Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vocongmoi_hoathanh
#935574

Download miễn phí Luận văn Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Nhà máy Quy Chế Từ Sơn

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I. 2

CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 2

I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, Ý NGHĨA CỦA BÁN HÀNG. 2

1. Khái niệm về bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 2

2.Vai trò của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 2

3. Nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng. 3

II. KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG. 4

1. Kế toán doanh thu bán hàng, các khoản giản doanh thu. 4

1.1. Kế toán doanh thu bán hàng 4

1.1 .1. Khái niệm doanh thu bán hàng 4

1.1.2. Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng 5

1.1.3. Tài khoản sử dụng 5

1.1.4. Chứng từ kế toán sử dụng. 6

1.1.5. Phương pháp xác định doanh thu bán hàng 6

1.2. Kế toán các khoản giảm doanh thu 6

2. Các cách bán hàng 7

2.1. cách bán hàng theo cách trực tiếp: 7

2.2. cách bán hàng trả góp. 7

2.3. cách bán hàng gửi đại lý, ký gửi. 7

2.4. cách chuyển hàng chờ chấp nhận. 8

3. Kế toán giá vốn hàng bán. 8

3.1. Khái niệm về giá vốn hàng bán. 8

3.2. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán 8

3.3. Tài khoản sử dụng 10

4. Kế toán chi phí bán hàng 10

4.1 Nội dung chi phí : 10

4.2. Tài khoản kế toán sử dụng : 10

4.3. Trình tự kế toán chi phí bán hàng: 10

5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 10

5.1 Nội dung kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp : 10

5.2. Tài khoản sử dụng : 11

5.3. Trình tự hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp: 11

6. Kế toán xác định kết quả bán hàng. 11

6.1. khái niệm và phương pháp xác định kết quả bán hàng. 11

6.2.Tài khoản sử dụng. 12

6.3.trình tự kế toán xác định kết quả bán hàng 12

CHƯƠNG II. 13

THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI NHÀ MÁY QUY CHẾ TỪ SƠN 13

I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NHÀ MÁY QUY CHẾ TỪ SƠN. 13

1. Khái quá chung về nhà máy Quy Chế Từ Sơn 13

2. Chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực kinh doanh và sản phẩm chủ yếu của Nhà máy Quy Chế Từ Sơn. 13

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Nhà mỏy Quy Chế Từ Sơn. 14

4. Cơ cấu tổ chức bộ máy, đặc điểm công tác kế toán của nhà máy Quy Chế Từ Sơn. 15

4.1.Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán. 15

4.2. Hỡnh thức kế toỏn . 16

4.3. Các chính sách kế toán áp dụng. 16

5. Đặc điểm sản phẩm và quy trỡnh cụng nghệ của nhà mỏy Quy Chế Từ Sơn. 16

6. Kết quả hoạt hoạt động kinh doanh của Nhà máy trong 2 năm 2006 và 2007. 17

II. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BÁN HÀNG TẠI NHÀ MÁY QUY CHẾ TỪ SƠN 17

1. Kế toán doanh thu bán hàng. 17

1.1. Nội dung doanh thu bán hàng. 17

1.2. Chứng từ kế toán sử dụng. 17

1.3. Tài khoản sử dụng. 18

1.4. Sổ kế toán sử dụng. 18

1.5. Trình tự kế toán tại Nhà máy. 18

1.5.1. Trường hợp khách hàng thanh toán ngay: 18

1.5.2. Trường hợp khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản: 18

1.5.3. Trường hợp khách hàng chậm thanh toán: 19

2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu. 20

2.1. Nội dung các khoản giảm trừ doanh thu. 20

2.2. Chứng từ kế toán sử dụng. 20

2.3. Tài khoản sử dụng. 20

2.4. Trình tự kế toán tại Nhà máy. 20

3. Kế toán giá vốn bán hàng: 21

3.1.Chứng từ kế toán sử dụng: 21

3.2. Tài khoản kế toán sử dụng 21

3.3. Phương pháp xác định giá vốn: 21

4. kế toán chi phí bán hàng 22

4.1. Nội dung chi phí bán hàng. 22

4.2. Tài khoản kế toán sử dụng. 22

4.3. Sổ kế toán sử dụng. 22

4.4. Trình tự kế toán. 22

5. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 23

5.1. Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp. 23

5.2. Tài khoản kế toán sử dụng. 23

5.3. Sổ kế toán sử dụng. 23

5.4.Trình tự kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 23

6. Kế toán xác định kết quả bán hàng tại Nhà máy : 24

CHƯƠNG III. 26

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KÊT QUẢ BÁN HÀNG TẠI NHÀ MÁY QUY CHẾ TỪ SƠN 26

I: Một số nhận xột và ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Nhà máy Quy Chế Từ Sơn. 26

1.Những kết quả thu được. 26

2. Một số nhận xét về công tác kế toán tại Nhà máy Quy chế Từ Sơn. 26

2.1.Những ưu điểm. 26

2.2.Những hạn chế cũn tồn tại. 27

3. Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tại Nhà máy Quy Chế Từ Sơn. 27

KẾT LUẬN 31

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


hoạch của nhà nước.
Ngày 25/08/2000. Bộ trưởng Bộ Cụng nghiệp ra quyết định đổi tờn Nhà mỏy Quy chế Từ Sơn thành Cụng ty Quy chế Từ Sơn thuộc Tổng cụng ty mỏy và thiết bị Bộ cụng nghiệp, Bộ Cụng nghiệp.
Để phự hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế mà cỏc doanh nghiệp, đơn vị đang cú xu hướng liờn doanh liờn kết thỡ ngày 09/03/2004. Bộ trưởng Bộ Cụng nghiệp ra quyết định QĐ18/2004 về việc sỏp nhập Cụng ty Quy chế Từ Sơn vào Cụng ty xuất nhập khẩu cỏc sản phẩm cơ khớ , Tổng cụng ty Mỏy và Thiết bị cụng nghiệp và đổi tờn Cụng ty Quy chế Từ Sơn thành Nhà mỏy Quy chế Từ Sơn.
Nhà mỏy Quy chế Từ Sơn
Địa chỉ : Thị trấn Từ Sơn - Huyện Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại : 0241.831912 – 0241.743711
Fax : 0241 832467
Mó số thuế : 0100100671-005
Số tài khoản tại Ngõn hàng NN&PTNN Từ Sơn - Bắc Ninh : 421101-000 304
Năm 2008. Nhà mỏy cổ phần hoỏ trong đú vốn sở hữu nhà nước chiếm 51%.
2. Chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực kinh doanh và sản phẩm chủ yếu của Nhà mỏy Quy Chế Từ Sơn.
Là một doanh nghiệp nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh ,thuộc Cụng ty xuất nhập khẩu cỏc sản phẩm cơ khớ thuộc Tổng cụng ty Mỏy và thiết bị cụng nghiệp của Bộ Cụng nghiệp. Nhà mỏy chủ yếu sản xuất cỏc loại bu lụng, đai ốc phục vụ cho đường điện chiếm tới 70% số lượng sản phẩm. Do đặc điểm của hoạt động sản xuất kinh doanh, Nhà mỏy sản xuất cỏc sản phẩm phụ đai ốc, bu lụng cỏc loại và thường là sản xuất theo đơn đặt hàng và theo yờu cầu kế hoạch nờn nguyờn nhiờn vật liệu chủ yếu là cỏc loại thộp, sắt, than củi, dầu diezen với số lượng lớn....Với quy trỡnh cụng nghệ sản xuất sản phẩm là phức tạp, tổ chức sản xuất hàng loạt với số lượng lớn theo đơn đặt hàng. Quy trỡnh sản xuất sản phẩm của nhà mỏy được tổ chức thực hiện ở 5 phõn xưởng chớnh và 3 phõn xưởng phụ.Mỗi phõn xưởng đều cú những chức năng và nhiệm vụ nhất định phục vụ cho viờc chế tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh với chất lượng cao.
3. Cơ cấu tổ chức bộ mỏy quản lý của Nhà mỏy Quy Chế Từ Sơn.
Bộ mỏy quản lý của Nhà mỏy được tổ chức. (phụ lục 10),căn cứ vào cỏc chức năng quản lý hành chớnh, dựa vào đặc điểm cụng nghệ, mỏy múc, thiết bị, đặc điểm lao động, tớnh chất của cỏc cụng việc, bộ mỏy của Nhà mỏy gồm cú :
+ Ban giỏm đốc ( 1 giỏm đốc, 2 phú giỏm đốc)
+ 5 phũng, ban
+ 4 phõn xưởng
- Giỏm đốc nhà mỏy là người đứng đầu nhà mỏy, cú quyền điều hành cao nhất, là thay mặt phỏp nhõn của Nhà mỏy.
- Phú giỏm đốc là người giỳp Giỏm đốc giỏm sỏt và điều hành sản xuất kỹ thuật, tài chớnh của nhà mỏy.
- Phũng tổ chức – hành chớnh là đơn vị cú chức năng tổ chức cỏn bộ, lao động tiền lương, hành chớnh quản trị, đào tạo, phục vụ, thực hiện chế độ chớnh sỏch và chăm súc sức khoẻ người lao động.
- Phũng kỹ thuật là đơn vị cú chức năng tổ chức quản lý cỏc lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, cụng nghệ và mụi trường của Nhà mỏy bao gồm, cụng tỏc thiết kế và kỹ thuật cụng nghệ, mụi trường và năng lượng.
- Phũng sản xuất kinh doanh là một đơn vị cú chức năng trờn cỏc lĩnh vực: sản xuất và kinh doanh, nghiờn cứu thị trường, ký cỏc hợp đồng sản xuất, cung ứng vật tư, tiờu thụ sản phẩm đảm bảo kinh doanh cú hiệu quả.
- Phũng tài chớnh kế toỏn là đơn vị cú chức năng tổ chức thực hiện cụng tỏc tài chớnh kế toỏn, hạch toỏn thống kế và phũng tài chớnh kế toỏn chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giỏm đốc Nhà mỏy.
4. Cơ cấu tổ chức bộ mỏy, đặc điểm cụng tỏc kế toỏn của nhà mỏy Quy Chế Từ Sơn.
4.1.Cơ cấu tổ chức bộ mỏy kế toỏn.
Xuất phỏt từ đặc điểm tổ chức sản xuất, tổ chức quản lý, bộ mỏy kế toỏn của Nhà mỏy được tổ chức theo hỡnh thức tập trung. Nhà mỏy chỉ mở một bộ sổ kế toỏn, tổ chức bộ mỏy kế toỏn để thực hiện tất cả cỏc giai đoạn hạch toỏn ở mọi phần hành kế toỏn. (phụ lục 11).
- Kế toỏn trưởng là người giỏm sỏt mọi số liệu trờn sổ sỏch kế toỏn, cú chức năng tổ chức mọi hoạt động kế toỏn, thu thập mọi thụng tin liờn quan đến cỏc tài liệu cụng tỏc kế toỏn để lập cỏc bỏo cỏo kế toỏn hàng quý, hàng năm.
- Kế toỏn tổng hợp cú nhiệm vụ cố vấn cho kế toỏn trưởng chỉ đạo việc hạch toỏn và tổng hợp số liệu kế toỏn từ cỏc phần hành kế toỏn chi tiết vào sổ cỏi, lập cỏc bỏo cỏo tài chớnh.
- Kế toỏn hàng tồn kho ( nguyờn vật liệu, cụng cụ dụng cụ, thành phẩm) đỏnh giỏ phõn loại NVL, CCDC theo tớnh chất của từng loại, theo dừi tỡnh hỡnh nhập xuất NVL, CCDC, thành phẩm và giỏ trị thực tế của những lụ hàng.
- Kế toỏn TSCĐ và nguồn vốn theo dừi tỡnh hỡnh biến động tăng hay giảm TSCĐ của Nhà mỏy và nguồn vốn.
- Kế toỏn thanh toỏn và tiền lương cú nhiệm vụ phản ỏnh đầy đủ, chớnh xỏc thời gian và kết quả lao động của cỏn bộ nhõn viờn, tớnh đỳng đủ, kịp thời tiền lương, cỏc khoản trớch theo lương, khấu trừ lương cho cỏn bộ cụng nhõn viờn.
- Kế toỏn ngõn hàng kiờm thủ quỹ phản ỏnh đầy đủ, chớnh xỏc số hiện cú và tỡnh hỡnh tăng giảm toàn bộ cỏc loại vốn bằng tiền như tiền mặt, tiền gửi ngõn hàng.
- Kế toỏn chi phớ và giỏ thành sản phẩm tập hợp và xỏc định đỳng chi phớ sản xuất, theo dừi chi tiết theo từng chi phớ, đồng thời phản ỏnh giỏ trị thành phẩm nhập kho, xuất kho, sản phẩm tồn kho.
- Kế toỏn tiờu thụ và xỏc định kết quả kinh doanh tổ chức theo dừi, phản ỏnh chớnh xỏc đầy đủ, kịp thời và giỏm sỏt chặt chẽ tỡnh hỡnh bỏn hàng, doanh thu, giỏ vốn cũng như chi phớ bỏn hàng, chi phớ quản lý doanh nghiệp.
- Kế toỏn thuế và bảo hiểm xó hội cú nhiệm vụ tớnh toỏn, theo dừi cỏc khoản bảo hiểm phải trớch, phải thu, phải nộp và cỏc khoản lương của cỏn bộ cụng nhõn viờn được hưởng theo chế độ bảo hiểm xó hội quy định, kờ khai thuế GTGT đầu ra, đầu vào, tớnh toỏn và lập tờ khai thuế GTGT hàng thỏng.
4.2. Hỡnh thức kế toỏn .
Nhà mỏy ỏp dụng hỡnh thức Nhật ký chung. ( phụ lục 12)
4.3. Cỏc chớnh sỏch kế toỏn ỏp dụng.
Chế độ kế toỏn: Căn cứ vào Luật kế toỏn ban hành năm 2003, Nghị định số 128 hướng dẫn thi hành Luật kế toỏn, Chuẩn mực kế toỏn đó ban hành ngày 31/12/2005, Quyết định số 15/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chớnh.
Niờn độ kế toỏn: Bắt đầu từ ngày 01 thỏng 01 và kết thỳc vào ngày 31 thỏng 12 hàng năm. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chộp kế toỏn là Việt Nam đồng.
Phương phỏp tớnh giỏ trị hàng tồn kho: Nhập trước xuất trước.
Phương phỏp hạch toỏn hàng tồn kho: Kờ khai thường xuyờn.
Phương phỏp kờ khai và tớnh thuế GTGT: Theo phương phỏp khấu trừ.
Phương phỏp tớnh khấu hao TSCĐ: Khấu hao bỡnh quõn.
5. Đặc điểm sản phẩm và quy trỡnh cụng nghệ của nhà mỏy Quy Chế Từ Sơn.
Nhà mỏy chuyờn sản xuất cỏc chi tiết lắp xiết theo tiờu chuẩn TCVN, ISO, JIS, DIN, ASTM,... như cỏc loại sản phẩm bu lụng, đai ốc, vớt, vớt xiết, vũng đệm phẳng, vũng đệm vờnh từ M4 đến M48 được sản xuất trờn dõy chuyền dập nguội tự động và dập núng khuụn kớn đạt cấp bền từ 4.6 đến 10.9; ren...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement