Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By tin30_04
#934207 Download miễn phí Chuyên đề

Trang
PHẦN MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN HỖN HỢP TRONG DOANH NGHIỆP. 2
I. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN HỖN HỢP. 2
1. Xúc tiến hỗn hợp - một bộ phận cấu thành của Marketing - Mix. 2
1.1. Marketing- Mix và các bộ phận cấu thành: 2
1.2. Vai trò của hoạt động xúc tiến hỗn hợp trong hệ thống Marketing – Mix: 3
2. Xúc tiến hỗn hợp và các công cụ của nó: 4
3. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động xúc tiến hỗn hợp doanh nghiệp: 10
3.1. Sự tác động qua lại giữa các hoạt động xúc tiến hỗn hợp với các hoạt động khác của hệ thống Marketing – Mix. 10
3.2.Một số nhân tố ảnh hưởng đến xúc tiến hỗn hợp: 15
II. Những nội dung chủ yếu của quá trình truyền thông qua các công cụ của hoạt động xúc tiến hỗn hợp. 16
1. Quá trình truyền thông: 16
2. Các bước trong quá trình phát triển hệ thống truyền thông: 17
2.1. Phát hiện công chúng mục tiêu: 18
2.2. Xác định phản ứng đáp lại mong muốn: 18
2.3. Lựa chọn kênh truyền thông. 20
2.4. Quyết định phạm vi, cường độ xuất hiện: 21
3. Quản lý hoạt động xúc tiến hỗn hợp: 22
3.1. Xây dựng ngân sách cho hoạt động xúc tiến hỗn hợp: 22
3.2. Lựa chọn cơ cấu các yếu tố hợp thành hoạt động xúc tiến hỗn hợp: 23
3.3. Đánh giá và hiệu chỉnh quá trình hoạt động xúc tiến hỗn hợp: 24
III. Thực trạng hoạt động xúc tiến hỗn hợp tại các doanh nghiệp Việt Nam. 26
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN HỖN HỢP TẠI XÍ NGHIỆP DPTW I. 29
I. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI XÍ NGHIỆP DPTW I: 29
1. Lịch sử hình thành và phát triển của Xí Nghiệp DPTW I: 29
1.1. Vài nét sơ lược về Xí Nghiệp DPTW I: 29
2. Tình hình kinh doanh và kết quả kinh doanh: 32
2.1. Tình hình kinh doanh: 32
2.2. Cơ cấu vốn tài sản: 33
3. Tình hình hoạt động Marketing tại Xí Nghiệp DPTW I: 35
3.5. Chính sách sản phẩm: 35
3.1. Nghiên cứu thị truờng: 36
3.2. Phân đoạn thị trường: 37
3.3. Thị trường mục tiêu: 37
3.4. Định vị: 38
II.Thực trạng hoạt động xúc tiến hỗn hợp tại Xí Nghiệp Dược Phẩm Trung Ương I: 39
1. Đánh giá về những hoạch định chung trong chiến lược xúc tiến hỗn hợp: 39
1.1.Vị thế của hoạt động xúc tiến hỗn hợp tại Xí nghiệp: 39
1.2.Các hoạt động xúc tiến hỗn hợp mà Xí nghiệp thực hiện: 39
III. MỘT SỐ CĂN CỨ ĐỀ XUẤT KHÁC: 43
1. Chiến lược định vị: 43
2. Đặc điểm sản phẩm: 43
3. Đặc điểm khách hàng: 44
4. Đặc điểm đối thủ cạnh tranh: 46
5. Chính sách giá cả: 48
6. Mụctiêu chiến lược của X í nghiệp: 49
CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN HỖN HỢP TẠI XÍ NGHIỆP DPTW I. 51
1. Hoạch định chương trình xúc tiến hỗn hợp: 51
1.1. Xác định công chúng mục tiêu: 51
1.2. đoán phản ứng đáp lại: 52
1.3. Lựa chọn phương tiện thực hiện: 53
1.4. Xây dựng ngân sách cho từng công cụ: 54
1.5. Thiết kế thông điệp cho hoạt động xúc tiến hỗn hợp: 55
1.6. Quyết định phạm vi, tần suất và cường độ: 56
1.7. Hiệu chỉnh hoạt động xúc tiến hỗn hợp: 57
2. Quản lý quá trình thực hiện hoạt động xúc tiến hỗn hợp: 58
2.1. Quản lý ngân sách của hoạt động xúc tiến hỗn hợp: 58
2.2. Quản lý cơ cấu các công cụ thực hiện: 58
3. Những giải pháp khác: 59
KẾT LUẬN 62


PHẦN MỞ ĐẦU

Xúc tiến hỗn hợp là một trong 4 công cụ (4P) của Marketing - Mix có ý nghĩa quan trọng giúp doanh nghiệp trong việc thực hiện các chiến lược Marketing. Trong tình hình hiện tại ở Xí nghiệp Dược Phẩm Trung Ương I cũng như các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, hoạt động xúc tiến hỗn hợp vẫn chưa được nhận thức đầy đủ và mang tính chất ngắn hạn. Do đó làm rõ vai trò của hoạt động xúc tiến hỗn hợp là một yêu cầu nâng cao khả năng kinh doanh và cạnh tranh trên thị trường. Nghiên cứu của đề tài không ngoài mục đích nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến hỗn hợp và xây dựng những biện pháp cần thiết góp phần nâng cao năng lực quản trị Marketing ở các doanh nghiệp.
Nội dung nghiên cứu của đề tài được phân tích trong đề tài:
- Tìm hiểu môi trường của Ngành Dược và chức năng của hoạt động xúc tiến trong Ngành.
- Các biến số vĩ mô, vi mô và những ảnh hưởng của chúng có thể tác động của hoạt động Xúc tiến.
- Chiều hướng biến động của thị trường và các chính sách về xúc tiến phù hợp.
- Chính sách về hoạt động Xúc tiến hỗn hợp đặt trong mối tương quan của hoạt động này với các công cụ: Giá - Sản Phẩm - Phân phối.
Do hạn hẹp về thời gian nên phạm vi nghiên cứu của đề tài bị giới hạn bởi không gian: Xí nghiệp Dược Phẩm Trung Ương I và các chi nhánh trên địa bàn Hà Nội. Thời gian nghiên cứu: từ năm 2004 - 2007.
Phương pháp nghiên cứu áp dụng trong báo cáo:
- Phuơng pháp thống kê.
- Phương pháp điều tra thực nghiệm.
Trong thời gian nghiên cứu - tìm hiểu, báo cáo được hoàn thành cùng với sự giúp đỡ của ban lãnh đạo Xí nghiệp và các anh chị phòng Marketing đặc biệt là cô Hồng - Trưởng phòng Marketing. Em cũng chân thành Thank sự hướng dẫn tận tình của Gv/Ths.Phạm Hồng Hoa đã hỗ trợ, bổ sung ý kiến cho bài báo cáo thêm phong phú và ngày càng hoàn thiện. Qua đó em đã tổng hợp thông tin và số liệu về Xí Nghiệp Dược Phẩm Trung Ương I trong báo cáo thực tập chuyên đề và báo cáo thực tập tổng hợp.

Hà Nội 27/4/2007


CHƯƠNG I: NHỮNG LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN HỖN HỢP TRONG DOANH NGHIỆP.

I. KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN HỖN HỢP.

1. Xúc tiến hỗn hợp - một bộ phận cấu thành của Marketing - Mix.

1.1. Marketing- Mix và các bộ phận cấu thành:

Marketing – Mix là tập hợp các công cụ mà Xí nghiệp sử dụng để theo đuổi các mục tiêu Marketing của mình trên thị trường mục tiêu. Đó là các biến số mà Xí nghiệp sử dụng nhằm đạt được những tác động và gây ảnh hưởng tới thị trường mục tiêu. Việc thực hiện các chính sách Marketing – Mix tốt sẽ giúp Xí nghiệp đạt được những mục tiêu và đứng vững trên thị trường, tạo được những đặc điểm khác biệt để có thể cạnh tranh và tránh được cạnh tranh một cách có hiệu quả.
Các bộ phận cấu thành của Marketing – Mix về cơ bản gồm: Sản phẩm, giá, phân phối, và xúc tiến hỗn hợp. Tuỳ theo hoàn cảnh thị trường, mức độ cạnh tranh khác nhau mà thứ tự ưu tiên của các công cụ này là khác nhau.
- Sản phẩm: là bất cứ thứ gì có thể chào bán trên thị trường, có thể mua, bán, sử dụng hay tiêu dùng, thoả mãn được một mong muốn hay nhu cầu của khách hàng ở thị trường mục tiêu.
- Giá: Là khoản tiền người mua phải trả cho người bán để có được quyền sở hữu hay sử dụng sản phẩm đó.
- Phân phối: là những sản phẩm của Xí nghiệp và cá nhân, tự gánh vác hay giúp đỡ chuyển giao cho một ai đó quyền sở hữu đối với một hàng hoá cụ thể trên con đường từ nhà sản xuất đến tay người sử dụng cuối cùng.
- Xúc tiến hỗn hợp: Là hoạt động truyền thông Marketing, nó bao gồm tất cả các hoạt động liên quan tới khuyếch trương, truyền bá sản phẩm.
Bốn công cụ Marketing – Mix luôn có quan hệ chặt chẽ hữu cơ với nhau, hỗ trợ cho nhau thực hiện mục tiêu của Xí nghiệp. Mối quan hệ đó được thể hiện qua sơ đồ:

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#976505 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement