Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By qwe_jkl
#935951

Download miễn phí Tiểu luận Làm rõ mối quan hệ về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Mục lục

I. Cơ sở hình thành mối quan hệ về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Về mặt lí luận

2. Về mặt thực tiễn

II. Nội Dung về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong tư tưởng Hồ Chí Minh

1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại

2. Những nội dung chủ yếu về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong tư tưởng Hồ Chí Minh

3. Hồ Chí Minh và Đảng giải quyết vấn đề kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong suốt tiến trình Cách Mạng Việt Nam

4. Vận dụng về mối quan hệ về sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong điều kiện hiện nay

III. Kết luận

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


iểu rõ truyền thống yêu nước nồng nàn ,ý chí đấu tranh cho độc lập dân tộc không bao giờ mất đi ở nhân dân Việt Nam. Người cho rằng: “sự đầu độc có hệ thống của bọn Tư Bản thực dân không thể làm tê liệt sức sống, càng không thể làm tê liệt tư tưởng Cách mạng của người Đông Dương” (2)(3)(4)Hồi Chí Minh toàn tập, Nxb Chính trị Quốc gia, 2000.
. Đằng sau sự phục tùng tiêu cục, người Đông Dương giấu một cái gì đang sôi sục, đang gào thét và sự bùng nổ một cách ghê gớm khi thời cơ đến.
Trên bình diện thế giới, Hồ Chí Minh đã thực hiện cuộc khảo sát ở cả 4 châu lục. Người nhận ra “dù màu da khác nhau, trên đời này chỉ có hai giống người: giống người bóc lột và giống người bị bóc lột”
. Vì vậy muốn giải phóng dân tộc mình cần đoàn kết với các dân tộc khác cùng cảnh ngộ. Người kêu gọi “vì hòa bình thế giới, vì tự do và ấm no, những người bị bóc lột thuộc mọi chủng tộc cần đoàn kết lại và chống bọn áp bức” (4).
Nghiên cứu các nước đế quốc Hồ Chí Minh nhận thấy, chúng liên kết chặt chẽ với nhau để đàn áp thuộc địa. Chúng thực hiện nhất quán chính sách “chia để trị” đưa cả người thuộc địa sang đàn áp phong trào Cách mạng ở chính quốc. Từ đó Hồ Chí Minh phân tích: công nhân và lao động ở chính quốc cùng binh lính và lao động ở thuộc địa cần hiểu “họ đều là anh em cùng một giai cấp và khi tới lúc phải chiến đấu thì cả 2 bên đều phải cùng đánh bon chủ chung của mình, chứ anh em không nên đánh lẫn nhau”.
Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới sau chiến tranh thế giới lần thứ 2 đã trở thành một nhân tố làm nên sức mạnh thời đại chi phối sự phát triển xã hội loài người từ cuối nửa thế kỉ XX.
Sau chiến tranh thế giới 2, cuộc Cách mạng khoa học kĩ thuật và chủ nghĩa phát huy mạnh mẽ. Theo Hồ Chí Minh, thế giới ngày nay đang tiến những bước lớn về mặt kiến thức của con người. Khoa học tự nhiên cùng như khoa học xã hội không ngừng mở rộng ra những chân trời mới, con người ngày càng làm chủ được thiên nhiên, cũng như làm chủ được vận mệnh của xã hội và bản thân mình. Đó là yếu tố sức mạnh của thời đại cần tận dụng.
Từ những nhân thức lí luận và thực tiễn, Hồ Chí Minh đi đến kết luận Cách mạng Việt Nam phải kết hợp chặt chẽ với Cách mạng thế giới phải thực hiện kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Bởi vậy, tiến tới Cách mạng tháng 8 năm 1945, Hồ Chí Minh đã xác đinh: không có một sức mạnh thống nhất của cả nước, không có sự giúp đỡ mạnh mẽ của bên ngoài, công cuộc vân động giải phóng dân tộc khó mà thành công được. Như vậy, sự kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại trong tiến trình Cách mạng Việt Nam là một yếu tố khách quan.
II. Nội Dung về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong tư tưởng Hồ Chí Minh
1. Quan điểm của Hồ Chí Minh về sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại
1.1 Quan điểm của Hồ Chí Minh về sức mạnh dân tộc
Theo quan điểm của Hồ Chí Minh về sức mạnh dân tộc là sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí đấu tranh anh dũng, bất khuất cho độc lập tự do, là ý thức tự cường, tự lực của nhân dân ta.
Năm 1941, vừa về nước trực tiếp lãnh đạo Cách Mạng của dân tộc, Hồ Chí Minh đã cổ vũ sức mạnh dân tộc trong nhân dân. Người viết:
“Xét trong lịch sử Việt Nam
Dân ta vốn cũng vẻ vang anh hùng
Nhiều phen đánh bắc dẹp đông
Oanh oanh liệt liệt con rồng cháu tiên”
Khi kháng chiến chống thực dân Pháp, Người lại khẳng định: “dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. đó là truyền thống quý báu của dân ta. Từ xưa đến nay mỗi khi tổ quốc bị xâm lăng thì tinh thần ấy lại sôi nổi và kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó vượt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và cướp nước”. Vì vây, Người cho rằng: “chủ nghĩa dân tộc là động lực lớn của đất nước. Đó là chủ nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc chân chính của nhân dân ta đấu tranh cho độc lập tự do” 5.
1.2 Quan điểm của Hồ Chí Minh về sức mạnh thời đại
Theo Hồ Chí Minh, đó là sức mạnh của giai cấp vô sản, Cách mạng vô sản và Đảng tiên phong của nước, là lí luận và phương pháp luận khoa học của chủ nghĩa Mac-Lênin, kinh nghiệm của Cách mạng tháng 10, là sức mạnh của các trào lưu trên thế giới phục vụ cho sự nghiệp Cách mạng của dân tộc, là sức mạnh của cuộc Cách mạng khoa học và công nghệ ngày càng phát triển mạnh mẽ.
Nhận thức về thời đại của Hồ Chí Minh được hình thành từng bước, là kết quả của quá trình hành động thực tiễn trừ bình diện toàn thế giới mà đi đến tổng kết thành lí luận. Tất cả đã được Hồ Chí Minh nghiên cứu, tổng kết, chỉ ra được những vấn đề cơ bản của thời đại, cũng như nhận thức được tầm quan trọng và nội dung kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, thấy rõ đó là một bảo đảm cho thắng lợi của Cách mạng Việt Nam.
2. Những nội dung chủ yếu về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong tư tưởng Hồ Chí Minh
Thứ nhất: Đặt Cách mạng dân tộc Việt Nam trong sự gắn bó chặt chẽ với Cách mạng vô sản thế giới.
Hồ Chí Minh đã nắm bắt được chính xác đặc điểm và xu thế phát triển của thời đại (thế giới đã có những thay đổi to lớn)
Cách mạng tư bản tự do đấu tranh đã chuyển sang chủ nghĩa tư bản độc quyền, chủ nghĩa đế quốc. Hệ quả là hình thành thuộc địa của chúng.
Thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 Nga, đã mở đầu một thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.
Tình hình thế giới có những thay đổi căn bản, các dân tộc có bước trưởng thành lớn, họ hiểu được dân tộc học có mối quan hệ thế nào với thế giới và xác định hành động của mình phù hợp với thời đại.
Mặt khác, tiếp thu Chủ nghĩa Mac-Lênin giúp cho Hồ Chí Minh nhận rõ những hạn chế của cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc cuối thế kỉ 19 tới 20. Đồng thời, Người đã tìm thấy con đường giải phóng dân tộc Việt Nam theo con đường Cách mạng vô sản.
Người chỉ rõ “thời đại của chủ nghĩa tư bản lũng đoạn cũng là thời đại một nhóm nước lớn do bọn tư bản tài chính cầm đầu thống trị các nước phụ thuộc và nữa phụ thuộc”. Bởi vậy, công cuộc giải phóng các nước và các dân tộc bị áp bức là một bộ phận khăng khít của Cách mạng vô sản.
Do đó mà trước hết nảy ra khả năng và sự cần thiết phải có lien minh chiến đấu chặt chẽ giữa các dân tộc thuộc địa với giai cấp vô sản của các nước đế quốc để tháng kẻ thù chung.
Khẳng định Cách mạng giải phóng dân tộc là một bộ phận khăng khít của Cách mạng vô sản, Hồ Chí Minh đã hoạt động tích cực để gắn Cách mạng Việt Nam với Cách mạng thế giới. Người đã xác định rõ bạn bè của Cách mạng Việt Nam: “cách mệnh An Nam cũng là một bộ phận trong cách mệnh thế giới. Ai làm cách mệnh thế giới đều là đồng chí của dân An Nam” 6. Người đề nghị với ban Phương Đông Quốc tế cộng sản cần “làm cho các dân tộc thuộc địa từ tr
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement