Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By sweet_candy_108
#934191

Download miễn phí Chuyên đề Thực tiễn triển khai nghiệp vụ bảo hiểm cháy tại Công ty bảo hiểm Hà Tây trong giai đoạn vừa qua

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CHÁY 3

I. SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN VÀ TÁC DỤNG CỦA BẢO HIỂM CHÁY. 3

1. Sự cần thiết khách quan của BH cháy. 3

2. Tác dụng của BH cháy. 8

2.1. Đối với người tham gia BH. 9

2.2. Đối với Nhà nước và nền KT. 10

II. LỊCH SỬ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA BẢO HIỂM CHÁY 12

1. Trên thế giới 12

2. Ở Việt Nam. 13

III. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CHÁY. 14

1. Một số khái niệm có liên quan. 14

2. Đặc điểm của BH cháy. 16

3. Đối tượng BH. 18

4. Phạm vi BH. 19

4.1 R.ro được BH. 19

4.2 R.ro loại trừ 21

5. Giá trị BH và số tiền BH. 25

5.1 Giá trị BH. 25

5.2 Số tiền BH. 26

6. Phí BH và phương pháp xác định phí BH cháy. 28

6.1. Phí BH cháy. 28

6.2. Phương pháp xác định phí BH. 31

7. Đánh giá và Q.lý R.ro. 36

7.1. Đánh giá R.ro. 36

7.2. Q.lý R.ro. 38

8. Giám định và BT T.thất. 39

8.1. Công tác giám định T.thất. 39

8.2. Công tác BT T.thất. 41

9. Vai trò của tái BH trong BH cháy. 44

CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CHÁY TẠI C.TY BẢO HIỂM HÀ TÂY (2001- 2006). 46

I. VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA C.TY BẢO HIỂM HÀ TÂY. 46

1. Lịch sử ra đời và phát triển. 46

2. Cơ cấu tổ chức hoạt động của C.ty. 51

3. Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban : 52

II. NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA C.TY BẢO HIỂM HÀ TÂY KHI TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CHÁY. 54

1. Thuận lợi. 54

2. Khó khăn. 57

III. THỰC TRẠNG TRIỂN KHAI NGHIỆP VỤ BẢO HIỂM CHÁY Ở C.TY BẢO HIỂM HÀ TÂY. 59

1. Công tác khai thác. 59

2. Công tác đề phòng hạn chế T.thất. 74

3. Công tác giám định và BT T.thất 78

4. Kết quả và hiệu quả KD nghiệp vụ BH cháy ở Bảo Việt Hà Tây. 83

CHƯƠNG III: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI VIỆC TRIỂN KHAI NGHIỆPVỤ BẢO HIỂM CHÁY Ở BẢO VIỆT HÀ TÂY. 91

I. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI CỦA C.TY BẢO HIỂM HÀ TÂY. 91

1. Phương hướng nhiệm vụ của C.ty BH Hà Tây trong thời gian tới. 91

2. Phương hướng nhiệm vụ của nghiệp vụ BH cháy tại C.ty BH Hà Tây trong thời gian tới. 94

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ. 96

1. Đối với hoạt động của C.ty. 97

2. Đối với nghiệp vụ BH hỏa hoạn. 102

3. Kiến nghị đối với nhà nước. 112

KẾT LUẬN 116

TÀI LIỆU THAM KHẢO 117

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


C.ty BH trong đó có C.ty BH Hà Tây.
Trong những năm gần đây tốc độ tăng trưởng bình quân của nền KT nước ta là tương đối cao và ổn định (trên 8%). Riêng ở các thành phố lớn, các khu đô thị mới tốc độ tăng trưởng KT trên 10% như ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng,…Có được kết quả như vậy là do chính sách mở cửa của đảng và nhà nước ta. Hiện nay đã và đang có nhiều tập đoàn, C.ty của nước ngoài đầu tư vốn Việt Nam, góp phần vào sự phát triển vào sự phát triển KT đất nước . Hà Tây cũng là một trong những tỉnh có nhiều C.ty liên doanh với nước ngoài đang hoạt động SX KD như: VMEP-Hà Đông, Cocacola-Ngọc Hồi,…Cùng với sự đầu tư của nước ngoài, cơ sở hạ tầng của Việt Nam nói chung và của Hà Tây nói riêng cũng đã được nâng lên rất nhiều. Mặt khác nhiều nhà máy xí nghiệp được xây dựng khắp nơi,…Vì vậy đây là môi trường thuận lợi cho ngành BH nói chung và BH cháy nói riêng phát triển.
Mặt khác, cùng với sự phát triển của KT thì mức sống của dân cư cũng được nâng cao cả về vật chất và tinh thần, đặc biệt là về giáo dục và văn hoá. Ở nước ta hiện nay, trình độ dân trí đã được nâng cao, hầu như đã xoá được tình trạng mù chữ. Hà Tây cũng là trong những tỉnh đã hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học do vậy nhận thức của người dân đã được nâng cao. Hơn nữa, công tác tuyên truyền, quảng cáo về vai trò, tác dụng của BH đã được C.ty triển khai một cách có hiệu quả trên địa bàn tỉnh, vì vậy nhận thức của người dân về BH ngày càng được nâng cao và thói quen mua BH đã hình thành trong nhận thức của mỗi người. Do đó, tỉnh Hà Tây nói chung và thành phố Hà Đông nói riêng hứa hẹn sẽ là thị trường đầy tiềm năng của C.ty không chỉ đối với nghiệp vụ BH cháy.
Hiện nay, Hà Tây có khoảng vài nghìn D.thu lớn, nhỏ với tất cả các loại hình đang hoạt động SX KD. Do vậy, đây là một thị trường tiềm năng rất lớn cho nghiệp vụ BH cháy của Bảo Việt Hà Tây. Nếu có chương trình vận động có hiệu quả thì nghiệp vụ BH cháy sẽ mang lại DT lớn cho C.ty . Bên cạnh đó, việc đổi mới cơ chế Q.lý thực hiện giao vốn cho các D.thu nên công tác bảo toàn và phát triển vốn đối với các D.thu bắt buộc phải mua BH cháy, nổ. Đây là một thuận lợi rất lớn và có ý nghĩa đối với các C.ty BH nói chung và C.ty BH Hà Tây nói riêng khi triển khai nghiệp vụ BH cháy.
Ngày này, khoa học kỹ thuật phát triển với tốc độ rất cao, quy mô SX ngày càng mở rộng. Do vậy, các cá nhân, tổ chức ngày càng có nhiều tài sản có giá trị lớn .Nhưng cùng với sự phát triển khoa học kỹ thuật thì R.ro đối với các loại tài sản này đã lớn lại càng lớn . Vì vậy, họ đã nhận thức được rằng để bảo vệ các tài sản đó một cách hữu hiệu thì không còn cách nào khác là tham gia BH cho các tài sản đó. Đây cũng là một điều kiện thuận lợi đối với ngành BH cũng như nghiệp vụ BH cháy.
Ngoài những điểm thuận lợi cơ bản kể trên thì Bảo Việt Hà Tây, còn có những thuận lợi do khách quan mà có khi triển khai nghiệp vụ BH cháy là : đặc điểm dân cư, vị trí địa lý,…của tỉnh đem lại. Vì vậy, mặc dù mới triển khai nghiệp vụ BH cháy được một thời gian ngắn nhưng Bảo Việt Hà Tây cũng đã gặt hái được một số thành công ở nghiệp vụ nạy.
Tuy nhiên, khi triển khai nghiệp vụ BH cháy C.ty không chỉ gặp những điều kiện thuận lợi mà bên cạnh đó còn có những khó khăn tồn tại song song mà C.ty phải đối mặt.
Khó khăn.
Hà Tây là một tỉnh liền kề với thủ đô Hà Nội - trung tâm KT văn hoá chính trị của cả nước, là địa bàn khá hấp dẫn với các D.thu BH, là nơi có nhiều D.thu BH khác ngoài Bảo Việt cùng hoạt động, vì vậy thị trường BH sẽ diễn ra sôi động và cạnh tranh gay gắt. Bên cạnh các C.ty BH trên địa bàn tỉnh Hà Tây đang hoạt động như chi nhánh của Bảo Minh, PIJICO, PVIC,…Còn có các C.ty BH trong nước và ngoài nước có trụ sở đóng tại Hà Nội thường xuyên khai thác các dịch vụ BH tại Hà Tây, làm cho thị trường BH có những diễn biến phức tạp. Và đây thực sự là một trở ngại lớn đối với Bảo Việt Hà Tây khi triển khai các nghiệp vụ BH nói chung và nghiệp vụ BH cháy nói riêng.
Hình thức triển khai của các đối thủ cạnh tranh được thực hiện như sau:
- Về các loại sản phẩm: Triển khai tất cả các sản phẩm, song chú trọng và chọn các sản phẩm có DT cao và hiệu quả. Các sản phẩm chủ yếu từ Bảo Việt nhưng được mở rộng phạm vi BH, nâng mức T.nhiệm để tạo sự hấp dẫn, lôi kéo khách hàng đây là dấu hiệu của sự cạnh tranh thiếu lành mạnh và đẩy các D.thu BH vào thế khó khăn, KD không hiệu quả, tạo ra một tiền lệ xấu cho thị trường.
- Các chính sách cạnh tranh của các đối thủ: Mở rộng phạm vi BH (tập trung vào những điểm loại trừ của Bảo Việt ) tỷ lệ hoa hồng cao hơn (thực chất là các khoản chi đề phòng T.thất và CF KD) đề ra các chính sách khen thưởng hấp dẫn, có nhiều chính sách trái với quy định của Nhà nước, thực hiện việc BT thông thoáng trái với quy định của pháp luật.
- Về phát triển các kênh phân phối: Năm 2006 các D.thu khác ngoài Bảo Việt cũng đã chú trọng việc mở rộng màng lưới các Phòng BH tại các huyện, thị đặc biệt là Bảo Minh Hà Tây, sau một năm được thành lập, Bảo Minh Hà Tây đã đặt các đại lý tại14 huyện thị xã trong tỉnh. Đối với các đại lý của Bảo Việt Hà Tây thì đa số các Phòng hoạt động không có hiệu quả. Về kênh phân phối sản phẩm chủ yếu dựa vào màng lưới đại lý, cộng tác viên, tuy nhiên đội ngũ này chưa được đào tạo hay đào tạo ngắn ngày, chính sách và tổ chức hoạt động đại lý không cụ thể, năng suất lao động không ổn định (chỉ ổn định giai đoạn đầu do được hỗ trợ học nghề) nên hiện nay các D.thu BH khác vẫn đưa ra các chính sách chế độ để lôi kéo đại lý. Song do làm tốt công tác tư tưởng, có chính sách, chế độ thoả đáng nên lực lượng đại lý khá, giỏi rất yên tâm công tác tại Bảo Việt Hà Tây.
- Thông qua các nhà môi giới truyền thống (các nhà môi giới đã gắn kết với D.thu BH Hà Tây có thời gian dài, có kinh nghiệm trong lĩnh vực khai thác BH, đem lại nhiều hợp đồng cho D.thu) để giành dịch vụ, dùng các chính sách khác với Bảo Việt để nôi kéo khách hàng như: tăng tỷ lệ hoa hồng, áp dụng giảm phí, ngoài ra còn dùng CF để nôi kéo một số cán bộ có khả năng quyết định việc tham gia BH. Vì vậy, để thực hiện cạnh tranh C.ty thường phải thực hiện việc giảm phí hay tăng các khoản chi để phục vụ khách hàng tốt hơn. Đây cũng là một yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả KD của C.ty nếu như C.ty không có chiến lược cạnh tranh cụ thể.
Mặc dù một số năm trở lại đây, nền KT nước ta đã phục hồi nhanh chóng nhưng vẫn còn tụt hậu rất xa so với các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Tốc độ tăng trưởng bình quân của nền KT nước ta là 7-8 % nhưng đây chỉ là số tương đối còn nếu xét về số tuyệt đối thì con số này là rất nhỏ bé. Và cho dù mức sống của dân cư được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần nhưng đó chưa phải là mặt bằng chung. Do vậy, nhận thức của người dân về việc tham gia BH nói chung và BH cháy nói riêng chưa rõ ràng, họ chưa thực sự hiểu hết được lợ...

Lưu ý khi sử dụng

- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới

Chủ đề liên quan:
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement