Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Dunixi
#934182

Download miễn phí Chuyên đề Giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện Văn Bàn

Theo qui định trích lập quỹ phòng tránh rủi ro: Tỷ lệ trích dự phòng nợ quá hạn < 180 ngày là 20%, từ 181 đến 360 ngày là 60%, trên 1 năm là 100% tổng dư nợ của loại hình cho vay tương ứng. Qua bảng số liệu trên ta thấytỷ lệ nợ quá hạn > 360 ngày chiếm tỷ lệ nhỏ, có thể coi đây là dấu hiệu đáng mừng bởi những khoản nợ này được xem như là những khoản nợ không có khả năng thu hồi, năm 2004 nợ quá hạn loại này chỉ là 3 triệu đồng nhưng đã tăng đột biến lên 59 triệu đồng vào năm 2005 nhưng sang năm 2006 đã giảm đi đáng kể chỉ còn 5 triệu đông điều này thể hiện sự nỗ lực cố găng của ngân hàng trong việc quản lý và thu hồi các khoản nợ khó đòi. Nợ quá hạn theo thời gian chiếm tỷ lệ cao nhất là loai nợ quá hạn < 180 ngày tuy nhiên tỷ lệ nợ quá hạn tư 181 đến 360 ngày lại chiêm tỷ lệ thấp điều này chứng tỏ ngân hàng đã có các biện pháp thu hồi nợ khó đòi rất có hiệu quả, mặt khác cũng thể hiện sự cố gắng của người dân trong việc hoàn trả nợ cho ngân hàng trong thời gian sớm nhất.

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ngân đều trên các loại hình cho vay và kết quả cho vay đã đem lại cho hộ sản xuất uy tín trước ngân hàng khi đến kỳ trả nợ đúng, đủ và số hộ đến trả nợ nhiều. Tổng số thu nợ tăng đều qua các năm, khối lượng thu nợ lớn phản ánh nguồn vốn của ngân hàng đã đem lại hiệu quả cao cho hộ sản xuất. Biết đầu tư đúng hướng, tuân thủ những điều kiện của ngân hàng đưa ra nên họ đã tạo được uy tín trước ngân hàng do đó họ sẽ thuận lợi hơn ở những lần vay vốn tiếp theo.
1.3. Tình hình dư nợ hộ sản xuất
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu
2004
2005
2006
Dư nợ ngắn hạn
6.489
7.521
12.261
Dư nợ trung-dài hạn
28.055
38.990
46.464
Tổng số tiền
34.544
46.511
58.725
Nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Huyện Văn Bàn các năm 2004-2006.
Cũng như doanh số cho vay và doanh số thu nợ, dư nợ hộ sản xuất không ngừng tăng lên. Nó thể hiện công tác cho vay của ngân hàng rất tíc cực và liên tục qua các thời điểm. Năm 2004 tổng dư nợ hộ sản xuất là 34.554 triệu đồng trong đó dư nợ trung, dài hạn chiếm 81,2% dư nợ ngắn hạn là 18,8%. Năm 2005 tổng dư nợ hộ sản xuất là 46.511 triệu đồng tăng 11.967 triệu đồng so với năm 2004 tương ứng tăng 34,6%. Đến năm 2006 thì dư nợ hộ sản xuất tiếp tục yăng cao tổng dư nợ hộ sản xuất đạt 58.725 triệu đông tăng 12.214 triệu đồng so với năm 2005 tương ứng tăng 26,3%.
Nhìn chung việc giải ngân nguồn vốn tuy chưa đều nhưng do biết phát huy những thế mạnh của mình nên ngân hàng và hộ sản xuất đã có quan hệ chặt chẽ với nhau để cùng phát huy tối đa nguồn vốn tín dụng đã được giải ngân.
2. Thực trạng chất lượng tín dụng hộ sản xuất tại NHNo&PTNT Huyện Văn Bàn.
2.1. Tình hình nợ quá hạn đối với hộ sản xuất.
Trong kinh doanh ngân hàng tất yếu không tránh khỏi những bất trắc rủi ro xẩy ra và nợ quá hạn là hiện tượng thường xuyên xảy ra ở bất cứ loại hình cho vay nào. Vơi đặc thù đa số hộ sản xuất nông nghiệp, một trong những nghành kinh tế phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết, khí hậu và bị thiẹt hại lớn bởi thiên tai, dịch bệnh. Do đó làm cho nhiều hộ sản xuất thua lỗ trong kinh doanh vì việc tiêu thụ sản phẩm gặp khó khăn, khả năng thu hồi vốn bị chậm trễ từ đó thiếu khả năng trả nợ gốc và lãi cho ngân hàng.
Chính vì thế các Ngân hàng thương mại nói chung và chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Văn Bàn nói riêng cần có những biện pháp hữu hiệu để hạn chế tình trạng nợ quá hạn. Cụ thể phải thực hiện phân tích đánh giá chính xác về khách hàng, phân tích dự án vay vốn của khách hàng(tính pháp lý và tính khả thi của dự án). Hiện nay tỷ lệ nợ quá hạn là một trong những chỉ tiêu đánh giá chất lượng tín dụng và mức rủi ro tín dụng ngân hàng, nó thể hiện qua bảng số liệu sau:
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu
2004
2005
2006
Tổng dư nợ
34.544
46.511
58.725
Nợ quá hạn
137
282
391
NQH/Tổng dư nợ(%)
0,39
0,6
0,66
Nguồn: Báo cáo tổng kết 2004-2006, chi nhánh NHNo&PTNT
Huyện Văn Bàn
Qua bảng số liệu ta thấy ta thấy nợ quá hạn có xu hướng tăng qua các năm, năm 2004 nợ quá hạn là 137 triệu đến năm 2005 nợ quá hạn là 282 triệu đồng tăng 145 triệu đồng so với năm 2004, năm 2006 nợ quá hạn đã tăng lên 391 triệu đồng tăng 109 triệu đông so với năm 2005. Tuy nợ quá hạn tăng về số tuyệt đối qua các năm nhưng chênh lệch tăng có xu hướng giảm dần qua các năm điều này chứng tỏ chất lượng tín dụng ngày càng được nâng lên. Nợ quá hạn tăngcó thể do hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng còn nhiều hạn chế, sự giám sát thẩm định khi cho khách hàng vay của ngân hàng chưa thật tốt, ngân hàng cũng chưa có biện pháp thúc đẩy khách hàng trả nợ đúng kỳ hạn. Hơn nữa như chúng ta đã biết ngân hàng đầu tư cho hộ sản xuất nông nghiệp là chủ yếu mà đặc thù của sản xuất nông nghiệp là chịu nhiều ảnh hưởng của tự nhiên (khí hậu, thời tiết, dịch bệnh…) nên thường chứa đựng nhiều nguy cơ dẫn đến rủi ro. Mặt khác, do chính bản thân hộ sản xuất chưa biết sử dụng vốn có hiệu quả, sử dụng vốn sai mục đích, giá cả thị trường thay đổi theo hướng bất lợi cho người sản xuất, do thiên tai dịch bệnh, do những chính sách ưu đãi, trợ cấp của nhà nước đã thay đổi… Đã là những nguyên nhân làm cho nợ quá hạn của hộ sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao. Đây là vấn đề mà chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Văn Bàn và các ngành các cấp có liên quan cần quan tâm.
Tuy nợ quá hạn tăng liên tục qua các năm nhưng mức độ tăng không đáng kể và ở tỷ lệ này có thể đánh giá chất lượng tín dụng của ngân hàng là tương đối tốt (Theo quy định của NHNo&PTNT Việt Nam thì tỷ lệ NQH/ Tổng dư nợ < 3% thì được coi là đơn vị có chất lượng tín dụng tốt).Có đựoc kết quả như trên là do:
- Ban giám đốc NHNo&PTNT tỉnh đã vận dụng một cách sáng tạo các quyết định, thể chế mới ban hành của Ngân hàng Nhà nước để chỉ đạo điều hành việc cho vay, thu nợ cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
- Một bộ phận không thể không kể tới là các cán tín dụng bộ trực tiếp cho vay, thu nợ với bản chất cần cù sáng tạo trong lao động, với tinh thần trách nhiệm cao, với bề dày kinh nhiệm đã được đúc kết trong quá trình công tác cũng như trong học tập. Các cán bộ tín dụng đã theo sát từng món vay, đôn đốc thu nợ khi đến hạn mặc dù điều kiện làm việc còn gặp nhiều khó khăn như: Địa bàn công tác phân tán, rải rác, vùng sâu vùng xa, số lượng món vay nhiều nhưng số tiền mỗi món vay nhỏ. Khó khăn là thế nhưng các cán bộ tín dụng của NHNo&PTNT Huyện Văn Bàn vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Như vậy công tác sử dụng vốn của chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Văn
Bàn trong những năm qua luôn được mở rộng về quy mô, đáp ứng được nhu cầu về vốn cho sản xuất kinh doanh trên địa bàn đặc biệt là đối tượng hộ sản xuất với khối lượng tín dụng ngày càng lớn, chất lượng tín dụng được đảm bảo. Điều này khẳng định rằng xhi nhánh NHNo&PTNT Huyện Văn Bàn đã góp một phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình, từng bước nâng cao đời sống của người dân trên địa bàn huyện.
Thực chất nợ quá hạn ở NHNo&PTNT Huyện Văn Bàn được đánh giá và thể hiện qua các chỉ tiêu sau :
2.1.1.Nợ quá hạn theo loại cho vay hộ sản xuất
Bảng : Nợ quá hạn theo loại cho vay hộ sản xuất
ĐVT: Triệu đồng
Chỉ tiêu
2004
2005
2006
Số tiền
Tỷ trọng
(%)
Số tiền
Tỷ trọng
(%)
Số tiền
Tỷ trọng
(%)
Tổng dư nợ quá hạn
137
100
282
100
391
100
NQH Ngắn hạn
30
21,9
31
10,9
45
11,5
NQH Trung-dài hạn
107
78,1
251
89,1
346
88,5
Nguồn: Báo cáo tổng kết 2004-2006, chi nhánh NHNo&PTNT
Huyện Văn Bàn
Trong năm 2004 tổng dư nợ quá hạn là 137 triệu đồng nhưng sang năm 2005 đã tăng lên 282 triệu đồng, năm 2006 là 391 triệu đồng. Trong đó nợ quá hạn ngắn hạn có tăng nhưng tỷ lệ tăng rất ít điều này chứng tỏ chất lượng tín dụng đối với cho vay ngắn hạn đã được nâng lên, bên cạnh đó nợ quá hạn trong cho vay trung và dài hạn lai có xu hướng tăng lên qua các năm. Nguyên nhân là do các khách hàng vay vốn trung và dài hạn chủ yếu là hộ sản xuất mà vốn vay chủ yếu nhăm thực hiện các dự án sản xuất nông nghiệp như : Cây, con ...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement