Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí
By Jar
#934177

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện công tác quản lý dự án tại tổng công ty láp máy Việt Nam LILAMA: thực trạng và giải pháp

 

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM LILAMA. 3

I.Giới thiệu về LILAMA và họat động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của tổng công ty . 3

1. Lịch sử hình thành và phát triển của đơn vị 3

1.1. Giai đoạn 1960 – 1975. 3

1.2. Giai đoạn 1975 - 1995. 4

1.3. Giai đoạn 1996 đến nay. 5

2.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của LILAMA trong thời gian gần đây( 2003- 2006) 6

2.1. Nguồn vốn kinh doanh . 6

2.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của trong thời gian qua . 7

3. Hoạt động đầu tư của tổng công ty trong thời gian qua. 9

3.1. Hoạt động đầu tư của tổng công ty năm 2003 9

3.2. Hoạt động đầu tư của tổng công ty năm 2004 11

3.3. Hoạt động đầu tư của tổng công ty năm 2005 15

3.3.1. Đầu tư xây dựng cơ bản 15

3.4. Hoạt động đầu tư của tổng côngty lắp máy Việt Nam LILAMA năm 2006. 18

3.5. Những nội dung đầu tư chủ yếu tại tổng công ty lắp máy Việt Nam LILAMA 20

II. Thực trạng quản lý tại tổng công ty LILAMA 27

1. Tổng quan về quản lý dự án và đặc điểm các dự án do công ty làm chủ đầu tư . 28

1.1. Tổng quan về quản lý dự án 28

1.2. Giới thiệu những dự án do công ty làm chủ đầu tư và làm tổng thầu 30

1.3. Đặc điểm chung của các dự án do công ty làm chủ đầu tư 32

2. Thực trạng quản lý dự án tại tổng công ty lắp máy Việt Nam LILAMA . 33

2.2. Các nội dung quản lý dự án chủ yếu do công ty làm chủ đầu tư 35

2.2.1. Quản lý tiến độ 36

2.2.2. Quản lý chất lượng 38

2.2.3. Quản lý chi phí dự án 41

III. Ví dụ minh họa cho công tác quản lý dự án với những dự án do tổng công ty làm chủ đầu tư . 43

1. Giới thiệu dự án “dự án đầu tư xây dựng nhà hỗn hợp cao tầng ở và làm việc tại 124 minh khai hà nội” 43

2. Sự cần thiết phải đầu tư 45

Chủ đầu tư trực tiếp thực hiện dự án 47

3. Quy trình quản lý dự án xây dựng nhà hỗn hợp cao tầng ở và làm việc tại 124 minh khai - hà nội 50

4. Các nội dung quản lý dự án 51

4.1. Quản lý tiến độ thực hiện dự án 52

Mô hình lập kế hoạch quản lý tiến độ thực hiện dự án 53

4.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư 54

Thuê tư vấn thiết kế lập báo cáo đầu tư 55

4.1.2. Trong giai đoạn thực hiện đầu tư . 57

4.1.3. Giai đoạn vận hành khai thác 61

4.2. Quản lý chất lượng dự án. 61

4.2.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư. 62

4.2.2. Giai đoạn thi công xây dựng công trình 64

4.2.3. Giai đoạn vận hành khai thác . 65

4.3. quản lý chi phí dự án . 66

4.3.2. trong giai đoạn thực hiện đầu tư 71

4.3.3. Trong giai đoạn vận hành khai thác 73

CHƯƠNG II: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN TẠI TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM LILAMA. 75

I. Đánh giá một số thuận lợi khó khăn trong công tác quản lý dự án của Tổng công ty lắp máy Việt Nam LILAMA. 75

1. Những thuận lợi: 75

2. Những khó khăn trong công tác quản lý dự án của LILAMA 77

II. Định hướng, mục tiêu của LILAMA trong thời gian tới 79

1 .Chức năng nhiệm vụ của LILAMA trong thời gian sắp tới 79

2. Mục tiêu của LILAMA. 80

3. Định hướng của LILLAMA trong thời gian sắp tới. 80

III. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lý dự án của tổng công ty lắp máy Việt Nam LILAMA. 84

1. Giải pháp nâng cao năng lực QLDA của tổng công ty. 84

1.1. Giải pháp về đầu tư phát triển năng lực QLDA của cán bộ công nhân viên. 84

1.2. Giải pháp nhằm thu hút nguồn vốn và sử dụng hiệu quả nguồn vốn cho tổng công ty. 86

1.3. Giải pháp nâng cao hiệu quản sản xuẩt kinh doanh của tổng công ty. 87

2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý dự án của tổng công ty. 89

2.1. Kiện toàn bộ máy tổ chức của tổng công ty nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý dự án. 90

2.2. Sử dụng máy móc công nghệ hiện đại vào quản lý dự án. 90

2.3. Hoàn thiện cơ chế pháp lý liên quan đến công tác đầu tư và quản lý dự án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý dự án nói chung. 91

2.4. Đa dạng hoá các công cụ quản lý dự án tại Tổng công ty lắp máy Việt Nam LILAMA. 91

3. Kiến nghị cơ quan quản lý nhà nước cấp trên trực tiếp quản lý hoạt động của tổng công ty lắp máy Việt Nam. 92

KẾT LUẬN 95

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


hiện dự án . Làm tốt tất cả những khâu này trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư thì chất lượng của dự án sẽ được nâng cao không những trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư mà còn cả trong các giai đoạn sau này.
* trong quá trình thực hiện đầu tư
Trong quá trình thực hiện đầu tư công tác quản lý chất lượng dự án đối với tổng công ty lắp máy vn có những điểm khác nhau cơ bản đối với các dự án khác nhau nhưng chủ yếu tập trung quản lý chất lượng dự án trên công trường. ở đây ban quản lý dự án của tổng công ty chủ yếu giám sát họat động của các nhà thầu xem họ có thực sự có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực của dự án hay không ?có thực hiện thi công đúng như trong quy hoạch cũng như thiết kế kỹ thuật hay không ? Chất lượng thi công có sát với kế hoạch được duyệt hay không ? Để ban quản lý dự án tổng công ty kịp thời chấn chỉnh . Đồng thời ban quản lý dự án cũng quản lý giám sát những phát sinh có thể xẩy ra đối với dự án để kịp thời chấn chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế của dự án nhằm nâng cao chất lượng dự án đến mức cao nhất
* trong quá trình vận hành khai thác
Trong quá trình vận hành khai thác thì quản lý chất lượng dự án chủ yếu là theo dõi chất lượng công trình có bị xuống cấp hay không để còn duy tu bảo dưỡng ,có bị ảnh hưởng gì từ môi trường không ? Quản lý chất lượng hoạt động của công trình có phù hợp với kế hoạch được duyệt hay không ? Nói chung đối với tổng công ty lắp máy vn thì sở trường là các vấn đề về lắp máy do đó việc quản lý chất lượng trong giai đoạn vận hành khai thác chủ yếu là duy tu bảo dưỡng máy móc công trình . Lắp đặt chạy thử đối với các loại máy móc do tổng công ty chịu trách nhiệm lắp đặt.
2.2.3. Quản lý chi phí dự án
Chi phí của dự án luôn là mối quan tâm hàng đầu của các chủ đầu tư. Đối với tổng công ty lắp máy vn LILAMA cũng vậy. Quản lý tốt chi phí của dự án có nghĩa là tất cả các loại chi phí của dự án đều nhằm mục đích phục vụ cho lợi ích của dự án đó, nó là hoàn toàn phù hợp và nằm trong kế hoạch ngân sách được duyệt. Cũng giống như các nội dung quản lý khác quản lý chi phí dự án cũng bao gồm ba giai đoạn đó là:
* trong quá trình chuẩn bị đầu tư
Trong giai đoạn này ban quản lý dự án chủ yếu quản lý chi phí dự án thông qua các hoạt động chuẩn bị đầu tư. Ban quản lý dự án phải thực sự hiểu biết về các lĩnh vực của dự án để từ đó mà tìm ra những hợp lý và bất hợp lý phát sinh trong quá trình chuẩn bị đầu tư . Do đặc điểm của các dự án đầu tư của tông công ty láp máy vn LILAMA là những dự án trọng điểm, vốn lớn do đó việc phát sinh chi phí của dự án trong quá trình này là rất lớn, kéo theo đó là chi phí lãi vay cũng rất cao . Chính vì thế mà ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư này ban quản lý dự án thường xuyên xem xét chi tiết các loại chi phí của dự án một cách cẩn thận rồi sau đó trình duyệt qua nhiều cơ quan chức năng khác nhau. Bởi vì nếu có một bất hợp lý xẩy ra đối với khoản mục chi phí của dự án trong quá trình chuẩn bị đẩu tư như việc xác định sai các khoản chi phí trong báo cáo nghiên cứu khả thi , xác định sai chi phí khảo sát thiết kế …. Thì sẽ kéo theo rất nhiều chi phí khác trong quá trình thực hiện đầu tư do đó làm đánh gía sai hiệu qủa của dự án .
* trong quá trình thực hiện đầu tư
Trong quá trình này thì quản lý chi phí dự án đối với hầu hết các dự án do tổng công ty làm chủ đầu tư các nhà quản lý chủ yếu tập trung vào việc phân phát chi phí cho dự án vào các giai đoạn khác nhau của quá trình thi công một cách hợp lý nhất . Giảm tối đa các khoản chi phí phát sinh ngoài ý muốn và không nằm trong tổng dự toán được duyệt . Quản lý chi phí trong giai đoạn này các nhà quản lý dự án của tổng công ty cũng theo dõi sát sao việc chi tiêu vốn của các nhà thầu như thế nào vào công trình của họ để có được biện pháp giải quyết kịp thời. Tuy nhiên một vấn đề vô cùng quan trọng trong việc quản lý chi phí trong giai đoạn này là các nhà quản lý cũng theo dõi hoạt động chu cấp vốn của các đơn vị cam kết cung cấp vốn cho tổng công ty để từ đó lập các báo cáo kịp thời gửi cấp có thẩm quyền phê duyệt và giải quyết…
* trong quá trình vận hành khai thác
Khi dự án đi qua hai giai đoạn trên thì không có nghĩa là ban quản lý dự án đã hết trách nhiệm mà họ vẫn phải có trách nhiệm trong việc quản lý dự án đối với các chi phí của dự án phát sinh trong giai đoạn vận hành khai thác. Trong giai đoạn này vẫn có một số chi phí phát sinh chẳng hạn như một số hạng mục công trình của dự án đã xuống cấp trầm trọng, một số hạng mục của công trình chưa đáp ứng đựoc nhu cầu sản xuất … khi đó ban quản lý dự án lại phải khảo sát xem xét để cung cấp chi phí hợp lý để nâng cấp sữa chữa và duy tu bảo dưỡng . Điều này rất có ý nghĩa đối với uy tín của tổng công ty . Trên thực tế họat động thì đã có những trường hợp gây tranh cải giữa nhà thầu xây dựng và tổng công ty khi mà công trình lắp đặt xây dựng xong thì gặp phải sự cố và không thể xác định được rõ ràng chi phí đền bù bão dưỡng là thuộc về ai…chính vì vậy mà công tác quản lý chi phí trong giai đoạn này tuy không khó khăn vất vả như giai đoạn trước nhưng cũng cực kỳ quan trọng .
III. Ví dụ minh họa cho công tác quản lý dự án với những dự án do tổng công ty làm chủ đầu tư .
1. Giới thiệu dự án “dự án đầu tư xây dựng nhà hỗn hợp cao tầng ở và làm việc tại 124 minh khai hà nội”
* tên dự án :
Dự án đầu tư xây dựng nhà hỗn hợp cao tầng ở và làm việc tại 124 minh khai hà nội .
* cơ quan chủ đầu tư :
Tổng công ty lắp máy Việt Nam LILAMA.
*địa điểm thực hiện dự án :
124 minh khai, phường minh khai, quận hai bà trưng – hà nội
* phạm vi thực hiện dự án:
Tổng diện tích của toàn bộ dự án : 3.854,9 m2
- phía đông giáp đường bê tông rộng 10m là đường nội bộ vào khu 124 minh khai
- phía tây giáp tường rào ranh giới nhà máy kẹo hải hà
- phía nam giáp đường bê tông rộng 6m là đường nội bộ vào khu tập thể của cán bộ công nhân viên LILAMA .
- phía bắc giáp khu dân cư phường minh khai(đương vành đai 2)
* nội dung dự án :
Tiến hành đầu tư xây dựng mới hoàn chỉnh khu chung cư 21 tầng phục vụ nơi ở và làm việc cho cán bộ công nhân viên tổng công ty.
* hình thức đầu tư
Tổng công ty lắp máy Việt Nam là chủ đầu tư , đầu tư xây dựng mới đồng bộ khu chung cư cao tầng tại 124 minh khai hà nội nhằm phục vụ nhu cầu ỏ và làm việc cho cbcnv tổng công ty với tổng diện tích là 3.854,9 m2 . Nguồn vốn do chủ đầu tư và những người mua căn hộ đóng góp theo tỷ lệ quy định.
* mục tiêu và mục đích đầu tư :
- dự án cung cấp cho tổng công ty 3821m2 văn phòng và 152 căn hộ , đáp ứng nhu cầu của cán bộ công nhân viên trong tổng công ty , tạo điều kiện cho cán bộ yên tâm công tác.
- nâng cao tiêu chuẩn ở và làm việc , góp phần nâng cao điều kiện sinh họat của cán bộ công nhân viên tổng công ty lắp máy
- dự án hoàn thành sẽ góp phần phát triển quỹ nhà cho thành phố
- tạo môi trường sống văn minh hiện đại, có nhiều không gian cây xanh và các sinh họat chung khác , từ ...
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
F1 Vietnam
Advertisement