Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By hoadongnoi279
#935140

Download miễn phí Chuyên đề Giải pháp nâng cao chất lượng thanh toán quốc tế theo cách tín dụng chứng từ tại Eximbank Hà Nội

 

Lời mở đầu 1

Chương 1: Tổng quan về chất lượng thanh toán quốc tế tín dụng chứng từ tại ngân hàng thương mại (NHTM) 3

1.NHTM trong hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu 3

1.1.NHTM trong nền kinh tế thị trường 3

1.2.NHTM trong hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu 4

2.Hoạt động thanh toán quốc tế (TTQT) tại NHTM 6

2.1.Lịch sử hình thành và khái niệm của TTQT 6

2.2.Các cách TTQT 7

2.3. Rủi ro có thể gặp phải trong TTQT 9

3.cách thanh toán tín dụng chứng từ 10

3.1.Khái niệm, các bên tham gia và lợi thế của cách thanh toán tín dụng chứng từ (TDCT) 10

3.2. Mối quan hệ pháp lý giữa các bên tham gia 14

3.3.Nội dung chủ yếu của L/C 16

3.4. Một số loại L/C và quy trình nghiệp vụ 17

3.4.1.Phân loại theo công cụ của thư tín dụng 17

3.4.1.1.L/C có thể hủy ngang (Revocable L/C) : 17

3.4.1.2.L/C không thể hủy ngang (Irrevocable L/C): 18

3.4.1.3.L/C xác nhận (confirming L/C) 18

3.4.2.Phân loại theo thời hạn thanh toán của L/C 19

3.4.3.Theo quan hệ đối tác 20

3.4.4.Một số loại L/C đặc biệt 20

3.5.Những tham chiếu áp dụng khi sử dụng cách thanh toán TDCT 21

4.Quan niệm về nâng cao chất lượng TTQT theo cách TDCT 22

4.1.Khái niệm và các chỉ tiêu đánh giá chất lượng TTQT theo cách TDCT 22

4.2.Khái niệm về nâng cao chất lượng TTQT theo cách TDCT 24

4.3.Những nhân tố ảnh hưởng tới việc nâng cao chất lượng TTQT theo cách TDCT 24

4.3.1.Nhân tố chủ quan 24

4.3.2.Nhân tố khách quan 26

Chương 2: Thực trạng chất lượng nghiệp vụ thanh toán quốc tế theo cách tín dụng chứng từ ở Eximbank Hà Nội 28

1.Giới thiệu ngân hàng Eximbank chi nhánh Hà Nội 28

1.1.Lịch sử hình thành Eximbank Hà Nội 28

1.2.Chức năng và nhiệm vụ của Eximbank HN: 29

1.3.Cơ cấu tổ chức của Eximbank HN: 30

1.4. Hoạt động của Eximbank HN trong 3 năm gần đây và kế hoạch phát triển trong tương lai 35

2.Thực trạng chất lượng TTQT theo cách TDCT tại Eximbank HN 43

2.1.Hoạt động TTQT tại chi nhánh 43

2.2.Chất lượng hoạt động TTQT theo cách TDCT tại chi nhánh 46

2.2.1.Thanh toán hàng nhập khẩu qua cách TDCT 46

2.2.1.1.Quy trình nghiệp vụ 46

2.2.1.2.Thực trạng chất lượng thanh toán hàng nhập khẩu qua cách TDCT tại chi nhánh 49

2.2.2. Thanh toán hàng xuất khẩu qua cách TDCT 54

2.2.2.1.Quy trình nghiệp vụ 54

2.2.2.2.Thực trạng chất lượng thanh toán hàng xuất khẩu qua cách TDCT tại chi nhánh 56

3. Đánh giá chung về chất lượng nghiệp vụ TTQT qua cách TDCT 60

3.1.Những kết quả đạt được 61

3.2.Những hạn chế, vướng mắc 63

3.3.Nguyên nhân của những hạn chế 66

Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng thanh toán quốc tế theo cách tín dụng chứng từ tại Eximbank Hà Nội 69

1.Định hướng chung cho các NHTM trong điều kiện gia nhập WTO 69

2.Định hướng nâng cao chất lượng TTQT qua cách TDCT tại Eximbank HN 74

3. Giải pháp nâng cao chất lượng thanh toán quốc tế theo cách tín dụng chứng từ tại Eximbank Hà Nội 76

4.Những kiến nghị 83

4.1. Đối với hội sở chính 83

4.2. Đối với ngân hàng Nhà nước (NHNN) 84

4.3. Đối với chính phủ 84

Kết luận 85

Danh mục các tài liệu tham khảo 86

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ng của phòng là:
Thực hiện công tác tín dụng theo đúng quy chế tín dụng của Ngân hàng Nhà nước và Eximbank và theo cách đa dạng hóa các loại hình tín dụng.
Thực hiện cho vay bằng VND, ngoại tệ và vàng đối với các đối tượng cho vay phù hợp với luật các tổ chức tín dụng.
Thẩm định hồ sơ vay của khách hàng
Bám sát, theo dõi tình hình sản xuất, kinh doanh, xuất nhập kho hàng hóa, năng lực tài chính, tài sản đảm bảo của khách hàng để tránh rủi ro tín dụng có thể xảy ra.
Đề xuất và xây dựng các chiến lược khách hàng theo từng thời kỳ
Tổ chức quản lý các tài sản và giấy tờ sở hữu các tài sản thế chấp, cầm cố
Thực hiện nghiên cứu và quản lý các dự án đầu tư, liên doanh khi được Tổng giám đốc ủy quyền.
Phòng thanh toán quốc tế
Nhiệm vụ chung của phòng là:
Tổ chức thực hiện nghiệp vụ thanh toán hàng hóa xuất nhập khẩu có chứng từ của khách hàng theo đúng quy định.
Thực hiện việc phát hành, tiếp nhận, tu chỉnh, thanh toán L/C; nghiên cứu kỹ các điều khoản, kịp thời phát hiện những điểm không hợp lý để lưu ý các đơn vị xuất nhập khẩu tu chỉnh.
Hướng dẫn đơn vị xuất nhập khẩu lập chứng từ thanh toán cho chính xác, nghiên cứu, tư vấn cho đơn vị xuất nhập khẩu, áp dụng linh hoạt cách thanh toán có lợi nhất
Thực hiện nghiệp vụ chiết khấu hàng cho daonh nghiệp theo đúng quy định.
Thực hiện lệnh thanh toán cho ngân hàng nước ngoài liên quan đến nghiệp vụ thanh toán L/C và nhờ thu của các chi nhánh trong hệ thống Eximbank theo đề nghị của chi nhánh
Thực hiện các thủ tục đòi tiền hàng xuất với ngân hàng nước ngoài và đối với khách hàng xuất khẩu liên quan đến nghiệp vụ thanh toán xuất khẩu.
Chuyển tiền thanh toán của ngân hàng nước ngoài cho các chi nhánh theo L/C, nhờ thu hàng xuất.
Thu các khoản thủ tục phí, điện phí đối với ngân hàng và khách hàng xuất khẩu
Kiểm soát lại các nghiệp vụ liên quan trong khâu đối ngoại trước khi chuyển tiền ra nước ngoài.
Cập nhật và theo dõi lượng nghiệp vụ giao dịch của từng khách hàng để kịp thời đề ra phương án tiếp thị từng thời điểm, từng tháng, quý, năm.
Theo sự chỉ đạo ủy quyền và cho phép của hội sở chính, thiết lập quan hệ đại lý với các ngân hàng nước ngoài
Làm đầu mối về quan hệ đối ngoại với các định chế tài chính quốc tế. Phối hợp với tổ xử lý thông tin để xử lý các vấn đề liên quan đến SWIFT
Lưu giữ hồ sơ các ngân hàng, các mã khóa điện, chữ ký hữu quyền của ngân hàng đại lý, các thỏa ước được ký kết với ngân hàng nước ngoài, giải quyết các vướng mắc về quan hệ đại lý
Báo cáo và xin ý kiến giải quyết của hội sở đối với các tranh chấp trong giao dịch quốc tế.
Phòng Ngân quỹ
Tiếp nhận, kiểm đếm, thu chi tiền mặt và chững từ có giá bằng ngoại tệ chính xác, đầy đủ theo đúng quy định của thống đốc Ngân hàng nhà nước và hội đồng quản trị Eximbank
Tổ chức quản lý các hoạt động ngân quỹ bao gồm các mặt:công nhận, kiểm đếm, quản lý kho, thu chi tiền mặt và các chững từ có chính xác, đầy đủ, đảm bảo an toàn tuyệt đối theo đúng quy định hiện hành
Thực hiện nhiệm vụ mua bán ngoại tệ tiền mặt tại quầy theo quy định. Cân đối, tính toán nguồn ngoại tệ mặt để điều hòa vốn, phục vụ yêu cầu giao dịch chi trả cho khách hàng
Thực hiện việc điều chuyển tiền về hội sở, chi trả các khoản chuyển tiền từ các chi nhánh và ngoài hệ thống cho khách hàng
Thực hiện việc mở sổ tiết kiệm cho khách hàng, thu chi tiền gửi tiết kiệm.
Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định, quy trình về nghiệp vụ kho quỹ theo các quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước.
Phòng kinh doanh tổng hợp
Định hướng và xây dựng kế hoạch hoạt động kinh doanh của chi nhánh trong từng thời kỳ (ngắn hạn và dài hạn), đề xuất những biện pháp để thực hiện kế hoạch kinh doanh theo chỉ đạo của Giám đốc.
Lập kế hoạch cân đối nguồn vốn và thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ (trong và ngoài nước) theo đúng trình tự nghiệp vụ tại các văn bản của ngân hàng Nhà nước và Hội sở chính quy định.
Quản lý, kiểm tra các bàn thu đổi ngoại tệ để đảm bảo hoạt động theo đúng quy định.
1.4. Hoạt động của Eximbank HN trong 3 năm gần đây và kế hoạch phát triển trong tương lai
Kết quả kinh doanh của Eximbank HN trong 3 năm gần đây tương đối khả quan, lợi nhuận mỗi năm đều tăng vượt bậc so với năm trước đó và vượt mức kế hoạch đề ra. Nếu như năm 2004 lợi nhuận trước thuế và trích lập dự phòng là 17,54 tỉ đồng thì năm 2005 con số này là 26,7 tỉ đồng, tăng 52,2% ; năm 2006 là 28,73 tỉ đồng, tăng 7,6%. Có được kết quả như vậy là thành tựu về các mặt hoạt động của Eximbank HN, cụ thể :
Hoạt động huy động vốn của Eximbank HN
Với chính sách lãi suất linh hoạt, đa dạng hóa hình thức huy động vốn, tốc độ tăng trưởng của nguồn vốn huy động của Eximbank HN trong những năm gần đây khá cao.
Bảng 2: Tình hình huy động vốn tại Eximbank HN trong 3 năm 2004-2006
(đơn vị: triệu đồng)
Chỉ tiêu
2004
2005
2006
Tổng nguồn vốn
1.208.960
1.501.262,35
1.730.286,59
Vốn huy động
819.450
1.421.782,56
1.663.006,86
Tăng vốn huy động so với năm trước
73,5%
17%
(nguồn:phòng tín dụng-đầu tư Eximbank HN)
Hoạt động sử dụng vốn
Bảng 3: Tình hình sử dụng vốn của Eximbank HN (triệu đồng)
Chỉ tiêu
2004
2005
% tăng giảm
2006
% tăng giảm
Tổng TS có
1.208.960
1.501.262,35
24,18%
1.730.286,59
15,26%
Tồn quỹ
6.755,75
97.140,94
1.337,90%
Tiền gửi NHNN và TCTD
590.098,15
837.884,24
41,99%
Dư nợ cho vay
720.883,61
763.539,40
-Trong hạn
707.945,19
752.478,22
6,29%
-Quá hạn
12.938,41
11.061,18
-14,51%
Trong đó dư nợ cầm cố
3.276,31
29.494,50
800,24%
Điều chuyển vốn
TSCĐ
15.473,85
16.112,35
4,13%
Sử dụng khác
17.083,87
15.609,67
-8,63%
(nguồn: phòng kinh doanh tổng hợp)
Tổng sử dụng vốn năm 2006 đạt 1.730.286,59 triệu đồng, tăng 229.024,25 triệu đồng (15,26%) sơ với năm 2005, trong đó:
+Tiền gửi tại các TCTD và NHNN đạt 837.884,24 triệu đồng, tăng 247.786,09 triệu đồng (41,99%).
+Dư nợ cho vay đạt 763.539,40 triệu đồng, tăng 42.655,79 triệu đồng (5,92%).
Năm 2006 chi nhánh tập trung cho vay các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các công ty cổ phần, các khách hàng có uy tín, có quan hệ tốt với ngân hàng, có tài sản đảm bảo, vay trả đúng hạn. Trong tổng số dư nợ 763.539,40 triệu đồng, dư nợ của các doanh nghiệp, công ty cổ phần là 667.812,90 triệu đồng, chiếm 87,46%. Còn lại là dư nợ cho vay cá nhân.
Chi nhánh tập trung vào củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, rà soát lại các hồ sơ vay vốn đặc biệt là các hồ sơ còn nợ quá hạn, nợ khó đòi.
Theo dõi sát các khoản nợ để đôn đốc khách hàng trả nợ gốc, lãi đúng hạn, hạn chế nợ quá hạn phát sinh. Năm 2006 chi nhánh đã thu được 1.784 triệu đồng nợ tồn đọng đã xử lý dợ phòng rủi ro, nợ quá hạn còn lại là 11.061,18 triệu đồng (chủ yếu là nợ quá hạn từ các năm trước tồn lại).
Hoạt động thanh toán quốc tế
Thanh toán quốc tế vừa là thế mạnh vừa là nghiệp vụ truyền thống của Eximban. So với các ngân hàng khác trên địa bàn, Eximbank HN chiếm tỉ trọng thanh toán quốc tế khá lớn và là một trong những ngân hàng rất có uy tín.
Hoạt động kinh doanh ngoại tệ
Kinh doanh ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement