Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Normand
#935169

Download miễn phí Báo cáo Thực tập tại Công ty TNHH Phát triển Công Nghệ

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 2

1. LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA DOANH NGHIỆP 2

2. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY 2

3. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY 3

4. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG 2 NĂM GẦN ĐÂY 5

5. XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM TỚI 7

PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 9

I. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN 10

II. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VÀ PHẦN HÀNH CÔNG VIỆC KẾ TOÁN TỪNG BỘ PHẬN. 12

1. HÌNH THỨC KẾ TOÁN 12

1.1. Chế độ sổ sách của công ty 12

1.2. Sơ đồ hạch toán kế toán theo hình thức nhật kí chung. 13

1.3. Các loại sổ sách được dùng trong hình thức nhật kí chung 14

1.4. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty 14

2. Đặc điểm phần hành kế toán của công ty. 15

2.1. Bộ phận Kế toán tiền mặt 15

2.1.1. Chứng từ sổ sách. 15

2.2. Bộ phận Kế toán tài sản cố định 17

2.3. Bộ phận Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 19

2.4. Bộ phận Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành 21

2.5. Bộ Phận Kế toán tiêu thụ 23

PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN 26

1. Những thành tích mà công ty đạt được 26

2. Những hạn chế. 27

3. Đánh giá tổ chức công tác kế toán tại công ty 27

4. Kiến nghị 28

KẾT LUẬN 30

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


uản trị: đây là cơ quan quản trị toàn bộ mọi hoạt động của công ty, các chiến lược kế hoạch sản xuất và kinh doanh tỏng nhiệm kì của mình. Đây cũng là thay mặt pháp lý của công ty trước pháp luật.
Ban Giám đốc: chức năng của ban giám đốc là thực hiện các chiến lược kinh doanh mà hội đồng quản trị đã đặt ra. Điều hành công ty đạt được các mục tiêu cuối cùng giải quyết công việc hàng ngày của công ty.
Hệ thống nghiên cứu và giải pháp: bộ phận này có nhiệm vụ nghiên cứu và khai thác hệ thống các thiết bị giải pháp tổng thể và chuyển giao công nghệ về điện tử tin học và các hệ thống bảo vệ giám sát an ninh quốc phòng và hệ thống các ngân hàng trong toàn quốc.
Hệ thống dự án: có trách nhiệm tổ chức mạng lưới các đại lý của hệ thống nhằm phân phối các sản phẩm do hệ thống nghiên cứu.
Hệ thống phân phối: gồm đội ngũ cán bộ nhân viên có trình độ cao, có bề dày trong lĩnh vực kinh doanh. Bộ phận này có nhiệm vụ lập phương án sản xuất kinh doanh, tìm nguồn khách hàng, đối tác có liên quan đến hoạt động nhập khẩu.
Hệ thống hành chính: phòng hành chính có chức năng và nhiệm vụ bố trí nhân sự, tham gia lập kế hoạch lao động tiền lương, kế hoạch lao động…..đáp ứng kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty.
Hệ thống kế toán: tham mưu cho lãnh đạo công ty trong lĩnh vực quản lý các hoạt động tài chính kế toán trong định giá sử dụng tài sản, tiền vốn theo đúng chế độ quản lý tài chính của nhà nước.
- Hệ thống kĩ thuật: cung cấp kịp thời các giải pháp kĩ thuật, các thiết bị máy móc cũng như thực hiện bảo dưỡng bảo trì, bảo hành nhanh chóng.
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG 2 NĂM GẦN ĐÂY
Do sự phấn đấu không ngừng của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty nên trong 2 năm: 2006 và 2007 công ty đã đạt được những kết quả đáng kể. Điều này được thể hiện qua bảng sau:
STT
CHỈ TIẺU
2006
2007
1
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
22.626.225.704
25.329.046.571
2
Giá vốn hàng bán
18.811.648.529
21.040.713.391
3
Lãi gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ
3.814.577.175
4.288.333.180
4
Doanh thu hoạt động tài chính
30.502.953
5
Chi phí tài chính
231.571.110
77.175.684
6
Chi phí bán hàng
7
Chi phí quản lý doanh nghiệp
3.127.521.027
3.609.136.921
8
LN/(lỗ) thuần từ hoạt động kinh doanh
455.485.038
632.532.528
9
Thu nhập khác
15.726.000
10
Chi phí khác
21.395.000
15.726.000
11
LN khác
21.395.000
15.726.000
Tổng LN/(lỗ) trước thuế
434.090.038
648.249.528
Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp
121.545.000
206.888.626
Lợi nhuận/(lỗ) sau thuế
312.545.038
441.360.902
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ = 25.329.046.571 x 100%
năm 2006 so với năm 2007 22.626.225.704
= 112%
Lợi nhuận sau thuế = 441.360.902 x 100% = 141,22%
312.545.038
Nhìn vào bảng báo cáo kết quả kinh doanh của công ty ta thấy rằng:
Doanh thu của năm 2007 tăng so với năm 2006 là 12%. Điều này chứng tỏ công ty hoạt động tốt góp phần làm tăng lợi nhuận sau thuế giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty.Nhìn vào bảng kết quả trên ta thấy tất cả các chỉ tiêu từ doanh thu bán hàng đến lợi nhuận trước thuế của năm 2007 đều tăng so với năm 2006.Điều này chứng tỏ công ty đã có những chiến lược phát triển tốt và đã đạt được những kết quả đáng kể.Ta thấy thu nhập khác của năm 2007 tăng so với năm 2006.Điều này chứng tỏ công ty đã không ngừng phát triển trên những lĩnh vực truyền thống của công ty mà công ty còn mở rộng trên các lĩnh vực mới như công ty còn có dự định sẽ mở rộng trong lĩnh vực ngân hàng. Mặt khác công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công ty với nhà nước thông qua thuế thu nhập doanh nghiệp. Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2007 tăng so với năm 2006.Tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2007 tăng 70% so với năm 2006 tương đương với 85.343.626 đồng.
XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM TỚI
Với sự phát triển của thị trường cùng với sự phát triển của nền kinh tế hiện nay cũng như với các mục tiêu của mình, công ty đã đề ra chiến lược phát triển trong thời gian tới như sau:
Phát triển mạnh thị trường trong nước, tạo một vị thế vững chắc trên thị trường tin học và giải pháp ngành công an và ngân hàng.
Tập trung nghiên cứu và phát triển quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước, phấn đấu là nhà cung cấp hàng đầu trong các thiết bị và dịch vụ điện tử, tin học, các giải pháp an ninh quốc phòng.
Tập trung phát triển nguồn nhân lực cả về chiều rộng lẫn chiều sâu bao gồm: nâng cao chất lượng tuyển dụng, tổ chức và phối hợp với các đối tác tiến hành chiến lược đào tạo.
Tập trung phát triển một số sản phẩm kĩ thuật cao đáp ứng nhu cầu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật.
Tiếp tục đầu tư chiều sâu vào các lĩnh vực an ninh – quốc phòng, ngân hàng tài chính, viễn thông chính phủ, các tổng công ty công nghiệp và xây dựng cơ bản.
Đẩy mạnh việc hợp tác quốc tế với các tập đoàn lớn trong các lĩnh vực công nghệ thông tin.
Cụ thể ban lãnh đạo công ty yêu cầu toàn thể cán bộ công nhân viên trong năm 2009 phải tăng lợi nhuận gấp đôi so với năm 2008.
PHẦN II: ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
Trải qua quá trình hoạt động công ty đã trực tiếp tham gia và hoàn thành nhiều hợp đồng, dự án cung cấp các giải pháp, máy móc, thiết bị, hệ thống tin học, hệ thống trang thiết bị kỹ thuật công nghệ cao của các nước tiên tiến trên thế giới phục vụ công tác sản xuất, điều tra nghiên cứu, giám định hình sự thiết bị nghiệp vụ cho các đơn vị trong ngành công an, quốc phòng hải quan, nhà máy in tiền quốc gia, ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại …. Sự thành công của những dự án này đã khẳng định được uy tín đồng thời tạo được một vị thế của công ty trên thị trường.
Trong quá trình phát triển của mình CFTD luôn đạt mục đích chất lượng lên hàng đầu với mục tiêu đó CFTD không chỉ giữ được uy tín đối các tổ chức công ty trong nước mà còn được công ty nước ngoài tín nhiệm, công ty đã được nhiều tập đoàn lớn trên thế giới chọn làm đại lý phân phối và đại lý phân phối độc quyền tại Việt Nam trong các lĩnh vực như: máy tính và các thiết bị ngoại vi, các thiết bị khác trong lĩnh vực ngân hàng tài chính như máy phân loại tiền, máy hủy tiền tự động hóa, hệ thống an ninh và kiểm soát ra vào….
Ban lãnh đạo công ty có trình độ chuyên môn cao trong quản lí nhân sự ,điều hành công việc có uy tín và có quan hệ rộng với các nhà cung cấp trong và ngoài nước đã không ngừng tạo nên sự phát triển.
Từ khi thành lập cho đến nay ,công ty đã trải qua nhiều thay đổi về lĩnh vực hoạt động,vốn điều lệ cũng như cơ cấu bộ máy tổ chức nhằm hoàn thiện hơn mọi hoạt động của công ty giúp công ty không ngừng phát triển và có một vị thế quan trọng trên thị trường trong nước cũng như thị trường nước ngoài.
I. TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN
Công ty TNHH Phát triển Công nghệ đã áp dụng hình thức tổ chức bộ máy kế toán tập trung. Sở dĩ công ty chọn hình thức này xử lý cung cấp thông tin một cách kịp thời. Mặt khác phòng kế toán của công ty với đội ngũ nhân sự đông đảo, có trình độ chuyên môn cao và được trang bị...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement