Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By keO_princess
#935179

Download miễn phí Báo cáo Thực tập tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tài chính và Kiểm toán Việt Nam (ACVIETNAM)

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

Phần 1: Tổng quan về Công ty TNHH Tài chính và Kiểm toán Việt Nam 3

1.1.Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Tài chính và Kiểm toán Việt Nam 3

1.2. Đặc điểm hoạt động của Công ty TNHH Tài chính và Kiểm toán Việt Nam 4

1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 9

Phần 2: Thực trạng tổ chức kiểm toán tại Công ty TNHH 11

Tài chính và Kiểm toán Việt Nam 11

2.1 . Quy trình kiểm toán tại Công ty TNHH Tài chính và Kiểm toán Việt Nam 11

2.1.1. Thực hiện các công việc trước kiểm toán 12

2.1.2. Lập kế hoạch kiểm toán tổng thể 14

2.1.3. Lập kế hoạch kiểm toán cụ thể (chương trình kiểm toán) 16

2.1.4. Thực hiện kiểm toán 18

2.1.5. Kết luận và lập báo cáo kiểm toán 20

2.1.6. Thực hiện các công việc sau kiểm toán 21

2.2. Tổ chức nhân sự cho một cuộc kiểm toán 21

2.3. Tổ chức lưu trữ hồ sơ 23

2.4. Hệ thống kiểm soát chất lượng cuộc kiểm toán 27

2.4.1.Phân công trách nhiệm cho các nhân viên nghiệp vụ theo trình độ chuyên môn 27

2.4.2. Các chính sách về kiểm soát chất lượng 27

Phần 3: Một số nhận xét và kiến nghị đối với tổ chức kiểm toán 30

của Công ty TNHH Tài chính và Kiểm toán Việt Nam 30

3.1 Những ưu điểm chung 30

3.1.1 Ưu điểm trong tổ chức hoạt động và quản lý của Công t 30

3.1.2 Ưu điểm trong tổ chức hoạt động kiểm toán của Công ty 30

 3.2 Một số nhược điểm và kiến nghị đối với tổ chức kiểm toán tại Công ty TNHH Tài chính và Kiểm toán Việt Nam.: 31

KẾT LUẬN 33

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


định những nỗ lực thành công trong việc nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh của công ty ngay từ ngày đầu tiên tham gia vào thị trường kiểm toán. Năm 2008 với khủng hoảng kinh tế khiến nhiều doanh nghiệp lo lắng, thì ACVIETNAM tiếp tục củng cố niềm tin cho khách hàng bằng phong cách làm việc chuyên nghiệp. Vì thế số lượng khách hàng tăng gần 167%. Điều này là nhân tố chính làm doanh thu năm 2008 của công ty tăng hơn 166% so với năm 2007, và lợi nhuận tăng 143%. Những khoản chi phí không được thể hiện trong bảng trên vì chúng chỉ có những thay đổi không đáng kể. Kết quả trên cho thấy Công ty đang hoạt động tương đối có hiệu quả. Do vậy mà Công ty có thể mở rộng quy mô hoạt động, dẫn đến nhu cầu tăng số lượng nhân viên, và cũng tăng thu nhập cho cán bộ, nhân viên trong Công ty.
Cơ cấu doanh thu nói chung không thay đổi giữa hai năm 2007 và 2008, được thể hiện trong biểu đồ sau:
Từ Biểu đồ Cơ cấu doanh thu hàng năm này cho thấy doanh thu của Công ty vẫn tập trung vào dịch vụ kiểm toán với tỷ trọng 75%, điều này xuất phát từ nhu cầu của khách hàng với mục đích kiểm toán là chính. Vì thế, chưa phát huy hết được khả năng của bộ phận Tư vấn và Dịch vụ kế toán. Tuy nhiên sự ổn định này lại giúp cho Công ty có thể đưa ra các kế hoạch về lợi nhuận một cách chính xác hơn.
Biểu đồ 1: Cơ cấu doanh thu hàng năm của công ty TNHH Tài chính và Kiểm toán Việt Nam
1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
Công ty ACVIETNAM là công ty nhỏ với số lượng nhân viên không lớn. Tuy nhiên, công ty có khả năng đáp ứng được yêu cầu của các khách hàng với số lượng lớn, tính chất công việc phức tạp, đó là nhờ những nỗ lực của cả bộ máy quản lý tại công ty
Giám đốc
Phó Giám đốc
Bộ phận kế toán
Bộ phận hành chính
Bộ phận kiểm toán tài chính
Bộ phận kiểm toán xây dựng cơ bản
Sơ đồ 1: Sơ đồ bộ máy quản lý hành chính tại Công ty TNHH Tài chính và Kiểm toán Viết Nam
Giám đốc: chịu trách nhiệm chung về mọi mặt hoạt động của công ty. Giám đốc công ty ACVIETNAM là người có trình độ cao và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán và tư vấn, từng làm việc tại các công ty kiểm toán hàng đầu tại Việt Nam. Ở ACVIETNAM, Giám đốc cũng là người phụ trách bộ phận Kiểm toán tài chính.
Phó Giám đốc: là kiểm toán viên có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, chịu trách nhiệm trước Giám đốc về công việc mình phụ trách và công việc của khối Kiểm toán xây dựng cơ bản.
Bộ phận kế toán: quản lý về mặt tài chính kế toán của công ty
Bộ phận hành chính: thực hiện công việc quản lý hành chính, xây dựng và thực hiện các kế hoạch thu chi cho công ty, thiết lập các quy định và quản lý việc thực hiện các quy định đó, quản lý về nhân sự của công ty.
Bộ phận kiểm toán bao gồm nhiều nhân viên nhất trong các bộ phận của công ty, thực hiện dịch vụ kiểm toán mang lại hơn 80% doanh thu cho công ty. Bộ phận kiểm toán gồm hai bộ phận nhỏ là bộ phận kiểm toán báo cáo tài chính và kiểm toán xây dựng cơ bản.
Bộ phận tư vấn có số nhân viên không lớn, gồm hai bộ phận nhỏ là bộ phận tư vấn thuế và tư vấn quản lý. Nhân viên thực hiện tư vấn nằm trong hai bộ phận kiểm toán.
Phần 2
Thực trạng tổ chức kiểm toán tại Công ty TNHH
Tài chính và Kiểm toán Việt Nam
2.1 . Quy trình kiểm toán tại Công ty TNHH Tài chính và Kiểm toán Việt Nam
Ngay từ khi mới thành lập, loại hình dịch vụ của Công ty ACVIETNAM đã rất đa dạng, và thể hiện được năng lực chuyên môn qua các Hợp đồng kiểm toán. Chất lượng dịch vụ cung cấp chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi trình độ của đội ngũ nhân viên, do vậy, ACVIETNAM luôn lựa chọn nhóm nhân viên tham gia cung cấp dịch vụ được trang bị đầy đủ kỹ năng, kinh nghiệm và kiến thức cần thiết. Mỗi cuộc kiểm toán cụ thể luôn được hướng dẫn bởi một kiểm toán viên có hiểu biết sâu rộng về ngành nghề kinh doanh của khách hàng với nguyên tắc hoạt động chung là: Tuân thủ nguyên tắc độc lập, chính trực, khách quan, bảo mật số liệu phù hợp với Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam, Chuẩn mực kiểm toán quốc tế được chấp nhận tại Việt Nam và các Quy định về Kiểm toán độc lập hiện hành tại Việt Nam.  
Mục tiêu hoạt động của ACVIETNAM là cung cấp các dịch vụ chuyên ngành tốt nhất, đảm bảo lợi ích hợp pháp của khách hàng, cung cấp những thông tin có độ tin cậy cao cho công tác quản lý tài chính và quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của khách hàng. Nỗ lực làm việc vì lợi ích của khách hàng, Công ty luôn đảm bảo một mức phí kiểm toán và dịch vụ tư vấn phù hợp, hài hoà với lợi ích của cả hai bên để giúp khách hàng giảm thiểu chi phí hoạt động.
Với những nguyên tắc ưu tiên và mục tiêu đó, Công ty xây dựng một hệ thống phương pháp kỹ thuật kiểm toán trên cơ sở vận dụng Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam và Chuẩn mực kiểm toán quốc tế, tập trung vào các vấn đề có mức rủi ro cao giúp các kiểm toán viên vừa tuân thủ các Chuẩn mực kiểm toán vừa vận dụng linh hoạt các phương pháp đó vào từng cuộc kiểm toán cụ thể.
Thực hiện các công việc trước kiểm toán
Lập kế hoạch kiêm toán tổng thể
Lập kế hoạch kiểm toán chi tiết
Thực hiện kiểm toán
Kết luận và lập báo cáo kiểm toán
Thực hiện các công việc sau
kiểm toán
Quy trình kiểm toán chung của Công ty gồm 6 bước như sau:
Sơ đồ 2 : Quy trình kiểm toán của Công ty TNHH Tài chính và Kiểm toán Việt Nam
2.1.1. Thực hiện các công việc trước kiểm toán
Quy trình kiểm toán bắt đầu khi Công ty ACVIETNAM thu nhận một khách hàng. Trước hết, Công ty nhận được Thư mời kiểm toán của khách hàng và kiểm toán viên phải thu thập những thông tin sơ bộ về lĩnh vực hoạt động, loại hình doanh nghiệp, hình thức sở hữu, tình hình hoạt động, tổ chức bộ máy quản lý của đơn vị, qua đó đánh giá khả năng tìm kiếm các thông tin về tình hình kinh doanh của công ty khách hàng để kết luận có chấp nhận cuộc kiểm toán hay không.
Các thông tin này có thể thu được từ các nguồn sau:
Kinh nghiệm thực tiễn về đơn vị và ngành nghề kinh doanh của đơn vị trên báo cáo tổng kết, biên bản làm việc, báo chí;
Hồ sơ kiểm toán năm trước;
Trao đổi với giám đốc, kế toán trưởng hay cán bộ, nhân viên của đơn vị được kiểm toán;
Trao đổi với kiểm toán viên nội bộ và xem xét báo cáo kiểm toán nội bộ của đơn vị được kiểm toán;
Trao đổi với kiểm toán viên khác và với các nhà tư vấn đã cung cấp dịch vụ cho đơn vị được kiểm toán hay hoạt động trong cùng lĩnh vực với đơn vị được kiểm toán;
Tham khảo các ấn phẩm liên quan đến lĩnh vực hoạt động của đơn vị được kiểm toán;
Các văn bản pháp lý và các quy định có ảnh hưởng đến đơn vị được kiểm toán như Giấy phép thành lập và điều lệ công ty, Biên bản các cuộc họp cổ đông, Hội đồng quản trị và ban giám đốc, các hợp đồng và cam kết quan trọng;
Quan sát thực tế của kiểm toán viên khi tham quan nhà xưởng, cơ sở vật chất của công ty khách hàng;
Trong quá trình kiểm toán, hiểu biết về tình hình kinh doanh giúp kiểm toán viên thực hiện các thủ tục phân tích đối với thông tin thu thập được, trên cơ sơ đó đưa ra các xét đoán trên các khía cạnh cụ thể sau:...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement