Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By kilac_master
#934173

Download miễn phí Chuyên đề Xây dựng phần mềm quản lý khách hàng tại công ty cổ phần phần mềm quản trị doanh nghiệp CyberSoft

MỤC LỤC

MỤC LỤC 1

LỜI MỞ ĐẦU 3

CHƯƠNG I 5

A. Giới thiệu về công ty cổ phần phần mềm quản trị doanh nghiệp Cybersoft 5

I. Lĩnh vực hoạt động của công ty 6

II. Mục tiêu và nhiệm vụ của công ty 8

III. Cơ cấu tổ chức của công ty 8

CHƯƠNG II 12

2.1 Vai trò của thông tin và hệ thống thông tin trong quá trình xây dựng phần mềm quản lý 12

2.1.1 Thông tin 12

2.1.1.1 Khái niệm thông tin 12

2.1.1.2 Thông tin trong quản lý 13

2.1.2 Hệ thống thông tin 14

2.1.2.1 Định nghĩa hệ thống thông tin 14

2.1.2.2 Xử lý thông tin trong một tổ chức 15

2.1.3 Phân loại hệ thống thông tin 16

2.1.3.1 Phân loại theo mục đích phục vụ của thông tin đầu ra 16

2.1.3.2 Phân loại theo lĩnh vực và mức ra quyết định 17

2.1.4 Các phương pháp xây dựng hệ thống thông tin. 18

2.2 Các phương pháp xây dựng phần mềm quản lý 18

2.2.1 Nguyên nhân dẫn tới việc xây dựng phần mềm quản lý 18

2.2.2 Các phương pháp xây dựng phần mềm 19

2.2.2.1 Khái niệm module hóa 19

2.2.2.2 Phương pháp thiết kế từ trên xuống (Top down design) 20

2.2.2.3 Phương pháp thiết kế từ dưới lên (Bottom up design) 23

2.3 Quy trình xây dựng phần mềm quản lý 27

2.3.1 Quy trình 1: Xác định yêu cầu của khách hàng 27

2.3.2 Quy trình 2: Xây dựng và quản lý khách hàng phần mềm 32

2.3.3 Quy trình 3: Quy trình thiết kế 41

2.3.4 Quy trình 4: Quy trình lập trình 46

2.3.5 Quy trình 5: Quy trình test chương trình 48

2.3.6 Quy trình 6: Quy trình triển khai 49

CHƯƠNG III 53

3.1 Khảo sát hệ thống quản lý khách hàng tại công ty CYBERSOFT 53

3.1.1 Các hoạt động chủ yếu của hệ thống quản lý khách hàng 53

3.1.2 Các mẫu biểu thường gặp 54

3.1.3 Quy trình của bài toán quản lý khách hàng 54

3.2 Phân tích hệ thống quản lý khách hàng tại công ty CYBERSOFT 56

3.2.1 Sơ đồ chức năng nghiệp vụ (BFD) 56

3.2.1.1 Sơ đồ chức năng nghiệp vụ của công ty CYBERSOFT 56

3.2.1.2 Sơ đồ chức năng nghiệp vụ của bộ phận quản lý khách hàng 56

3.2.2 Sơ đồ luồng thông tin (IFD) của quá trình thu thập xử lý thông tin của hệ thống quản lý khách hàng 59

3.2.3 Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) của hệ thống quản lý khách hàng 62

3.2.3.1 Sơ đồ ngữ cảnh hệ thống quản lý khách hàng 62

3.2.3.2 Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 58

3.2.3.3 DFD mức 1 của tiến trình 1.0: Quản lý danh mục khách hàng 63

3.2.3.4 DFD mức 1 của tiến trình 2.0: Quản lý khách hàng cung cấp phần mềm 64

3.0: Quản lý khách hàng bảo trì 65

3.2.3.6 DFD mức 1 của tiến trình 4.0: Thống kê, báo cáo 66

3.2.4 Từ điển dữ liệu 66

3.2.4.1 Phích luồng dữ liệu 66

3.2.4.2 Phích xử lý logic 68

3.2.4.3 Phích kho dữ liệu 70

3.3 Thiết kế lô gíc 71

3.3.1 Thiết kế cơ sở dữ liệu theo phương pháp mô hình hóa quan hệ thực thể 72

3.3.2 Các tệp cơ sở dữ liệu 79

3.3.3 Mối quan hệ giữa các tệp trong cơ sở dữ liệu 84

V. Triển khai hệ thống chương trình quản lý khách hàng 80

1. Một số thuật toán của chương trình 80

3.5 Thiết kế giao diện cho chương trình 83

3.5.1 Thiết kế vào 83

3.5.2 Thiết kế ra 87

PHỤ LỤC 90

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 103

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ch hàng
Có thể thiết kế thêm chương trình CT 10: Lập báo cáo về khách hàng/khách hàng tiềm năng cho phân hệ quản lý khách hàng và khách hàng tiềQuản lý khách hàng và khách hàng tiềm năng
CT 2: Vào số liệu cho tệp khách hàng
CT 3: Vào số liệu cho tệp khách hàng tiềm năng
CT 9: Sửa chữa, bổ xung, cập nhật thông tin về KH
CT 10: Lập báo cáo về KH/KH tiềm năng
m năng.
Phác thảo thứ ba:
Gộp các module 6, 7 thành phân hệ quản lý khách hàng .
CT 6: Vào số liệu cho tệp hợp đồng
CT 7: Quản lý việc thực hiện hợp đồng
Thiết kế thêm chương trình CT 11: Báo cáo kết quả kinh doanh theo loại hợp đồng cho phân hệ quản lý khách hàng .
Quản lý hợp đồng
CT 6: Vào số liệu cho tệp hợp đồng
CT 7: Quản lý việc thực hiện hợp đồng
CT 11: Báo cáo KQKD doanh theo loại HĐ
Phác thảo thứ tư:
Thiết kế thêm chương trình CT 12: Báo cáo khách hàng bảo hành và gộp với CT 8: Quản lý việc thực hiện bảo hành, lập thành phân hệ quản lý bảo hành.
Quản lý bảo hành
CT 8: Quản lý việc thực hiện bảo hành
CT 12: Báo cáo khách hàng bảo hành
Sau đó ta sẽ gộp bốn phân hệ vừa thiết kế thành một hệ tin học thống nhất của quản lý doanh nghiệp dưới mô hình sau đây:
Quản lý doanh nghiệp
Quản lý nhân sự
CT 1
Quản lý KH và KH tiềm năng
Quản lý hợp đồng
Quản lý bảo hành
CT 4
CT 5
CT 6
CT 7
CT 11
CT 2
CT 3
CT 9
CT 8
CT 12
CT 10
2.3 Quy trình xây dựng phần mềm quản lý
Quá trình xây dựng một phần mềm quản lý gồm 6 quy trình chính được liệt kê dưới đây:
- Quy trình 1: Xác định yêu cầu của khách hàng
- Quy trình 2: Xây dựng và quản lý khách hàng phần mềm
- Quy trình 3: Quy trình thiết kế
- Quy trình 4: Quy trình lập trình
- Quy trình 5: Quy trình test chương trình
- Quy trình 6: Quy trình triển khai
2.3.1 Quy trình 1: Xác định yêu cầu của khách hàng
a) Mục đích: Quy trình xác định yêu cầu khách hàng có mục đích khảo sát hệ thống, xác định một cách chính xác yêu cầu của khách hàng.
b) Các dấu hiệu đặc trưng của quy trình 1:
- Khảo sát hệ thống.
- Phân tích nghiệp vụ.
- Phân tích yêu cầu của khách hàng.
Các công cụ được sử dụng trong quy trình 1 để tiến hành phân tích hệ thống: sơ đồ chức năng nghiệp vụ (BFD), sơ đồ luồng thông tin (IFD), sơ đồ luồng dữ liệu ( DFD ).
Sơ đồ chức năng nghiệp vụ (BFD)
Mục đích của BFD: Tăng cường cách tiếp cận lô gic tới việc phân tích hệ thống và chỉ ra miền khảo cứu hệ thống trong toàn bộ hệ thống tổ chức. Giúp xác định phạm vi hệ thống cần phân tích.
Một BFD đầy đủ gồm :
- Tên chức năng.
- Mô tả có tính chất tường thuật.
- Đầu vào của chức năng.
- Đầu ra của chức năng.
- Các sự kiện gây ra sự thay đổi.
Sơ đồ BFD chỉ cho ta biết cần làm gì chứ không chỉ ra là phải làm thế nào, ở đây chúng ta không cần phân biệt chức năng hành chính với chức năng quản lý. Tất cả các chức năng đó đều quan trọng và cần được xử lý như nhau như một phần của cùng một cấu trúc.
Sơ đồ luồng thông tin (IFD)
Sơ đồ luồng thông tin được dùng để mô tả hệ thống thông tin theo cách thức động. Tức là mô tả sự di chuyển của dữ liệu, việc xử lý, việc lưu trữ trong thế giới vật lý bằng các sơ đồ.
Ký pháp dùng cho sơ đồ luồng thông tin:
- Xử lý
Thủ công
Giao tác người – máy
Tin học hóa hoàn toàn
- Kho lưu trữ dữ liệu
Thủ công
Tin học hóa
- Dòng thông tin
- Điều khiển
Tài liệu
Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD)
Mục đích của DFD là trợ giúp cho 4 hoạt động chính của nhà phân tích.
- Liên lạc: DFD mang tính đơn giản, dễ hiểu đối với người phân tích và người dùng.
- Tài liệu: Đặc tả yêu cầu hình thức và yêu cầu thiết kế hệ thống là nhân tố làm đơn giản việc tạo và chấp nhận tài liệu.
- Phân tích DFD: Để xác định yêu cầu của người sử dụng.
- Thiết kế: Phục vụ cho việc lập kế hoạch và minh họa các phương án cho nhà phân tích và người dùng xem xét khi thiết kế hệ thống mới.
Ký pháp dùng cho sơ đồ luồng dữ liệu:
Ký pháp
Tên
Diễn giải
Tên người/ bộ phận phát/ nhận tin
Nguồn hay đích
Là nơi xuất phát (nguồn) hay nơi đến (đích) của luồng dữ liệu. Ký pháp được biểu hiện bằng một hình chữ nhật, bên trong ghi tên của nguồn hay đích.
Tên dòng dữ liệu
Dòng dữ liệu
Là các dữ liệu di chuyển từ một vị trí này đến một vị trí khác trong hệ thống. Dòng dữ liệu được ký hiệu bằng một mũi tên có chiều để chỉ hướng dữ liệu di chuyển và tên của dữ liệu được ghi trên đó.
Tên tiến trình xử lý
Tiến trình xử lý
Là một công việc hay một hành động tác động lên dữ liệu làm cho chúng được di chuyển, lưu trữ hay thay đổi. Tiến trình được mô tả bằng một hình tròn, bên trong ghi tên tiến trình.
Tệp dữ liệu
Kho dữ liệu
Là các dữ liệu được lưu trữ ở một chỗ. Nó được mô tả bằng một hình chữ nhật khuyết hai cạnh bên trái và bên phải, bên trong có ghi tên cơ sở dữ liệu.
c) Lưu đồ của quy trình 1
Mở đầu
Kết thúc
Lập kế hoạch xác định yêu cầu
Khảo sát hệ thống
Phân tích nghiệp vụ
Phân tích yêu cầu khách hàng
Mô tả hoạt động hệ thống
Báo cáo xác định yêu cầu
Hình 2. 4 Lưu đồ quy trình 1: Xác định yêu cầu khách hàng
2.3.2 Quy trình 2: Xây dựng và quản lý khách hàng phần mềm
a) Mục đích
Quy trình xây dựng và quản lý khách hàng phần mềm có các mục đích :
- Xác định giải pháp kỹ thuật.
- Soạn thảo hợp đồng.
- Tổ chức việc quản lý và thanh toán thanh lý hợp đồng.
b) Các dấu hiệu đặc trưng
- Đưa ra các giải pháp kỹ thuật.
- Lập và quản lý khách hàng phần mềm.
- Thanh toán, thanh lý hợp đồng phần mềm.
c) Lưu đồ của quy trình 2
Mở đầu
Kết thúc
Đề xuất xây dựng hợp đồng phần mềm
Đề ra các giải pháp kỹ thuật
Xây dựng và ký kết hợp đồng phần mềm
Theo dõi thực hiện hợp đồng phần mềm
Thanh toán, thanh lý hợp đồng phần mềm
Báo cáo, bàn giao kết quả
Hình 2. 5 Lưu đồ quy trình 2: Xây dựng và quản lý khách hàng phần mềm
2.3.3 Quy trình 3: Quy trình thiết kế
a) Mục đích: Xây dựng đặc tả yêu cầu phần mềm, thiết kế kiến trúc hệ thống và thiết kế kỹ thuật.
b) Các dấu hiệu đặc trưng
Quy trình thiết kế được đặc trưng bởi các dấu hiệu sau:
- Thiết kế kiến trúc hệ thống.
- Thiết kế kỹ thuật: Thiết kế dữ liệu.
Thiết kế chương trình.
Thiết kế giao diện.
Thiết kế các công cụ cài đặt.
Để thiết kế cơ sở dữ liệu người ta thường dùng một trong hai phương pháp phổ biến: phương pháp từ các đầu ra và phương pháp mô hình hóa.
c) Thiết kế cơ sở dữ liệu
Thiết kế cơ sở dữ liệu lô gic từ các thông tin đầu ra
Bước 1. Xác định các đầu ra
- Liệt kê toàn bộ các thông tin đầu ra.
- Nội dung, khối lượng, tần suất và nơi nhận chúng.
Bước 2. Xác định các tệp cần thiết cung cấp đủ dữ liệu cho việc tạo ra từng đầu ra.
- Đầu tiên liệt kê toàn bộ các thuộc tính thành một danh sách
- Đánh dấu các thuộc tính lặp – là những thuộc tính có thể nhận nhiều giá trị dữ liệu.
- Đánh dấu các thuộc tính thứ sinh – là những thuộc tính được tính toán ra hay được suy ra từ các thuộc tính khác
- Gạch chân các thuộc tính làm khóa chính cho thông tin đầu ra.
Thực hiện chuẩn hoá mức 1 (1.NF):
- Chuẩn hoá mức một quy định rằng, trong mỗi danh sách không được chứa các thuộc tín...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement