Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
#934146

Download miễn phí Chuyên đề Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh công ty than Công Nghiệp Mỏ Việt Bắc-TKV và một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

QUÁ TRÌNH RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA DOANH NGHIỆP 3

I . Quá trình ra đời và phát triển của doanh nghiệp 4

1. Lịch sử ra đời của công ty 4

2. Hình thức pháp lý doanh nghiệp 5

3. Các giai đoạn phát triển chủ yếu của doanh nghiệp. 5

3.1. Sản xuất than 8

3.2. Sản xuất xi măng 11

4. Cơ ổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp 12

4.1. Chức năng nhiệm vụ văn phòng công ty 12

4.2. Chức năng nhiệm vụ phòng tổ chức cán bộ 13

4.3. Chức năng nhiệm vụ phòng kinh tế kế hoạch 14

4.4. Chức năng nhiệm vụ phòng đầu tư xây dựng 15

4.5. Chức năng nhiệm vụ phòng dự án. 15

4.6. Chức năng nhiệm vụ phòng tin học 16

4.7. Chức năng nhiệm vụ phòng kỹ thuật công nghệ than 16

4.8. Chức năng nhiệm vụ phòng kỹ thuật công nghệ vật liệu xây dựng 17

4.9. Chức năng nhiệm vụ phòng lao động tiền lương 18

4.10. Chức năng những nhiệm vụ phòng cơ điện 19

6.12. Chức năng nhiệm vụ phòng kiểm toán 21

4.13. Chức năng nhiệm vụ phòng kế toán - thống kê - tài chính 21

4.14. Chức năng nhiệm vụ phòng thanh tra - bảo vệ - quân sự 22

CHƯƠNG II: 24

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 24

1.2 cơ cấu nhân lực 26

1.4. Tình hình sản xuất 28

2. Hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty 29

2.1. Hiệu quả sử dụng nhân lực 29

2.2. Hiệu quả sử dụng vốn 31

2.3. Hiệu quả sản xuất kinh doanh tổng hợp của Công ty 36

3. Đánh giá tổng quát thực trạng của Công ty 38

3.1. Hiệu quả đạt được 38

3.2. Những mặt tồn tại và phát sinh 39

4. Đánh giá tổng quát về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 40

4.1. Những thuận lợi 40

4.2. Khó khăn 40

CHƯƠNG III: 43

BIỆN PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 43

I. Một số kế họạch và mục tiêu của công ty đến năm 2010. 43

1. Kế hoạch hoạt động sản xuất năm 2006 – 2007 của công ty 43

2. Mục tiêu và phương hướng phát triển của công ty đến năm 2010 43

2.1. Nâng cao vị thế của Công ty trong thị trường trong nước, tạo khả năng cạnh tranh với các công ty khác. 43

2.2. Tăng cường thị phần trong nước, giữ mức tăng trưởng về doanh thu 44

2.3. Nâng cao năng lực của Công ty về mọi mặt, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế 44

3. Sản xuất than: 44

4. Sản xuất vật liệu xây dựng: 45

II. Một số biện pháp nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 48

1. Biện pháp điều hành 48

2. Cần quan tâm tới đội ngũ lao độngtrong doanh nghiệp, đội ngũ cán bộ thực hiẹn tất cả các khâu của hoạt động sản xuất kinh doanh. 50

2.1 Tại sao lại phải quan tâm tới đội ngũ cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp. 50

2.2. Chú trọng hoạt động marketing, đặc biệt là trong quá trình phân tích, đánh giá. 52

3. Tiêu thụ sản phẩm: 56

4. Kỹ thuật công nghệ: 57

5. Cơ cấu tổ chức nguồn nhân lực: 57

6. Cơ chế quản lý điều hành: 58

7. Các mặt công tác khác: 58

KẾT LUẬN 59

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:+ Cùng phòng tài chính –thống kê-kế toán uốn nắn , hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tránh sai sót trong hạch toán , trong chấp hành luật kế toán và các quy định của pháp luật trong quản lý kinh tế
+ Làm việc với cơ quan kiểm toán nhà nước công ty kiểm toán độc lập để xem xét xác định tính trung thực và tuân thủ pháp luật của công tác kế toán –thống kê- tài chính trong Công ty, hạn chế những sai phạm pháp luật quy định
+ Thực hiện báo cáo nghiệp vụ theo chế độ quy định
+Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám Đốc công ty giao.
4.13. Chức năng nhiệm vụ phòng kế toán - thống kê - tài chính
+Quản lý tổ chúc hệ thống kế toán –thống kê - tài chính thống nhất trong toàn công ty
+ Chỉ đạo, hướng dẫn các đon vị lập và tổ chức xét duyệt kế hoạch tài chính cho các đơn vị.Tổng hợp cân đối kế hoạch tài chính toàn công ty
+ Tổ chức duyệt quyết toán tài chính cho các đơn vị trong công ty , Tổng hợp quyết toán thu chi toàn công ty
+ Tổ chức quản lý các nguồn vốn của công ty, chỉ đaọ việc điều hoà vốn trong công ty. Tổ chức thanh toán thu hồi công nợ giữa công ty và các đơn vị ngoài công ty
+ Xây dựng quy chế hương dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện quy chế quản lý tài chính của công ty, các nguồn vốn cho đầu tư và sản xuất của công ty. Tổ chức kiểm tra công tác hạch toán kế toán của các đơn vị đảm bảo tuân thủ đúng luật pháp và các quy định về công tác quản lý của tập đoàn, của công ty. Thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ ngân sách đối với nhà nứoc và nghĩa vụ trích nộp cấp trên.
+ Tổng hợp quản lý tài sản của doanh nghiệp, chủ chì công tác kiểm kê, công tác duyệt sửa chữa lớn.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do tổng giám đốc công ty giao.
4.14. Chức năng nhiệm vụ phòng thanh tra - bảo vệ - quân sự
+ Chủ trì tổ chức thanh tra đối với các đơn vị cơ sở về việc chấp hành chủ trương chính sách, chế độ, pháp luật của nhà nước, quy chế quản lý của công ty, của tập đoàn theo định kì (hay đột xuất). Xét và giải quyết đơn thư khiếu tố.
+ Tổng hợp và tham mưu cho tổng giám đốc lãnh đạo công tác quân sự toàn công ty. Trực tiếp giảI quyết công tác quân sự của công ty.
+ Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự xã hội, bảo vệ sản xuất, phòng chống cháy nổ, đôn đốc kiểm tra, hướng dẫn lực lượng bảo vệ của các đợn vị cơ sở triển khai thực hiện tốt công tác an ninh, trật tự, bảo vệ sản xuất.
+ Chỉ đạo công tác bảo vệ kho tàng, bến bãi (than, nhiên liệu, vật liệu, vật tư) bảo vệ thiết bị, máy móc, nhà xưởng của các đơn vị.
+ Phối hợp với các đơn vị liên quan lam tốt công tác bảo vẹ cán bộ cơ quan công ty và cán bộ thuộc diện công ty quản lý, lập phương án bảo vệ chuyên gia, khách nước ngoài và cán bộ cao cấp đến làm việc trong công ty.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do tổng giám đốc công ty giao.
CHƯƠNG II:
THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY THỰC TRẠNG CÁC YẾU TỐ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY
Đặc điểm trang thiết bị của công ty
Các mỏ than sử dụng trang thiết bị để tham gia vào quá trình sản xuất cụ thể việc sử dụng cũng như số lượng của các loại máy móc thể hiện như ở dưới đây.
+ Xúc bốc đất đá và than : chủ yếu sử dụng máy xúc thuỷ lực gầu ngược có dung tích E= 1,5- 6 . Loại CAT của Mỹ
Loại KOMATSU của Nhật
+ Vận chuyển đất đá và than sử dụng ô tô tự đổ có tải trọng lớn như
BERA 7548D tải trọng42 tấn của Belarus
CAT – 769D tải trọng 36 tấn của Nhật
CAT – 773E tải trọng 58 tấn của Nhật
VOLVO –A40D tải trọng 36 tấn cảu Thuỷ Điển
Tất cả công nghệ khai thác sử dụng công nghệ hiện đại từ 2000- 2005
Cụ thể ở các xí nghiệp than sử dụng các công nghệ như sau :
Xí nghiệp than Na Dương
Bảng5: Thực trạng cơ cấu trang thiết bị
Máy
Số lượng(chiếc)
Năm
Nước
Máy xúc (EKG-SA)
2
1999
Nga
Máy xuc(CAT330B)
2
Feb-99
My
Máy khoan(CBP-160)
2
1999
Nga
Máy gat( DZ-171)
1
Aug-03
Nga
Máy gat(VOLVO)
2
2004
Nga
Máy khoan(CBP-2M)
2
2004
Nga
Máy gat(DZ-172)
1
2005
Nga
Xí nghiệp than Nông Sơn
1. Máy Xúc : + Máy xúc CAT-330B nhập năm 2001 của Mỹ , 2 máy
+Máy xúc CAT- 345B nhập năm 2005 của Mỹ, 1 máy
2. Máy khoan: + Máy khoan TAMROC-660 : nhập năm 2002 PHÂN LAN, 2 máy.
Máy khoan KZ nhập năm 2004 của VIET NAM
3. Máy gạt : + Máy gạt 117 nhập năm : 2001 của Nga, 2 máy
+ Xí nghiệp than Khánh Hoà
A .Máy xúc
1. Máy xúc CAT-330B nhập 10/ 2001 của Mỹ, 1 máy
2 Máy xúc CAT -385B nhập 6/ 2003, 1 máy
3. Máy xúc CAT-365B nhập 7/2004, 1 máy
4. Máy xúc DH-112E nhập 11/ 2002
5.Máy xúc lật ZL30
B.Máy khoan
1. Máy khoan KZ – 20 của Việt Nam nhập 12/2001, 2 máy
2. Máy khoan KZ – 20 của Việt Nam nhập 10/2002, 1 máy
3.Máy khoan TITON-500 của Nga nhập 10/2003, 1 máy
C. Máy gạt
1. T130 của Nga nhập 06/2001, 2 máy
2. DZ171 của Nga nhập 04/2002, 1 máy
3. DZ172 của Nga nhập 2005, 2 máy
4. SAN DZ80 của Nga nhập 2005
+ Thiết Bị Vận Tải
A: XN Than Khánh Hoà
+ Xe CAT 769D nhập 07/2003, 1 xe
+ Xe CAT 773E nhập 05/2004, 2 xe
Ô tô BELAZ 75483 nhập 2000, 4 xe
Ô tô BELAZ 7548D7 nhập 03/2002
Volvo nhập 12/2004, 2 xe
B: Xí nghiệp than Nông Sơn
Ô tô KPAZ – 6510 nhập 07/2005, 7 xe các loại
Với trang thiết bị, điều kiện làm việc như trên đã phục vụ tốt cho công tác quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng kịp nhu cầu và tiến độ công việc.
1.2 cơ cấu nhân lực
Lực lượng lao động của Công ty được chia làm hai bộ phận lao động trực tiếp và lao động gián tiếp.
Lao động gián tiếp của Công ty bao gồm Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng, các cán bộ quản lý và đội ngũ nhân viên phục vụ. Tỷ lệ này chiếm 20% tổng lao động của Công ty.
Nền kinh tế thị trường ngày nay đòi hỏi các doanh nghiệp không chỉ ở số lượng lao động mà còn cả về chất lượng lao động. Trình độ của lao động ở mỗi bộ phận đóng vai trò quan trọng cho sự thành bại của doanh nghiệp bởi cấp cán bộ quản lý thiếu trình độ có thể sẽ làm doanh nghiệp thua lỗ và ngược lại cấp quản lý có trình độ cao sẽ cho những ý tưởng hay, quyết định đúng và khi quyết định đúng vấn đề là dường như đã giải quyết được thành công một nửa vấn đề và mức hiệu quả cũng sẽ rất cao. Thật vậy, chúng ta cùng xem xét và đánh giá trình độ đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty qua biểu sau:
Bảng 6: Trình độ cán bộ công nhân viên của Công ty
Các bộ phận
Trình độ văn hoá
Đại học
Cao đẳng
Bộ phận lãnh đạo
3
0
Bộ phận quản lý
16
0
Nhân viên văn phòng
60
6
Nguồn: Phòng Tổ chức Hành chính
Biểu số liệu trình độ cán bộ công nhân viên của Công ty tính đến hết năm2006. Công ty đã tuyển dụng được một đội ngũ lao động có phẩm chất và tiêu chuẩn nhất định theo yêu cầu công việc kinh doanh. Để doanh nghiệp có thể đứng vững và phát triển, Công ty đã không ngừng chăm lo đến việc đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng và sử dụng có hiệu quả đội ngũ cán bộ quản trị kinh doanh. Nhiệm vụ hàng đầu của lãnh đạo Công ty là chăm sóc mọi người, huấn luyện và động viên họ thành người có khả năng làm việc và có đạo đức. Sự quan tâm của ban lãnh đạo Công ty thể hiện bằng những việc làm cụ thể từ chủ trương, chính sách của doanh nghiệp đến cung cách đối xử của các cấp quản lý của doanh nghiệp đối với ngư
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement