Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By trangsophia85
#935173 Download miễn phí Chuyên đềMỤC LỤC
DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG, BIỂU
DANH MỤC NHỮNG TỪ VIẾT TẮT
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (ĐTXD) QUYẾT TIẾN 2
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty ĐTXD Quyết Tiến 2
1.1.1. Vài nét sơ lược chung về công ty 2
1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 4
1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty 6
1.3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm gần đây 10
1.4. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng tới CLCT xây dựng cầu đường giao thông tại công ty ĐTXD Quyết Tiến 14
1.4.1. Đặc điểm về sản phẩm 14
1.4.2. Đặc điểm về thị trường 15
1.4.3. Đặc điểm về khách hàng 15
1.4.4. Đặc điểm về đối thủ cạnh tranh 15
1.4.5. Đặc điểm về nguồn nhân lực 16
1.4.6. Đặc điểm về nguyên vật liệu 18
1.4.7. Đặc điểm về cơ sở vật chất và trang thiết bị 19
1.4.8. Đặc điểm về tài chính 19
1.5. Quy định của Nhà nước về CLCT xây dựng cầu đường giao thông 21
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG GIAO THÔNG TẠI CÔNG TY ĐTXD QUYẾT TIẾN 23
2.1. Thực trạng CLCT XD cầu đường giao thông tại Công ty ĐTXD Quyết Tiến 23
2.1.1. Thực trạng chất lượng khảo sát và thiết kế tại công ty 25
2.1.2. Thực trạng chất lượng Nguyên vật liệu 28
2.1.3. Thực trạng chất lượng thi công trình xây dựng cầu đường giao thông của công ty 29
2.1.4. Thực trạng công tác bảo hành công trình xây dựng cầu đường giao thông 39
2.1.5. Thực trạng thực hiện vệ sinh và ATLĐ 39
2.1.5.1. Thực trạng thực hiện vệ sinh môi trường 39
2.1.5.2. Thực trạng đảm bảo ATLĐ 41
2.1.6. Thực trạng công tác bảo dưỡng máy móc thiết bị tại công ty 42
2.2. Những giải pháp mà công ty đã áp dụng để nâng cao CLCT xây dựng cầu đường giao thông 43
2.2.1. Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại công ty 43
2.2.2. Đầu tư đổi mới cơ sở vật chất và trang thiết bị 45
2.3. Đánh giá CLCT xây dựng cầu đường giao thông tại công ty ĐTXD Quyết Tiến 46
2.3.1. Thành tựu 46
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân 46
2.3.2.1. Hạn chế 46
2.3.2.2. Nguyên nhân 47
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CẦU ĐƯỜNG GIAO THÔNG TẠI CÔNG TY ĐTXD QUYẾT TIẾN 50
3.1. Định hướng phát triển của Công ty trong những năm tới 50
3.1.1. Định hướng phát triển chung của công ty 50
3.1.2. Mục tiêu về CLCT xây dựng cầu đường giao thông 51
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao CLCT xây dựng cầu đường giao thông tại công ty ĐTXD Quyết Tiến 51
3.2.1. Xây dựng và áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình ISO 9000 51
3.2.1.1. Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của giải pháp 51
3.2.1.1.1. Cơ sở lý luận 51
3.2.1.1.2. Cơ sở thực tiễn 52
3.2.1.2. Quá trình xây dựng hệ thống quản lý chất lượng trong công ty theo tiêu chuẩn ISO 9000 53
3.2.1.3. Yêu cầu đối với công ty khi XD hệ thống ISO 9000 55
3.2.1.4. Những hoạt động triển khai hệ thống quản lý chất lượng theo bộ tiêu chuẩn ISO 9000 56
3.2.1.5. Nguyên tắc quản lý chất lượng theo ISO 9000 57
3.2.2. Đổi mới, nâng cao nhận thức về quản lý CLCT cầu đường giao thông cho cán bộ, công nhân viên trong công ty 58
3.2.2.1. Cơ sở của giải pháp 58
3.2.2.2. Nội dung của giải pháp 58
3.2.2.3. Lợi ích khi áp dụng giải pháp 59
3.2.3. Tăng cường trao đổi thông tin nội bộ, đặc biệt là thông tin trong công tác nâng cao CLCT cầu đường giao thông giữa các bộ phận và đội thi công 59
3.2.3.1. Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của giải pháp 59
3.2.3.1.1. Cơ sở lý luận 59
3.2.3.1.2. Cơ sở thực tiễn 60
3.2.3.2. Nội dung của giải pháp 60
3.2.4. Tăng cường công tác xử lý phản hồi của khách hàng và công tác đánh giá sự thoả mãn của khách hàng 61
3.2.4.1. Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của giải pháp 61
3.2.4.1.1. Cơ sở lý luận 61
3.2.4.1.2. Cơ sở thực tiễn 62
3.2.4.2. Nội dung của giải pháp 62
3.2.5. Đầu tư đổi mới công nghệ 64
3.2.5.1. Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của giải pháp 64
3.2.5.1.1. Cơ sở lý luận 64
3.2.5.1.2. Cơ sở thực tiễn 65
3.2.5.2. Nội dung của giải pháp 66
3.3. Kiến nghị với Nhà nước 67
KẾT LUẬN 69
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70

MỞ ĐẦU

Sự phát triển kinh tế, xã hội của Quốc gia dựa trên cơ sở hạ tầng vững chắc mà trong đó ngành GTVT chiếm một vị trí quan trọng. Trong những năm gần đây, nền kinh tế tăng trưởng nhanh đã tạo nên động lực thu hút mạnh mẽ đầu tư từ nhiều nguồn xây dựng. Vì thế thị trường xây dựng nước ta trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Nhà nước rất chú trọng đến sự phát triển của mạng lưới GTVT Quốc gia, các công trình xây dựng có quy mô ngày càng lớn, chất lượng ngày càng cao là một trong những yếu tố quan trọng khẳng định vai trò, vị thế và năng lực của ngành xây dựng trong sự phát triển chung của đất nước.
Chất lượng công trình xây dựng là mối quan tâm chung của toàn xã hội vì những sai hỏng sẽ gây ra những hậu quả xấu về an toàn và khắc phục khó khăn, tốn kém. Năm 2005, là một năm đầy biến động đối với ngành xây dựng. Qua kiểm tra có rất nhiều công trình không đạt tiêu chuẩn, nhiều công trình bị rút ruột, công trình đến khi khánh thành xong thì bị sụp đổ, lún hay nứt... Một câu hỏi được đặt ra là: "Tại sao lại có hiện tượng như vậy?"
Song song với quá trình học tập và rèn luyện kiến thức, thời gian được thực tập thực tế tại Công ty Đầu tư xây dựng Quyết Tiến, em đã thu được một số kiến thức thực tế rất hữu ích trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Mục tiêu chung của ngành xây dựng cũng là mục tiêu của công ty là làm thế nào để nâng cao thương hiệu, uy tín của mình trên thị trường đầy biến động này. Để thực hiện được mục tiêu đó, một trong những định hướng của công ty cần đạt được chính là nâng cao chất lượng công trình XD đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, tăng sự tín nhiệm của khách hàng đối với công ty. Qua thực tế đó, em đã lựa chọn đề tài: "Nâng cao chất lượng công trình xây dựng cầu đường giao thông tại Công ty Đầu tư xây dựng Quyết Tiến" với mong muốn góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công trình của công ty.
Đề tài gồm 3 chương:
Chương 1: Giới thiệu chung về Công ty Đầu tư xây dựng Quyết Tiến
Chương 2: Thực trạng chất lượng công trình xây dựng cầu đường giao thông tại Công ty Đầu tư xây dựng Quyết Tiến
Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công trình xây dựng cầu đường giao thông tại Công ty Đầu tư xây dựng Quyết Tiến
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (ĐTXD) QUYẾT TIẾN
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty ĐTXD Quyết Tiến
1.1.1. Vài nét sơ lược chung về công ty
Tên công ty: CÔNG TY ĐẦU TƯ XÂY DỰNG QUYẾT TIẾN
Tên giao dịch quốc tế: QUYET TIEN CONSTRUCTION INVESTMENT COMPANY
Tên công ty viết tắt: QTCIC
Trụ sở chính: Số 152, đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Điện thoại: (020).3 840.156
Fax: (020).3 840.856
Email: [email protected]
Công ty đầu tư xây dựng Quyết Tiến được UBND Tỉnh Thái Bình thành lập theo quyết định số 456/QĐ-UB ngày 09/8/1993
Giấy đăng ký kinh doanh ban đầu số 042891 do Trọng tài kinh tế Tỉnh Thái Bình cấp ngày 11/8/1993
Cấp lại, bổ sung giấy phép ĐKKD lần thứ 02 số 12 02 000 103 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lào Cai cấp ngày 09/12/2002
Cấp lại, bổ sung giấy phép ĐKKD lần thứ 13 số 12 02 000 103 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lào Cai cấp ngày 07/11/2008
Hình thức pháp lý: Công ty TNHH có hai thành viên trở lên
Người thay mặt theo pháp luật của công ty: Ông: Nguyễn Đức Tâm - Chức vụ: Giám Đốc công ty
Vốn điều lệ: 68.000.000.000 đồng (Sáu mươi tám tỷ đồng). Trong đó:
• Tiền VNĐ: 60.105.000.000 đồng
• Tài sản: 7.895.000.000 đồng (vốn giảm 44.200 triệu đồng)
Năm 2009, vốn điều lệ của công ty tăng lên: 120.200.000.000 (đồng)
Mã số thuế: 1000139243
Tài khoản tiền gửi số 375.10.00.000.0279 mở tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Lào Cai

Ngành nghề kinh doanh:
- XD công trình: Dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, cấp nước sinh hoạt
- Khai thác vật liệu XD: Gạch, cát, đá sỏi
- Dịch vụ vận tải hàng hoá đường bộ
- Cho thuê thiết bị thi công
- Sản xuất truyền tải và phân phối điện
- Khảo sát thiết kế các công trình XD, giao thông, thẩm định thiết kế dự án
- Khai thác chế biến khoáng sản
- Vận tải khách theo hợp đồng
- Thí nghiệm vật liệu XD, kiểm định CLCT XD, giao thông thuỷ lợi, công nghiệp, dân dụng
- Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, vui chơi giải trí
- Mua bán vật liệu XD: xi măng, sắt, thép
- Kinh doanh xăng dầu và khí đốt hoá lỏng
- Kinh doanh trang trại trồng rừng; Kinh doanh khoáng sản
- Kinh doanh xe máy, thiết bị qua sử dụng
- Mua bán sửa chữa ô tô, máy công trình
- Gia công cơ khí, phụ tùng xe máy, thiết bị máy
- Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.
Tên, địa chỉ chi nhánh:
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#973021 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement