Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Hoireabard
#934753

Download miễn phí Chuyên đề Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu ở công ty Cổ phần Lắp máy và Xây dựng điện

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I:CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN, SỰ CẦN THIẾT PHẢI NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU CỦA CÔNG TY. 4

I. Quá trình ra đời và phát triển Công ty 4

1. Giới thiệu về Công ty 4

2. Quá trình hình thành và phát triển 5

II. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh trong công tác đấu thầu của Công ty cổ phần Lắp máy và Xây dựng điện 6

1. Sản phẩm và thị trường 6

2. Chủ đầu tư 8

3. Nhà cung ứng 9

4. Đối thủ cạnh tranh 11

5. Cơ cấu tổ chức của công ty 14

2. Mô hình sơ đồ tổ chức hiện trường 18

III. Khái quát kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty 20

1. Các thành tựu kinh doanh chủ yếu 20

2. Sự cần thiết phải nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của Công ty. 30

CHƯƠNG II.: THỰC TRẠNG VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG ĐẤU THẦU 33

I. Quá trình đấu thầu tại công ty 33

1. Nghiên cứu thị trường 33

2. Tham gia sơ tuyển nếu có 34

3. Chuẩn bị và lập hồ sơ dự thầu 34

4. Nộp hồ sơ dự thầu và tham gia mở thầu 36

5. Thương thảo và ký kết hợp đồng 36

II. Đánh giá khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của công ty 36

1. Năng lực hồ sơ dự thầu 36

2. Năng lực về máy móc thiết bị thi công 36

3. Nguồn lực lao động 40

3.1 Số lượng 40

3.2 . Cơ cấu lao động 40

2.3 Chất lượng lao động 42

4. Hồ sơ kinh nghiệm 44

6. Tình hình và kết quả đấu thầu của công ty trong nhưng năm vừa qua 62

III. Đánh giá chung năng lực cạnh tranh trong đấu thầu của công ty Cổ phần Lắp máy và Xây dựng điện 64

1. Những thành tích và ưu điểm 64

2. Những hạn chế về năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp 67

3. Nguyên nhân của những hạn chế trên 68

CHƯƠNG III.: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẤU THẦU Ở CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN 71

I. Định hướng phát triển công ty đến năm 2010 71

1. Nhận định tình hình 71

2. Nhiệm vụ năm tới 72

2.1 . Nhận định chung 72

2.2 Mục tiêu 72

II. Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu 74

1. Phát triển nguồn lao động 74

3. Tăng cường hoạt động Marketing 78

4. Tăng cường nâng cao năng lực mua sắm máy móc thiết bị 82

5. Xây dựng và phát triển chiến lược giá thành hợp lý 83

III. Kiến nghị với Nhà nước 86

KẾT LUẬN 88

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


hoảng 27% trên tổng số máy móc của công ty. Tuy nhiên đa số máy móc thiết bị của công ty hầu hết được sản xuất cách đây gần 10 năm. Mặc dù công ty luôn có bộ phận chuyên thường xuyên bảo dưỡng theo định kỳ. Do công ty chưa thực sự có sự đổi mới trang trong trang thiết bị. Hiện nay số lượng máy móc của công ty là khoảng 100 thiết bị các loại phục vụ cho hầu hết các công trình . Với năng lực máy móc hiện nay công ty hoàn toàn có thể tham gia bất cứ các dự án nào. Tuy nhiên công ty cần nhập thêm một số máy móc tiên tiến hơn, để phục vụ cho nhu cầu ngày càng cao của các chủ thầu.
Nguồn lực lao động
Số lượng
Tổng số cán bộ công nhân viên của Công ty cổ phần Lắp máy và Xây dựng điện là: 264 người (theo thống kê năm 2006)
Trong đó:
Kỹ sư và cán bộ quản lý: 54 người
Công nhân trực tiếp: 210 người
Lao động hành chính chiếm khoảng 20%
còn lại đa số là lao động trực tiếp, tỷ lệ Nam ở đây chiếm đa số khoảng 80% . Do tính chất của ngành nghề mà ở công ty có sự phân bố rõ rệt như vậy.
. Cơ cấu lao động
Trong Công ty cơ cấu lao động được thể hiện rõ ở tỷ lệ phân bố lao động trực tiếp và gián tiếp:
Công ty có lao động trong biên chế và lao động hợp đồng.
Lao động trong biên chế gồm hai loại:
Lao động trực tiếp sản xuất : Lao động trực tiếp sản xuất chính là bộ phận công nhân trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất điện và những người trực tiếp quản lý kỹ thuật ở các phân xưởng.
Lao động gián tiếp: là những người gián tiếp tham gia vào quá trình sản xuất chủ yếu ở các bộ phận quản lý trong quá trình sản xuất điện.
Lao động hợp đồng:
Lao động trực tiếp: nằm ở các phân xưởng tổ đội.
lao động gián tiếp: các cán bộ trong các phòng ban và cán bộ văn phòng phân xưởng công nhân viên thuộc lao động khác. Trong từng loại lao động lại được phân chia theo cấp bậc, từng tổ, đội, kíp sản xuất.
Bảng 11 : Cơ cấu lao động của doanh nghiệp trong mấy năm gần đây
Bộ phận
lao động
Năm 2005
Năm 2006
Năm 2007
Số lượng
Tỷ lệ( %)
Số lượng
Tỷ lệ ( % )
Số lượng
Tỷ lệ ( %)
LĐ trực tiếp
220
73.8
235
74.2
252
74.8
LĐ gián tiếp
78
26.2
82
25.8
85
25.2
Tổng số
298
100
317
100
337
100
(Nguồn phòng Tổ chức lao động)
Bảng 12: Tốc độ tăng trưởng của lao động
Bộ phận lao động
Tốc độ định gốc(%)
Tốc độ liên hoàn
2005(gốc)
2006
2007
2006/2005
2007/2006
LĐ trực tiếp
100%
107%
115%
1.07
1.07
LĐ gián tiếp
100%
105%
109%
1.05
1.04
Tổng số
100%
106%
113%
1.06
1.06
Theo số liệu trên, trong mấy năm gần đây công ty không có sự biến động mạnh nào trong việc thay đổi cơ cấu lao động. Mặc dù, số lượng lao động có tăng, quy mô có mở rộng nhưng không thực sự đáng kể, tốc độ lao động tăng dao động khoảng 7-9%/năm (năm 2007 tăng 113%, 2006 tăng106%) Lượng lao động trực tiếp có tăng nhẹ, còn lao động gián tiếp có giảm nhưng thực sư thì cơ cấu lao động trong công ty không thực sự có chuyển biến rõ rệt trong mấy năm gần đây.
2.3 Chất lượng lao động
Bảng 13: Chất lượng lao động
Trình độ
Năm
2005
Năm
2006
Năm
2007
Tăng, giảm
2006/2005
Tăng, giảm
2007/2006
Đại học
57
65
66
14
1.5
Công nhân kỹ thuật
212
233
248
10
6.4
Lao động khác
29
19
23
-34.5
21
Tổng Cộng
298
317
337
6
6.3
(Nguồn phòng tổ chức lao động)
Bảng 14. So sánh tốc độ tăng trưởng về chất lượng lao động
Trình độ
Tốc độ định gốc
Tốc độ liên hoàn
2005
2006
2007
2006/2005
2007/2006
Đại học
100
114%
116%
1.14
1.02
Công nhân kỹ thuật
100
110%
117%
1.10
1.06
Lao động khác
100
66%
79%
0.66
1.21
Tổng Cộng
100
106%
113%
1.06
1.06
Chất lượng lao động là một trong những yếu tố quyết định ảnh hưởng rất lớn đến năng lực sản xuất ví du như kỹ năng, kỹ xảo, chuyên môn tay nghề hay khả năng làm việc của người lao động
Bảng 15: Cơ cấu lao động theo thâm niên
Lao động(2007)
Thâm niên<5 năm
Thâm niên 5-20
năm
Thâm niên>20 năm
Công nhân kỹ thuật (%)
42
27
31
Bảng 16: Bảng kê danh sách công nhân trực tiếp
TT
Ngành nghề, chuyên môn
Số lượng
Bậc thợ bình quân
Tuổi nghề BQ
I
Xưởng gia công cơ khí
40
1
Thợ hàn
7
4/7
9
2
Thợ tiện
5
5/7
13
3
Thợ gia công cơ khí
24
4/7
6
4
Thợ nguội
4
4/7
9
II
Công nhân xây lắp đường dây và TBA
180

Thợ cốt thép
21
3/7
5
 2
Thợ bê tông
35
3/7
5
 3
Thợ lắp dựng cột
50
4/7
6
 4
Thợ bậc kéo rải căng dây
50
4.5/7
7
 5
Thợ lắp đặt điện
14
4.5/7
7
 6
Thợ xây
10
3.5/7
5
(Phòng tổ chức lao động)
Nhìn vào 2 biểu đồ trên ta thấy trình độ lao động không thực sự cao, lao động chủ yếu là công nhân kỹ thuật, song mức độ thâm niên trong nghề tương đối cao chiếm khoảng 31 % trong khi đó lực lượng lao động trẻ ngày càng đông chiếm 42%.
Vậy là doanh nghiệp đã có đổi mới đưa lao động trẻ vào doanh nghiệp, song trình độ lao động đại học còn thấp chỉ chiếm khoảng 19%. Tuy nhiên, đây là công ty chuyên xây lắp các công trình, trạm biến áp thì việc công nhân lành nghề cũng rất quan trọng.
Hầu hết các nhân viên chủ chốt của công ty đều có tuổi nghề từ 15 đến 20 năm. Đây là một điểm mạnh song trong vài năm tới khi đến độ tuổi về hưu thì lực lượng này trở nên ít vì vậy doanh nghiệp cần đưa nhiều lao động trẻ có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm để có thể phát triển công ty ngày càng vững mạnh hơn.
Con người luôn là yếu tố trung tâm, là yếu tố quan trọng quyết định đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Khoa học công nghệ ngày càng phát triển thì trình độ lao động càng cần được phải nâng cao để có thể phù hợp với trình độ công nghệ máy móc thiết bị. So với các công ty khác thì công ty có một bộ phận công nhân lâu năm có thâm niên trong nghề, đây vừa là điểm mạnh cung vừa là điểm yếu của doanh nghiệp. Hiện nay để sử dụng thành thạo các trang thiết bị hiện đại công ty cần đội ngũ lao động trẻ khỏe, nhiệt tình có tinh thần trách nhiệm trong công việc và đặc biệt có trình độ lao động, Công ty cần có những lớp bồi dưỡng lực lượng lao động trẻ để sau nay phát triển công ty một cách tốt nhất. Đây là cách tốt nhất để công ty phát triển ngày càng vững mạnh.
Hồ sơ kinh nghiệm
Sau hơn 20 năm chính thức thành lập công ty cổ phần xây lắp Điện (trước đây chỉ là một xí nghiệp nhỏ) công ty đã đạt được những thành tựu đáng kể.Trong những năm qua, Công ty đã tham gia xây dựng nhiều công trình tọng điểm của Nhà nước như: Các công trình đường dây tải điện siêu cao áp ĐZ 500kV mạch I, ĐZ 500kV mạch II, các TBA có cấp điện áp đến 220kV, thủy điện vàu và nhỏ, và các công trình đường dây 220kV, 110kV… Nhất là trong mấy năm gần đây khi nền kinh tế đang ngày càng phát triển, công ty đã dành được nhiều gói thầu có giá trị và hoàn thành các kế hoạch đề ra một cách suất sắc. Công ty trước đây thuộc Bộ xây dựng sau khi cổ phần thì tách ra thành một doanh nghiệp tư nhân không phụ thuộc vào Bộ xây dựng nữa.
Công ty đã có kinh nghiệm trong việc xây lắp đường dây và TBA là 20 năm. Tổng số năm có kinh nghiệm trong công tác sửa chữa MBA và thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị điện là 30 năm.
Tổng số năm có kinh nghiệm trong công tác gia công chế tạo cột thép và sản xuất xà thép p...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement