Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Grady
#934781

Download miễn phí Chuyên đề Giải pháp đẩy mạnh kinh doanh nhập khẩu thiết bị điện của công ty phát triển kỹ thuật Việt Nam

PHỤ LỤC

MỞ ĐẦU

LỜI CẢM ƠN

CHƯƠNG I: ĐẶC ĐIỂM THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ KINH DOANH NHẬP KHẨU THIẾT BỊ ĐIỆN 1

I. ĐẶC ĐIỂM THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ KINH DOANH NHẬP KHẨU THIẾT BỊ ĐIỆN 1

1.Đặc điểm thiết bị điện 1

2. Kinh doanh nhập khẩu thiết bị điện và đặc điểm kinh doanh nhập khẩu thiết bị điện 2

3. Vai trò của kinh doanh nhập khẩu thiết bị điện 3

II. NỘI DUNG CỦA KINH DOANH NHẬP KHẨU THIẾT BỊ ĐIỆN 5

1. Nhu cầu về thiết bị điện 5

1.1 Nghiên cứu thị trường trong nước 6

1.2 Nghiên cứu thị trường quốc tế 7

2. Những thị trường mà công ty nhập khẩu 7

3. Khách hàng tiêu thụ thiết bị điện của công ty 9

4. Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu thiết bị điện 10

III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KINH DOANH NHẬP KHẨU CỦA CÔNG TY 13

1. Môi trường bên trong công ty 13

2. Môi trường của nền kinh tế quốc dân 14

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG NHẬP KHẨU THIẾT BỊ ĐIỆN CỦA CÔNG TY PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM 22

I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM 22

1. Quá trình hình thành và phát triển công ty 22

2. Chức năng nhiệm vụ của công ty 23

3. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty 24

3.1 Các lĩnh vực kinh doanh chinh của công ty 24

3.2 Các thiết bị công ty phát triển kỹ thuật Việt Nam cung cấp 24

II. THỰC TRẠNG NHẬP KHẨU THIẾT BỊ ĐIỆN CỦA CÔNG TY PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAN 25

1. Một số thị trường nhập khẩu chủ yếu của công ty 25

2. Các mặt hàng nhập khẩu chính của công ty phát triển kỹ thuật Việt Nam 32

2.1 Phân tích cơ cấu thiết bị nhập khẩu của công ty 35

2.2 Phân tích giá trị nhập khẩu theo từng thiết bị nhập khẩu 37

3. Tình hình tiêu thụ thiết bị nhập khẩu của công ty phát triển kỹ thuật Việt Nam. 42

4. Phân tích tình hình kinh doanh nhập khẩu thiết bị điện của công ty những năm gần đây 44

4.1 Tình hình kinh doanh của công ty những năm gần đây 44

4.2 Một số chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2005 46

4.3 Khả năng thanh toán của công ty 47

4.4 Tình hình thanh toán với ngân sách nhà nước năm 2005 48

5. Lao động trong công ty 49

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KINH DOANH NHẬP KHẨU THIẾT BỊ ĐIỆNCỦA CÔNG TY PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM 52

1. Đánh giá kinh doanh nhập khẩu thiết bị điện của công ty 52

2. Đánh giá về thị trường tiêu thụ thiết bị điện của công ty 53

3. Đánh giá cách nhập khẩu thiết bị điện của công ty 54

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH KINH DOANH NHẬP KHẨU THIẾT BỊ ĐIỆN CỦA CÔNG TY PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VIỆT NAM 55

I. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 55

1. Những thuận lợi và khó khăn của công ty 55

1.1 Những thuận lợi của công ty 55

1.2 Những khó khăn chủ yếu của công ty phát triển kỹ thuật Việt Nam 56

2. Mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty phát triển kỹ thuật Việt Nam trong thời gian tới 56

2.1 Định hướng về mặt hàng kinh doanh 57

2.2 Định hướng về thị trường nhập khẩu 57

2.3 Phương hướng năm 2007 58

II. CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH KINH DOANH NHẬP KHẨU THIẾT BỊ ĐIỆN 59

1. Tăng cường công tác nghiên cứu thị trường về thiết bị điện 59

2. Hoàn thiện chiến lược kinh doanh hàng nhập khẩu thiết bị điện của công ty phát triển kỹ thuật Việt Nam 61

3. Tạo nguồn nhập khẩu thiết bị điện một cách thường xuyên liên tục 63

4. Đẩy mạnh xúc tiến bán hàng trong kinh doanh nhập khẩu thiết bị điện 66

5.Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh để nhập khẩu thiết bị điện 67

6. Biện pháp giảm chi phí kinh doanh hàng nhập khẩu thiết bị điện 68

7. Nâng cao trình độ của cán bộ công nhân viên trong nhập khẩu thiết bị điện 70

KẾT LUẬN 72

DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO 73

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


càng chiếm lĩnh được thị trường. Đồng thời nó cũng cho thấy nhu cầu trang bị các thiết bị trong nước liên tục tăng.
Phân tích thị trường nhập khẩu theo giá trị nhập khẩu trên từng thị trường
Nhìn chung thị trường nhập khẩu của công ty phát triển Kỹ thuật Viêt Nam khá đa dạng. Trên các thị trường như Trung Quốc, Hàn Quốc, Tây Ban Nha và Thị trường Mỹ công ty chủ yếu nhập khẩu nhập các phụ kiện cho đường dây. Còn trên thị trường Pháp, Đức, Canađa nhập khẩu chủ yếu là thiết bị trên lưới điện phân phối và thiết bị trên lưới điện truyền tải đó là ba thị trường chính của công ty.
Công ty phát triển kỹ thuật Việt Nam nhập khẩu chủ yếu từ các nước như: Đức, Pháp, Canađa, Italia đó là những thị trường nhập khẩu chủ yếu của công ty. Bởi những thiết bị được nhập từ các hãng thuộc các nước này có trình độ cao, có uy tín với khách hàng. Trên những thị trường này công ty nhập khẩu chủ yếu là những thiết bị có chức năng và độ an toàn cao, các thiết bị này đuợc dùng trên hệ thống lưới điện phân phối và hệ thống lưới điện truyền tải là những thiết bị chính dùng trong ngành công nghiệp điện.
Ngoài những thị trường lớn công ty phát triển kỹ thuật Việt Nam còn nhập trên cả thị trường: Trung Quốc, Hàn Quốc, Tây Ban Nha và Mỹ. Trên thị trường này công ty nhập khẩu chủ yếu là những thiết bị là phụ kiện cho đường dây như: kẹp cực cho thiết bị và dây dẫn, kẹp cực nối đất…
Sơ đồ biểu thị giá trị nhập khẩu trên một số thị trường năm 2006
* Thị trường Trung Quốc:
Trung Quốc là một trong những thị trường khá phát triển trong các thị trường ở Châu Á về các thiết bị điện. Hơn nữa Trung Quốc là một trong các thị trường giáp vớI nước ta, nên khi nhập khẩu từ Trung Quốc có thể giảm một cách đáng kể chi phí vận chuỷên. Mặt khác các thiết bị của Trung Quốc tương đốI rẻ nên Trung Quốc vẫn được coi là thị trường nhập khẩu lớn của công ty.
Năm 2003 giá trị hàng nhập từ Trung Quốc là 507.226 nghìn đồng, năm 2004 là 670.228 nghìn đồng tăng 163.002 nghìn đồng tương ứng tăng 32.13%. Tuy nhiên đến năm 2006 công ty đã giảm trị giá nhập trên thị trường xuống còn 345.356 nghìn đồng. Tức giảm 324.872 nghìn đồng so với năm 2004. Điều này cho thấy công ty đã chuyển hướng sang kinh doanh những thiết bị có chất lượng cao, thời gian sử dụng dài.
Công ty phát triển kỹ thuật Việt Nam chủ yếu nhập các phụ kiện đường dây trên thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Tây Ban Nha đó là kẹp cực cho thiết bị và dây dẫn, kẹp nối đất. Đây là những thị trường cung cấp những thiết bị đường dây chủ yếu của công ty.
Hàn Quốc và Tây Ban Nha trong những năm gần đây đã dần trở thành thị trường nhập khẩu chủ yếu của công ty thay thế hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Điều đó cho thấy công ty luôn tìm cách đa dạng hoá thị trường nhập khẩu cũng như mặt hàng kinh doanh. Bên cạnh những thị trường truyền thống và những bạn hàng truyền thống, công ty luôn mở rộng thị trường nhập khâủ nhằm tìm kiếm những thiết bị có chất lượng tốt nhất với giá phù hợp nhất.
Nguyên nhân chính của việc giảm giá trị nhập khẩu trên thị trường Trung Quốc là, những thiết bị nhập khẩu từ thị trường đó có chất lượng không cao, tuy nhiên đó là những thiết bị có giá rẻ, chính vì vậy giá trị nhập khẩu năm 2004 trên thị trường này vẫn tăng. Nhưng từ năm 2005 giá trị nhập khẩu bắt đầu giảm, do những thiết bị đó đã không còn phù hợp và đáp ứng được ngành công nghiệp điện của nước ta.
Nhìn chung trên thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Tây Ban Nha là ba thị trường cung cấp những phụ kiện đường dây chủ yếu của công ty. Trong tương lai công ty tiếp tục nhập khẩu trên thị trường này tuy nhiên cơ cấu nhập khẩu trên thị trường Trung Quốc sẽ giảm và thay vào đó là thị trường Hàn Quốc va Tây Ban Nha là những thị trường có kỹ thuật phát triển cao và đáp ứng được điều kiện mới của nước ta hiện nay.
* Thị trường Mỹ
Mỹ là một trong các thị trường tiềm năng lớn của công ty phát triển kỹ thuật Việt Nam. Sau năm 1995 Mỹ đã tuyên bố bình thường hoá quan hệ ngoại giao với Việt Nam và tháng 7/2001 nước ta kí hiệp định thương mại với 61 nước trong đó có Mỹ. chính những yếu tố thuận lợi đó càng thúc đẩy hoạt động kinh doanh của công ty với một thị trường lớn như Mỹ.
Nhìn bảng giá trị kết quả nhập khẩu của công ty trên thị trường Mỹ ta nhận thấy: tỷ trọng nhập khẩu của công ty trên thị trường này những năm gần đây liên tục tăng. Năm 2003 là 726.287 nghìn đồng, thì năm 2005 tỷ trọng nhập khẩu đã tăng lên là 1.541.368 nghìn đồng tương ứng vớI 815.099 bằng 125.08%. Điều này cho thấy Mỹ đã mở rộng và bình thường hoá quan hệ với Việt Nam. Đặc biệt năm 2006 Mỹ đã chính thức kí hiệp ước bình thường hoá quan hệ thương mại với nước ta. Điều đó phản ánh Mỹ sẽ là thị trường nhập khẩu lớn trong tương lai của công ty phát triển kỹ thuật Việt Nam. Tổng kim ngạch nhập khẩu trên thị trường Mỹ đã liên tục tăng năm 2003 kim ngạch nhập khẩu trên thị trường Mỹ chỉ là 5.73% đến năm 2006 nó chiếm tớI 6.73% trong 4 năm liên tiếp kim ngạch nhập khẩu trên thị trường này đều tăng, điều đó khẳng định thị trường Mỹ đang chiếm một vị trí quan trọng trong kinh doanh nhập khẩu của công ty. Trước năm 2002 Công ty chủ yếu nhập những thiết bị phụ như thiết bị cho đường dây thì những năm 2004, 2005 công ty đã bắt đầu nhập khẩu những máy móc có hàm lượng kỹ thuật cao vào Việt Nam.
Trên thực tế, Mỹ là một cường quốc khoa học kỹ thuật. Do vậy Mỹ có thế mạnh về các mặt hàng thiết bị điện tử hay các linh kiện điện tử…khi Mỹ kí hiệp định bình thường hoá quan hệ thương mại với Việt Nam nó sẽ hứa hẹn nhiều thay đổi mới với kinh tế Việt Nam nói chung và với công ty phát triển kỹ thuật Việt Nam nói riêng.
* Thị trường Đức, Pháp và Canađa
Đây là ba thị trường chiếm tỷ trọng cao nhất trong kim ngạch nhập khẩu của công ty phát triển kỹ thuật Việt Nam. Đây là những thị trường công nghiệp phát triển với nhiều hãng nổi tiếng và có uy tín trên thế giới. Các sản phẩm của thị trường này có hàm lượng kỹ thuật cao, chức năng kỹ thuật tiên tiến hiện đại.
Công ty nhập khẩu ở những thị trường này là chủ yếu vì:
+ Sản phẩm của các hãng trên các thị trường này có hàm lượng kỹ thuật cao, chức năng kỹ thuật tiên tiến, dễ sử dụng…
+ Đó là sản phẩm của những hãng có uy tín trên thế giới nó đã được khách hàng trên thế giới khẳng định.
+ Hơn nữa những thiết bị mà các công ty này cung cấp có giá cả phù hợp với tình hình kinh tế của Việt Nam.
Kim ngạch nhập khẩu trên thị trường Đức lần lượt qua các năm là : năm 2003 là 2.226.454 nghìn đồng và năm 2005 là 5.586.124 nghìn đồng năm 2006 là 7.483.125 nghìn đồng. Nhập khẩu của công ty này trên thị trường Đức liên tục tăng. Nó khẳng định Đức là một trong ba thị trường nhập khẩu lớn nhất của công ty.
Đặc biệt Pháp và Canađa vẫn là hai thị trường nhập khẩu chính của công ty với những thiết bị có hàm lượng kỹ thuật cao và giá phù hợp. Bởi đối với các doanh nghiệp khi lựa ch
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement