Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By banh_mat_chay2005
#934794

Download miễn phí Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 5 Hải Phòng

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỐ 5 HẢI PHÒNG. 2

1.1 Giới thiệu về đơn vị thực tập. 2

1.2 Quá trình hình thành và phát triển. 2

PHẦN 2:CÁC ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 5 HẢI PHÒNG. 3

2.1 Chức năng và nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 3

2.1.1 Ngành ngề kinh doanh chủ yếu. 3

2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ: chức năng phân phối và chức năng giám đốc. 3

2.2 Cơ cấu tổ chức. 5

2.2.1 Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty 5

2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban 6

2.3 Nguồn nhân lực. 9

2.4 Cơ sở vật chất và trang thiết bị 9

2.5 Đặc điểm về vốn 10

2.6 Phương hướng hoạt động của công ty trong những năm tới 11

2.6.1 Định hướng hoạt động 11

2.6.2 Mục tiêu cụ thể 11

PHẦN 3: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 5 HẢI PHÒNG TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY. 12

3.1 Giá trị sản lượng sản xuất kinh doanh 12

3.2 Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh 15

3.3 Chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh 16

3.4 Lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh 17

3.5 chỉ tiêu lao động,tiền lương 18

3.5.1 Số lao động bình quân 18

3.5.2 Tổng quỹ lương 19

 3.6 Nộp ngân sách Nhà nước 19

3.6.1 Thuế giá trị gia tăng ( VAT ) 20

3.6.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp ( TTNDN ) 21

3.6.3 Bảo hiểm xã hội 21

PHẦN 4: NHẬN XÉT VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 5 HẢI PHÒNG TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY 23

4.1 Những kết quả đạt được 23

4.2 Những tồn tại và những nguyên nhân 23

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


iá trị, chính nhờ chức năng này mà nguồn lực thay mặt cho những bộ phận của cải của xã hội được đưa vào những mục đích sử dụng khác nhau, đảm bảo những nhu cầu khác nhau và những lợi ích khác nhau của đời sống xã hội.
Đối với doanh nghiệp nhờ có chức năng phân phối mà doanh nghiệp có khả năng khai thác, thu hút các nguồn tài chính trong nền kinh tế để hình thành vốn kinh doanh của doanh nghiệp. Cũng nhờ vào khả năng phân phối mà vốn kinh doanh được đầu tư xây dựng vào các mục tiêu kinh doanh để tạo ra thu nhập và tích lũy tiền tệ của doanh nghiệp. lợi nhuận ròng thu được là mục đích của kinh doanh , nó là yếu tố quan trọng nhất quyết định phương hướng và cách thức phân phối tài chính của doanh nghiệp.
Chức năng này xuyên suốt quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Đối tượng phân phối ở đây là của cải của xã hội dưới hình thức giá trị, là các nguồn tài chính, tiền tệ đang vận động một cách độc lập với phương tiện thanh toán và phương tiện cất giữ trong quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ.
Chủ thể phân phối có thể khác nhau: Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức xã hội gia đình hay cá nhân. Việc phân phối các nguồn tài chính bị chi phối bởi quyền sở hữu hay quyền sử dụng của các chủ thể đối với các nguồn tài chính trong lĩnh vực kinh tế hay bởi các quan hệ xã hội như quyền lực chính trị của nhà nước, quan hệ xã hội của các tổ chức xã hội, trong cộng đồng dân tộc và quốc tế.
Kết quả của quá trình phân phối bằng việc sử dụng công cụ tài chính là việc hình thành và sử dụng các thế năng về sức mua nhất định dưới dạng các quỹ tiền tệ dành cho một mục đích nhất định, tích lũy hay tiêu dùng ở các chủ thể trong xã hội.
2.1.2.2 Chức năng giám đốc
Đó là khả năng khách quan để sử dụng tài chính làm công cụ kiểm tra, giám đốc bằng tiền với việc sử dụng chức năng giá trị và phương tiện thanh toán của tiền tệ. Khả năng này biểu hiện ở chỗ trong quá trình thực hiện chức năng phân phối, sự kiểm tra có thể diễn ra dưới dạng: xem xét tính cần thiết, qui mô của việc phân phối các nguồn tài chính, hiệu quả của việc phân phối qua các quỹ tiền tệ.
Chủ thể của giám đốc, kiểm tra cũng là các chủ thể phân phối.
Đó là các quá trình tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ, quá trình vận đọng của các nguồn tài chính. Đó cũng là đối tượng của chức năng phân phối. Kết quả của kiểm tra là phát hiện và giúp đỡ cho việc hiệu chỉnh các quá trình vận động của các nguồn tài chính, quá trình phân phối của cải xã hội dưới hình thức giá trị theo tính mục tiêu được đặt ra theo yêu cầu hiệu quả việc sử dụng quỹ tiền tệ.
Vì các nguồn tài chính là của cải của xã hội dưới hình thức giá trị nên kiểm tra, giám đốc tài chính là kiểm tra giám đốc bằng đồng tiền quá trình vận động của các nguồn tài chính để tạo lập các quỹ tiền tệ và sử dụng chúng theo những mục đích đã định.
Đối với doanh nghiệp nhờ có chức năng giám đốc doanh nghiệp có thể thấy được các khuyết tật trong kinh doanh, để kịp thời điều chỉnh nhằm thực hiện các mục tiêu kinh doanh đã được hoạch định. Chức năng này được thực hiện thông qua một hệ thống chỉ tiêu tài chính.
Qua phân tích trên đây cho thấy: khả năng còn tiềm ẩn của công cụ tài chính doanh nghiệp là rất lớn, song khả năng đó được phát huy tới đâu lại quyết định bởi sự nhận thức một cách tự giác và hoạt động chủ quan của ngưởi quản lý trong khi sử dụng các chức năng của tài chính. Đó chính là vai trò của tài chính doanh nghiệp.
2.2 Cơ cấu tổ chức.
2.2.1 Sơ đồ cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty
HĐQT
P.DA
P.KHKT
P.KTTK
P.TCHC
xn thi công cơ giới và xd
Xn vật liệu và xd
Xn điện và xd
Các công trường trực thuộc
Đội sản xuất 501
Đội sản xuất 502
Đội sản xuất 503
Đội sản xuất 504
Đội sản xuất505 …
BGĐ
2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban
- Giám đốc công ty
Là người điều hành mọi hoạt động của công ty.
- Phó giám đốc điều hành sản xuất kinh doanh
Điều hành, chỉ đạo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Phó giám đốc kỹ thuật
Phụ trách và chỉ đạo điều hành mọi hoạt động mọi hoạt động trong lĩnh vực xây dựng các công trình.
Hai phó giám đốc là cánh tay đắc lực của giám đốc, giúp cho giám đốc quản lý, chỉ đạo công tác chung về tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính các kỹ thuật, công trình có hiệu quả tốt.
-Phòng dự án đầu tư
Là bộ phận chuyên nghiên cứu tìm việc làm thông qua công tác nhận thầu, đấu thầu các công trình.
Giúp đỡ các chủ đầu tư lập các báo cáo kinh tế, lỹ thuật, lập dự án đầu tư, nhằm tăng cường mối quan hệ với chủ đầu tư, tạo cơ hội nhận thầu, đấu thầu công trình thắng lợi.
Lập dự án đầu tư sản xuất kinh doanh mang tính chiến lược của công ty, nhằm đưa công ty phát triển mạnh mẽ một cách chủ động.
Tìm kiếm đối tác liên doanh, sản xuất kinh doanh.
-Phòng kế hoạch kỹ thuật
Là phòng tham mưu,tổng hợp mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, căn cứ vào định hướng phát triển sản xuất kinh doanh. Xây dưng chi tiết kế hoạch: tháng, quí, năm phân bổ xuống các đội, xí nghiepj tổ chức thực hiện.
Thường xuyên kiểm tra sản phẩm từng điểm dùng cho đến khi hoàn thiện. Quản lý hồ sơ tình trạng khai thác kỹ thuật có hiệu quả các công trình công ty thi công.
Xây dựng phương án tuyên truyền an toàn lao động.
-Phòng kinh doanh:
Nghiên cứu giải quyết giá vật tư, nhân công bất hợp lý, trình nên cấp trên, khai thác nguồn vật tư theo thị hiếu.
Khai thác hiệu quả các phương tiện máy móc thiết bị, có kế hoạch sửa chữa bảo quản các trang máy móc thiết bị, đáp ứng qui mô xây dựng. Tham gialieen kết tìm các bạn hàng cung cấp vật tư với giá cả hợp lý đảm bảo quay vòng vốn
- Phòng thiết kế:
Tập trung khai thác công tác thiết kế các công trình với qui mô vừa và lớn.
Kết hợp cùng phòng dự án thiết kế các mẫu phù hợp với các kỹ- mỹ thuật. Đề xuất thay đổi thiết kế thi công không phù hợp.
Các xí nghiệp kinh doanh vật liệu, xí nghiệp thi công cơ giới có sự chỉ đạo trực tiếp của phòng kinh doanh, phát huy năng lực hiệu quả.
Các đội công trình thi công có sự chỉ đạo của phòng kế hoạch kỹ thuật, đảm bảo đúng tiến bộ kỹ- mỹ thuật công trình.
Các tổ chức đoàn thể hoạt động đúng theo quy chế của đại hội công nhân viên chức, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, phát huy cao tinh thần đoàn thể.
-Phòng tài vụ kế toán
Thực hiện hai chức năng cơ bản là kế toán quản trị và kế toán tài chính.
+ Kế toán tài chính: quản lý, khai thác mọi nguồn vốn phục vụ kịp thời cho sản xuất kinh doanh. Cung cấp thông tin kinh tế - tài chính về một tổ chức cho nhà quản lý ở các cấp độ khác nhau.
+ Kế toán quản trị: Cung cấp các thông tin kinh tế - tài chính gắn liền với các số liệu cụ thể quan hệ với dự báo, đánh giá kiểm soát và trách nhiệm trong việc điều hành tổ chức, thực hiện hàng ngày ở mỗi bộ phận.
Thể hiện tính chính xác chuẩn mực của thông tin.
Thực hiện theo luật kế toán và các nghị định, thông tư của bộ tài chính ban hành.
-Phòng tổ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement