Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By anhluonbenem_anhluonbenem44
#935579

Download miễn phí Chuyên đề Tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần Đầu Tư – Tư Vấn và Xây Dựng 289

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương I: Cơ sở lý luận về tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần Đầu Tư – Tư Vấn và Xây Dựng 289 3

I. Tổng quan người lao động và động lực làm việc của người lao động 3

1. Yêu cầu đối với người lao động trong doanh nghiệp 3

1.1 Doanh nghiệp 3

1.2 Người lao động 4

2. Động lực làm việc của người lao động 5

3. Vai trò của động lực làm việc 7

II. Một số học thuyết về tạo động lực 10

1. Mô hình nghiên cứu động cơ, động lực của con người theo các thành tố của động cơ, động lực 10

1.2 Ưu điểm 11

1.3 Nhược điểm 11

1.4 Khả năng ứng dụng 11

2. Mô hình xác định động cơ, động lực của Hezbergz 11

2.1 Mô hình 11

2.2 Ưu điểm 12

2.3 Nhược điểm 13

2.4 Khả năng ứng dụng 13

3. Mô hình tạo động cơ, động lực theo tính chất của động cơ, động lực 13

3.1 Mô hình 13

3.2 Ưu điểm 14

3.3. Nhược điểm 14

3.4 Khả năng ứng dụng 14

Chương II: Phân tích thực trạng tạo động lực cho người lao động tại Công ty cổ phần Đầu Tư – Tư Vấn và Xây Dựng 289 15

I. Đặc điểm chung của Công ty cổ phần Đầu Tư – Tư Vấn và Xây Dựng 289 15

1. Giới thiệu về Công ty cổ phần Đầu Tư – Tư Vấn và Xây Dựng 289 15

1.1. Sự hình thành và phát triển 15

1.2 Ngành nghề hoạt động của công ty 17

2.1. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của công ty 18

2.2 Trang thiết bị thuộc sở hữu của công ty 18

2.3 Cơ cấu tổ chức của công ty 19

II. Thực trạng động lực của người lao động tại Công ty cổ phần Đầu Tư – Tư Vấn và Xây Dựng 289 25

1. Lực lượng lao động tại Công ty cổ phần Đầu Tư – Tư Vấn và Xây Dựng 289 25

2. Thực trạng động lực của người lao động tại Công ty cổ phần Đầu Tư – Tư Vấn và Xây Dựng 289 26

2.1 Những nhà quản lý được công ty thuê ngoài: 26

2.2 Cán bộ, nhân viên kỹ thuật của Công ty cổ phần Đầu Tư – Tư Vấn và Xây Dựng 289 27

2.3 Những người làm việc trong văn phòng, những người lao động trực tiếp chính thi công tại công trường của công ty 27

2.4. Những người lao động trực tiếp thuê theo mùa vụ 28

3. Các yếu tố ảnh hưởng tới động lực của người lao động tại Công ty cổ phần Đầu Tư – Tư Vấn và Xây Dựng 289 28

3.1 Những yếu tố thuộc về môi trường bên trong 28

3.2 Những yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài 31

III. Tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Đầu Tư – Tư Vấn Xây Dựng 289 33

1. Thực trạng tạo động lực Công ty Cổ phần Đầu Tư – Tư Vấn Xây Dựng 289 33

1.1. Lựa chọn mô hình để phân tích thực trạng tại Công ty Cổ phần Đầu Tư – Tư Vấn Xây Dựng 289 33

1.2 Thực trạng tạo động lực tại Công ty Cổ phần Đầu Tư – Tư Vấn Xây Dựng 289 35

1.1.1. Công cụ để người lao động trong Công ty Cổ phần Đầu Tư – Tư Vấn Xây Dựng 289 thực hiện kỳ vọng của mình 36

1.2.2 Công cụ để trả công cho con người 39

2. Đánh giá công tác tạo động lực cho lao động tại Công ty Cổ phần Đầu Tư – Tư Vấn Xây Dựng 289 48

Chương III: Một số giải pháp hoàn thiện tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Đầu Tư – Tư Vấn Xây Dựng 289 56

I. Phương hướng hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty phần Đầu Tư – Tư Vấn Dựng 289 56

II. Một số giải pháp hoàn thiện công tác tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Đầu Tư – Tư Vấn Xây Dựng 289 57

1. Giải pháp về tiền lương 57

2. Giải pháp tiền thưởng 58

2.1. Thưởng chất lượng công trình 58

2.2. Thưởng đơn vị thu hồi công nợ tốt 59

2.3. Thưởng sáng kiến 59

2.3. Thưởng đơn vị tiếp thị tốt 59

3. Giải pháp về phúc lợi, dịch vụ 60

3.1. Giúp đỡ tài chính. 60

3.2. Chăm sóc y tế tại chỗ. 60

3.3. Trợ cấp nhà ở và đi lại 60

3.4. Chương trình dã ngoại. 60

3.5. Chương trình thể thao, văn hóa 60

3.6. Thư viện và phòng đọc. 61

4. Đào tạo và phát triển người lao động trong công ty: 61

5. Các giải pháp khác 61

5.1. Xác định nhiệm vụ, tiêu chuẩn thực hiện công việc cho người lao động 61

5.2. Đánh giá thực hiện công việc 63

4.3 Nâng lương trước thời hạn 64

4.4 .Tạo điều kiện cho người lao động là chủ sở hữu của công ty 64

4.5. Tạo cho khả năng tài chính của công ty cao hơn 64

4.6. Các Bộ, Sở ban ngành và chính quyền địa phương có liên quan thì tạo điều kiện thuận tiện cho công ty hoạt động có hiệu quả nhất. 65

4.7 Lãnh đạo công ty có thể không 65

III. Điều kiện để thực hiện các giải pháp tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Đầu Tư – Tư Vấn Xây Dựng 289 65

1. Điều kiện để thực hiện giải pháp trả thưởng 65

2. Điều kiện để thực hiện giải pháp Xác định nhiệm vụ, tiêu chuẩn thực hiện công việc cho người lao động 66

3. Điều kiện để người lao động trở thành chủ sở hữu của công ty 67

4. Điều kiện để công ty có khả năng tài chính chi trả ở mức cao hơn 67

5. Các Bộ,Sở Ban Ngành và chính quyền địa phương có liên quan tạo điều kiện lợi cho công ty như: 67

6. Trong công tác đào tạo và phát triển: 67

KẾT LUẬN 69

Danh mục tài liệu tham khảo 70

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


chi nhánh ở TPHCM. Công ty cổ phần Đầu Tư – Tư Vấn và Xây Dựng 289 doanh số các năm liên tăng, chứng tỏ sự phát triển của công ty ngày càng mạnh. Hoạt động nghiên cứu của công ty được chú trọng, nhất là bên tư vấn thiết kế nghiên cứu các bản vẽ kỹ thuật được chú trọng dành nhiều thời gian. Công ty có những chính sách đào tạo cho cán bộ công nhân viên và người lao động đi học để nâng cao trình độ, tay nghề.
- Cơ cấu tổ chức của công ty: Cơ cấu tổ chức của công ty là cơ cấu tổ chức theo nguyên tắc thống nhất mệnh lệnh như các giám đốc chi nhánh chỉ chịu mệnh lệnh trực tiếp của Giám Đốc Công ty hay các trưởng phòng của các chi nhánh chịu sự quản lý trực tiếp của các Giám Đốc các chi nhánh. Kiểu cơ cấu tổ chức của công ty là cơ cấu tổ chức tổng hợp có kiểu cơ cấu tổ chức theo chức năng, theo địa dư, theo trực tuyến chức năng tham mưu.
- Chiến lược của công ty đã và Đang thực hiện: Từ khi mới thành lập chiến lược của công ty đã đặt ra: Không ngừng nâng cao lợi ích của các cổ đông, tăng tích luỹ phát triển sản xuất kinh doanh của công ty, góp phần thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và phát triển của đất nước. Qua thực trạng của công ty thấy rằng sự phát triển của công ty ngày càng lớn mạnh được biểu hiện qua bảng sau:
Tổng doanh thu thực hiện trong 4 năm (từ 2006 đến năm 2010) đạt được cụ thể như sau ( số liệu được tính trên tổng sản lượng toàn công ty):
Đơn vị: Đồng
Doanh số
Năm 2006
Năm 2007
Năm 2008
Năm 2009
9.338.494.663
10.837.778.190
11.933.619.954
13.894.246.440
Để đẩy nhanh việc tiến độ các hạng mục công trình, đồng thời nâng cao chất lượng của sản phẩm, công ty đã đầu tư nhiều máy móc thiết bị thi công hiện đại, phù hợp với công nghệ mới,có hiệu quả cao cho công tác xử lý nền móng, sử dụng bê tông thương phẩm, đồng bộ với các loại máy đào, xúc, ủi… nhằm tăng tỷ trọng cơ giới hóa trong nghành xây dựng, nâng cao năng suất lao động, năng lực sản xuất.
3.2 Những yếu tố thuộc về môi trường bên ngoài
Nhận xét: Các yếu tố cần phân tích từ môi trường bên ngoài của Công ty cổ phần Đầu Tư – Tư Vấn và Xây Dựng 289 là hết sức đa dạng và có thể chia ra làm 2 nhóm yếu tố:
■ Các yếu tố thuộc về môi trường vĩ mô của công ty
- Môi trường kinh tế: Trong 2009 khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế làm giảm thu nhập và sức mua toàn cầu; cạnh tranh về giá trên thị trường là cạnh tranh gay gắn nhất. Mặt bằng lãi suất năm 2008 của nước ta đã hình thành ở mức rất cao, làm tăng chi phí vốn và giảm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Chính phủ đã cân nhắc nhiều mặt và sau khi giảm xuống mức hợp lý, đã quyết định hỗ trợ lãi suất vay vốn lưu động 4%/năm, thực hiện từ tháng tư đến hết tháng 12/2008 cho tất cả các đơn vị sản xuất kinh doanh. Công ty cổ phần Đầu Tư – Tư Vấn và Xây Dựng 289 có tài khoản giao dịch tại NHTMCP quân đội – Hà nội, NHNN và PT Nông Thôn Bắc HN, NH Đầu Tư và Phát Triển Bắc Kạn. Khi được như vậy thì công ty cũng thuận tiện hơn cho việc vay vốn lưu động khi gặp vấn đề các công trình thi công xong, đến thời kỳ chi trả lương, thưởng cho người lao động nhưng chưa được chủ đầu tư thanh toán thì công ty tạm thời vay ngân hàng trước để chi trả cho người lao động nên công ty cũng thuận lợi hơn.
- Môi trường chính trị, pháp lý: Chính trị ổn định. Chính sách thuế và những quy định về thủ tục của nhà nước còn nhiều phức tạp.
- Các yếu tố thuộc về mặt xã hội: Nhìn chung xã hội được giữ trật tự an toàn. Tuy nhiên tệ nạn trộm cắp vẫn diễn ra nên khi xây dựng các công trình vẫn xảy ra tình trạng mất trộm, việc đầu tư chi phí cho việc trông nguyên vật liệu, công cụ, công cụ là khá lớn. Khi tệ nạn như vậy, việc đầu tư cho việc trông giữ cao thì sẽ ảnh hưởng tới lợi nhuận của dự án, khi ảnh hưởng tới lợi nhuận của dự án thì sẽ ảnh hưởng tới vấn đề của người lao động.
- Các yếu tố về mặt công nghệ: Công nghệ ngày càng phát triển, hòa nhập cùng với sự phát triển của thế giới thì Công ty cổ phần Đầu Tư – Tư Vấn và Xây Dựng 289 cũng ngày càng phát triển. Khi mới thành lập công ty thì chỉ có ban lãnh đạo công ty và các trưởng phong ban thì mới có máy tính riêng để làm việc. Nhưng hiện tại công ty đã trang thiết bị cho các công nhân viên và các kỹ sư trong các phong ban mỗi người 1 chiếc để phục vụ trong công việc của mình.
- Các yếu tố thuộc về môi trường tự nhiên: Khí hậu luôn luôn thay đổi nên ảnh hưởng rất lớn tới các công trình xây dựng. ví dụ như công trình đang xây dựng nhưng thời tiết lại mưa.
■ Các yếu tố thuộc về môi trường ngành hay còn gọi là môi trường vi mô của công ty
Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty thực hiện phương châm đa dạng hóa sản phẩm mà nòng cốt tập trung vào là tư vấn thiết kế và thi công xây dựng công trình. Động lực của người lao động tại công ty công ty chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố
- Đối thủ cạnh tranh của công ty: Cũng như nhiều lĩnh vực kinh doanh khác, sản phẩm của công ty chủ yếu là tư vấn thiết kế và thi công xây dựng thì đối thủ của công ty là rất mạnh như:
+ Công ty cổ phần 306
+ Công ty cổ phần và tư vấn 307
+ Công ty cổ phần Tư Vấn Xây Dựng Bắc Kạn
+ Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Sơn Trang Bắc Kạn
+ Công ty cổ phần Tư Vấn và Đầu Tư Xây Dựng Hạ Tầng Phương Đông….
- Khách hàng của công ty: Khách hàng của công ty chủ yếu là các doanh nghiệp nhà nước ở các tỉnh thành phố. Công ty đã luôn theo đuổi mục tiêu chất lượng sản phẩm là hàng đầu, sự an toàn của các công trình và sự hài lòng của khách hàng là cơ sở để công ty tồn tại và phảt triển.
- Những nhà cung cấp: là công ty có quy mô tương đối nhỏ nên nhà cung cấp nguuyên vật liệu của công ty thường là những đại lý lân cận nơi thi công công trình, có những công trình thi công ở những vùng đặc biệt khó khăn, đường xá đi lại khó, nhiều nhà cung cấp lại chủ quan trong vấn đề vận chuyển nên vận chuyển không kịp tiến độ thi công của người lao động nên ảnh hưởng tới thưởng của người lao động.
III. Tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần Đầu Tư – Tư Vấn Xây Dựng 289
1. Thực trạng tạo động lực Công ty Cổ phần Đầu Tư – Tư Vấn Xây Dựng 289
. Lựa chọn mô hình để phân tích thực trạng tại Công ty Cổ phần Đầu Tư – Tư Vấn Xây Dựng 289
Qua 3 mô hình đã nghiên cứu ở trên em thấy hợp lý nhất để nghiên cứu thực trạng của công ty Cổ phần Đầu Tư – Tư Vấn Xây Dựng 289 là mô hình nghiên cứu động cơ, động lực của con người theo các thành tố của động cơ, động lực vì những lí do sau đây:
- Khi nói về mô hình F. Hezberg thì tỏ ra là đúng đắn khi sử dụng để nghiên cứu động cơ, động lực ở những tổ chức phát triển và xã hội phát triển. Nhưng hiện nay Công ty Cổ phần Đầu Tư – Tư Vấn Xây Dựng 289 là một công ty dù có sự phát triển theo thời gian (với vốn điều lệ của công ty ban đầu là 5 tỷ VNĐ nhưng hiện nay công ty đã phát triển đến hơn 13 tỷ VNĐ) nhưng so với các công ty, tổng công ty xây dựng khác thì Công ty Cổ phần Đầu Tư – Tư Vấn Xây Dựng 289 là quy mô khá nhỏ và ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement