Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By girlpinklove306
#935156

Download miễn phí Đề án Quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

MỤC LỤC

Chương I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 4

1. Sự cần thiết của việc cấp giấy chứng nhận QSDĐ. 4

1.1. Khái niệm về GCN QSDĐ. 4

1.2. Sự cần thiết cấp giấy chứng nhận QSDĐ. 4

2. Quy định của pháp luật về cấp GCN. 6

2.1. Đối tượng được cấp GCN. 6

2.2 Trình tự thực hiện cấp GCN. 6

2.3. Căn cứ xét cấp GCN. 7

2.4. Thẩm quyền cấp GCN. 8

Chương II: TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ CẤP GCN, THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CÁC QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ TẠI MỘT SỐ THÀNH PHỐ. 10

1. Tình hình chấp hành pháp luật về cấp GCN. 10

1.1. T ình hình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện cấp GCN. 10

2. Kết quả cấp GCN: 14

2. Thực trạng thực hiện các quy trình cấp giấy chứng nhận QSDĐ tại thành phố HÀ NỘI. 17

Chương III: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, NHỮNG HẠN CHẾ, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ NGUYÊN NHÂN 20

1. Kết quả đạt được. 20

2. Tác động của tình hình cấp GCN. 22

3. Những tồn tại, hạn chế trong công tác đăng ký, cấp GCN. 24

4. Nguyên nhân chủ yếu của việc cấp GCN chậm. 25

Chương IV: KIẾN NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ, LẬP HỒ SƠ ĐỊA CHÍNH VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN 30

1. Tiếp tục hoàn thiện chính sách , pháp luật về đất đai: 30

2. Hoàn chỉnh bộ máy quản lý, nâng cao trình độ cán bộ chuyên môn. 32

3. Tăng nguồn lực tài chính cho hoạt động quản lý đất đai. 33

4. Thực hiện việc đăng ký cho tất cả các trường hợp đang sử dụng đất mà chưa đăng ký. 33

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến pháp luật đất đai dưới nhiều hình thức . 33

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc cấp GCN. 34

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


h hành chính về giải quyết tranh chấp đất đai , khiếu nại , tố cáo về đất đai có bản án quyết định của toà án nhân dân , quyết định của cơ quant hi hành án đã được thi hành ; Cấp GCN cho người sử dụng đất thực hiện đăng ký biến động về sử dụng đất khi tiến hành hợp thửa , tách thửa mà thửa đất trước khi hợp thửa , tách thửa đã được cấp GCNQSDĐ ; Cấp đổi GCN đã bị ố , nhoè , rách , hư hại hay cấp lại GCN do bị mất ; Cấp đổi GCN đối với các loại GCN về quyền sử dụng đất đã được cấp theo pháp luật về đất đai trước ngày 1 tháng 7 năm 2004 Chương II TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ CẤP GCN, THỰC TRẠNG THỰC HIỆN CÁC QUY TRÌNH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QSDĐ TẠI MỘT SỐ THÀNH PHỐ. Tình hình chấp hành pháp luật về cấp GCN. T ình hình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện cấp GCN. Từ năm 2003 đến nay các quy định của luật đất đai đã có nhiều đổi mới và lien tục được hoàn thiện , nhất là các quy định về đăng ký đát đai , lập hồ sơ địa chính và cấp GCN , nhằm đẩy mạnh việc cấp GCN cho những người đang sử dụng đất , cụ thể như sau.
a) Các văn bản do Quốc Hội , Uỷ ban thường vụ Quốc Hội ban hành quy định chung về cấp GCN. Để thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai , đáp ứng theo quy định của hiến pháp , Quốc Hội và Uỷ Ban thường vụ Quốc Hội đã ban hành một số các văn bản pháp quy để cụ thể hoá các yêu cầu về quản lý sử dụng đất như sau:
- Luật đất đai 2003 , trong đó có quy định các vấn đề mang tính nguyên tắc về cấp GCN , các trường hợp được cấp GCN và thực hiện nghĩa vụ tài chính khi cấp GCN , lập hồ sơ địa chính , việc xác định diện tích đất ở đối với các trường hợp thửa đất có vườn , ao gắn liền với nhà ở , trình tự thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai để cấp GCN hay chỉnh lý biến động về sử dụng đất trên GCN.
- Luật Nhà ở, trong đó quy định các vấn đề mang tính nguyên tắc về GCN đối với nhà ở trong trường hợp chủ sở hữu nhà ở đồng thời là chủ sử dụng đất ở.
- Nghị quyết số 775/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 04 năm 2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 thang 7 năm 1991 làm cơ sở xác định điều kiện cấp GCN đối với trường hợp đang sử dụng nhà, đất thuộc diện thực hiện các chính sách quy định tại Điều 2 của Nghị quyết số 23/2003/QH1 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội nhưng đến nay cơ quan nhà nước chưa có văn bản quản lý, hay đã có văn bản quản lý nhưng thực tế Nhà nước chưa quản lý, chưa bố trí sử dụng nhà đất đó.
- Nghị quyết số 58/1998/NQ-UBTVQH10 ngày 24 tháng 8 năm 1998 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 và Nghị quyết số 1037/2006/NQ-UBTVQH11 ngày 27 tháng 7 năm 2006 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia.
b) Các văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành có quy định về cấp GCN và các vấn đề liên quan.
Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 16 văn bản có các quy định về cấp GCN với các nội dung chính như sau:
- Quy định về đăng ký đất đai, đối tượng đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp GCN; xác định diện tích đất ở đối với thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở, cấp GCN đối với đất xây dựng nhà chung cư, nhà tập thể, nhà thuộc sở hữu chung và đất kinh tế trang trại; xử lý tồn tại để cấp GCN đối với các cơ quan, tổ chức, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất; uỷ quyền cấp GCN; trình tự thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai để cấp GCN hay chỉnh lý biến động về sử dụng đất tren GCN; xử lý đối với người quản lý có vi phạm trong việc thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai.
- Hướng dẫn các khoản thu khi thực hiện cấp GCN như: tiền sử dụng đất; tiền thuê đất; lệ phí trước bạ; thuế chuyển quyền sử dụng đất; thuế thu nhập đối với trường hợp tổ chức kinh tế chuyển quyền sử dụng đất.
- Quy định xử lý một số trường hợp còn vướng mắc khi thực hiện cấp GCN như: giải quyết đối với các trường hợp về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 01 tháng 7 năm 1991; một số giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ bán nhà thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo quy định tại Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở; trong đó quy định việc thu tiền sử dụng đất khi bán nhà ở cho người đang thuê; quy định bổ sung về việc cấp GCN quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.
c) Các văn bản thuộc thẩm quyền của các Bộ, ngành ở Trung ương ban hành có quy định về cấp GCN và các vấn đề liên quan.
Sau khi Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành, trên cơ sở các nghị định của Chính phủ, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành đã ban hành 24 văn bản hướng dẫn thực hiện liên quan đến việc cấp GCN, trong đó: Bộ Tài Nguyên và Môi Trường cùng với các Bộ: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính ban hành 06 thông tư liên tịch; Bộ Tài Nguyên và Môi Trường ban hành 07 thông tư và 02 quyết định; Bộ Xây dựng ban hành 02 thông tư; Bộ Tài chính ban hành 07 thông tư.
Hiện nay, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường đang phối hợp với Bộ Tài Chính xây dựng và chuẩn bị ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định số 84/2007/NĐ-CP; chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng và Bộ Tài Chính xây dựng Thông tin liên tịch hướng dẫn thực hiện cơ chế “một cửa” liên thông trong việc cấp GCN quyền sử dụng đất và GCN quyền sở hữu nhà ở.
d) Các văn bản thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quy định về các vấn đề liên quan đến cấp GCN.
Luật Đất đai năm 2003 và các nghị định của Chính phủ đã phân cấp thẩm quyền cho Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực tiếp thuộc Trung ương quy định, hướng dẫn cụ thể về 06(sáu) vấn đề có liên quan làm cơ sở cho việc cấp GCN ở địa phương, bao gồm: ban hành giá đất; đơn giá thuê đất, thuê mặt nước; hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở đối với trường hợp sử dụng đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở trên cùng một thửa đất; quy định thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho người sử dụng đất khi thực hiện các quyền (chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, cấp GCN…) và quy định về phí, lệ phí liên quan đến việc cấp GCN.
Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh) đến nay tình hình ban hành văn bản của các địa phương như sau:
- 64 tỉnh đã ban hành bảng giá đất tại địa phương;
- 48 tỉnh đã ban hành quy định về hạn mức giao đ
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement