Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By quemoi_dn
#934779 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN I : CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG. 3
I . KHÁI NIỆM. 3
1. Thù lao lao động. 3
1.1 Khái niệm. 3
1.2 Các loại thù lao lao động. 3
2. Khái niệm và ý nghĩa của tiền lương. 3
II. NỘI DUNG CỦA CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG 8
1 . Nội dung của công tác trả lương. 8
1.1 Những nguyên tắc chung. 8
1.2 Các chế độ tiền lương. 10
1.2.1 .Chế độ tiền lương theo cấp bậc.
1.2.2 .Chế độ tiền lương theo chức vụ.:
1.3 Các hình thức trả lương. 13
1.3.1 Đối với lao động trả lương theo thời gian.
1.3.2. Đối với lao động trả lương theo sản phầm hay lương khoán.
2 . Nội dung của công tác trả thưởng. 19
2.1 Lựa chọn các hình thức thưởng phù hợp. 19
.3. Nội dung của công tác xây dựng hệ thống trả công cho người lao động. 19
3.1 Xem xét mức lương tối thiểu do Nhà Nước quy định. 19
3.2 Khảo sát mức lương thịnh hành trên thị trường. 20
3.3 Đánh giá công việc. 20
4 . Sự cần thiết của hoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng. 22
4.1 Vai trò của công tác trả lương, trả thưởng. 22
PHẦN II : PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN Ở VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI. 25
I . QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI. 25
1 . Quá trình hình thành và phát triển của Viện. 25
Sơ đồ tổ chức bộ mắy cuẩ Viện khoa học thủy lợi 27
2 . Chức năng và nhiệm vụ của viện khoa học thủy lợi. 28
2.1 Thành tích hoạt động nghiên cứu. 28
a. Đi đầu về số lượng đề tài nghiên cứu. 28
b. Đi đầu trong một số các lĩnh vực nghiên cứu mũi nhọn. 28
2.2 Gắn chặt công tác nghiên cứu với công tác ứng dụng. 29
3 . Những kết quả chính đạt được trong khoa học công nghệ thủy lợi. 31
4 . Kinh phí và nguồn thu. 34
II . CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI. 40
1 . Cơ cấu tổ chức. 40
1.1 Lãnh đạo Viện. 40
1.1.1 Giám đốc Viện. 40
1.1.2 Phó giám đốc Viện. 40
1.2 Hội đồng khoa học Viện. 40
1.3 Các tổ chức tham mưu giúp giám đốc Viện. 41
1.4Các doanh nghiệp trực thuộc Viện. 41
2 . Đặc điểm nguồn nhân lực của Viện 41
III . PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TRẢ THƯỞNG TẠI VIỆN. 43
1 . Nguyên tắc chung. 43
2 . Xây dựng đơn giá tiền lương. 43
2.1 Xác định quỹ tiền lương năm kế hoạch để để xây dựng đơn giá tiền lương. 43
3 . Phân tích thực trạng công tác trả lương của Viện. 46
3.1 Hình thức trả lương đến từng người lao động. 46
3.1.1 Tiền lương cơ bản.(hế số cấp bậc , phụ cấp) 46
3.1.2 Tiền lương theo kết quả công việc. 47
3.2 Các chế độ chinh sách phúc lợi xã hội cho người lao động. 52
3.2.1 phúc lợi cho cán bộ công nhân viên đi học. 52
3.2.2 Phúc lợi xã hội cho cán bộ công nhân viên nghỉ chế độ
3.2.4 Phúc lợi xã hội cho cán bộ trong thời gian nghỉ phép, nghỉ
3.2.5 Trả lương đối với cán bộ thử việc và học viên. 53
b. Trong thời gian học việc. 53
3.2.6 Trả lương cho cán bộ làm thêm giờ. 54
3.2.7 Tiền lương của cán bộ chấm dứt hợp đồng lao đông. 54
4 . Phân tích thực trạng công tác trả thưởng của Viện. 54
4.1 Các chỉ tiêu thưởng. 54
4.1.1 Đối với tập thể phòng. 54
4.2 Phương pháp.Viện áp dụng phương pháp chấm điểm, bình xét thi đua. 56
4.3 cách phân phối tiền thưởng. 58
4.4 Tổ chức thực hiện. 58
IV . TỒN TẠI VÀ NGUYÊNNHÂN CỦA PHƯƠNG ÁN TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG. 59
1 . Thành tích : 59
2 . Tồn tại và nguyên nhân 60
PHẦNIII : MÔT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG. 62
I . NHẬN XÉT CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ TIỀN LƯƠNG CỦA VIỆN 62
1. Về công tác phân chia tiền lương, tiền thưởng. 62
2. Cách tính lương cho từng cá nhân người lao động. 62
II . CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG TẠI VIỆN KHOA HỌC THỦY LỢI. 63
GIẢI PHÁPTHỨ NHẤT. 63
GIẢI PHÁP THỨ HAI. 63
GIẢI PHÁP THỨ BA. 69
Kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác trả lương. 71
KẾT LUẬN 73
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 74
LỜI MỞ ĐẦU
LỜI MỞ ĐẦU

Sau hơn 10 năm chuyển dịch sang nền kinh tế thị trường, nền kinh tế nước ta đã có những bước phát triển đáng kể. Sự phát triển này đã tác động đến mọi bộ phận của nền kinh tế và đặc biệt là đời sống của người dân được nâng lên một cách rõ rệt. Các chính sách của nhà nước cũng liên tục được sửa đổi và bổ sung theo kịp sự biến đổi của tình hình kinh tế – xã hội. Yếu tố con người được đặt lên hàng đầu, mọi hoạt động của xã hội là nhằm phục vụ cho con người, vì con người. Điều này được thể hiện rất rõ trong các chính sách đối với người lao động. Việc nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả người lao động là mục tiêu của mọi tổ chức. Nhất là với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh với tính ổn định công việc khônh cao thì việc giữ gìn lao động rất khó. Vì vậy các chính sách, biện pháp để tạo sự gắn bó của người lao động với các doanh nghiệp được chú trọng. Với bản chất của người lao động là làm việc với mục đích cuối cùng là tiền lương thì giải pháp mà các doanh nghiệp cần tìm đó là giải pháp về tiền lương sao cho hợp lí. Tiền lương phải phản ánh được đúng kết quả lao động, muốn vậy thì doanh nghiệp phải lựa chọn được hình thức trả lương phù hợp cho từng loại lao động. Điều đó không những giúp doanh nghiệp làm cho người lao động hài lòng mà còn thúc đẩy, tạo động lực làm việc cho người lao động, từ đó mà năng suất lao động sẽ tăng, doanh nghiệp sẽ ổn định được hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Nhưng trên thực tế thì các doanh nghiệp chưa nhận thức được hết vai trò quan trọng của việc lựa chọn được các hình thức trả công hợp lí. Do đó trong đề tài này em muốn đưa ra .Để tiền lương tiền công thực sự là đòn bẩy tăng năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc thì công tác tổ chức tiền lương phải luôn được giữ vai trò quan trọng. Vì lẽ đó vấn đề đặt ra hiện nay là các doanh nghiệp phải tự chủ về tài chính đặc biệt là trong trả lương cho người lao động. Doanh nghiệp áp dụng hình thức trả lương nào, cách phân phối tiền lương ra sao cho phù hợp với tính chất đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp mình, để có thể phát huy tối đa tính kích thích của tiền lương đối với người lao động, đảm bảo mối quan hệ hài hòa giữa lợi ích của nhà nước – doanh nghiệp –người lao động .
Thấy được vai trò to lớn của phân phối tiền lương tiền thưởng của mỗi doanh nghiệp và hơn thế nữa mặc dù trong những năm qua công tác tổ chức tiền lương của Viện đã có những tiến bộ vượt bậc nhưng vẫn còn nhiều điều chưa chưa hợp lý, các hình thức trả lương đã bộc lộ một số thiếu sót cần xem xét giải quyết-Đây cũng chính là tên đề tài “hoàn thiện công tác trả lương, trả thưởng tại Viện khoa học thủy lợi ”.
Để có thể đánh giá đúng thực trạng, thấy được bức tranh toàn cảnh về công tác tổ chức tiền lương cũng như có những kiến nghị sát thực tế có tính khả thi thì một hệ thống các phương pháp phân tích, thống kê toán học, điều tra xã hội học đã được sử dụng triệt đề trong chuyên đề này.
Để hoàn thành bài viết này đó là nhờ sự chỉ bảo giúp đỡ tận tình của TS Vũ Thị Mai giáo viên hướng dẫn và anh Trần Đức Thành cán bộ tiền lương của Viện. Qua bài viết này cho phép em gửi lời Thank đến TS - Người đã giúp đỡ, chỉ bảo tận tình em trong suốt quá trình thực tập cũng như hoàn thành chuyên đề này.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng, bằng sự nỗ lực hết mình song do lượng kiến thức còn nhiều hạn chế cũng như kinh nghiệm thực tế hầu như không có. Nên chắc chắn trong bài viết này còn nhiều thiếu sót về nội dung lẫn hình thức .Vì vậy em rất mong được sự chỉ bảo tận tình của cô để bài viết được hoàn thiện hơn.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn!

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG, TRẢ THƯỞNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG.
I . KHÁI NIỆM.
1. Thù lao lao động. Có rất nhiều cách tiếp cận các khái niệm thù lao động khác nhau sau đây là một số cách tiếp cận
Thù lao lao động : là tất cả các khoản mà người lao động nhận được ( bằng tiền hay bằng hiện vật) thông qua quan hệ lao động giữa họ với tổ chức, người sử dụng lao động.
1.1 Khái niệm.
1.2 Các loại thù lao lao động.
a. Thù lao cơ bản : là phần thù lao cố định mà người lao động nhận được thường kỳ dưới dạng tiền công hay tiền lương.
Chính sách, chế độ tiền lương là một trong những vấn đề trọng yếu liên quan mật thiết và có ảnh hưởng thường xuyên mang tính quyết định đến động thái kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. Quan tâm đến con người được xác định là vấn đề trọng tâm, chỉ có quan tâm và phát triển con người mới khai thác được khả năng tiềm ẩn của con người. Một trong những nhân tố kích thích khả năng tiềm ẩn của con người đó là lợi ích của họ thu được gì khi lao động của họ tham gia vào hoạt động có mục đích. Có một nhà kinh tế học đã nói rằng: ở đâu có sự kết hợp lợi ích kinh tế thì ở đó có sự thống nhất về mục đích và lí tưởng. Chính sách tiền lương là một trong những biểu hiện của lợi ích đó.
Mỗi một giai đoạn phát triển của lịch sử tương ứng với chế độ xã hội đều có những chính sách về tiền lương phù hợp với nó. Chính sách tiền lương ở nước ta( mà trong đó vấn đề được đánh giá quan trọng là các hình thức trả công) mặc dù đã được nhà nước quan tâm, song giai đoạn hiện nay vấn đề tiền lương lại nổi lên thành một trong những khâu quan trọng nhất, tồn tại những mầm mống liên quan đến ổn định xã hội và phát triển kinh tế. Thực trạng này dẫn đến việc xuất hiện một số quan niệm mới về tiền lương. Một trong những quan niệm đó là:Phải đoạn tuyệt quan niệm”Tiền lương là bộ phận thu nhập quốc dân” Việc xem xét nhận định này buộc ta phải làm rõ hơn về bản chất của tiền lương.
b. Các khuyến khích : Là các khoản thù lao phụ thêm ngoài tiền lương, tiền công để trả cho người lao động thực hiện tốt công việc. Thường dưới dạng tiền thưởng, hoa hồng, tiền phân chia lợi nhuận…
c. Các Phúc lợi: là phần thù lao gián tiếp được trả dưới dạng hỗ trợ cho cuộc sống của người lao động.
2. Khái niệm và ý nghĩa của tiền lương.
Chính sách, chế độ tiền lương là một trong những vấn đề trọng yếu liên quan mật thiết và có ảnh hưởng thường xuyên mang tính quyết định đến động thái kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. Quan tâm đến con Trước tiên ta cần hiểu thế nào là tiền công? Tiêng công ở đây là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động khi họ thực hiện công việc tuỳ từng trường hợp vào số lượng thời gian làm việc thực tế hay đó là số tiền trả tuỳ từng trường hợp vào số lượng sản phẩm thực tế đã thực hiện. Nó thường được áp dụng cho công nhân sản xuất.
Tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động khi họ thực hiện công việc. Đó là số tiền cố định được trả theo thời gian. Thường dùng cho các loại lao động quản lí gồm người lãnh đạo, nhân viên chuyên môn.
Như vậy vấn đề về tiền công, tiền lương được quan tâm hàng đầu trong tổ chức bởi sự ảnh hưởng của nó là rất lớn, mang tính sống còn của là bộ phận thu nhập quốc dân” Việc xem xét nhận định này buộc ta phải làm rõ hơn về bản chất của tiền lương.
a. Khái niệm: Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, tiền lương luôn được coi là một bộ phận quan trọng của giá hàng hóa. Ngoài ra tiền lương còn đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của người lao động. vậy để hiểu về tiền lương chúng ta nghiên cứu các định nghĩa về tiền lương sau đây
 Tiền lương trong nền kinh tế hàng hóa tập trung : Tiền lương là một phần thu nhập quốc dân được biểu hiện dưới hình thức tiền tệ, được nhà nước phân phối một cách có kế hoạch cho nhân viên căn cứ vào số lượng chất lượng lao động mà mỗi người cống hiến.
 Tiền lương trong nền kinh tế thị trường : Tiền lương là số lượng tiền tệ mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo giá trị sức lao động, là hao phí trên cơ sở thỏa thuận theo hợp đồng lao động.
 Tiền lương tối thiểu : là mức tiền lương trả cho ng ười lao động làm những coong việc đơn giản nhất trong điều kiện lao động bình thường, bù đắp sức lao động giản đơn và một phần tích lũy tái sản xuất xã hội.
 Tiền lương danh nghĩa: được hiểu là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động. Số tiền này nhiều hay ít phụ thuộc trực tiếp vào năng suất lao động và hiệu quả làm việc của người lao động, phụ thuộc vào trình độ kinh nghiệm làm việc ngay trong quá trình lao động.
Tiền lương thực tế : được hiểu là số lượng các loại hàng hóa tiêu dùng và các loại dịch cụ cần thiết mà người lao động hưởng lương có thể Người lao động tham gia vào hoạt động lao động chủ yếu là vì lợi ích mà họ được hưởng mà cụ thể là tiền công và người sử dụng lao động muốn hoạt động kinh doanh của mình được tiến hành thì phải mua sức lao động của người lao động. Chính vì vậy tiền lương là cầu nối giữa người lao động và người sử dụng lao động. Vì vậy khi tiền lương thay đổi nó ảnh hưởng rất lớn đến người lao động và người sử dụng lao động.
b. Ý nghĩa của tiền lương.
Như chúng ta đã biết, tiền lương đóng vai trò quan trọng trong đời sống của người lao động, nó quyết định sự ổn định, phát triển của nền kinh tế và gia đình họ Tiền lương là nguồn để tái sản xuất sức lao động vì vậy nó có tác dụng rất lớn đến thái độ của người lao động đối với sản xuất. Xét trên góc độ quản lý kinh doanh, quản lý xã hội, vì tiền lương luôn luôn là nguồn sống của người lao động nên nó là đòn bẩy cực kỳ quan trọng của nền kinh tế . Thông qua các chính sách tiền lương, nhà nước có thể điều chỉnh lại nguồn lao động giữa các vùng theo yêu cầu phát triển của đất nước.
Xét trên phạm vi doanh nghiệp, tiền lương đóng vai trò quan trọng trong việc kích thích người lao động phát huy khả năng lao động của họ, làm việc tận tụy và có trách nhiệm cao đối với công việc, tiền lương cao hay thấp là yếu tố quyết định đến ý thức công việc của họ đối vơi công ty, đặc biệt trong nền kinh tế thị trường hiện nay, khi phần lớn lao động được tuyển dụng trên cơ sở hợp đồng lao động, người lao động có quyền lựa chọn làm việc cho nơi nào mà họ đánh giá là có lợi nhất. Vì vậy chính tiền lương là điều kiện đảm bảo cho doang nghiệp có được một đội ngũ lao đông lành nghề. Thông qua tiền lương, người lãnh đạo hướng người lao động làm việc theo ý của mình, nhằm tổ chức hợp lý, tăng cường kỉ luật lao động cũng như khuyến khích tăng năng suất lao động trong sản xuất.
Về mặt nội dung tiền lương là một phạm trù kinh tế tổng hợp
 Tiền lương là một phạm trù trao đổi
Sức lao động là một loại hàng hóa đặc biệt nhưng cũng như các loại hàng hóa khác, khi được đem ra mua – bán trên thị trường thì nó phải tuân Trả công hợp lí sẽ làm cho người lao động nhận thấy phải thực hiện công việc ở mức độ nào. Nếu tiền công quá ít, họ nhận thấy cố gắng của họ không được ghi nhận và gây sự chán nản cho người lao động. Nếu tiền công làm cho họ thoả mãn thì họ sẽ hăng say làm việc hơn, có trách nhiệm hơn với công việc.


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By scor_311
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1022038 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement