Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
#935558 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: MỘT VÀI LÝ LUẬN CHUNG VỀ NƯỚC SẠCH VÀ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC 2
1. Khái niệm về nước sạch và hệ thống cấp nước 3
1.1. Nước sạch : 3
1.2. Quản lý nhà nước về cấp nước 3
1.3. Mô hình hệ thống cấp nước 4
2. Vai trò của hệ thống cấp nước đối với sự phát triển kinh tế và đời sống xã hội 4
2.1. Vai trò của hệ thống cấp nước đối với hoạt động sinh hoạt của người dân 4
2.2. Vai trò của hệ thống cấp nước đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn 5
3. Những nhân tố tác động đến hệ thống cấp nước đô thị 6
3.1. Các chỉ tiêu liên quan đến phương pháp công nghệ 6
3.1.1. Đối với công trình khai thác nguồn nước 6
3.1.2. Các công trình xử lý 6
3.1.3. Hệ thống mạng lưới đường ống 7
3.2. Các chỉ tiêu máy móc, thiết bị và kỹ năng vận hành 7
3.3. Hiệu quả của dự án 7
3.4. Đánh giá các chỉ số về khai thác bền vững và ô nhiễm môi trường 8
4. Sự cần thiết phải hoàn thiện hệ thống mạng lưới cấp nước đô thị thành phố Vinh 8
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC ĐÔ THỊ THÀNH PHỐ VINH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC NGHỆ AN 9
I. Tổng quan về công ty TNHH một thành viên cấp nước Nghệ An 9
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 9
1.1.1. Thông tin chung: 9
1.1.2. Quá trình phát triển của công ty 9
1.2. Cơ cấu tổ chức 11
1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức 11
1.2.2. Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban 12
1.3. Lĩnh vực hoạt động của công ty TNHH một thành viên cấp nước Nghệ An 17
1.4. Tình hình về nguồn lực của công ty 18
1.4.1. Tình hình về nguồn năng lực tài chính 18
1.4.2. Tình hình về nguồn năng lực máy móc 18
1.4.3. Tình hình về nguồn nhân lực 18
II. Thực trạng hệ thống mạng lưới cấp nước đô thị của công ty từ năm 2005 19
1. Tình hình hoạt động cấp nước của công ty từ năm 2005 – 2009 19
1.1. Tình hình sản xuất và cung cấp nước trong khu vực thành phố Vinh. 19
1.2. Tình hình tiêu thụ nước trong mạng lưới đô thị của công ty 20
1.3. Tình hình về giá nước 21
1.4. Thực trạng vốn đầu tư cho mạng lưới hạ tầng ở khu vực đô thị của công ty 21
1.5. Thực trạng mạng lưới và điều khiển toàn hệ thống 22
1.6. Thực trạng hệ thống mạng lưới cấp nước cho khu vực đô thị thành phố Vinh 22
2. Kết quả đạt được giai đoạn 2005-2009 23
2.1. Những kết quả đạt được 23
2.2. Một số vấn đề còn tồn tại trong mạng lưới cấp nước khu vực thành phố Vinh của công ty 45
2.3. Nguyên nhân của những tồn tại 46
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC ĐÔ THỊ KHU VỰC THÀNH PHỐ VINH CỦA CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẤP NƯỚC NGHỆ AN ĐẾN NĂM 2015 48
I. Dự báo các yếu tố tác động đến hệ thống mạng lưới cấp nước của công ty 48
1. Dự báo các yếu tố tác động đến sự phát triển của toàn mạng lưới của công ty năm 2010 – 2015 48
1.1. Dự báo về nguồn vốn và những tác động ảnh hưởng đến cơ sở vật chất hạ tầng của công ty 48
1.2. Dự báo khả năng khai thác các nguồn để cung cấp sản xuất nước 48
1.3. Dự báo nhu cầu tiêu thụ nước sạch của toàn hệ thống sản xuất 50
2. Dự báo các yểu tố tác động đến mạng lưới cấp nước trong khu vực thành phố Vinh 51
2.1. Dự báo về nguồn vốn đầu tư cho mạng lưới cấp nước trong khu vực đô thị 51
2.2. Dự báo tác động từ nền kinh tế trong nước và quốc tế đến hoạt động kinh doanh của công ty trên địa bà thành phố Vinh 52
2.3. Dự báo khả năng khai thác và cung cấp nước sạch cho khu vực thành phố Vinh 52
2.4. Dự báo nhu cầu tiêu thụ nước 53
II. Xác định mục tiêu, chỉ tiêu của công ty từ nay đến 2015 54
1. Nhiệm vụ tổng quát 54
2. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh 55
3. Chi tiết hoàn thiện mạng lưới cung cấp nước trong khu vực thành phố Vinh 55
4. Chỉ tiêu nhiệm vụ cụ thể các phòng, ban, đơn vị trực thuộc 56
III. Giải pháp hoàn thiện hệ thống mạng lưới cấp nước đô thị khu vực thành phố Vinh khu vực thành phố Vinh đến năm 2015 61
1. Giải pháp để tránh tình trạng thiếu hụt nước sạch cho toàn mạng lưới của công ty cũng như trong khu vực thành phố Vinh 61
2. Giải pháp để tiết kiệm nguồn nước trong tình hình thiếu hụt nước sạch hiện nay 62
3. Giải pháp về tổ chức và cơ chế hoạt động của công ty 62
4. Giải pháp về đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng trong hoạt động hoàn thiện mạng lưới cấp nước đô thi 63
5. Giải pháp tài chính và huy động vốn vào việc đầu tư cho việc hoàn thiện mạng lưới khu vực thành phố Vinh cũng như toàn hệ thống của công ty 63
6. Giải pháp Khoa học – Công nghệ và nguồn nhân lực cho sự phát triển của toàn công ty 64
KẾT LUẬN 66
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 67
LỜI MỞ ĐẦU

Quá trình học tập trong nhà trường đã trang bị cho em những kiến thức kinh tế - xã hội và kiến thức chuyên ngành rất quan trọng, là cơ sở, nền tảng cho công việc của em sau này. Tuy nhiên đó mới là những kiến thức trên sách vở, từ lý thuyết đến thực tế là một khoảng cách rất xa, để có thể hiểu và áp dụng được những kiến thức mình đã học, cần mất rất nhiều thời gian và sự cố gắng. Bởi vậy giai đoạn thực tập là giai đoạn rất quan trọng với những sinh viên sắp ra trường như em, đó là cơ hội cho em được thực hành, quan sát thực tế và vận dụng những kiến thức mình đã học vào thực tiễn.Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH một thành viên cấp nước Nghệ An, em đã có điều kiện tìm hiểu, quan sát và thu được những hiểu biết nhất định về đặc điểm hoạt động kinh doanh cũng như bộ máy quản lý, phương hướng thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đề ra của công ty và điều đó đã giúp em có thể tập hợp để viết thành Báo cáo thực tập tổng hợp của mình.
Được sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo Nguyễn Thị Phương Thu cùng sự giúp đỡ của các cán bộ phòng kế hoạch của công ty TNHH một thành viên cấp nước Nghệ An. Qua 10 tuần được thực tập em đã tìm hiểu và nắm bắt được một số tình hình hình hoạt động nói chung và thực trạng của mạng lưới cấp nước đô thị nói riêng của công ty. Chính vì vậy mà em lựa chọn đề tài cho chuyên đề tốt nghiệp của mình là: “Thực trạng hệ thống cấp nước của công ty TNHH một thành viên cấp nước Nghệ An và giải pháp hoàn thiện hệ thống cấp nước đô thị của công ty trên địa bàn thành phố Vinh đến năm 2015”
Chuyên đề gồm có ba chương:
Chương I: Một vài lý luận chung về nước sạch và hệ thống cấp nước
Chương II: Thực trạng hệ thống mạng lưới cấp nước đô thị thành phố Vinh của công ty TNHH một thành viên cấp nước Nghệ An
Chương III: Giải pháp hoàn thiện hệ thống mạng lưới cấp nước đô thị khu vực thành phố Vinh của công ty TNHH một thành viên cấp nước Nghệ An đến năm 2015
Em xin gửi lời Thank sâu sắc nhất tới Giáo viên hướng dẫn và các anh chị trong phòng kế hoạch của công ty TNHH một thành viên cấp nước Nghệ An!CHƯƠNG I: MỘT VÀI LÝ LUẬN CHUNG VỀ NƯỚC SẠCH
VÀ HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

Sự sống của con người được bắt nguồn từ hải dương nguyên thủy từ hàng nghìn tỉ năm trước đây. Do đó, ngay từ buổi đầu, sự sống đã có liên hệ mật thiết với nước. Thành phần chủ yếu cấu thành cơ thể con người chính là nước. Nước chiếm đến 2/3 khối lượng cơ thể và được phân bố rộng khắp các cơ quan, các mô. Mặc dù ăn và uống thường đi chung với nhau nhưng nhu cầu về nước luôn cấp bách hơn nhu cầu về thức ăn. Con người có thể sống khi nhịn ăn trong 5 tuần, nhưng không thể nhịn uống nước quá 5 ngày cũng như không thể nhịn thở quá 5 phút. Khi bị đói trong một thời gian dài, cơ thể sẽ tiêu thụ hết lượng glycogen, toàn bộ mỡ dự trữ, một nửa lượng protein để duy trì sự sống. Nhưng nếu cơ thể chỉ cần mất hơn 10% nước là đã nguy hiểm đến tính mạng và mất nước từ 20 - 22% sẽ dẫn đến tử vong.
Nước giống như một cái máy cơ học, nó giúp vận chuyển oxy, các chất dinh dưỡng đi nuôi cơ thể, đồng thời mang những chất cặn bã của chuyển hóa để thải ra ngoài. Nước giúp duy trì các hoạt động sống, làm chất dung môi cho rất nhiều phản ứng sinh học của các tế bào, cơ quan. Trong toàn cơ thể, nước cần để làm lớp đệm, bôi trơn các khớp, cơ bắp, các cơ quan, các mô… nước giúp cho chức năng của cơ thể được tiến hành bình thường. Nước cũng cần cho sự tiết các dịch để tiêu hóa thức ăn. Nếu thiếu nước, sự bài tiết dịch cũng giảm đi, gây trở ngại cho việc tiêu hóa thức ăn, gây chán ăn. Ngoài việc làm mềm phân và tăng khối lượng phân, khi uống nước, đặc biệt vào buổi sáng còn kích thích nhu động ruột, giúp đi tiêu dễ dàng. Uống đủ nước giúp đường tiểu thông thoáng, có tác dụng phòng ngừa sỏi thận. Thậm chí uống nhiều nước để đi tiểu khoảng 2,5 lít /ngày, trong nhiều trường hợp đã đem đến những kết quả ngoạn mục trong điều trị sỏi thận. Áp lực dòng nước tiểu sẽ giúp bào mòn những viên sỏi và nếu thuận tiện sẽ tống luôn chúng ra ngoài. Để có một làn da tươi mát, mịn màng, đàn hồi tốt, ngoài chế độ ăn hợp lý, bạn cần uống đủ nước, một biện pháp vừa đơn giản, rẻ tiền lại rất hiệu quả.
Ngoài ra, nước còn đóng vai trò rất quan trọng trong việc điều hòa thân nhiệt. Nước giúp làm mát, giữ cho nhiệt độ cơ thể ổn định vào khoảng 370C bằng cách bốc hơi qua mồ hôi (chủ yếu), hơi thở, nước tiểu lượng nhiệt dư thừa. Ở nhiệt độ 300C, 1 lít mồ hôi bốc hơi đem theo 600 Kcalo nhiệt.
Khi cơ thể thiếu nước do toát mồ hôi, tiêu chảy, ói, … Ở mức độ nhẹ sẽ xuất hiện các triệu chứng: khát, da khô, bực bội, mệt mỏi, chán ăn, thờ ơ, tinh thần uể oải, giảm sút ý chí, làm việc, học tập kém hiệu quả… Những lúc như thế nước sẽ là phương thuốc rất hiệu nghiệm. Nếu để hiện tượng mất nước kéo dài sẽ ảnh hưởng đến các hệ thống tim mạch, hô hấp, gây sốt, mạch đập nhanh. Mất nước càng nhiều triệu chứng càng nặng, có thể dẫn đến hôn mê và tử vong.
Vì nước rất quan trọng và không thể thiếu cho cuộc sống nên chúng ta cần nạp đủ nước cho cơ thể. Bình thường, mỗi ngày có khoảng 2,5 lít nước được thải ra ngoài qua đường nước tiểu, mồ hôi, phân, hơi thở. Do đó chúng ta cần bù một lượng nước tương đương như thế để giúp cơ thể không bị thiếu nước hay quá tải nước. Ngoài lượng nước có trong thức ăn, hàng ngày nên uống thêm 6 - 8 ly nước. Thời tiết nóng nực, lượng nước mất qua mồ hôi gia tăng làm cho nhu cầu nước của cơ thể tăng lên đáng kể. Do đó cần uống nhiều nước hơn, có thể tăng 10 - 15 ly/ngày. Người lớn tuổi thường giảm cảm giác khát, dễ bị mệt mỏi, khô da do thiếu nước, vì vậy cần lưu ý uống nước thường xuyên hơn. Nếu sợ mất ngủ nên hạn chế uống trong vòng 2 giờ trước ngủ. Nên uống nước trước khi có cảm giác khát vì nếu khát tức là cơ thể đã thiếu nước. Tốt nhất là nên uống làm nhiều lần, mỗi lần một ít để không còn cảm giác khát.
Tóm lại, nước là một trong sáu nhóm chất dinh dưỡng thiết yếu cho cơ thể. Nước giúp duy trì sự sống quan trọng hơn cả ăn. Không có chất nào khác có liên quan mật thiết đến nhiều chức năng sống còn của cơ thể bằng nước.
1. Khái niệm về nước sạch và hệ thống cấp nước
1.1. Nước sạch :
Nước sạch ở đây là loại nước được sử dụng trong sinh hoạt của cá nhân hay gia đình, không sử dụng làm nước ăn trực tiếp và đạt tiêu chuẩn vệ sinh nước sạch do bộ Y tế ban hành (Ban hành kèm theo Quyết định số 09/2005/QĐ-BYT ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
1.2. Quản lý nhà nước về cấp nước
Nước sạch là một loại sản phẩm thiết yếu cho nhu cầu sinh hoạt của mọi tầng lớp dân cư. Việc cung cấp để thỏa mản nhu cầu nước sạch cầu xã hội, nhất là ở các khu công nghiệp, đô thị là nhiệm vụ của nhà nước và chính quyền địa phương đô thị.
Để thực hiện nhiệm vụ đó nhà nước và chính quyền địa phương đô thị phải ban hành cơ chế chính sách, quy định về đàu tư, khai thác, sử dụng các công trình cấp nước củng như dịch vụ cung cấp và chất lượng nước cho đô thị.
Quá trình đó là quản lý nhà nước về cấp nước đô thị.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
#1017845 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement