Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kristin_ngan
#935576 Link tải luận văn miễn phí cho ae
MỤC LỤC 1
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BƯU ĐIỆN TỈNH VĨNH PHÚC 2
1.Quá trình hình thành và phát triển Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc 2
1.1.Quá trình hình thành công ty BC-VT Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc 2
1.2.Quá trình hình thành công ty BC Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc 3
2.Cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Bưu điện Vĩnh Phúc 3
2.1.Giám đốc 5
2.2.Phó giám đốc 5
2.3. Phòng Tổ chức- Hành chính 5
2.4.Phòng Kế toán - Thống kê – Tài chính 5
2.5.Phòng kế hoạch đầu tư 6
2.6.Phòng kinh doanh Bưu chính- Viễn thông tin học 6
2.7.Tổ tổng hợp 6
2.8.Tổ Điện báo chuyển tiền 7
2.9.Tổ khai thác vận chuyển 7
2.10.Bưu cục thành phố Vĩnh Yên 7
2.11.Các bưu điện huyện, thị xã 7
3. Tình hình tài chính của Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc 8
4. Đặc điểm kinh tế kĩ thuật của Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc 10
4.1.Bối cảnh kinh tế xã hội 10
4.1.1. Sự phát triển của tỉnh Vĩnh phúc tác động tới dịch vụ bưu chính 10
4.1.2.Những tác động của tiến trình hội nhập và thực hiện các cam kết khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới của ngành bưu chính 11
4.2. Sức ép cạnh tranh của các đối thủ trong ngành Bưu chính 12
4.3. Trình độ của cán bộ, công nhân viên tại Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc 13
4.4. Cơ sở vật chất, trang thiết bị, công nghệ tại Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc 14
4.5.Mạng lưới hoạt động 15
5.Một số kết quả hoạt động kinh doanh dịch vụ bưu chính trong giai đoạn 2006-2010 tại tổng công ty bưu chính Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc 17
5.1.Hoạt động dịch vụ Bưu chính 18
5.2. Dịch vụ Phát hành báo chí 19
5.3.Hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ tài chính bưu chính 21
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH VĨNH PHÚC 23
1.Đặc điểm dịch vụ bưu chính 23
1.1.Tính không vật chất : 23
1.2. Quá trình sản xuất mang tính dây chuyền: 23
1.3.Quá trình sản xuất gắn liền với tiêu thụ sản phẩm 24
1.4.Tải trọng không đồng đều theo thời gian và không gian. 25
2. Thực trạng chất lượng dịch vụ Bưu chính tại Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc 26
2.1. Tình hình thực hiện chất lượng dịch vụ Bưu chính tại Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc 26
2.1.1.Chất lượng sản phẩm 26
2.1.1.1.Thời gian 26
2.1.1.2. Độ chính xác 28
2.1.1.3.Độ an toàn 28
2.1.1.4. Tính bí mật 28
2.1.1.5. Độ lưu thoát 28
2.1.1.5. Chất lượng vận chuyển 29
2.1.1.6.Chất lượng phục vụ 29
2.2.Thực trạng chất lượng dịch vụ bưu chính theo đánh giá của khách hàng 31
2.2.1.Độ tin cậy 31
2.2.2. Sự đảm bảo 33
2.2.3.Sự thấu cảm 35
2.2.4. Sự trách nhiệm 36
2.2.4.Tính hữu hình 37
2.3. Biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện 39
2.3.1.Đầu tư và mở rộng mạng lưới, hiện đại hóa công nghệ 39
2.3.2. Sử dụng và phát triển công nghệ vào các hoạt động dịch vụ bưu chính 40
2.3.3.Đào tạo và bồi dưỡng các cán bộ,công nhân viên 40
2.3.4.Chú trọng vào công tác chăm sóc khách hàng 41
3. Đánh giá chung về chất lượng dịch vụ và công tác nâng cao chất lượng dịch vụ tại Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc 42
3.1.Những ưu điểm: 42
3.2.Những nhược điểm 43
3.3.Nguyên nhân của hạn chế 43
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH TẠI BƯU ĐIỆN TỈNH VĨNH PHÚC 45
1.Định hướng phát triển của Bưu điện 45
2.Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bưu chính tại bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc 45
2.1.Xây dựng chính sách, mục tiêu chất lượng phù hợp với dịch vụ bưu chính 45
2.2.Tiếp tục mở rộng mạng lưới giao dịch 46
2.3.Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 47
2.4.Mở rộng và nâng cao các loại hình dịch vụ khác nhăm đáp ưng nhu cầu khách hàng 48
2.4.1.Dịch vụ Bảo hiểm Bưu điện 48
2.4.2.Dịch vụ thu hộ 48
2.4.3.Dịch vụ COD-phát hàng thu tiền 49
2.4.4 Dịch vụ DATAPOST 49
2.5.Thực hiện các chính sách khách hàng mềm dẻo,linh hoạt 50
2.6.Tiếp tục cải thiện nâng cao các công nghệ sử dụng trong bưu chính 50
3.Một số kiến nghị nhăm tăng cường chất lượng dịch vụ bưu chính 51
3.1.Kiến nghị với Nhà nước 51
3.2. Kiến nghị với tổng công ty bưu chính Việt Nam 52
KẾT LUẬN 54
CHƯƠNG 1
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BƯU ĐIỆN TỈNH VĨNH PHÚC

1.Quá trình hình thành và phát triển Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc
1.1.Quá trình hình thành công ty BC-VT Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày 1-1-1997 Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc chính thức được tách ra khỏi Bưu điện Vĩnh Phúc và tổ chức hoạt động kinh doanh độc lập. Đến nay, Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc đã khá đầy đủ nguồn cơ sở vật chất sẵn sàng hoàn thành các nhiệm vụ của Tổng công ty giao.
Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc có sự hình thành và phát triển qua nhiều giai đoạn khác nhau:
Trong những năm 1930- 1945 giao thông liên lạc Vĩnh Yên, Phúc Yên phục vụ cho hoạt động của xứ uỷ, Khu uỷ và tổ chức Đảng địa phương lãnh đạo nhân dân giành chính quyền.
Từ năm 1945: Bưu điện Vĩnh Yên sau đó là Bưu điện Vĩnh Yên phục vụ sự chỉ đạo của chính quyền cách mạng và nhu cầu của nhân dân.
Năm 1950: Bưu điện Vĩnh Yên được đổi tên là Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc. Từ năm 1945 đến 1954 Bưu điện tỉnh Vĩnh Phúc đã đóng góp vào công cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi cuối cùng.
Từ năm 1954 – 1975: Bưu điện Vĩnh Phúc góp phần vào công cuộc xây dựng Chủ Nghĩa xã hội và tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Mạng lưới thông tin liên lạc phát hành báo chí được thiết lập khá hoàn chỉnh và đồng bộ.
Từ năm 1975 đến năm 1986 Bưu điện phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.
Từ năm 1986 đến năm 1996: Bưu điện tỉnh tích cực tham gia công cuộc đổi mới, thực hiện kế hoạch tăng tốc giai đoạn I. Ngành Bưu điện Việt nam nói chung và Bưu điện Vĩnh Phúc nói riêng khi bước vào đổi mới là việc dỡ bỏ cơ chế tập trung bao cấp chuyển sang hạch toán kinh doanh.
Năm 1996 Bưu điện Vĩnh Phúc được tái lập, thực hiện kế hoạch tăng tốc giai đoạn II phát triền Bưu chính Viễn thông (1996- 2000) là : hoàn thành nối mạng quốc tế, hiện đại hoá thông tin liên lạc quốc gia, phát triển mạng điện thoại trong cả nước, phát triển mạng Bưu chính đa dịch vụ. Mở rộng mạng viễn thông nông thôn, đến năm 2000 liên lạc thông suốt bằng điện thoại đến hầu hết các xã. Lãnh đạo Bưu

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1004659 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement