Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nguyen_hoang
#935139 Download miễn phí Chuyên đề Tình hình triển khai nghiệp vụ bảo hiểm học sinh ở Công ty Bảo Việt Hà Tây giai đoạn 2002-2006MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU .1
CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỂ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM VÀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HỌC SINH. .3
I. Những vấn đề cơ bản về BH. .3
1. Sự cần thiết khách quan và tác dụng về BH. .3
2. Bản chất của BH. .5
II. Khái quát chung về BH con người trong
BH thương mại. .6
1. Sự cần thiết và tác dụng của BH con người trong
BH thương mại. .6
2. Nguyên tắc khoán trong BH con người 12
3. Phân loại BH con người. 14
III. Nội dung cơ bản về nghiệp vụ BH học sinh. 18
1. Những rủi ro thường gặp ở học sinh và tác dụng của BHHS 18
2. Đối tượng và phạm vi BH. 23
3. Số tiền BH, phí BH 28
4. Hợp đồng BH học sinh. 31
IV. BH học sinh và BH y tế học sinh. 35
1. Đối tượng BH Ytế học sinh. 35
2. Phạm vi BH: 36
3. Việc hình thành và sử dụng quỹ. 36
4. cách chi trả tiền BH. 37
5. So sánh giữa BH học sinh và BH y tế học sinh. 37
V. Quy trình triển khai nghiệp vụ BHHS 39
1. Công tác khai thác. 39
2. Công tác đề phòng và hạn chế rủi ro. 40
3. Công tác giám định. 41
4. Công tác chi trả tiền BH. 42
CHƯƠNG II:TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BHHS
TẠI BẢO VIỆT HÀ TÂY (2002-2006) 44
I. Giới thiệu chung về công ty BH Hà Tây. 44
1. Sự ra đời và phát triển. 44
2. Cơ cấu tổ chức hoạt động của công ty. 49
3. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban: 50
II. Đặc điểm tình hình tỉnh Hà Tây và những thuận lợi, khó khăn
trong việc triển khai nghiệp vụ BHHS tại Bảo Việt Hà Tây. 52
1. Đặc điểm tình hình tỉnh Hà Tây. 52
2. Những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai nghiệp vụ
BHHS tại Bảo Việt Hà Tây. 53
III. Đánh giá kết quả triển khai nghiệp vụ BH
học sinh tại Bảo Việt Hà Tây. 56
1. Các nghiệp vụ BH học sinh mà công ty đang triển khai. 56
2. Thực trạng triển khai nghiệp vụ BHHS
ở Bảo Việt Hà Tây. 59
3. Phân tích kết quả và hiệu quả kinh doanh. 76
IV. Những vấn đề còn tồn đọng trong quá trình triển khai
nghiệp vụ BHHS. 84
V. Phương hướng của công ty trong thời gian tới. 86
CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM ĐẨY MẠNH
CÔNG TÁC BHHS Ở BẢO VIỆT HÀ TÂY. 90
I. Kiến nghị với nhà nước: 90
II. Kiến nghị với Tổng công ty BH Việt Nam. 91
III. Kiến nghị với Bảo Việt Hà tây. 92
1. Đối với công tác khai thác. 92
2. Công tác đề phòng hạn chế tổn thất. 94
3. Công tác giám định. 95
4. Công tác chi trả tiền BH. 95
5. Đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ 96
6. Xây dựng một chiến lược cạnh tranh. 96
7. Xây dựng một hệ thống thông tin hiện đại. 97
8. Nâng cao công tác thống kê BH. 97
KẾT LUẬN 99
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang tạo ra cho các doanh nghiệp BH Việt Nam nhiều cơ hội, điều kiện kinh doanh an toàn và có hiệu quả hơn. Quan hệ hợp tác quốc tế phát triển, các quá trình chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực, việc ứng dụng các quy trình quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế được khuyến khích. Cùng với đó là các hoạt động tái BH, đồng BH, hợp tác liên doanh trên phạm vi quốc tế không ngừng được mở rộng. Song song với những cơ hội thì thách thức cũng là rất lớn, trong đó là sự cạnh tranh ngày càng gay gắt của các công ty BH nước ngoài. Vì vậy các công ty BH trong nước trong đó có Công ty Bảo Việt Hà Tây cần tận dụng những cơ hội và phải có kế hoạch đương đầu với những thách thức. Để có thể cạnh tranh được với các Công ty BH trong nước đặc biệt là các công ty BH nước ngoài thì việc lựa chọn những nghiệp vụ BH thế mạnh là rất quan trọng. Đối với Công ty Bảo Việt Hà tây nghiệp vụ BH học sinh là một thế mạnh, do Công ty có nhiều uy tín cũng như nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai nghiệp vụ này.
Hơn nữa, học sinh, sinh viên là những người chủ tương lai của đất nước cho nên việc triển chăm lo sức khoẻ cho học sinh, sinh viên là chăm lo cho sự phát triển của đất nước trong tương lai. Sức khoẻ tốt là mục tiêu của giáo dục toàn diện học sinh trong các nhà trường ở các cấp học. Chăm sóc, bảo vệ thế hệ trẻ là mối quan tâm rất lớn của Đảng, Nhà nước, của mỗi gia đình và toàn xã hội. Ở lứa tuổi này các em luôn gặp phải những rủi ro không thể lường trước được, vì vậy công tác BH học sinh cho các em là rất cần thiết và có ý nghĩa cao cả.
Thực hiện BH học sinh không chỉ phù hợp với nhu cầu tất yếu trong đời sống xã hội mà nó còn phù hợp với Luật bảo vệ và chăm sóc trẻ em, là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, ngoài ra nó còn thể hiện tinh thần nhân đạo của xã hội, giáo dục cho các em học sinh tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Triển khai nghiệp vụ BH học sinh không những đem lại lợi ích thiết thực cho các em học sinh, gia đình các em, nhà trường và xã hội mà còn đem lại cho công ty BH nhiều doanh thu cũng như lợi nhuận. Tuy vậy, việc triển khai nghiệp vụ này bên cạnh những thuận lợi nhưng cũng gặp không ít những khó khăn. Do đó, qua việc học tập về nghiệp vụ BH học sinh cũng như thời gian tìm hiểu thực tế về nghiệp vụ BH học sinh ở, Bảo Việt Hà Tây, em đã lựa chọn đề tài: Tình hình triển khai nghiệp vụ BH học sinh ở Công ty Bảo Việt Hà Tây giai đoạn 2002-2006, nhằm bổ sung kiến thức cho mình và đóng góp một số đề xuất để đẩy mạnh hiệu quả triển khai nghiệp vụ BH học sinh của Công ty.
Nội dung của đề tài ngoài phần mở đầu và phần kết luận bao gồm 3 chương:
Chương I: Một số vấn đề lý luận cơ bản về BH và nghiệp vụ BH học sinh.
Chương II: Tình hình triển khai nghiệp vụ BH học sinh ở Công ty Bảo Việt Hà Tây giai đoạn 2002-2006.
Chương III: Một số kiến nghị, nhằm đẩy mạnh công tác BH học sinh ở Bảo Việt Hà Tây.
Qua bài viết này, em xin chân thành Thank sự hướng dẫn tận tình, chu đáo của cô giáo hướng dẫn Th.s Nguyễn Ngọc Hương, và sự giúp đỡ tạo điều kiện của các anh chị cán bộ Phòng BH Hà Đông – Công ty Bảo Việt Hà Tây đã giúp em hoàn thành được chuyên đề này.
Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2007.
Sinh viên: Vũ Trọng Tuấn.
CHƯƠNG I: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM VÀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM HỌC SINH.
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM.
1. Sự cần thiết khách quan và tác dụng về BH.
1.1 Sự cần thiết khách quan.
- Trong cuộc sống của mỗi con người cũng như trong hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp thường gặp những rủi ro bất ngờ có thể xảy ra mà không ai lường trước được, những rủi ro này có thể xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau như: môi trường công nghệ, sự chủ quan bất cẩn, do thiên nhiên, thời tiết…khi gặp rủi ro thường dẫn đến hậu quả về mặt tài chính để khắc phục hậu quả thiệt hại từ trước đến nay loại người đã có nhiều biện pháp như: tích luỹ, đi vay, kinh doanh các hội tương hỗ. Ngoài những biện pháp nói trên các cá nhân và các doanh nghiệp còn xây dựng cho mình một, chương trình quản lý rủi ro. Chương trình này thường bảo gồm.
+ Tránh né rủi ro;
+ Chấp nhận rủi ro (tự BH);
+ BH (chuyển rủi ro cho nhà BH chịu);
- Do sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và công nghệ do quy mô sản xuất, ngày càng được mở rộng vì vậy gặp rủi ro hậu quả thiệt hại thường rất lớn.
- Đặc biệt trong điều kiện của nền kinh tế thị trường muốn mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, muốn đổi mới dây chuyền công nghệ…hầu hết các cá nhân doanh nghiệp đều phải vay vốn nước ngoài nếu không có tài sản thế chấp và không mua BH thì ngân hàng không cho vay vốn.
- Khi kinh tế xã hội ngày càng phát triển đời sống của người dân ngày càng nâng cao thì nhu cầu được bảo vệ được an toàn, ngày càng lớn.
Từ những vấn đề nêu trên chường trình quản lý rủi ro ngày nay lại càng được nhiều người quan tâm, tuy nhiên trong chương trình này có nhiều vấn đề cần bàn luận.
* Né tránh rủi ro
Đây là một biện pháp cũng rất hữu hiệu bởi vì càng tránh né được rủi ro thì mức độ thiệt hại về tài chính ngày càng thấp (phòng bệnh hơn chữa bệnh, phòng cháy tốt hơn chữa cháy). Tuy nhiên biện pháp này cũng có một số những hạn chế như có nhiều rủi ro bất ngờ chúng ta không thể tránh né được chính vì vậy khi gặp phải rất bị động, tạo áp lực tâm lý không được thoải mái không tự tin trong cuộc sống và sản xuất…
* Chấp nhận rủi ro:
Điều này có nghĩa là các cá nhân và doanh nghiệp chấp nhận những rủi ro và hậu quả tự mình gánh chịu, để chủ động trong vấn đề này thông thường các cá nhân các doanh nghiệp luôn luôn giành những khoản tài chính nhất định dự trữ lại, cao hơn nữa là lập quỹ dự phòng để đến khi gặp rủi ro và hậu quả, xảy ra thì sẵn sàng có một nguồn quỹ đề bù đắp khắc phục. Tuy nhiên cũng có hạn chế:
• Các cá nhân doanh nghiệp luôn phải trích ra một khoản tiền lớn để dự phòng ảnh hưởng đến nguồn vốn, đương nhiên việc sử dụng nguồn vốn này không có hiệu quả.
• Do quy mô sản xuất kinh doanh luôn ngày càng được mở rộng giá trị tài sản ngày càng lớn thậm chí rất lớn cho nên nếu cứ lập quỹ dự phòng kiểu này thì chắc chắn nguồn quỹ đó không đủ để khắc phục rủi ro nhất là rủi ro gây nên những hậu quả thảm khốc.
• Nếu chỉ thuần tuý áp dụng biện pháp này thì các cá nhân và doanh nghiệp trong điều kiện ngày nay thường dễ bị cô lập cho nên khi rủi ro mang tính chất thảm hoạ xảy ra họ rất dễ bị phá sản và trắng tay.
* BH
Người tham gia BH chuyển rủi ro cho nhà BH gánh chịu biện pháp này cho đến nay được coi là hữu hiệu lớn hơn tất cả bởi vì nếu tham gia BH người tham gia hoàn toàn yên tâm sản xuất kinh doanh và khi gặp rủi ro hậu quả có lớn đến mức nào đi chăng nữa nhà BH và các nhà tái BH vẫn có thể bồi thường chi trả và khắc phục.
Từ những vấn đề nêu trên cho nên BH ra đời là điều kiện cần thiết khách quan và không thể thiếu được trong nền kinh tế thị trường và điều này đã được chứng minh trong khoảng 4 thế kỷ vừa qua.
1.2 Tác dụng của BH.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#968394 Link down của em đây nhé Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement