Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By beyeu_anhlove
#935141

Download miễn phí Chuyên đề Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đại lý tại Bảo Việt Vĩnh Phúc

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 1

Chương 1: Những vấn đề chung về đại lý bảo hiểm và công tác quản lý đại lý bảo hiểm phi nhân thọ 3

1.1. đại lý bảo hiểm. 3

1.1.1. Khái niệm và vai trò của đại lý bảo hiểm. 3

1.1.2. Phân loại đại lý bảo hiểm. 5

1.1.3. Đặc điểm công việc của đại lý bảo hiểm. 6

1.1.4. Điều kiện để trở thành đại lý bảo hiểm. 7

1.1.2.1. Tiêu chuẩn: 7

1.1.2.2. Không được phép hoạt động đại lý. 8

1.1.5. Hợp đồng đại lý bảo hiểm. 8

1.1.6. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm và đại lý bảo hiểm trong hoạt động bảo hiểm. 9

1.1.6.1. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm trong hoạt động đại lý bảo hiểm. 9

1.1.6.2. Quyền và nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm. 10

1.1.7. Đạo đức nghề nghiệp của người đại lý bảo hiểm phi nhân thọ. 11

1.1.7.1. Sự cần thiết của đạo đức nghề nghiệp. 11

1.1.7.2. Các chuẩn mực của người đại lý bảo hiểm: 12

1.2. công tác quản lý đại lý . 17

1.2.1. Sự cần thiết khách quan của công tác quản lý đại lý. 17

1.2.2. Công tác quản lý đại lý . 18

1.2.2.1. Lập kế hoạch quản lý đại lý: 18

1.2.2.2. Tổ chức quản lý đại lý. 19

1.2.3.3. Điều hành hoạt động mạng lưới đại lý 26

1.2.3.4. Kiểm tra và đánh giá hoạt động đại lý 27

1.2.3. Hiệu quả công tác quản lý đại lý: 28

Trong đó: 29

Chương 2: Thực trạng công tác quản lý đại lý tại bảo việt vĩnh phúc giai đoạn (2002-2006) 30

2.1. Vài nét về chi nhánh Bảo Việt Vĩnh Phúc. 30

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Bảo Việt Vĩnh Phúc. 30

2.1.1.1. BảoViệt Vĩnh phúc_doanh nghiệp trực thuộc tồng công ty Bảo hiểm Việt Nam Bảo Việt Vĩnh Phúc là một doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Bảo hiểm Việt Nam do Bộ Tài chính quản lý, được thành lập theo quyết định số: 67/TC/QĐ/TCCB ngày 15 tháng 1 năm 1997 của Bộ Tài chính với mục đích chủ yếu là kinh doanh dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ. 30

2.1.1.2 . Cơ cấu tổ chức của Bảo Việt Vĩnh phúc. 31

2.1.1.3 . Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của phòng quản lý đại lý: Để giúp cho công tác quản lý đại lý của Bảo Việt Vĩnh Phúc được hiêu quả hơn Giám đốc Công ty bảo hiểm Vĩnh Phúc đã ra Quyết định về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng quản lý đại lý kèm theo quyết định số: 112/BVVP như sau: 33

2.1.2 Kết quả kinh doanh của Bảo Việt Vĩnh Phúc giai đoạn (2002-2006). 35

2.1.2.1. Những khó khăn và thuận lợi trong kinh doanh bảo hiểm của 35

2.1.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Bảo Việt Vĩnh Phúc giai đoạn (2002-2006) 37

2.2. Thực trạng công tác quản lý đại lý tại Bảo Việt Vĩnh Phúc giai đoạn (2002-2006) 40

2.2.1. Thực trạng công tác quản lý đại lý tại Bảo Việt Vĩnh Phúc. 40

2.2.1.1. Công tác lập kế hoạch quản lý đại lý: 41

2.2.1. 2. Công tác tổ chức quản lý đại lý: 42

2.2.1.3. Công tác điều hành hoạt động mạng lưới đại lý 56

2.2.1.4. Công tác kiểm tra và đánh giá hoạt động của đại lý 57

2.2.2. Đánh giá hiệu quả công tác quản lý mạng lưới đại lý của Bảo Việt Vĩnh Phúc giai đoạn (2002-2006) 67

Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đại lý tại Bảo Việt Vĩnh Phúc. 76

3.1. Phương hướng thực hiện công tác quản lý đại lý của Bảo Việt Vĩnh Phúc trong năm 2007 76

3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đại lý tại Bảo Việt Vĩnh Phúc 77

3.2.1. Một số giải pháp chung đối với Công ty. 77

3.2.2. Một số giải pháp cụ thể đối với công tác quản lý đại lý. 78

3.2.2.1.Nâng cao hơn nữa vai trò của cán bộ quản lý: 78

3.2.2.2. Phát triển hệ thống đại lý có tính chuyên nghiệp. 79

3.2.2.3. Tăng cường biện pháp kiểm tra, giám sát hoạt động của đại lý. 81

3.2.2.4. Tạo động lực cho đại lý hoạt động có hiệu quả. 82

Kết luận 84

Danh sách tài liệu tham khảo 85

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


nh các quy trình, các quy định có liên quan đến hoạt động đại lý.
Tham gia góp ý về công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh của công ty đối với các nghiệp vụ bảo hiểm thuộc phòng quản lý.
Nghiên cứu và tham mưu cho Ban giám đốc về tổ chức, quản lý hoạt động đại lý, các chính sách, chế độ cho đại lý.
Theo dõi tổng hợp chính xác, kịp thời kết quả hoạt động đại lý toàn Công ty, lập báo cáo định kỳ hay đột xuất theo yêu cầu quy định của Công ty và của Bảo Việt Việt Nam.
Tham mưu cho Lãnh đạo Công ty trả lời các đơn từ khiếu nại liên quan đến các nghiệp vụ bảo hiểm do đại lý khai thác.
Phụ trách phòng có trách nhiệm đề xuất với Giám đốc công ty những vấn đề thuộc công tác tổ chức như: Khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, thu nhận và cho thôi việc những cán bộ thuộc quyền quản lý của mình.
_ Tổ chức:
Phòng quản lý đại lý có một trưởng phòng phụ trách chung. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước lãnh đạo công ty về moi hoạt động của phòng.
Kết quả kinh doanh của Bảo Việt Vĩnh Phúc giai đoạn (2002-2006).
Những khó khăn và thuận lợi trong kinh doanh bảo hiểm của
Bảo Việt Vĩnh Phúc.
Những thuận lợi :
_Vĩnh Phúc có vị trí địa lý thuận lợi là gần Thủ đô Hà Nội, là vùng chuyển tiếp giữa trung du miền núi và đồng bằng Sông Hồng.Đây là một điểm mạnh của Tỉnh để có cơ hội hoà nhập và phát triển nhanh.Trong chiến lược mở rộng Hà Nội đến năm 2020 ta thấy Vĩnh Phúc sẽ trở thành một trong những thành phố vệ tinh của Thủ đô Hà Nội.
_Vĩnh Phúc có nhiều mặt hàng đất đồi, cùng với các điều kiện cơ sở hạ tầng khác là những tiền đề thuận lợi để phát triển công nghiệp, khu công nghiệp và các khu công nghiệp tập trung. Vĩnh Phúc đã hình thành một hệ thống đô thị Vĩnh Yên_Tam Đảo _Mê Linh trong mối quan hệ khăng khít giữa thủ đô Hà Nội và Thành Phố Việt Trì, là những trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật của cả vùng và cả nước, có ý nghĩa làm động lực thúc đẩy kinh tế của cả Tỉnh. Vĩnh Phúc đang và sẽ trở thành vùng đất hứa thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
_Vĩnh Phúc có nhiều tiềm năng du lịch hấp dẫn đa dạng ( hồ Đại Lải, núi Tam Đảo, các di tích lịch sử văn hoá, danh lam thắng cảnh…) mà giá trị được nâng cao trong quá trình phát triển do gần thủ đô Hà Nội và các khu công nghiệp.
_ Tình hình kinh tế xã hội Tỉnh Vĩnh Phúc bước sang năm 2006 đã có những kết quả đáng mừng, kinh tế địa phương đã từng bước được phục hồi, tốc độ tăng trưởng kinh tế với nhịp độ cao trong năm 2006 đạt gần 10%
_ Tình hình cạnh tranh trên địa bàn Vĩnh Phúc diễn ra rất gay gắt, tuy nhiên Bảo Việt vẫn có được thương hiệu mạnh ,do đó Bảo việt Vĩnh Phúc vẫn là doanh nghiệp chiếm thị phần lớn trên địa bàn Vĩnh Phúc.
_ Bảo Việt coi những dịch vụ có tính chất toàn quốc là yếu tố cạnh tranh chiến lược .Các dịch vụ này sẽ được xây dựng ,củng cố và phát triển .Hoạt động cứu hộ ,trực tai nạn 24/24, văn phòng thay mặt tới các quận huyện trên toàn quốc ,đang là những lợi thế cạnh tranh. Khách hàng đặc biệt là khách hàng có số lượng xe lớn hoạt động trên nhiều địa bàn rất quan tâm đến dịch vụ này.Nhiều trường hợp ta chào phí cao hơn đối thủ cạnh tranh nhưng vẫn được khách hàng lựa chọn nhờ các dịch vụ toàn quốc nói trên.
Những khó khăn:
Bên cạnh những lợi thế trên Bảo Việt Vĩnh phúc còn những hạn chế như sau:
_ Điểm xuất phát kinh tế thấp, nền kinh tế chưa có tích luỹ ,đời sống của một bộ phận dân cư còn nhiều khó khăn. Điều đó hạn chế khả năng tự đầu tư của tỉnh. Cơ sở hạ tầng yếu kém và không đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu của nền kinh tế sản xuất hàng hoá và phát triển công nghiệp dịch vụ trong điều kiện cạnh tranh với các tỉnh khác về mặt thu hút vốn đầu tư. Chất lượng nguồn nhân lực chưa cao.Lực lượng lao động thì nhiều nhưng lực lượng lao động đã qua đào tạo tay nghề còn thiếu.
_Vĩnh Phúc là một thị trường tiềm năng rất lớn, do đó trong phương diện bảo hiểm, Vĩnh Phúc đang trở thành một thị trường trong đó diễn ra sự cạnh tranh hết sức quyết liệt giữa các doanh nghiệp bảo hiểm. Vĩnh Phúc hiện đang là thị trường mục tiêu trong chiến lược phát triển của các Công ty bảo hiểm.
_ Đối thủ cạnh tranh lợi dụng cơ chế chi phí linh động hơn nên khả năng cạnh tranh bằng chi phí sẽ tiếp tục gây những khó khăn lớn cho Công ty.
_ Số thu ngân sách tỉnh khá cao ( trên 4000 tỷ) nhưng thực chất thu nội lực chỉ chiếm khoảng 1/3 còn số thu chủ yếu từ thuế xuất nhập khẩu của các liên doanh.
_ Hầu hết các Công ty lớn đều tham gia bảo hiểm với các công ty bảo hiểm của nước họ hay với liên doanh bảo hiểm của mình.
_ Trong năm 2006 với sự thành lập công ty Bảo hiểm bưu điện Vĩnh Phúc ( PTI) mà lực lượng nòng cốt của PTI chủ yếu là cán bộ của Bảo Việt Vĩnh Phúc chuyển sang do đó bước đầu cũng gây những khó khăn nhất định cho công ty trong việc giành giật thị phần bảo hiểm.
Kết quả hoạt động kinh doanh của Bảo Việt Vĩnh Phúc giai đoạn (2002-2006)
Trong những năm gần đây, Bảo Việt Vĩnh phúc đã mở rộng quy mô kinh doanh, đồng thời tiến hành đầu tư chiều sâu, nâng cao chất lượng dịch vụ nên từ năm 2003 đến nay mặc dù tình hình cạnh tranh vô cùng gay gắt nhưng tình hình kinh doanh của Công ty vẫn ổn định và có sự tăng trưởng khá cao. Cụ thể các chỉ tiêu kinh tế mà Công ty đã đạt được trong những năm gần đây thể hiện ở bảng sau:
Bảng 2.2. Kết quả kinh doanh của Công ty Bảo hiểm Vĩnh Phúc
giai đoạn ( 2002-20006)
Năm
Chỉ tiêu
Đ.vị tính
2002
2003
2004
2005
2006
Tổng doanh thu
Tr.đồng
5.120
6.809
9.688
10.512
11.815
Tốc độ phát triển DT
%
110
133
142
108
112
Chi bồi thường
Tr.đồng
3.012
3.881
4.747
5.045
5.080
Tỷ lệbồi thường
%
60
57
49
48
43
Nộp NSNN
Tr.đồng
206
317
635
642
717
Tổng số CBCV
Người
13
14
16
18
20
Tiền lươngb.quân
Tr.đồng
1.4
1.5
1.8
1.9
2.0
(Nguồn: Phòng kế toán)
Từ các chỉ tiêu thống kê được trong bảng trên cho thấy: Tình hình kinh doanh của Công ty rất khả quan:
Thứ nhất: Nếu như doanh thu năm 2002 mới chỉ đạt 5.120 triệu đồng thì đến năm 2006 doanh thu đã tăng lên tới 11.815 triệu đồng (gấp hơn 2 lần) và doanh thu đều tăng lên qua các năm. Tốc độ phát triển doanh thu từ năm 2002 đến năm 2004 đều tăng lên tuy nhiên đến năm 2005 lại giảm xuống và lại tiếp tục tăng lên ở năm 2006. Sở dĩ tốc độ phất triển doanh thu tăng lên từ năm 2002 đến năm 2004 là do Công ty lúc này đã thành lập được 6 năm do đó đã có sự trưởng thành hơn, hơn nữa lúc này trên thị trường bảo hiểm Vĩnh Phúc thì Bảo Việt Vĩnh Phúc vấn nắm vị trí đốc quyền. Nhưng đến năm 2005 do sự tràn vào của một số công ty bảo hiểm khác nên Bảo Việt Vĩnh Phúc đã mất đ vị trí độc quyền và do có sự cạnh tranh nên thị phần của Công ty đã giảm kéo theo tốc độ phát triển doanh thu của Công ty cũng giảm theo và lúc này Công ty hơI mất thăng bằng. Tuy nhiên đến năm 2006 Công ty đã đổi mới phương pháp quản lý, phương pháp kinh doanh. do đố giúp Công ty lấy lại thăng bằng, việc kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn kéo theo đó là tốc độ phát triển doanh thu cũng ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement