Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By cayraumuong
#934212

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện kế toán lưu chuyển hàng xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex

MỤC LỤC

Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1 3

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX. 3

1.1 . Quá trình hình thành và phát triển của Công ty xuất nhập khẩu Intimex 3

1.2 Chức năng nhiệm vụ của Công ty 5

1.3 Đặc điểm tổ chức bộ mày quản lý 6

1.4 Đặc điểm công tác kế toán tại Công ty 9

1.4.1 Tổ chức bộ máy kế toán 9

1.4.2 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty 12

CHƯƠNG 2 15

THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX 15

2.1 Những vấn đề chung về công tác quản lý và kế toán hàng xuất khẩu tại Intimex 15

2.1.1 Một số nguyên tắc chung trong xuất khẩu hàng hoá 15

2.1.1.1 cách thanh toán 15

2.1.1.2 cách tính giá mua hàng 15

2.1.1.3 cách tính giá vốn hàng xuất khẩu 15

2.1.1.4 Phương pháp tính giá hàng xuất khẩu 15

2.1.1.5 Phương pháp hạch toán tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá 16

2.2 Kế toán quá trình mua hàng xuất khẩu 16

2.2.1 Các cách mua hàng xuất khẩu và thanh toán mua hàng xuất 16

2.2.2 Chứng từ sử dụng trong mua hàng xuất khẩu 17

2.2.3 Hệ thồng tài khoản sử dụng 17

2.2.4. Trình tự kế toán và ghi sổ kế toán 17

2.3 Kế toán quá trình xuất khẩu hàng hoá 29

2.3.1. Kế toán xuất khẩu hàng hoá trực tiếp 29

2.3.1.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng 29

2.3.1.2. Trình tự kế toán và ghi sổ 29

2.3.2. Kế toán xuất khẩu hàng hoá uỷ thác 37

2.3.2.1. Chứng từ và tài khoản sử dụng 37

2.3.2.2. Trình tự kế toán 37

CHƯƠNG 3 45

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX 45

3.1. Đánh giá chung về công tác kế toán tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex 45

3.1.1. Ưu điểm 45

3.1.1.1. Về công tác quản lý 45

3.1.1.2. Về công tác kế toán 46

3.1.2. Hạn chế 48

3.1.2.1. Về công tác quản lý 48

3.1.2.2. Về công tác kế toán 49

3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán lưu chuyển Hàng xuất khẩu tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex 49

KẾT LUẬN 55

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


- ghi sổ
Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán: Công ty xuất nhập khẩu Intimex lập đầy đủ các báo cáo Tài chính theo quy định của Bộ Tài chính gồm:
+ Bảng cân đối kế toán (B 01-DN)
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (B 02-DN)
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (B 03-DN)
+ Thuyết minh báo cáo tài chính (B 09-DN)
Ngoài ra Công ty còn có hệ thống báo cáo quản trị: Căn cứ theo yêu cầu của Ban Giám đốc:
+ Báo cáo lợi nhuận về dịch vụ
+ Báo cáo vòng quay vốn
+ Báo cáo các khoản phải thu
+ Báo cáo quản lý chi phí
+ Báo cáo quản lý mua bán hàng hoá
+ Báo cáo hàng tồn kho
+ Báo cáo hiệu quả sử dụng TSCĐ
Tuỳ theo yêu cầu Ban lãnh đạo của Công ty mà Báo cáo quản trị được lập, trong trường hợp bất thường Báo cáo quản trị được lập theo tháng, thường thường Báo cáo quản trị được lập theo năm.
CHƯƠNG 2
THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN LƯU CHUYỂN HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU INTIMEX
2.1 Những vấn đề chung về công tác quản lý và kế toán hàng xuất khẩu tại Intimex
2.1.1 Một số nguyên tắc chung trong xuất khẩu hàng hoá
2.1.1.1 cách thanh toán
Hiện nay trong hoạt động xuất khẩu, Công ty xuất nhập khẩu Intimex áp dụng hầu hết các cách thanh toán được chấp nhận rộng rãi trong thương mại quốc tế:
cách tín dụng
- cách chuyển tiền và nhờ thu.
2.1.1.2 cách tính giá mua hàng
Giá mua hàng xuất khẩu Công ty tính là giá mua theo hoá đơn, chi phí thu mua hàng xuất khẩu được tính luôn vào chi phí bán hàng trong kỳ.
2.1.1.3 cách tính giá vốn hàng xuất khẩu
Cán bộ phòng nghiệp vụ tiến hành tìm kiếm nguồn hàng và thu mua hàng xuất khẩu sau khi ký kết hợp đồng ngoại. Thông thường hàng mua xuất khẩu của Công ty xuất nhập khẩu Intimex không nhập kho Công ty mà được đưa thẳng đến cảng làm thủ tục xuất khẩu ngay. Chính vì vậy giá thực tế đích danh được Công ty sử dụng để tính giá vốn hàng xuất khẩu. Cách tính này vừa đảm bảo sự phù hợp giữa chi phí thực tế bỏ ra và doanh thu đạt được, vừa phù hợp với đặc điểm thực hiện hợp đồng xuất khẩu của Công ty.
2.1.1.4 Phương pháp tính giá hàng xuất khẩu
Công ty áp dụng 2 phương pháp tính giá bán hàng xuất khẩu được sử dụng phổ biến là giá CIF và giá FOB.
Nếu hợp đồng quy định giá bán là giá CIF thì ngoài việc làm thủ tục Hải quan Công ty còn tiến hành thuê phương tiện vận chuyển, mua bảo hiểm hàng hoá nếu hợp đồng yêu cầu, Công ty chịu mọi khoản chi phí này và được tính vào giá bán.
Nếu hợp đồng quy định giá bán là giá FOB thì Công ty đưa hàng ra cảng để xuất sau khi thu mua hàng hoá, Công ty chỉ cần làm thủ tục Hải quan và giao hàng lên phương tiện vận chuyển.
Công ty áp dụng 2 phương pháp tính giá này là hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty thích ứng hơn với từng thị trường, từng đối tác.
2.1.1.5 Phương pháp hạch toán tỷ giá hối đoái và chênh lệch tỷ giá
Do đặc trưng kinh doanh của Công ty là xuất nhập khẩu nên số lượng nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ của Công ty là rất lớn, do đó để thuận lợi trong công việc thanh toán với đối tác, phù hợp với thông lệ quốc tế cũng như phù hợp với chế độ kế toán của Việt Nam, Công ty dùng tỷ giá thực tế tại thời điểm nghiệp vụ kinh tế phát sinh do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố để hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ. Nghiệp vụ xuất khẩu có các khoản liên quan đến nguồn gốc ngoại tệ như:
Doanh thu xuất khẩu, các khoản phải thu nước ngoài, các loại phí Ngân hàng như phí thanh toán bộ chứng từ, phí chuyển tiền… đều được ghi nhận theo tỷ giá thực tế vào ngày phát sinh.
2.2 Kế toán quá trình mua hàng xuất khẩu
2.2.1 Các cách mua hàng xuất khẩu và thanh toán mua hàng xuất
Sau khi ký hợp đồng ngoại với đối tác nước ngoài, các phòng nghiệp vụ xuất nhập khẩu trực tiếp liên hệ với đối tác trong nước tiến hành thu mua hàng hoá của các đối tác trong nước có ưu thế đối với mặt hàng mà Công ty cần xuất khẩu về giá cả, chất lượng và uy tín.
Nghiệp vụ thu mua hàng hoá xuất khẩu được theo dõi từng phòng xuất nhập khẩu thực hiện hợp đồng đó. cách thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản được Công ty áp dụng trong nghiệp vụ thu mua hàng xuất khẩu, có thể thanh toán ngay hay thanh toán chậm…điều đó được quy định rõ trong hợp đồng mà 2 bên đã ký kết.
2.2.2 Chứng từ sử dụng trong mua hàng xuất khẩu
Hợp đồng thu mua hàng Xuất khẩu
Hoá đơn GTGT (Liên 2- giao cho khách hàng) do bên bán cung cấp
Phiếu xuất kho của bên bán
Biên bản giao nhận hàng
Giấy đề nghị tạm ứng
Giấy thanh toán tiền tạm ứng
Phiếu chi
Giấy uỷ nhiệm chi
Giấy báo Nợ của Ngân hàng
2.2.3 Hệ thồng tài khoản sử dụng
TK 1561XK: Hàng hoá xuất khẩu (nếu nhập kho Công ty)
TK 6321: Gía vốn hàng bán (nếu xuất thẳng)
TK 3311: Phải trả nhà cung cấp
TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ
TK 151: Hàng mua đang đi đường
TK 1111: Tiền mặt VNĐ
TK 1121: Tiền gửi VNĐ
2.2.4. Trình tự kế toán và ghi sổ kế toán
Hàng ngày từ các chứng từ gốc: Hoá đơn mua hàng, phiếu xuất kho….kế toán tiến hành cập nhật hoá đơn kiêm phiếu nhập kho trên máy tính, phần mềm kế toán sẽ tự động ghi sổ chi tiết các TK 156, 632, 331, 1331, 112…, sổ cái các TK
Ghi sổ chi tiết các TK: 3311, 632, 1331, 112 đối với Công ty xuất nhập khẩu Intimex việc mua hàng xuất khẩu giao tay ba không qua kho của Công ty nên hàng hoá hạch toán thẳng vào TK 632.
Để thấy rõ được trình tự kế toán và ghi sổ kế toán tại Công ty xuất nhập khẩu Intimex ta có ví dụ minh hoạ sau:
Hợp đồng xuất khẩu trực tiếp số 12-36/06/BR ngày 28 tháng 10 năm 2006 giữa Công ty xuất nhập khẩu Intimex (bên xuất khẩu) do phòng kinh doanh 3 ký với Công ty Bernhard Rothyos GMBH thuộc tập đoàn New Mann Kaffe của Đức (bên nhập khẩu hàng hoá) là khách hàng thường xuyên của Công ty. Để tạo nguồn hàng xuất khẩu cho hợp đồng này Công ty đã ký kết hợp đồng nơi mua hàng xuất khẩu số 560-XKKD3 ngày 02/11/2006 với Công ty TNHH Vĩnh Hiệp để mua lô hàng cà phê theo đúng yêu cầu của bên nhập khẩu:
Tên hàng: - Cà phê Robusta R2, 5% TPXH
- Số lượng: 115,2 (tấn)
- Đơn giá (đ/tấn): 22.600.000
- Trị giá: 2.603.520.000
- Thuế GTGT 5%: 130.176.000
- Trị giá hợp đồng: 2.733.696.000
- Thời gian giao hàng: 12/11/2006
- Hình thức thanh toán: chuyển khoản
Chi phí giao hàng do Công ty TNHH Vĩnh Hiệp chịu. Công ty Intimex ứng trước 80% trị giá chưa bao gồm thuế VAT số tiền còn lại và GTGT hai bên sẽ quyết toán tại thời điểm thanh lý hợp đồng.
Quy trình thực hiện hợp đồng
- Ngày 02/11/2006 Công ty tạm ứng số tiền hàng cho bên bán: 2.081.129.208 đồng
- Ngày 13/11/2006 Hàng giao tại kho ngoại quan Biên Hoà, chi nhánh tiến hành tiếp nhận, kiểm tra chất lượng số lượng là hàng, lập biên bản giao nhận hàng và biên bản thanh lý hợp đồng.
BIÊN BẢN GIAO NHẬN HÀNG
Hợp đồng số: 560-XKKD3 ngày 02/11/2006
Ngày 13/11/2006
Địa điểm giao hàng: Cảng TP Hồ Chí Minh
STT
Danh mục
Theo hợp đồng
Thực tế giao nhận hàng
1
Tên hàng
Cà phê R2 5%
Cà phê R2 5%
2
Số lượng (kg)
115.200
114.753
3
Đơn giá (đ/kg)
22.600
22.600
4
Thành tiền (đ)
2.603.520.000
2.593.417.800
5
Thuế GTGT (5%)
130.176.000
129.670.890
6
Trị giá (đ)
2.733.696.000
2.723.088.690
Chi t...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement