Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By sorryilove_you
#934201 Download miễn phí Chuyên đề Mở rộng cho vay đối với khách hàng cá nhân tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – chi nhánh Chợ MơMỤC LỤC
BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT 4
LỜI MỞ ĐẦU 6
Chương 1 - TỔNG QUAN VỀ CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 8
1.1 Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại 8
1.1.1 Hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại 8
1.1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 8
1.1.1.2 Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại 8
1.2 Cho vay đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại 11
1.2.1 Khái niệm, đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân 11
1.2.2 Phân loại cho vay khách hàng cá nhân 15
1.2.3 Quy trình cho vay đối với khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại 21
1.2.4 Mở rộng cho vay đối với khách hàng cá nhân 25
1.2.4.1 Khái niệm mở rộng cho vay khách hàng cá nhân 25
1.2.4.2 Các chỉ tiêu phản ánh hoạt động mở rộng cho vay khách hàng cá nhân 26
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng cho vay khách hàng cá nhân của ngân hàng thương mại 27
1.3.1 Nhóm nhân tố thuộc về ngân hàng 28
1.3.2 Các nhân tố khách quan 32
1.3.2.1 Nhóm nhân tố thuộc về khách hàng 32
1.3.2.2 Nhóm nhân tố thuộc về môi trường hoạt động của ngân hàng 34
Chương 2 - THỰC TRẠNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NHNo&PTNT – CHI NHÁNH CHỢ MƠ 37
2.1 Tổng quan về NHNo&PTNT – chi nhánh Chợ Mơ 37
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của NHNo&PTNT - chi nhánh Chợ Mơ 37
2.1.2 Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh 38
2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT – chi nhánh Chợ Mơ 40
2.2 Thực trạng cho vay đối với khách hàng cá nhân tại NHNo&PTNT – chi nhánh Chợ Mơ 53
2.2.1 Đối tượng cho vay của Chi nhánh 53
2.2.2 Các hình thức cho vay khách hàng cá nhân tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – chi nhánh Chợ Mơ 54
2.2.3 Lãi suất cho vay khách hàng cá nhân 56
2.2.4 Quy mô khoản vay 58
2.2.5 Nguồn trả nợ và cách trả nợ 58
2.2.6 Tài sản đảm bảo 59
2.3 Đánh giá thực trạng hoạt động cho vay đối với KHCN tại NHNo&PTNT – chi nhánh Chợ Mơ 59
2.3.1 Kết quả đạt được 59
2.3.2 Hạn chế và nguyên nhân 60
2.3.2.1 Hạn chế 60
2.3.2.2 Nguyên nhân 62
Chương 3 - GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHCN TẠI NHNo&PTNT – CHI NHÁNH CHỢ MƠ 67
3.1 Kế hoạch hoạt động cho vay đối với KHCN trong thời gian tới 67
3.1.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2007 67
3.1.2 Kế hoạch cho vay đối với KHCN của chi nhánh 67
3.2 Một số giải pháp mở rộng cho vay KHCN tại chi nhánh Chợ Mơ 69
3.2.1 Chính sách cho vay khách hàng cá nhân cần được chú trọng hơn 70
3.2.2 Đa dạng hoá và nâng cao tính cạnh tranh của các hình thức cho vay KHCN 71
3.2.3 Nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ tín dụng 73
3.2.4 Đẩy mạnh hoạt động marketing của chi nhánh 75
3.2.5 Nâng cấp cơ sở vật chất và mở rộng mạng lưới hoạt động của chi nhánh 76
3.3 Những kiến nghị 78
3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam 78
3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng nhà nước 79
3.3.3 Kiến nghị với các cơ quan nhà nước và Chính phủ 79
3.3.4 Kiến nghị với khách hàng 80
KẾT LUẬN 81
LỜI MỞ ĐẦU
Trong những năm qua hệ thống Ngân hàng Việt Nam đã đổi mới một cách căn bản về mô hình tổ chức, cơ chế điều hành và nghiệp vụ,... Trong đó, xu hướng nổi bật dễ dàng nhận thấy là việc các ngân hàng ngày càng đa dạng hoá các hoạt động của mình để có thể đáp ứng được nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là để chống lại sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước. Trong xu hướng đó thì hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân ngày càng được chú trọng cả ở khối ngân hàng thương mại cổ phần lẫn khối ngân hàng thương mại quốc doanh trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam. Tuy vậy, thị trường cho vay đối với khách hàng cá nhân vẫn còn khá nhỏ bé và chưa được các ngân hàng thương mại khai thác triệt để. Việc mở rộng thị trường cho vay đối với khách hàng cá nhân sẽ giúp khách hàng tăng thêm doanh thu cũng như hình ảnh của mình đối với người dân.
Sau một thời gian thực tập tại NHNo&PTNT – chi nhánh Chợ Mơ, em nhận thấy hoạt động cho vay khách hàng cá nhân của chi nhánh vẫn còn nhỏ bé và đơn giản, tiềm năng mở rộng hoạt động cho vay đối với khách hàng cá nhân của chi nhánh còn khá lớn và tầm quan trọng của hoạt động cho vay khách hàng cá nhân đối với sự phát triển lâu dài của chi nhánh. Do vậy, em lựa chọn đề tài “Mở rộng cho vay đối với khách hàng cá nhân tại NHNo&PTNT – chi nhánh Chợ Mơ” làm đề tài nghiên cứu trong chuyên đề tốt nghiệp của mình.
Kết cấu chính của chuyên đề gồm có 3 chương:
Chương 1: Tổng quan về cho vay đối với KHCN của NHTM.
Chương 2: Thực trạng cho vay đối với KHCN của NHNo&PTNT – chi nhánh Chợ Mơ.
Chương 3: Giải pháp mở rộng cho vay đối với KHCN tại NHNo&PTNT – chi nhánh Chợ Mơ.

Chương 1 - TỔNG QUAN VỀ CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1 Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại
1.1.1 Hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại
Ngân hàng là một loại hình tổ chức có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế nói chung và đối với từng cộng đồng địa phương nói riêng. Các ngân hàng có thể được định nghĩa qua chức năng hay các dịch vụ mà chúng thực hiện trong nền kinh tế. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, ngày càng có nhiều các tổ chức tài chính khác nhau cung cấp các dịch vụ ngân hàng như cho vay, uỷ thác đầu tư, nhận tiền gửi, ngược lại các NHTM cũng đang mở rộng và đa dạng hoá các loại hình dịch vụ của mình. Do đó, rất dễ có sự nhầm lẫn giữa loại hình NHTM và các trung gian tài chính khác. Peter Rose đã định nghĩa về NHTM như sau: “Ngân hàng là loại hình tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất - đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ thanh toán – và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kì một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế”.
Như vậy, có thể phân biệt NHTM với các trung gian tài chính khác ở chỗ NHTM là tổ chức kinh tế duy nhất được phép thực hiện nghiệp vụ thanh toán và làm trung gian thanh toán trong nền kinh tế.
NHTM là một tổ chức kinh doanh tiền tệ với rất nhiều hoạt động đa dạng trong đó có ba hoạt động chính đó là: nhận tiền gửi, cho vay và hoạt động đầu tư.
Nhận tiền gửi là hoạt động huy động vốn của ngân hàng từ những nguồn tiền chưa được sử dụng trong nền kinh tế với cam kết hoàn trả và trả lãi đúng hạn. Tiền gửi tồn tại ở các dạng: tiền gửi thanh toán, tiền gửi tiết kiệm của dân cư, tiền gửi có kì hạn của doanh nghiệp. Đây chính là nguồn tài nguyên quan trọng nhất của NHTM, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng nguồn tiền của ngân hàng. Khi một ngân hàng bắt đầu hoạt động, nghiệp vụ đầu tiên là mở các tài khoản tiền gửi để giữ hộ và thanh toán hộ cho khách hàng.
Cho vay là việc ngân hàng đưa tiền cho khách hàng vay với cam kết khách hàng phải hoàn trả cả gốc và lãi trong khoảng thời gian xác định. Hoạt động này thường chiếm tỷ trọng lớn nhất ở phần lớn các NHTM, phản ánh hoạt động đặc trưng của ngân hàng. Cho vay bao gồm: cho vay thương mại, cho vay tiêu dùng và tài trợ cho dự án. Cho vay thường được định lượng theo 2 chỉ tiêu: Doanh số cho vay trong kì và dư nợ cuối kì. Doanh số cho vay trong kì là tổng số tiền mà ngân hàng đã cho vay ra trong kì, dư nợ cuối kì là số tiền mà ngân hàng hiện đang còn cho vay vào thời điểm cuối kì.
Hoạt động đầu tư được thể hiện thông qua việc ngân hàng nắm giữ các chứng khoán vì mục tiêu thanh khoản và đa dạng hoá tài sản. Ngân hàng giữ nhiều loại chứng khoán, có thể xếp loại theo nhiều tiêu thức, ví dụ như theo tính thanh khoản, theo chủ thể phát hành, theo mục tiêu nắm giữ,…Theo chủ thể phát hành có thể chia thành: chứng khoán của Chính phủ Trung ương hay địa phương (do kho bạc Nhà nước phát hành); chứng khoán của các ngân hàng khác, các công ty tài chính (bao gồm các cổ phiếu và các giấy nợ khác do các ngân hàng, các công ty tài chính phát hành hay chấp nhận thanh toán); chứng khoán của các công ty khác. Ngân hàng giữ chứng khoán vì chúng mang lại thu nhập cho ngân hàng và có thể bán đi để gia tăng ngân quỹ khi cần thiết.
Các hoạt động khác bao gồm một số hoạt động như: mua bán ngoại tệ, bảo quản vật có giá, cung cấp các tài khoản giao dịch và thực hiện thanh toán, quản lý ngân quỹ, tài trợ các hoạt động của Chính phủ, bảo lãnh, cho thuê thiết bị trung và dài hạn, cung cấp các dịch vụ uỷ thác và tư vấn, cung cấp dịch vụ môi giới đầu tư chứng khoán, cung cấp các dịch vụ bảo hiểm, cung cấp các dịch vụ đại lý.
1.1.2 Hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#988029 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement