Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By phuong_truongha1992
#935167

Download miễn phí Chuyên đề Hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Lanmak

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 31

CHƯƠNG 1: TÌNH HÌNH ĐẤU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN LANMAK GIAI ĐOẠN 2006 – 2008

1.1. Tổng quan về công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bất động sản Lanmak 32

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Lanmak 32

1.1.1.1. Lịch sử hình thành cùa Công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Lanmak 32

1.1.1.2. Cơ cấu tổ chức,chức năng và nhiệm vụ của công ty Lanmak 35

1.1.2 . Đặc điểm hoạt động kinh doanh và năng lực của công ty Lanmak: 310

1.1.2.1. Ngành nghề kinh doanh của công ty Lanmak 310

1.1.2.2. Hoạt động kinh doanh của công ty Lanmak: 315

1.1.2.3. Năng lực của công ty Lanmak: 317

1.2. Tình hình hoạt động đầu tư phát triển của công ty cổ phần đầu tư xây dựng bất động sản Lanmak giai đoạn 2006 - 2008 331

1.2.1. Tình hình về vốn đầu tư phát triển của công ty Lanmak giai đoạn 2006 - 2008 331

1.2.1.1. Quy mô vốn đầu tư của công ty Lanmak giai đoạn 2006 - 2008 331

1.2.1.2. Nguồn hình thành vốn đầu tư của công ty Lanmak giai đoạn 2006 - 2008: 332

1.2.2. Thực trạng đầu tư phát triển của công ty Lanmak giai đoạn 2006 - 2008 343

1.2.2.1. Đầu tư xây dựng cơ bản: 345

1.2.2.2. Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị 346

1.2.2.3. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực: 348

1.2.2.4. Đầu tư cho hoạt động Marketing 350

1.2.2.5. Đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ 353

1.2.3. Đánh giá hoạt động đầu tư phát triển của công ty Lanmak 354

1.2.3.1 Kết quả hoạt động đầu tư phát triển: 354

1.2.3.2. Hiệu quả của hoạt động đầu tư phát triển 362

1.2.3.3. Những mặt tích cực và hạn chế trong hoạt động đầu tư phát triển của công ty Lanamk: 370

CHƯƠNG 2: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẤY MẠNH HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN LANMAK ĐẾN NĂM 2020.

2.1. Định hướng phát triển của công ty đến năm 2020 373

2.1.1 Nội dung của chiến lược phát triển của công ty Lanmak 2009 - 2020 373

2.1.1. 1 Mục tiêu tổng quát: 373

2.1.1.2. Mục tiêu cụ thể: 373

2.2. Phân tích ma trận SWOT của hoạt động đầu tư phát triển của công ty Lanmak: 374

2.2.1. Điểm mạnh (S – Strengths) 374

2.2.2. Điểm yếu (W - Weaknesses). 375

2.2.3. Những cơ hội và thách thức đối với công ty Lanmak (O – Opportunities). .76

2.2.4. Những thách thức đối với hoạt động đầu tư phát triển của công ty Lanmak (T – Threats) 376

2.3. Một số giải pháp đấy mạnh hoạt động đầu tư phát triển tại Công ty Lanmak 377

2.3.1. Giải pháp về huy động vốn 377

2.3.2. Giải pháp về sử dụng vốn đầu tư: 379

2.3.3. Giải pháp về đầu tư xây dựng cơ bản: 380

2.2.4. Giải pháp về đầu tư mua sắm máy móc thiết bị 382

2.2.5. Giải pháp về đầu tư phát triển nguồn nhân lực 383

2.2.6. Giải pháp đầu tư Marketing, phát triển thương hiệu 385

2.2.7. Giải pháp đầu tư khoa học công nghệ: 386

2.2.8. Một số giải pháp khác: 387

2.4. Kiến nghị đối với Tổng công ty Xây dựng Hà Nội và với nhà nước 388

KẾT LUẬN 391

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 392

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


n đóng góp lớn vào tổng nguồn vốn đầu tư cho công ty.
Để thấy rõ được con số tuyệt đối và con số tương đối giữa tỷ trọng của những nguồn vốn khác trong công ty Lanmak giai đoạn 2006 - 2008 ta có thể phân tích bảng số liệu sau:
Bảng 1.12: Số lượng và tỷ trọng nguồn vốn khác trong tổng VĐT của công ty Lanmak giai đoạn 2006 - 2008
Chỉ tiêu
Đơn vị
Năm 2006
Năm 2007
Năm 2008
Vốn khác
VNĐ
184.982.963
182.977.921
529.494.133
%
1,15
0,46
1,36
Tổng vốn đầu tư
VNĐ
16.117.461.818
39.795.413.032
38.977.936.150
%
100
100
100
(Nguồn: Phòng tài chính kế toán của công ty Lanmak)
Ta thấy từ năm 2006 đến năm 2008 thì mức nguồn vốn khác đóng góp cho tổng vốn đầu tư có tăng lên đáng kể, nhất là từ năm 2007 đến năm 2008 thì nguồn vốn này tăng lên gấp 3 lần. Tương ứng với con số tuyệt đối đó thì mức số tỷ lệ tương đối cũng thể hiện tỷ trọng vốn khác cũng tăng lên đó là tăng từ mức 0,46% đến mức 1,36%.
Tuy nhiên mức tăng này thực sự nhỏ so với các công ty các hoạt động trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh bất động sản khác như Vinaconex (tỷ lệ này là 11,25%). Điểm hạn chế ở công ty Lanmak đó là công ty chưa tham gia niêm yết trên sàn giao dịch HASTC nên chưa thu hút được nguồn vốn đầy tiềm năng như hiện nay. Và theo kế hoạch thì công ty đang trong giai đoạn chuẩn bị cho việc lên sàn giao dịch tại Hà Nội, khi đã đủ điều kiện để tham gia niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch thì công ty có điều kiện tăng uy tín thương hiệu và quảng bá hình ảnh và năng lực thực sự của mình, đồng thời dễ dàng bổ sung được nguồn vốn cho công ty thực hiện các hoạt động thi công, thiết kế và xây dựng các công trình, DAĐT lớn hơn. Hy vọng là kế hoạch của công ty sẽ sớm được thực hiện và thu được hiệu quả như mong đợi.
1.2.2 Thực trạng đầu tư phát triển của công ty Lanmak giai đoạn 2006 - 2008
Để phục vụ cho hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản, đòi hỏi các doanh nghiệp phải chú trọng đến từng khía cạnh của công cuộc đầu tư của mình trên tất cả các hoạt động đầu tư. Đặc biệt trong tình hình nền kinh tế thời kỳ hội nhập phát triển cùng xu hướng phát triển mới của nền kinh tế toàn cầu ngày nay. Nội dung của hoạt động đầu tư phát triển phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh BĐS sẽ nói nên tầm quan trọng cũng như tính tất yếu của hoạt động đầu tư kinh doanh BĐS đối với Việt Nam trong sự nghiệp CNH – HĐH nền kinh tế.
Biếu đồ 1.67: Tỷ lệ các lĩnh vực đầu tư trong tổng vốn đầu tư của công ty Lanmak giai đoạn 2006 - 2008
(Nguồn: Phòng tài chính kế toán của công ty Lanmak)
Qua biểu đồ trên ta thấy nội dung ưu tiên của các lĩnh vực đầu tư trong tổng vốn đầu tư được sắp xếp theo thứ tự giảm dần đó là :
Thứ nhất, công ty tập trung vào đầu tư xây dựng cơ bản chiếm tỷ lệ cao nhất, ở mức 64,7%, đây là mức tỷ lệ cao so với các nội dung đầu tư khác của công ty.
Thứ hai, tập trung cho đầu tư mua sắm máy móc thiết bị: nội dung này cũng quan trọng không kém nội dung đầu tư xây dựng cơ bản của công ty (Chiếm tỷ lệ 14,4%)
Thứ ba, đầu tư phát triển nguồn nhân lực: chiếm tỷ lệ cũng tương đối thấp hơn so với đầu tư máy móc thiết bị, ở mức 7,1%.
Thứ tư, đầu tư nâng cao khả năng khoa học công nghệ: công ty đang đầu tư cho khoa học công nghệ chiếm tỷ lệ gần bằng với nội dung đầu tư phát triển nguồn nhân lực, chiếm tỷ lệ 7,9% so với tổng các nội dung đầu tư của công ty.
Thứ năm, đầu tư cho hoạt động Marketing: đây là nội dung đầu tư thấp nhất trong các nội dung trên, chiếm tỷ lệ khoảng 5,9% trong tổng nội dung đầu tư phát triển của công ty.
Ta có mức giá trị tuyệt đối của các nội dung đầu tư cụ thể trong từng năm của giai đoạn 2006 - 2008 được thể hiện trong bảng dưới. Do đặc thù Công ty Xây lắp kết hợp đầu tư nên nguồn vốn đầu tư không được phân bổ chi tiết. Vốn đầu tư được xây dựng trên cơ sở kế hoạch triển khai từng dự án, phụ thuộc tiến độ, khả năng huy động vốn của người mua.
Bảng 1.13: Nội dung vốn đầu tư phát triển của công ty Lanmak giai đoạn 2006
- 2008
STT
Chỉ tiêu
Đơn vị
Năm 2006
Năm 2007
Năm 2008
1
Đầu tư xây dựng cơ bản
VNĐ
9.154.718.313
26.185.381.775
26.310.106.901
%
56,80
65,8
67,5
2
Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị
VNĐ
4.093.835.302
4.855.040.390
4.404.506.785
%
25,40
12,2
11,3
3
Đầu tư phát triển nguồn nhân lực
VNĐ
1.015.400.095
2.905.065.151
2.884.367.275
%
6,30
7,3
7,4
4
Đầu tư cho hoạt động Marketing
VNĐ
870.342.938
2.308.133.956
2.416.632.041
%
5,40
5,8
6,2
5
Đầu tư nâng cao khả năng khoa học công nghệ
VNĐ
983.165.171
3.541.791.760
2.962.323.147
%
6,10
8,9
7,6
Tổng vốn đầu tư
VNĐ
16.117.461.818
39.795.413.032
38.977.936.150
%
100
100
100
(Nguồn: Phòng tài chính kế toán của công ty Lanmak)
1.2.2.1 Đầu tư xây dựng cơ bản:
Đầu tư xây dựng cơ bản của một Doanh nghiệp thường bao gồm các hoạt động : Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây lắp, mua sắm máy móc và thiết bị. Đây là hoạt động đầu tư quan trọng trong DN, là hoạt động tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật cho DN. Trong DN vốn chi cho hoạt động này chiếm một tỷ trọng rất lớn. Thường chiếm trên 50% vốn bỏ ra ban đầu của DN.
Bảng 1.14: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản của công ty Lanmak trong giai đoạn 2006 - 2008
Chỉ tiêu
Đơn vị
Năm 2006
Năm 2007
Năm 2008
Đầu tư xây dựng cơ bản
VNĐ
9.154.718.313
26.185.381.775
26.310.106.901
%
56,80
65,8
67,5
Tổng vốn đầu tư
VNĐ
16.117.461.818
39.795.413.032
38.977.936.150
%
100
100
100
(Nguồn: Phòng tài chính kế toán của công ty Lanmak)
Xét về hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng của Công ty thì đây là một nội dung được chú trọng với lượng vốn đầu tư hàng năm rất lớn. Nguồn vốn chủ yếu huy động cho công tác đầu tư cơ sở hạ tầng của Công ty là nguồn vốn tự có và nguồn vốn vay ngân hàng thương mại. Với các dự án đầu tư cho Trụ sở làm việc của Công ty, các dự án xây mới các trạm bê tông thương phẩm…có thể thấy cơ sở hạ tầng của Công ty ngày càng được đồng bộ và hiện đại hóa, đáp ứng nhu cầu phát triển hiện tại và trong tương lai của Công ty trong nền kinh tế thị trường.
Các trụ sở làm việc của Công ty Lanmak: Trong những năm qua, cùng với sự phát triển của nền kinh tế, sự sôi động của thị trường cùng với sự năng động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Lanmak đã không ngừng phát triển và đạt được những thành công đáng ghi nhận. Vốn tích luỹ của doanh nghiệp không ngừng tăng lên. Các đối tác của Công ty ngày càng đa dạng từ các công ty nhà nước, tư nhân đến các công ty, tổ chức nước ngoài. Với vị thế mới, để phù hợp với xu thế phát triển chung ngày càng hiện đại của xã hội, Công ty Lanmak quyết định đầu tư xây dựng lại trụ sở làm việc, thực hiện dự án theo hướng kết hợp xây dựng Trụ sở làm việc với văn phòng cho thuê phục vụ nhu cầu thuê văn phòng rất lớn trên địa bàn.
Biểu đồ 1.87: Mức vốn đầu tư xây dựng cơ bản của công ty Lanmak giai đoạn 2006 – 2008
(Nguồn: Phòng ĐT & QLCTXD)
Qua biểu đồ trên ta nhận thấy công ty Lanmak vào năm 2007 mới bắt đầu chú trọng đầu tư vào xây dựng cơ bản nhiều, và đạt mức độ đó ở năm 2008. Tỷ trọng đầu tư cho xây dựng cơ bản trong năm 2006 đó l
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement