Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By trang_lovely_kt8689
#934799

Download miễn phí Báo cáo Thực trạng hoạt động sản xuất kinh của Công ty TNHH Phú Vượng

Môc lôc

Trang

PHẦN I: KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH PHÚ VƯỢNG 3

1. Khái quát lịch sử thành lập của Công ty TNHH Phú Vượng 3

2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh. 3

3. Đối tượng và địa bàn kinh doanh của Công ty TNHH Phú Vượng 3

4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Phú Vượng 3

5. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Phú Vượng 4

5.1. Giám đốc: 4

5.2. Phó giám đốc: 5

5.3. Các phòng ban chức năng: 5

5.4. Các tổ đội sản xuất: 8

6. Tình hình quản lí một số lĩnh vực trong công ty 8

6.1. Về mặt nhân lực: 8

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KINH DOANH VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH PHÚ VƯỢNG TRONG 2 NĂM 2007- 2008 12

1. Những thuận lợi và kho khăn của Công ty TNHH Phú Vượng trong điều kiện hiện nay: 12

2. Định hướng phát triển của doanh nghiệp 13

3. Một số giải pháp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh trong Công ty. 14

KẾT LUẬN 19

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


lúc này được quyền tự chủ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tự chủ bảo đảm vốn, đồng thời có trách nhiệm bảo toàn vốn của mình. Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp đã thích nghi kịp thời với tình hình mới, hiệu quả sản xuất kinh doanh tăng lên rõ rệt. Nhưng, bên cạnh đó có không ít các doanh nghiệp lúng túng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, làm ăn thua lỗ, kéo dài, doanh thu không đủ bù chi phí bỏ ra, không bảo toàn được vốn dẫn tới phá sản. Thực tế này là do nhiều nguyên nhân, một trong các nguyên nhân quan trọng là công tác tổ chức và sử dụng vốn của doanh nghiệp còn nhiều hạn chế, hiệu quả sử dụng vốn còn quá thấp.
Xuất phát từ vấn đề thực tiễn bức thiết đặt ra cho các doanh nghiệp hiện nay là phải xác định và đáp ứng được nhu cầu vốn thường xuyên, cần thiết, tối thiểu, phải xác định được doanh nghiệp mình hiện nay đang thừa hay thiếu vốn, hiệu quả sử dụng vốn ra sao? Các giải pháp nào cần thực hiện để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp mình. Đây là vấn đề nóng bỏng có tính thời sự không những được các nhà quản lý doanh nghiệp quan tâm mà còn thu hút được sự chú ý của các nhà đầu tư trong lĩnh vực tài chính vào doanh nghiệp.
Chính vì lý do đó cùng với việc theo học chuyên ngành tài chính của Trường đại học Kinh tế Quốc dân, qua 4 năm học tập tại trường kinh tế tại chức Ninh Bình. Được sự dạy dỗ nhiệt tình của các thầy cô của trường Đại học kinh tế Quốc dân cũng như sự nỗ lực của bản thân, em đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Phú Vượng là đơn vị thực tập tốt nghiệp của mình.
Thông qua giai đoạn đầu của quá trình thực tập được đến cơ sở trực tiếp quan sát, tìm hiểu, em đã tổng kết được một cách tổng thể về quá trình hình thành và phát triển của Đơn vị, thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như định hướng hoạt động của Đơn vị trong tương lai. Qua đó bằng những kiến thức đã được học trong trường em đã rút ra được những điểm mạnh, điểm yếu của Đơn vị, những nội dung đó được thể hiện thông qua bản báo cáo tổng hợp sau:
NỘI DUNG BÁO CÁO GỒM 3 PHẦN:
I. Khái quát về Công ty TNHH Phú Vượng
II.Thực trạng hoạt động sản xuất kinh của Công ty TNHH Phú Vượng
III.Đánh giá thực trạng kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty TNHH Phú Vượng
PHẦN I
KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH PHÚ VƯỢNG
1. Khái quát lịch sử thành lập của Công ty TNHH Phú Vượng
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Phú Vượng
- Đại chỉ giao dịch: Phố 9, Phường Đông Thành, TP Ninh Bình
Điện thoại: 0303.889868 Fax: (030)889869
Tài khoản: 4831000002680 Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh NB
Mã số thuế: 2700274105
Công ty TNHH Phú Vượng chính thức hoạt động theo giÊy chøng nhËn kinh doanh sè 0902000045 do së kÕ hoach ®Çu t­ TØnh Ninh B×nh cÊp ngµy 15 th¸ng 5 n¨m 1999.
2. Đặc điểm ngành nghề kinh doanh.
Thiết kế công trình.
Xây lắp công trình.
Nhận thầu xây lắp công trình.
Xây lắp các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi.
3. Đối tượng và địa bàn kinh doanh của Công ty TNHH Phú Vượng
Đối tượng phục vụ chính của Đơn vị là các Doanh nghiệp vừa và nhỏ, các Ban quản lý dự án.
Địa bàn hoạt động: chủ yếu là trong tỉnh và các tỉnh lân cận như Nam Định, Thanh Hoá, Hà Nam.
4. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Phú Vượng
Là một Doanh NghiÖp chuyªn về kinh doanh c¸c vËt liÖu x©y dùng vµ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, thuû lîi, .
Công ty TNHH Phú Vượng là đơn vị sản xuất kinh doanh có đầy đủ tư cách pháp nhân, có con dấu và hạch toán độc lập .
5. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty TNHH Phú Vượng
Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý
Công ty TNHH Phú Vượng tổ chức bộ máy quản lý theo hệ thống một cấp đứng đầu là Giám đốc, bên dưới là các phòng ban chức năng, các xưởng, tổ đội sản xuất.
Giám đốc
công ty
Phó giám đốc
Phòng
TC-HC
Phòng
TC-KT
Phòng
KH-KT
Phòng
KD
Các xưởng
SX-KD
Các đội XD
5.1. Giám đốc:
- Là người đứng đầu bộ máy điều hành của công ty
- Hiện tại giám đốc công ty là Ông Phạm Mạnh Hùng
- Giám đốc cũng là người thay mặt pháp luật của công ty. Được Hội đồng thành viên (sau đây gọi là HĐTV) bổ nhiệm. Giám đốc là người điều hành cao nhất của công ty, quản lý, chỉ đạo toàn bộ mọi hoạt động sản xuất, phương hướng phát triển và các vấn đề khác của công ty, chịu trách nhiệm trước HĐTV, trước các cơ quan Pháp luật và toàn thể cán bộ công nhân viên về kết quả hoạt động. Giám đốc còn là người thay mặt cho công ty trong các giao dịch, kí kết hợp đồng.
5.2. Phó giám đốc:
- Tổ chức, điều hành công việc thuộc lĩnh vực được giao, trên cơ sở chủ trương, kế hoạch, chỉ thị của Giám đốc công ty, lập kế hoạch công tác hàng tuần, hàng tháng, hàng quý... về lĩnh vực được phân công để làm căn cứ triển khai,thực hiện và quản lý, theo dõi.
- Phối hợp quan hệ công tác với các Phó giám đốc khác và chỉ đạo các phòng chức năng, để điều hành công việc được giao một cách có hiệu quả và thống nhất.
- Chịu trách nhiệm trước giám đốc công ty và pháp luật về công việc và các quyết định của mình.
Công ty có hai Phó giám đốc giúp Giám đốc điều hành hoạt động:
+ Phó giám đốc kế hoạch kĩ thuật: là người tham mưu cho Giám đốc về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực kĩ thuật. Là người lập ra kế hoạch xây dựng cho công trình. Phó giám đốc kế hoạch kĩ thuật cũng là người trực tiếp điều hành các tổ đội sản xuất, thi công các công trình được kí kết.
+ Phó giám đốc sản xuất kinh doanh: Là người tham mưu cho Giám đốc về những vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty như: Tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh, xây dựng bạn hàng, tìm kiếm thị trường mới, kí kết các hợp đồng kinh tế thuộc lĩnh vực được phân côngkhi giám đốc uỷ quyền trực tiếp cho phòng kế hoạch kinh doanh.
5.3. Các phòng ban chức năng:
Hiện tại công ty có 4 phòng ban chức năng:
* Phòng kế hoạch kĩ thuật:
- Tham mưu, giúp việc cho giám đốc trong lĩnh vực kinh tế, kĩ thuật của công ty.
- Các nhiệm vụ chính:
+ Hoạch định kế hoạch, chiến lược đầu tư sản xuất kinh doanh ngắn hạn của công ty trình Giám đốc quyết định, tham mưu cho Giám đốc về những vấn đề thuộc lĩnh vực xây dựng, theo dõi kiểm tra , cập nhật các tài liệu thông tin, số liệu kĩ thuật...
+ Thẩm định phương án kinh doanh, chiết tính giá thành...
+ Kiểm tra về mặt số lượng, tỷ trọng các hao phí đầu tư cho công trình làm cơ sở pháp lý cho phòngTài chính kế toán thanh quyết toán công trình.
+ Soạn thảo, quản lý, lưu trữ các phương án, luận chứng kinh tế, kĩ thuật, hợp đồng kinh tế, quyết định bổ nhiệm chủ nhiệm công trình và thành lập Ban chỉ huy công trường,và các văn bản ,tài liệu liên quan đến lĩnh vực kinh tế, kĩ thuật thương mại...
+ Kiểm tra , giám sát về kĩ thuật, chất lượng công trình.
+ Tìm kiếm, khai thác thị trường trong lĩnh vực kinh doanh nhà ở và bất động sản.
+ Lập báo cáo tiền khả thi, lập dự án khả thi, thiết kế kĩ thuật và hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật.
+ Tổ chức triển khai, thi công và kinh doanh sản phẩm công trình dự án được phê duyệt.
+Tì...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement