Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By tr4jt4j_tjm_g4js4c_9x
#935565 Link tải miễn phí luận văn

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TRONG BÀI - 1 -
LỜI MỞ ĐẦU - 3 -
CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO ĐẠI LÝ BHNT - 5 -
I .Giới thiệu chung về Bảo hiểm nhân thọ. - 5 -
1. Sự ra đời và phát triển của BHNT. - 5 -
1.1 Ở thế giới. - 5 -
1.2 Ở Việt Nam. - 6 -
2. Đặc trưng của hoạt động kinh doanh BHNT. - 6 -
2.1 BHNT vừa mang tính tiết kiệm, vừa mang tính rủi ro. - 6 -
2.2 BHNT đáp ứng được rất nhiều nhu cầu tham gia của người bảo hiểm - 7 -
2.3 Các hợp đồng BHNT rất đa dạng và phức tạp. - 7 -
2.4 Phí BHNT chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố, vì vậy quá trình định phí là quá trình phức tạp. - 7 -
2.5 BHNT ra đời và phát triển trong những điều kiện kinh tế, xã hội nhất định. - 8 -
3. Các loại hình BHNT cơ bản. - 9 -
3.1 Bảo hiểm sinh kỳ (còn được gọi là bảo hiểm trong trường hợp sống). - 9 -
3.2 Bảo hiểm tử kỳ (còn gọi là bảo hiểm tạm thời hay bảo hiểm sinh mạng có thời hạn) - 9 -
3.3 Bảo hiểm hỗn hợp. - 10 -
3.4 Bảo hiểm nhân thọ trọn đời. - 11 -
4. Vai trò của đại lý BHNT trong hoạt động của các công ty BHNT. - 12 -
4.1 Đối với DNBHNT. - 12 -
4.2 Đối với khách hàng. - 12 -
4.3 Đối với xã hội. - 12 -
II. Đại lý Bảo hiểm nhân thọ. - 12 -
1. Khái niệm đại lý BHNT. - 12 -
2. Phân loại đại lý BHNT. - 13 -
2.1 Căn cứ theo tư cách pháp lý. - 13 -
2.2 Căn cứ theo nhiệm vụ thực hiện - 13 -
2.3 Căn cứ theo phạm vi và quyền hạn - 13 -
2.4 Căn cứ theo trình độ chuyên môn và thời gian hoạt động - 13 -
2.5 Căn cứ theo loại hình bảo hiểm và tính chất rủi ro - 14 -
3. Nhiệm vụ của đại lý BHNT. - 14 -
3.1 Bán sản phẩm BH - 14 -
3.2 Ký kết hợp đồng - 14 -
3.3 Thu phí bảo hiểm, cấp biên lai hay các giấy tờ khác theo sự uỷ quyền và hướng dẫn của doanh nghiệp bảo hiểm - 15 -
3.4 Chăm sóc khách hàng - 15 -
3.5 Thuyết phục khách hàng tái tục - 15 -
3.6 Các dịch vụ khác - 15 -
4. Trách nhiệm và quyền lợi của đại lý BHNT. - 16 -
4.1 Trách nhiệm của đại lý BHNT. - 16 -
4.2 Quyền lợi của đại lý BHNT. - 17 -
III. Tuyển dụng và đào tạo đại lý Bảo hiểm nhân thọ - 17 -
1. Vai trò của công tác tuyển dụng và đào tạo đại lý tại các DNBHNHT. - 17 -
2. Nội dung công tác tuyển dụng đại lý BHNT. - 19 -
2.1. Xác định nhu cầu tuyển dụng đại lý BHNT. - 19 -
2.1.1 Số lượng đại lý - 19 -
2.1.2 Chất lượng đại lý. - 19 -
2.2. Xác định tiêu chuẩn tuyển dụng đại lý BHNT. - 19 -
2.3. Xác định kênh tuyển dụng đại lý BHNT. - 20 -
2.4. Quy trình tuyển dụng đại lý BHNT. - 21 -
3. Nội dung công tác đào tạo đại lý BHNT. - 22 -
3.1 Mục đích đào tạo đại lý BHNT - 22 -
3.2 Nội dung đào tạo đại lý BHNT. - 22 -
CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI LÝ TẠI DAI-ICHI LIFE VIỆT NAM. - 25 -
I. Khái quát chung về BHNT. - 25 -
1. Lịch sử quá trình hình thành và phát triển của công ty. - 25 -
2. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. - 27 -
3. Các sản phẩm mà công ty đang triển khai. - 30 -
3.1 Các sản phẩm truyền thống. - 30 -
3.1.1. Bảo hiểm hỗn hợp - 30 -
3.1.2. An sinh giáo dục. - 30 -
3.1.3. Bảo hiểm bệnh hiểm cùng kiệt dài hạn. - 31 -
3.1.4. Nền tảng thành công. - 32 -
3.1.5. An lộc tích lũy gia tăng. - 33 -
3.1.6. Bảo hiểm hưu trí - 35 -
3.1.7. Bảo hiểm sinh kỳ - 35 -
3.2 Sản phẩm liên kết đầu tư. - 35 -
3.2.1 Một vaì điểm nổi bật của Sản phẩm An - Thịnh Chu Toàn - 36 -
3.2.3 Các quyền lợi cơ bản của sản phẩm An - Thịnh Chu Toàn: - 37 -
3.3 Các sản phẩm bổ sung. - 38 -
3.3.1 Bảo hiểm tử kỳ. - 38 -
3.3.2 Bảo hiểm tai nạn toàn diện - 38 -
3.3.3 Bảo hiểm từ bỏ thu phí - 39 -
3.3.4 Bảo hiểm chết và thương tật do tai nạn - 39 -
3.3.5 Bảo hiểm mất khả năng lao động hoàn toàn và vĩnh viễn - 40 -
3.3.6 Bảo hiểm từ bỏ thu phí do thương tật - 40 -
3.3.7 Bảo hiểm bệnh hiểm cùng kiệt - 41 -
3.3.8 Quyền lợi bảo hiểm dành cho phụ nữ. - 41 -
II. Kết quả kinh doanh của Dai-ichi life. - 42 -
1. Kết quả kinh doanh theo doanh thu. - 42 -
2. Kết quả kinh doanh theo chi phí. - 44 -
3. Một số vấn đề còn tồn tại. - 46 -
III. Thực trạng hoạt động tuyển dụng và đào tạo đại lý tại Dai-ichi life. - 47 -
1. Công tác tuyển dụng đại lý BHNT. - 47 -
1.1 Lập kế hoạch tuyển dụng. - 47 -
1.2 Quy trình tuyển chọn ứng viên. - 47 -
1.2.1 Xây dựng tiêu chuẩn tuyển chọn. - 47 -
1.2.2 Xác định đối tượng tuyển dụng. - 49 -
1.2.3 Lập danh sách ứng cử viên tiềm năng. - 49 -
1.3 Thiết lập cuộc hẹn. - 50 -
1.4 Tiếp xúc, giới thiệu về công ty và nghề tư vấn bảo hiểm. - 50 -
1.5 Hỗ trợ và hướng dẫn trong thời gian học nghề. - 51 -
2. Công tác đào tạo đại lý BHNT. - 52 -
2.1.1 Nền tảng thành công. - 52 -
2.1.2 An thịnh chu toàn. - 53 -
2.1.3 Chương trình đào tạo thêm. - 53 -
2.2 Chương trình đào tạo nâng cao. - 54 -
3 Đánh giá kết quả và hiệu quả tuyển dụng và đào tạo đại lý tại Dai-ichi life. - 54 -
4 Những tồn tại trong công tác tuyển dụng và đào tạo đại lý tại Dai-ichi life. - 61 -
CHƯƠNG III MỘT SỐ KIẾN NGHỊ TRONG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI LÝ TẠI DAI-ICHI LIFE. - 65 -
I. Những thuận lợi trong công tác tuyển dụng và đào tạo đại lý BHNT. - 65 -
1. Những thuận lợi trong công tác tuyển dụng. - 65 -
2. Những thuận lợi trong công tác đào tạo - 66 -
II. Những khó khăn trong công tác đào tạo đại lý BHNT. - 66 -
1. Những khó khăn trong công tác tuyển dụng. - 66 -
2. Những khó khăn trong công tác đào tạo - 68 -
III.Một số kiến nghị của bản thân về công tác tuyển dụng và đào tạo đại lý. - 68 -
1. Kiến nghị về công tác tuyển dụng. - 68 -
2. Kiến nghị về công tác đào tạo. - 70 -
KẾT LUẬN - 72 -
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - 73 -
LỜI MỞ ĐẦU

Theo hình tháp nhu cầu của nhà khoa học Maslow thì trên những nhu cầu được ăn, ở, mặc, đi lại… là nhu cầu được an toàn và được bảo vệ. Thật vậy, nếu như con người đã được đầy đủ mà sống luôn bị đe doạ, rình rập và lo toan thì không thể nào được thoải mái, hạnh phúc được. Có rất nhiều cách để con người tự bảo vệ lấy mình nhưng khi bảo hiểm ra đời thì nó được coi là biện pháp hữu hiệu nhất, có vai trò rất quan trọng trong đơì sống con người. Bảo hiểm góp phần ổn định tài chính cho người tham gia trước những rủi ro gây ra, góp phần đề phòng và hạn chế tổn thất, giúp cuộc sống của con người an toàn hơn, khiến họ yên tâm phấn đấu cho sự nghiệp của bản thân và xã hội. Là một bộ phận trong Bảo hiểm thương mại, BHNT ra đời cũng khá sớm vì nó hướng tới con người – trung tâm của vũ trụ và đã nhanh chóng gắn bó với cuộc sống của mỗi người dân. Theo đà phát triển của xã hội, thị trường BHNT trên thế giới nói chung và ở Việt Nam nói riêng ngày càng trở nên sôi động, đa dạng với nhiều sản phẩm do sự xuất hiện của nhiều công ty BHNT cũng như trong và ngoài nước. Vì vậy, để tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp bảo hiểm phải không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng. Hơn thế nữa, sản phẩm bảo hiểm là sản phẩm vô hình, thông thường người ta không cảm giác có nhu cầu với nó và chỉ khi bị là nạn nhân thì họ mới thấu hiểu tầm quan trọng của bảo hiểm sau khi sự đã rồi. Đối với một doanh nghiệp BHNT, đại lý chính là người mang lại doanh thu, mang đến thành công hay thất bại của chính doanh nghiệp BHNT đó. Do vậy, chất lượng đại lý chính là chìa khóa của thành công. Nhưng để có được đội ngũ đại lý chất lượng tốt thì phải có công tác tuyển dụng và đào tạo đại lý tốt bởi tuyển dụng và đào tạo đại lý tốt thì chất lượng đại lý mới tốt được. Ý thức được vai trò của công tác tuyển dụng và đào tạo đại lý đối với doanh nghiệp bảo hiểm, cùng sự giúp đỡ của TS. Nguyễn Thị Hải Đường và các cán bộ của Công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam, em đã chọn đề tài:
“Thực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo đại lý tại Công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam”
để làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp. Mục đích của chuyên đề này là tìm hiểu về thực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo đại lý BHNT của Công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam, để từ đó đưa ra những giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng và đào tạo đại lý của công ty.
Kết cấu của chuyên đề, bao gồm 3 chương:
Chương I: Lý luận chung về BHNT và công tác tuyển dụng, đào tạo đại lý BHNT.
Chương II: Thực trạng công tác tuyển dụng và đào tạo đại lý BHNT tại Công ty bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam.
Chương III: Một số kiến nghị trong công tác tuyển dụng và đào tạo đại lý tại Dai-ichi life.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song do kiến thức và thời gian còn hạn chế nên trong quá trình nghiên cứu, bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót. Do vậy em rất mong nhận được sự đóng góp của các thầy cô giáo và các anh chị cùng các bạn để đề tài hoàn thiện tốt hơn nữa.


Em xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG I
LÝ LUẬN CHUNG VỀ BẢO HIỂM NHÂN THỌ VÀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO ĐẠI LÝ BHNT

I. Giới thiệu chung về Bảo hiểm nhân thọ.
1. Sự ra đời và phát triển của BHNT.
1.1 Ở thế giới.
Như chúng ta đã biết, bảo hiểm không chỉ thuần tuý là sự chuyển giao, sự san sẻ rủi ro, mà nó còn là sự giảm thiểu rủi ro, giảm thiểu tổn thất, thông qua các chương trình quản lý rủi ro được phối hợp giữa các cá nhân, các tổ chức kinh tế - xã hội với các tổ chức bảo hiểm.
Ngay từ xa xưa, thời Trung cổ, các quy tắc về bảo hiểm hàng hải đã được hình thành và phát triển với bằng chứng là người ta đã tìm thấy các bản hợp đồng bảo hiểm cổ xưa nhất ở các cảng biển Địa Trung Hải và Đại Tây Dương…Và tại nước Anh, HĐBH đầu tiên được tìm thấy và còn lưu giữ đến ngày nay được kí kết năm 1547, đây cũng là một HĐBH hàng hải.
Như vậy, bảo hiểm ra đời là một đòi hỏi khách quan của cuộc sống và sản xuất. Xã hội càng phát triển và văn minh thì hoạt động bảo hiểm cũng ngày càng phát triển và không thể thiếu được đối với mỗi cá nhân, tổ chức và mỗi quốc gia. Các loại hình bảo hiểm từ đó cũng ngày càng đa dạng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Và BHNT cũng là một trong những loại hình bảo hiểm ra đời khá sớm, đó là sự bảo hiểm cho hai sự kiện trái ngược nhau :sống và chết.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#987949 server tài liệu đang bảo trì, tối bạn thử lại là được
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1015150 mình tải ngon lành mà, bạn thử lại đi
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement