Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By endless_love115
#935158

Download miễn phí Chuyên đề Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân Công Thương Chi nhánh Cửa Lò

Trong bối cảnh cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính - tiền tệ của thế giới, đã tác động một cách trực tiếp mạnh mẽ trên mọi mặt hoạt động của ngành ngân hàng. Hoạt động ngân hàng đang được quan tâm nhằm chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại. Là một ngân hàng thương mại có những đóng góp đáng kể vào quá trình phát triển của các doanh nghiệp trong nước. Ngân hàng Công thương chi nhánh Cửa Lò cũng không nằm ngoài những định hướng phát triển chung của toàn đất nước và của ngành ngân hàng.

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


hương thức tín dụng chứng từ vì cách này đảm bảo cho người xuất khẩu được thanh toán an toàn nhất.
Bảng 1: Tình hình thanh toán hàng xuất khẩu qua NHCT_CL.
Đơn vị: USD
Nghiệp vụ kinh doanh
Năm 2006
Năm 2007
Năm 2008
Năm 2009
Số món
Trị giá
Số món
Trị giá
Số món
Trị giá
Số món
Trị giá
Thông báo L/C
Đòi tiền L/C
Chuyển tiền đến
5
7
10
200.000
150.357
155.026
6
12
14
2.000.000
2.702.136
3.042.547
8
15
17
3.000.300
3.004.327
3.462.154
10
20
22
4.200.600
3.754.109
4.547.247
Tổng cộng
22
505.383
32
7.744.683
40
9.466.781
52
12.501.956
Nguồn: Báo cáo thanh toán hàng xuất khẩu của NHCT-CL.
So sánh số liệu các năm, từ 2006-2009 cho thấy hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu có xu hướng tăng nhưng tăng với mức độ chậm. Tuy số lượng các món thanh toán có phần tăng lên nhưng trị giá từ hoạt động xuất khẩu trong thời gian qua không cao có thể được giải thích bằng các nguyên nhân khác nhau:
Thứ nhất, do sự giảm sút hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp dưới tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008.
Thứ hai, sự ra đời và cạnh tranh gay gắt của các ngân hàng thương mại được phép tham gia hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu để thu hút khách hàng trong khi số lượng các doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu bị hạn chế.
Xét về cơ cấu hàng xuất
Bảng 2: Cơ cấu hàng xuất khẩu chủ yếu thanh toán qua NHCT-CL
Đơn vị: USD
Nhóm hàng
2005
2006
2007
2008
2009
Hàng Nông sản
7.499
8.154
9.245
8.715
8.514
Hàng CN nhẹ
4.452
5.478
6.142
7.256
8.016
Tổng giá trị XK
11.951
13.632
15.387
15.971
16.530
Nguồn: Báo cáo thanh toán hàng xuất nhập khẩu của NHCT-CL.
Nhìn vào cơ cấu hàng xuất khẩu thanh toán qua Ngân hàng Công thương Chi nhánh Cửa Lò ta thấy tổng giá trị xuất khẩu qua các năm có tăng nhưng với mức độ chậm,chủ yếu xuất khẩu các mặt hàng như thủy sản và hang công nghiệp nhẹ.
2.2.2. Đánh giá chung về hoạt động thanh toán quốc tê tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Cửa Lò.
2.2.2.1. Kết quả hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Cửa Lò.
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, hoạt động thương mại quốc tế của nước ta tăng nhanh làm tăng kim ngạch xuất nhập khẩu. Do đó nhu cầu về thanh toán quốc tế thông qua ngân hàng ngày càng tăng. Ngân hàng Công thương Chi nhánh Cửa Lò đã có những thành công đáng kể trong lĩnh vực tìm kiếm bạn hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế, thu hút ngày càng nhiều khách hàng thực hiện thanh toán thông qua chi nhánh.
Ngân hàng Công thương Chi nhánh Cửa Lò đã có những bước phát triển đáng kể, nâng cao tổng thu hoạt động kinh doanh đối ngoại lên rất nhiều. Đạt được điều này là do kết quả nỗ lực của nhân viên và ban lãnh đạo toàn Ngân hàng. Cán bộ ở đây đã không ngừng học hỏi tiếp thu kinh nghiệm và tìm tòi sáng tạo, phát huy những khả năng của ngân hàng nhằm giao dịch với khách hàng và tìm đối tác mới có triển vọng.
Với nguồn vốn ngoại ổn định, các dịch vụ thanh toán được hoàn thiện nhất là uy tín trong thanh toán xuất nhập khẩu được nâng cao. Ngân hàng Công thương Chi nhánh Cửa Lò đã mở rộng cho vay xuất nhập khẩu và gia tăng nghiệp vụ thanh toán quốc tê.
Nghiệp vụ thanh toán xuất nhập khẩu được trú trọng triển khai mạnh và phát triển nhanh trên toàn hệ thống. Riêng về tình hình thanh toán bằng cách tín dụng chứng từ trong những năm gần đây, Ngân hàng Công thương Chi nhánh Cửa Lò đã đạt được kết quả tốt.
Các cách thanh toán xuất nhập khẩu được áp dụng tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Cửa Lò ngày càng phong phú và đa dạng. Thanh toán bằng chuyển tiền, thanh toán bằng nhờ thu, thanh toán séc và thanh toán bằng thư tín dụng. Tuy hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu được mở rộng nhưng quy mô vẫn nhỏ bé, chủ yếu vẫn là mở L/C hàng xuất khẩu, L/C nhập khẩu rất ít, chiếm tỷ trọng không nhiều.
Bên cạnh nghiệp vụ thanh toán xuất nhập khẩu và kinh doanh ngoại tệ, Ngân hàng Công thương Chi nhánh Cửa Lò cũng triển khai thêm các nghiệp vụ khác như chi trả kiều hối, thanh toán séc du lịch, mở rộng quy mô thanh toán thu hút thêm nhiều khách hàng mới. Uy tín của Ngân hàng Công thương Chi nhánh Cửa Lò ngày càng được nâng cao, số lượng thanh toán xuất nhập khẩu qua chi nhánh ngày càng nhiều, tính đến nay đã có nhiều đơn vị thanh toán xuất nhập khẩu qua chi nhánh. Nhiều đơn vị đã trở thành khách hàng thường xuyên của chi nhánh. Cùng với sự cố gắng phát huy tiềm năng của mình, Ngân hàng Công thương Chi nhánh Cửa Lò còn được sự giúp đỡ của Ngân hàng Công thương Việt Nam tạo điều kiện về nhiều mặt, đăc biệt là về mặt nghiệp vụ, đang không ngừng đầu tư phát triển các nghiệp vụ kinh doanh đối ngoại trong đó có cả thanh toán xuất nhập khẩu.
Các nghiệp vụ thanh toán xuất nhập khẩu ở Ngân hàng Công thương Chi nhánh Cửa Lò đã có những bước tiến bộ về quy mô và chất lượng. Tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi thực hiện thanh toán ở chi nhánh.
Ngân hàng Công thương Chi nhánh Cửa Lò đã và đang tích cực thực hiện chính sách đa dạng hoá các hình thức thanh toán, tăng cường công tác tiếp thị nhằm thu hút những khách hàng có tình hình tài chính tốt, những doanh nghiệp thường xuyên có nhu cầu buôn bán ngoại tệ. Công tác này đem lại những kết quả đáng khích lệ. Giá trị thanh toán xuất nhập khẩu tại chi nhánh ngày càng chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị thanh toán xuất nhập khẩu được thực hiện thông qua hệ thống Ngân hàng Công thương Việt Nam.
2.2.2.2. Những tồn tại trong hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội.
Thời gian qua kết quả mà Ngân hàng Công thương Chi nhánh Cửa Lò đã đạt được trong bước đầu tiến hành dịch vụ thanh toán xuất nhập khẩu đã chứng tỏ sự nỗ lực của toán bộ hệ thống là không uổng phí. Tham gia vào hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tuy chưa được bao lâu song dịch vụ này được Ngân hành tiến hành suôn sẻ so với các Ngân hàng thương mại khác cũng mới tham gia thanh toán xuất nhập khẩu.
Tuy nhiên, qua phân tích thực trạng hoạt động thanh toán xuất nhập khẩu tại Ngân hàng Công thương Chi nhánh Cửa Lò , ta cũng nhận thấy rằng hoạt động này chưa được mở rộng, Ngân hàng chưa chiếm lĩnh được thị trường dịch vụ này. Những con số dịch vụ thanh toán xuất nhập khẩu được tiến hành qua Ngân hàng vẫn chưa gây ấn tượng với toàn bộ hệ thống ngân hàng nói chung cũng như trong hoạt động ngoại thương. Đôi khi cũng do một số hạn chế từ phía Ngân hàng mà hoạt động này chưa thực sự mạng lại hiệu quả, chưa được thực hiện nhanh chóng theo yêu cầu của khách hàng.
Thứ nhất, về tổ chức nghiệp vụ thanh toán xuất nhập khẩu, Ngân hàng Công thương Chi nhánh Cửa Lò chưa thực hiện nghiệp vụ thanh toán xuất nhập khẩu theo một quy chế, quy định chính thức, đồng bộ hoàn chỉnh. Chính vì thanh toán xuất nhập khẩu được tiến hành theo các quy định mang tính tạm thời (dưới dạng dự thảo) nên còn nhiều chỗ chưa thực sự hợp lý như tình trạng chồng chéo trong sử lý chứng từ, Sở đã tiến hành kiểm tra nhưng xuống chi nhánh lại kiểm tra lại hay ngược lại cả hai bộ phận đều kiểm tra không kỹ vì ỷ lại cho bộ phận...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement