mở rộng chiến dịch quảng cáo và tiếp thị sản phẩm 44

4. Nâng cao trình độ của nguồn nhân lực 45

5. Mở rộng mạng lưới hoạt động của Ngân hàng 46

6. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và hệ thống thông tin 47

III. Một số kiến nghị 47

1. Kiến nghị đối với Chính phủ, các Bộ ngành 47

2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước 49

3. Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 50

KẾT LUẬN 52

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


nợ cho vay tiêu dùng
BẢNG 4 – Tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng của Vietcombank Hà Nội
Giai đoạn 2007-2009
Đơn vị : Tỷ đồng
Chỉ tiêu
2007
2008
2009
Tổng dư nợ
2.553
2.524
2.638
- Dư nợ Cho vay tiêu dùng
145
178
206
- Tỷ trọng dư nợ Cho vay tiêu dùng (%)
5,7
7,0
8,0
(Nguồn : Phòng Quản lý nợ - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Hà Nội)
Qua Bảng 4 ta thấy hoạt động cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Hà Nội là quá nhỏ bé so với qui mô tín dụng của Ngân hàng với hoạt động cho vay sản xuất kinh doanh là chủ yếu mà các món vay này thường có trị giá lên tới hàng chục, hàng trăm tỷ đồng. Trong khi đó tỷ lệ cho vay tiêu dùng trên tổng dư nợ của các ngân hàng thương mại khác trên địa bàn đều dao động ở mức từ 8-12%.
2.1.3 Các sản phẩm cho vay tiêu dùng
Để đánh giá đầy đủ hơn về sự tăng trưởng cho vay tiêu dùng của Vietcombank Hà Nội, ta sẽ tiến hành xem xét sự tăng trưởng của từng sản phẩm cho vay tiêu dùng. Ở đây ta xem xét cơ cấu dư nợ của các sản phẩm cho vay tiêu dùng theo một số hình thức cho vay của Ngân hàng.
* Căn cứ theo kỳ hạn vay
Cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng của Ngân hàng theo kỳ hạn cho vay được phản ánh tại bảng 5 sau đây.
BẢNG 5 – Cơ cấu cho vay tiêu dùng của Vietcombank Hà Nội
theo kỳ hạn vay – Giai đoạn 2007-2009
Đơn vị : tỷ đồng
Chỉ tiêu
2007
2008
2009
Dư nợ Cho vay tiêu dùng
145
178
206
- Ngắn hạn
Tỷ trọng (%)
97
67
111
62
120
58
- Trung và dài hạn
Tỷ trọng (%)
48
33
67
38
86
42
(Nguồn : Phòng Quản lý nợ - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Hà Nội)
Ta thấy cơ cấu cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Hà Nội trong những năm qua chủ yếu là cho vay ngắn hạn, phần cho vay trung, dài hạn luôn chiếm tỷ trọng nhỏ hơn trong Dư nợ cho vay tiêu dùng. Để thấy rõ hơn về cơ cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo kỳ hạn, ta theo dõi Biểu đồ 6 dưới đây.
BIỂU ĐỒ 6: CƠ CẤU DƯ NỢ CHO VAY TIÊU DÙNG THEO KỲ HẠN
Biểu đồ 6 cho thấy hầu hết khách hàng vay vốn tại Ngân hàng là vay ngắn hạn. Các món vay ngắn hạn tại Ngân hàng chủ yếu tập trung vào loại hình cho vay cầm cố giấy tờ có giá do thủ tục cầm cố các chứng từ có giá rất đơn giản, thuận tiện, từ đó có thể đáp ứng được nhu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng. Lãi suất vay ngắn hạn thấp hơn nhiều so với lãi suất vay trung, dài hạn và các khoản cho vay tiêu dùng có trị giá thấp nên thời gian khách hàng tích lũy đủ tiền để trả là không lâu, do đó khách hàng thường lựa chọn hình thức vay ngắn hạn.
Khai thác sản phẩm cho vay tiêu dùng trung, dài hạn đem lại nhiều lợi ích cho Ngân hàng - Ngân hàng có lợi nhuận cao hơn và ổn định hơn so với sản phẩm cho vay ngắn hạn do trị giá món vay khá lớn, thời gian vay dài, lãi suất cao hơn lãi suất ngắn hạn và chi phí/lợi nhuận cũng thấp hơn so với cho vay ngắn hạn.
* Căn cứ theo loại tài sản được tài trợ
BẢNG 7 - Cơ cấu cho vay tiêu dùng của Vietcombank Hà Nội
theo loại hình tài sản được tài trợ – Giai đoạn 2007-2009
Đơn vị tính : tỷ đồng
Chỉ tiêu
2007
2008
2009
Dư nợ
07/06
(%)
Dư nợ
08/07
(%)
Dư nợ
09/08
(%)
Dư nợ cho vay
tiêu dùng
145
178
206
1. Cho vay mua nhà /căn hộ chung cư, biệt thự, xây dựng và sửa chữa nhà ở
120
89
154
128
183
119
Tỷ trọng (%)
83
87
89
2. Cho vay mua Ô tô trả góp
25
221
24
96
23
96
Tỷ trọng (%)
17
13
11
3. Cho vay du học
0
0
0
0
0
0
Tỷ trọng (%)
0
0
0
(Nguồn : Phòng Quản lý nợ - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Hà Nội)
Sản phẩm Cho vay mua nhà/căn hộ chung cư, biệt thự, xây dựng và sửa chữa nhà ở năm 2007 tuy có giảm nhưng vẫn đạt 120 tỷ đồng, bằng 89% so với năm 2006. Đến năm 2008, dư nợ của sản phẩm cho vay này đạt 154 tỷ, chiếm 87% trong dư nợ và tăng 28% so với năm trước. Và đến năm 2009, dư nợ đạt 183 tỷ chiếm 89% trong dư nợ và tăng 19% so với năm 2008.
Năm 2007, 2008 và 2009, dư nợ của sản phẩm cho vay mua ô tô trả góp tuy có tăng nhưng tỷ trọng chiếm trong dư nợ cho vay tiêu dùng không cao. Cụ thể năm 2007 đạt 25 tỷ dư nợ, tăng 121% so với năm 2006 và chiếm 17% trong dư nợ. Năm 2008 đạt 24 tỷ và chiếm 13% trong tổng dư nợ và năm 2009 đạt 23 tỷ và chiếm 11%.
Sản phẩm Cho vay du học không đáng kể và không thường xuyên năm 2007 ,2008 và 2009 không có phát sinh.
* Căn cứ theo cách đảm bảo tiền vay
BẢNG 8 – Cơ cấu cho vay tiêu dùng của Vietcombank Hà Nội
theo cách đảm bảo tiền vay – Giai đoạn 2007-2009
Đơn vị tính : tỷ đồng
Chỉ tiêu
2007
2008
2009
Dư nợ
07/06
(%)
Dư nợ
08/07
(%)
Dư nợ
09/08
(%)
Dư nợ cho vay
tiêu dùng
145
178
206
1. Cho vay cầm cố giấy tờ có giá, thế chấp tài sản
130
91
165
127
187
113
Tỷ trọng (%)
90
93
91
2. Cho vay tín chấp
15
192
13
87
19
146
Tỷ trọng (%)
10
7
9
(Nguồn : Phòng Quản lý nợ - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Hà Nội)
Qua bảng trên ta thấy tỷ trọng dư nợ cho vay tiêu dùng chủ yếu tập trung vào sản phẩm Cho vay cầm cố giấy tờ có giá, thế chấp tài sản và tỷ trọng này luôn duy trì ở mức trên 90%. Còn sản phẩm Cho vay tín chấp có dư nợ chiếm một tỷ trọng khá nhỏ trong dư nợ cho vay tiêu dùng, chỉ chiếm 4% hay 5%, cao nhất là năm 2007 chiếm 10% và năm 2009 chiếm 9% còn năm 2008 chiếm 7%.
Ngoài ra nếu căn cứ theo cách cho vay thì với cách cho vay tiêu dùng trực tiếp, Vietcombank Hà Nội đang thực hiện thông qua cách thức Cho vay tiêu dùng thông qua nghiệp vụ phát hành thẻ tín dụng và cho vay thấu chi qua thẻ tín dụng. Thực chất của thẻ tín dụng là Ngân hàng cho khách hàng vay tiền để tiêu.
Cho vay tiêu dùng thông qua nghiệp vụ phát hành thẻ được biểu hiện ở doanh số chi tiêu của chủ thẻ.
BẢNG 9 – Doanh số chi tiêu qua thẻ tín dụng của Vietcombank Hà Nội
Giai đoạn 2007 - 2009
Đơn vị : triệu đồng
Thẻ
2007
2008
2009
Doanh số
07/06
(%)
Doanh số
08/07
(%)
Doanh số
09/08
(%)
- Visa
31.840,28
41
43.939,56
38
52.957,32
21
- Master
5.867,73
53
7.449,51
27
9.523,48
28
- Amex
1.763,10
87
2.559,64
45
3.648,58
43
Tổng
39.471,11
53.718,87
66.129,38
(Nguồn : Phòng Thanh toán Thẻ - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Hà Nội)
Với thói quen sử dụng tiền mặt trong giao dịch mua bán của người Việt Nam nên thẻ tín dụng vẫn còn là điều mới mẻ đối với đa số tầng lớp nhân dân. Thẻ tín dụng do Ngân hàng phát hành chỉ tập trung vào một số đối tượng khách hàng có thu nhập cao hay có nhu cầu đi nước ngoài (đi công tác, du lịch, du học,…). Ngân hàng cần tập trung đẩy mạnh công tác phát hành thẻ tín dụng vì hình thức cho vay tiêu dùng này khá an toàn do hạn mức của thẻ tín dụng chỉ bằng 75% trị giá món tiền khách hàng kỹ quỹ. Nếu phát sinh nợ quá hạn, Ngân hàng có thể xử lý nhanh chóng mà không mất nhiều chi phí và thời gian xử lý như các hình thức cho vay khác.
2.1.4 Thu lãi từ cho vay tiêu dùng
Thu lãi từ cho vay tiêu dùng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Hà Nội chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng thu lãi cho vay của Ngân hàng nhưng có xu hướng tăng đều đặn qua các năm. Điều đó cho thấy việc phát triển cho vay tiêu dùng của Vietcombank Hà Nội đã phát huy hiệu quả và ngày càng có triển vọng.
BẢNG 10 – Thu lãi từ cho vay tiêu dùng của Vietcombank Hà Nội
Giai đoạn 2007 - 2009
Đơn vị tính : tỷ đồng
Chỉ tiêu
2007
2008
2009
Giá trị
07/06
(%)
Giá trị
08/07
(%)
Giá trị
09/08
(%)
1. Thu lãi từ
cho vay tiêu dùng
9,2
108
13
142
...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement