Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
#935558

Download miễn phí Chuyên đề Thực trạng hệ thống cấp nước của công ty TNHH một thành viên cấp nước Nghệ An và giải pháp hoàn thiện hệ thống cấp nước đô thị của công ty trên địa bàn thành phố Vinh đến năm 2015

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: MỘT VÀI LÝ LUẬN CHUNG VỀ NƯỚC SẠCH VÀ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC 2

1. Khái niệm về nước sạch và hệ thống cấp nước 3

1.1. Nước sạch : 3

1.2. Quản lý nhà nước về cấp nước 3

1.3. Mô hình hệ thống cấp nước 4

2. Vai trò của hệ thống cấp nước đối với sự phát triển kinh tế và đời sống xã hội 4

2.1. Vai trò của hệ thống cấp nước đối với hoạt động sinh hoạt của người dân 4

2.2. Vai trò của hệ thống cấp nước đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn 5

3. Những nhân tố tác động đến hệ thống cấp nước đô thị 6

3.1. Các chỉ tiêu liên quan đến phương pháp công nghệ 6

3.1.1. Đối với công trình khai thác nguồn nước 6

3.1.2. Các công trình xử lý 6

3.1.3. Hệ thống mạng lưới đường ống 7

3.2. Các chỉ tiêu máy móc, thiết bị và kỹ năng vận hành 7

3.3. Hiệu quả của dự án 7

3.4. Đánh giá các chỉ số về khai thác bền vững và ô nhiễm môi trường 8

4. Sự cần thiết phải hoàn thiện hệ thống mạng lưới cấp nước đô thị thành phố Vinh 8

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ VINH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC NGHỆ AN 9

I. Tổng quan về công ty TNHH một thành viên cấp nước Nghệ An 9

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 9

1.1.1. Thông tin chung: 9

1.1.2. Quá trình phát triển của công ty 9

1.2. Cơ cấu tổ chức 11

1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 11

1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 12

1.3. Lĩnh vực hoạt động của công ty TNHH một thành viên cấp nước Nghệ An 17

1.4. Tình hình về nguồn lực của công ty 18

1.4.1. Tình hình về nguồn năng lực tài chính 18

1.4.2. Tình hình về nguồn năng lực máy móc 18

1.4.3. Tình hình về nguồn nhân lực 18

II. Thực trạng hệ thống mạng lưới cấp nước đô thị của công ty từ năm 2005 19

1. Tình hình hoạt động cấp nước của công ty từ năm 2005 – 2009 19

1.1. Tình hình sản xuất và cung cấp nước trong khu vực thành phố Vinh. 19

1.2. Tình hình tiêu thụ nước trong mạng lưới đô thị của công ty 20

1.3. Tình hình về giá nước 21

1.4. Thực trạng vốn đầu tư cho mạng lưới hạ tầng ở khu vực đô thị của công ty 21

1.5. Thực trạng mạng lưới và điều khiển toàn hệ thống 22

1.6. Thực trạng hệ thống mạng lưới cấp nước cho khu vực đô thị thành phố Vinh 22

2. Kết quả đạt được giai đoạn 2005-2009 23

2.1. Những kết quả đạt được 23

2.2. Một số vấn đề còn tồn tại trong mạng lưới cấp nước khu vực thành phố Vinh của công ty 45

2.3. Nguyên nhân của những tồn tại 46

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC ĐÔ THỊ KHU VỰC THÀNH PHỐ VINH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2015 48

I. Dự báo các yếu tố tác động đến hệ thống mạng lưới cấp nước của công ty 48

1. Dự báo các yếu tố tác động đến sự phát triển của toàn mạng lưới của công ty năm 2010 – 2015 48

1.1. Dự báo về nguồn vốn và những tác động ảnh hưởng đến cơ sở vật chất hạ tầng của công ty 48

1.2. Dự báo khả năng khai thác các nguồn để cung cấp sản xuất nước 48

1.3. Dự báo nhu cầu tiêu thụ nước sạch của toàn hệ thống sản xuất 50

2. Dự báo các yểu tố tác động đến mạng lưới cấp nước trong khu vực thành phố Vinh 51

2.1. Dự báo về nguồn vốn đầu tư cho mạng lưới cấp nước trong khu vực đô thị 51

2.2. Dự báo tác động từ nền kinh tế trong nước và quốc tế đến hoạt động kinh doanh của công ty trên địa bà thành phố Vinh 52

2.3. Dự báo khả năng khai thác và cung cấp nước sạch cho khu vực thành phố Vinh 52

2.4. Dự báo nhu cầu tiêu thụ nước 53

II. Xác định mục tiêu, chỉ tiêu của công ty từ nay đến 2015 54

1. Nhiệm vụ tổng quát 54

2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 55

3. Chi tiết hoàn thiện mạng lưới cung cấp nước trong khu vực thành phố Vinh 55

4. Chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể các phòng, ban, đơn vị trực thuộc 56

III. Giải pháp hoàn thiện hệ thống mạng lưới cấp nước đô thị khu vực thành phố Vinh khu vực thành phố Vinh đến năm 2015 61

1. Giải pháp để tránh tình trạng thiếu hụt nước sạch cho toàn mạng lưới của công ty cũng như trong khu vực thành phố Vinh 61

2. Giải pháp để tiết kiệm nguồn nước trong tình hình thiếu hụt nước sạch hiện nay 62

3. Giải pháp về tổ chức và cơ chế hoạt động của công ty 62

4. Giải pháp về đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng trong hoạt động hoàn thiện mạng lưới cấp nước đô thi 63

5. Giải pháp tài chính và huy động vốn vào việc đầu tư cho việc hoàn thiện mạng lưới khu vực thành phố Vinh cũng như toàn hệ thống của công ty 63

6. Giải pháp Khoa học – Công nghệ và nguồn nhân lực cho sự phát triển của toàn công ty 64

KẾT LUẬN 66

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


nhận xử lý các sự cố, tiếp thu những ý kiến phản ánh thông tin của khách hàng kịp thời về những thắc mắc, khiếu nại và góp ý nhân viên các chi nhánh khi thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn.
Công tác quản lý mạng lưới phân phối
Công ty đã tập trung công tác quản lý, cải tạo các tuyến ống cấp 1, cấp 2, cấp 3. Đây là một trong những nguyên nhân gây thất thoát sản phẩm. Do đó công ty đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và đầu tư cắt bỏ một số tuyến ống như: DN 150 ở công ty xây dựng số 6, DN 40 khối 6 Trung Đô, DN 32 vào liên cơ khối 6 phường Hồng Sơn, tuyến ống DN 100 đưòng Nguyễn Khuyến. Chuyển tuyến ống DN90 ở đưòng Trần Thủ Độ vào vỉa hè để xây mương thoát, tuyến ống cấp II ở khối 7 Bến Thuỷ, đường Ngô Văn Sở, Đinh Công Tráng, Nguyễn Biểu (phường Lê Mao)
Tiến hành xử lý sửa chữa: 208 điểm chảy của mạng cấp 3; 45 điểm mạng cấp I. Thay thế 1.078 đồng hồ cho khách hàng. Chủ động xử lý hàng trăm điểm chảy, các mối nối từ các ống cấp 3 đến hộ gia đình, tổ dân cư ở địa bàn quản lý và tiến hành đưa nhiều đồng hồ ra trước nhà
Kiểm định chất lượng được: 2.200 đồng hồ mới nhập kho, 176 đồng hồ khách hàng do các chi nhánh yêu cầu kiểm định theo định kỳ 5 năm
Thanh tra, kiểm tra giám sát sử dụng nước của khách hàng đựợc 13.150 hộ, xử lý 112 trường hợp vi phạm sử dụng nước, truy thu: 82.751 m3 với số tiền: 336 triệu đồng. Qua công tác thanh kiểm tra, quản lý mạng cấp nước trên địa bàn thành phố Vinh đã phát hiện được những thủ đoạn ăn cắp khá tinh vi như: đấu khung vòng, lấy nước vào các bể ngầm của gia đình; vô hiệu hoá đồng hồ và nhiều hình thức khác. v.v
Công tác kinh doanh sản phẩm và kế toán, thu ngân
Năm 2008, toàn công ty đã ghi được: 9.323.632 m3
Trong đó: - Thành phố Vinh: 7.923.012 m3
- Đã thu được: 36.805tr. đồng
Trong đó: - Thành phố Vinh: 31.671 tr. đồng
Đạt được những kết quả trên đó là do sự chỉ đạo của công ty, của các phòng, ban, chi nhánh cấp nước và các trạm cấp nước ở miền núi. Ngoài ra có sự nỗ lực của các nhân viên nghiệp vụ ghi và thu ngân. Phòng kinh doanh đã kịp thời tổng hợp số liệu phân tích đánh giá hiệu quả kinh doanh bán sản phẩm. Bảo đảm độ chính xác giúp lãnh đạo công ty đánh giá kết quả kinh doanh của công ty. Phòng Tài vụ ngoài nhiệm vụ chuyên môn tổng hợp, thống kê và lập báo cáo thanh, quyết toán tài chính, đã đôn đốc nhân viên thu ngân kịp thời. Bảo đảm tài chính cho công ty hoạt động ổn định và chỉ đạo công tác kế toán và hạch toán các đơn vị, chi nhánh trực thuộc.
Công tác đầu tư xây dựng cơ bản và lắp đặt công trình
- Năm 2008 công ty đã đầu tư gần 2 tỷ đồng để phục vụ cho việc cải tạo một số tuyến ống và thay thế đồng hồ nhằm tăng cường chống thất thoát thất thu
- Ban quản lý dự án đã hoàn thiện hồ sơ mời thầu và thủ tục mời thầu và thẩm định phê duyệt xong dự án cấp nuớc vùng phụ cận Vinh trình UBND Tỉnh phê duyệt xong, lập hồ sơ mời thầu và tổ chức mời thầu vào 3/12/2008
- Đã tổ chức khởi công xây dựng hệ thống cấp nước xã Hưng Hoà, đến nay một số hạng mục đã thi công, phấn đấu hết năm 2009 cấp nước cho nhân dân xã Hưng Hoà
- Hoàn thiện hồ sơ xin cấp đất xây dựng hồ lắng bùn Nhà máy nước Hưng Vịnh tại Phường Cửa Nam hiện đang chờ các Ngành thẩm định trình UBND Tỉnh phê duyệt
- Đã hoàn thành công trình cấp nước Cho xã Nghi Diên (Nghi Lộc), Nghi Kim (thành phố Vinh) và đang triển khai đấu thầu dự án cấp nước Thị trấn Quán Hành.
- Công tác xây lắp mạng cấp 3 và đấu nối cho khách hàng: 5 chi nhánh đã thực hiện được 2.571 triệu đồng; Xí nghiệp cấp nước miền núi: 469 triệu đồng.
Bảng 4: Chỉ tiêu thực hiện năm 2007
TT
Các chỉ tiêu
Đ.vị
Kế hoạch
Thực hiện
Đạt tỷ lệ (%)
1.
Tổng doanh thu:
Tr.đ
37.495
43.946
117 %
a.
Doanh thu nước máy
-
28.695
32.876
115 %
+) Thành phố Vinh
-
23.730
27.753
117 %
b.
Lắp đặt công trình
Tr.đ
8.800
11.070
126 %
+) Văn phòng công ty
-
3.500
4.758
136 %
+) Xí nghiệp xây lắp
-
5.000
5.951
119 %
2.
Nước máy tiêu thụ:
m3
8.340.000
8.375.430
100,4 %
+) Thành phố Vinh
-
6.780.000
6.956.121
102,3 %
+) Truy thu
-
188.052
3.
Phát triển khách hàng
hộ
6.000
3.771
63 %
+) Thành phố Vinh
-
5.500
3.215
58 %
4.
Nộp ngân sách
Tr.đ
2.005
2.216
111 %
5.
Nộp BHXH, BHYT
-
1.300
1.300
100 %
6.
Tổng quỹ lương
-
10.000
7.
Thu nhập b/quân (đ/ng/tháng)
1.500.000
1.700.000
113 %
8.
Trả nợ vay ngân hàng ADB
Tr.đ
140.000.000
5.500
- Đánh giá công tác sản xuất cấp nước
Năm 2007, công ty đã sản xuất khai thác đạt, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, cả hai khu vực duy trì sản xuất ổn định, xử lý và cung cấp nước đạt chất lượng ( nhất là trong đợt dịch tiêu chảy cấp). Phát huy hiệu quả công suất thiết kế các trạm bơm cấp 1 và cấp 2 đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của khách hàng.
* Tổng số giờ cấp: TBI: 33.618 giờ
Trong đó: +) Nhà máy nước Hưng Vĩnh: 18.016 giờ
* Tổng số giờ cấp TB II: 44.581 giờ
+) Nhà máy nước Hưng Vĩnh: 17.620 giờ
* Tổng số khách hàng ( đến 15/12/2007) : 54.280 hộ
Trong đó: +) Thành phố Vinh : 43.005 hộ ( đạt 80%)
Hộ cơ quan: 870 hộ
Phạm vi khách hàng sử dụng nước máy cho 19 phường, xã (Thành phố Vinh), xã Hưng Thịnh (Hưng Nguyên), xã Nghi Kim (Nghi Lộc).
- Công tác phát triển mạng cấp 3 và phát triển khách hàng.
- Trên địa bàn Thành phố vinh: 5 Chi nhánh, phòng KHKT đã lắp được 6.320 m đường ống nhựa PVC, các loại F 90 và F50.
- Phát triển 3.776 hộ (trong đó Thành phố Vinh: 3.215 hộ; Xí nghiệp cấp nước miền núi: 561 hộ)
- Tỷ lệ số hộ dùng nước máy đạt: 80%/ tổng số hộ dân. Khu vực miền núi: 85%/ tổng số hộ.
Công ty đã từng bước cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho khách hàng tập trung một đấu mối tại các chi nhánh dịch vụ cấp nước (kể cả lắp đặt và quản lý khách hàng). Tiếp nhận xử lý các sự cố, tiếp thu những ý kiến phản ánh thông tin của khách hàng kịp thời về những thắc mắc, khiếu nại và góp ý nhân viên các chi nhánh khi thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn.
- Công tác quản lý mạng lưới phân phối.
Năm 2007, Công ty đã tập trung công tác quản lý, cải tạo các tuyến ống cấp 1, cấp 2, cấp 3. Đây là một trong những nguyên nhân gây thất thoát sản phẩm. Do đó công ty đã tập trung chỉ đạo quyết liệt và đầu tư cắt bỏ một số tuyến ống lắp đặt trước năm 1975 như: Tuyến ống D200 nối cụm giếng 13,14 ở khu vực Bến Thuỷ, tuyến ống D200 thuộc Da Vinh, tuyến ống D100, D150 vào Ga vinh; tuyến đường Hồ Hán Thương (Phường Cửa Nam); đường Chu Văn An ( phường Lê Lợi) vv... Công ty đã di dời một số tuyến ống do mở rộng đường nội thành như: đường Phạm Đình Toái ( xã Nghi Phú), đường Tuệ Tĩnh; đường Phùng Chí Kiên (Hà Huy Tập); đường Phong Đình Cảnh ( Bến Thuỷ) vv...
+ Xử lý sửa chữa: 423 điểm chảy ( trong đó 131 điểm từ ống D200 4D 400)
Ngoài ra các chi nhánh chủ động xử lý hàng trăm điểm chảy, các mối nối từ các ống cấp 3 đến hộ gia đình, tổ dân cư ở địa bàn quản lý.
+ Về công tác thay thế đồng hồ cho khách hàng: 2.456 cái ( trong đó 1.853/8000 cái đồng hồ Trung Quốc quá thời gian sử dụng) .
+ Công ty đưa Trung tâm kiểm định chất lượng đồng hồ vào hoạt động (từ tháng 9/2007): Kiểm đ
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online