Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhoxsam_alone
#935956

Download miễn phí Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liên với CNXH trong thực tiễn Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC

Trang

A. LỜI MỞ ĐẦU 1

B. NỘI DUNG 3

I. Hồ Chí Minh là hiện thân sáng chói của tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, là mẫu mực của tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường, đổi mới và sáng tạo 3

1. Cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH 3

1.1 Cơ sở hình thành tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH 3

1.2 Mối quan hệ biện chứng của “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH” 4

1.3 Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH qua các thời kỳ 5

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh là mẫu mực của tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường, đổi mới và sáng tạo 7

2.1. Tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường 7

2.2 Những đổi mới và sáng tạo cách mạng của chủ tịch Hồ Chí minh trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam 9

II. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liên với CNXH trong thực tiễn Việt Nam hiện nay 12

C. KẾT LUẬN 14

TÀI LIỆU THAM KHẢO 15

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


văn hóa nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh nhân dân của khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân…”.
Trải qua bao thăng trầm lịch sử, từ thời kỳ kháng chiến chống giặc ngoại xâm cho đến khi nước nhà hoàn toàn độc lập thống nhất, xây dựng CNXH, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn luôn là ngọn đuốc soi sáng cho bao thế hệ dân tộc Việt Nam.
Trong xu thế hội nhập toàn cầu tình hình chính trị quốc tế và trong nước có nhiều biến động phức tạp và nhạy cảm. Đảng và nhà nước ta vẫn kiên định lập trường và khẳng định chủ nghĩa Mac_Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho hoạt động của Đảng. Tư tưởng Hồ Chí Minh đã dẫn dắt dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác và tiếp tục có ý nghĩa quyết định sự phát triển của cách mạng nước nhà. Xuyên suốt tư tưởng của Người là tư tưởng: “Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực tự cường, đổi mới và sáng tạo”. Vì vậy trong bài diễn văn tại lễ kỷ niệm 105 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Người là hiện thân sáng chói của tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, là mẫu mực của tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, đổi mới và sáng tạo”. Dưới đây là bài phân tích và chứng minh nhận định trên cùng với thực tiễn Việt Nam về tư tưởng đó.
Tuy đã có nhiều cố gắng nhưng bài viết không thể tránh khỏi những sai lầm và thiếu sót, rất mong cô giáo và các bạn góp ý để bài viết được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên
B. NỘI DUNG
I. Hồ Chí Minh là hiện thân sáng chói của tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, là mẫu mực của tinh thần độc lập tự chủ, tự lực tự cường, đổi mới và sáng tạo
1. Cốt lõi của tư tưởng Hồ Chí Minh là độc lập dân tộc gắn liền với CNXH
1.1 Cơ sở hình thành tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH
Trong lịch sử phát triển, nhân loại đã sản sinh ra biết bao giá trị cao đẹp, nhưng cũng gây ra không ít những hậu quả tai hại. Chủ nghĩa thực dân là một trong những hậu quả tai hại nhất của nhân loại, “Nó đem xiềng xích, áp bức, đói nghèo, ngu dốt, bệnh tật…đè nặng lên số phận các dân tộc nhược tiểu”. Vì vậy trong thế kỷ XX, việc giành độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia là khát vọng cháy bỏng của dân tộc thuộc địa bị áp bức và Hồ Chí Minh là biểu tượng của khát vọng đó.
Ở Việt Nam vào năm 1858, thực dân Pháp đã nổ súng xâm lược nước ta. Để giữ ngai vàng của mình, triều đình nhà Nguyễn đã từng bước chấp nhận sự bảo hộ của Pháp; và đến năm 1884 với hiệp ước Patonot ( 6/ 6 / 1884 ) Việt Nam từ một quốc gia phong kiến độc lập trở thành thuộc địa nửa phong kiến.
Phát huy chủ nghĩa yêu nước và giá trị truyền thống Việt Nam, nhân dân ta từ Bắc chí Nam đã liên tục nổi dậy chống thực dân Pháp, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa của Nguyễn Thiện Thuật, Hoàng Hoa Thám ( miền Bắc ), Nguyễn Xuân Ôn, Phan Đình Phùng ( ở miền Trung ), và Trương Công Định, Nguyễn Trung Thực ( ở miền Nam ).Trong những thập niên đầu thế kỉ XX, có các phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp như: Đông Du, Đông Kinh nghĩa thục, Việt Nam Quang phục hội, khởi nghĩa Yên Bái…Tất cả các cuộc khởi nghĩa và phong trào đấu tranh này đã gây ra cho thực dân Pháp những tổn thất, khó khăn nhất định nhưng cuối cùng đều thất bại chứng tỏ rằng, những con đường giải phóng dân tộc dưới ngon cờ tư tưởng phong kiến hay tư tưởng tư sản là không đáp ứng được yêu cầu khách quan là giành độc lập, tự do của dân tộc do lịch sử đặt ra. Hồ Chí Minh đã rất khâm phục tinh thần cứu nước của ông cha, nhưng Người không tán thành các con đường cứu nước ấy, mà quyết tâm ra đi tìm một con đường cứu nước mới.
Trên con đường cứu nước, cứu dân, Hồ Chí Minh đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mac_Lênin
Con đường mới của cách mạng Việt Nam. Người khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản…”_Đó chính là con đường “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH”.
Con đường “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH” của Hồ Chí Minh khác về cơ bản với con đường giải phóng dân tộc của những người đi trước. Con đường giải phóng dân tộc của Hồ Chí Minh phản ánh đúng yêu cầu, tất yếu của cách mạng và dựa trên chủ nghĩa Mac_Lênin gắn liền với tiến bộ xã hội nên nó là con đường duy nhất đúng đắn và tất yếu giành thắng lợi.
1.2 Mối quan hệ biện chứng của “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH”
+ Độc lập dân tộc là mục tiêu trước mắt, là tiền đề và điều kiện tiên quyết để xây dựng CNXH.
Theo Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc là sự tồn tại và phát triển của dân tộc trong đó bảo đảm sự thống nhất chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của đất nước. Người đã từng khẳng định: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thể mòn; song chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Độc lập dân tộc gồm sự độc lập và tự chủ trong việc lựa chọn con đường phát triển và tự mình quyết định vận mệnh của dân tộc mình trong quan hệ hợp tác bình đẳng với các quốc gia, dân tộc khác; không lệ thuộc, phụ thuộc vào bất cứ nước nào, dân tộc nào”. Vì vậy độc lập dân tộc nhất thiết phải là độc lập về kinh tế và chính trị, đó là cơ sở bảo đảm cho độc lập về văn hóa, cho việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc khi tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.
Độc lập dân tộc bao giờ cũng gắn với dân chủ, tự do, bình đẳng và hạnh phúc. Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Tất cả dân tộc trên thế giới sinh ra đều có quyền bình đẳng, dân tộc nào cũng có quyền sống, được sung sướng và quyền tự do_đó là những quyền chính đáng và không ai có thể xâm phạm được”. Người đã chỉ rõ: “Nếu nước được độc lập mà người dân không được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì”.
Với những nội dung cơ bản như trên, độc lập dân tộc là mục tiêu trước mắt của cách mạng và trở thành tiền đề, điều kiện không thể thiếu để xây dựng CNXH.
+ CNXH là con đường bảo vệ một cách chắc chắn và phát triển có hiệu quả những thành tựu của độc lập dân tộc.
Chủ nghĩa xã hội thực hiện độc lập dân tộc để mở đường đưa dân tộc tới sự phát triển phồn vinh về kinh tế, sự phát triển phong phú đa dạng về văn hóa, tinh thần, sự thực hiện đầy đủ nhất quyền lực của nhân dân. Chỉ với chủ nghĩa xã hội, độc lập dân tộc mới đạt tới chân giá trị của nó ở chỗ nó hướng tới phục vụ lợi ích và quyền lực của mọi người lao động, làm cho mọi thành viên của cộng đồng dân tộc trở thành người chủ thực sự có cuộc sống vật chất ngày càng đầy đủ và cuộc sống tinh thần ngày càng phong phú. Chính điều đó làm cho nền tảng của sự độc lập tự chủ càng thêm vững chắc, khả năng bảo vệ nền độc lậ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement