Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Zany_Boy
#934142

Download miễn phí Đề tài Tìm hiểu về định giá đất, bất động sản và một số mô hình trên thế giới

LỜI NÓI ĐẦU 1

I. GIỚI THIỆU CHUNG. 7

A/ GIỚI THIỆU CHUNG 7

1. Lịch sử hình thành và phát triển 7

2. Phạm vi hoạt động 8

2.1 Kinh doanh dịch vụ: 8

2.2 Tư vấn: 9

2.3 Các ngành nghề khác phù hợp với năng lực Công ty và được pháp luật cho phép. 9

3. Đội ngũ chuyên nghiệp 9

4. Phương châm và tôn chỉ hành động 10

5. Những cột mốc và thành tựu đáng nhớ 10

B/ SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VIỆT NAM. 12

II.QUY TRÌNH ĐỊNH GIÁ( LIÊN HỆ THỰC TẾ ) 15

1Hợp đồng cung cấp dịch vụ thẩm định giá bất động sản 15

2. Phân tích định luồng bằng phuong pháp so sánh tuong đối 23

2.1 . Thông tin về bất động sản mục tiêu 23

2.2 . Thông tin về các bất động sản so sánh: 25

3.Chứng thư thẩm định giá. 28

4. Phương pháp thẩm định giá : 29

6. Kết quả thẩm định giá : 29

7. Kết quả thẩm định giá trên được sử dụng làm cơ sở tham khảo cho giáo dịch mua bán ngày 15/12/2008 . 30

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


u kết quả định giá của các cơ quan đó có sự chênh lệch lớn về giá trị mà các bên không thương lượng được, thì buộc phải đưa ra toà để giải quyết, quyết định của toà sẽ là quyết định cuối cùng và có hiệu lực pháp luật.
Tổ chức định giá của tư nhân: Được hình thành và phát triển trong cơ chế thị trường nhằm đáp ứng các nhu cầu thường xuyên, đa dạng của khu vực sở hữu tư nhân về đất đai và bất động sản như thế chấp, chuyển nhượng, thuê, nhận thừa kế, bảo hiểm, đầu tư phát triển và trong nhiều trường hợp nhằm giải quyết các tranh chấp về giá trị đất và bất động sản của các bên có liên quan. Tổ chức định giá tư nhân hoạt động chủ yếu dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn.
Một số mô hình định giá bất động sản các nước
Đài Loan
Hệ thống tổ chức định giá đất và bất động sản của Đài Loan gồm hệ thống các cơ quan định giá của Chính phủ và các tổ chức định giá bất động sản của tư nhân cùng hoạt động trong khuôn khổ của pháp luật.
Cơ quan định giá Trung ương là Vụ Định giá thuộc Bộ Nội vụ có chức năng nghiên cứu chính sách, xây dựng quy trình, quy phạm và đào tạo cán bộ.
Cơ quan định giá địa phương là Hội đồng định giá trực thuộc chính quyền địa phương (25 Hội đồng thành phố, quận, huyện) gồm các thay mặt chính quyền, các cơ quan chuyên môn địa chính, tài chính, ngân hàng, thuế vụ, công chứng. Nhiệm vụ của Hội đồng là thẩm định và công bố giá đất công cáo (định kỳ 3 năm) và giá công cáo hiện hành (vào 01 tháng 7 hàng năm).
Cấp cơ sở có 108 văn phòng định giá thực hiện các nghiệp vụ định giá. Hệ thống định giá nhà nước có khoảng 600 biên chế.
Thái Lan
Cơ quan định giá Trung ương (CVA) trực thuộc Cục Đất đai Bộ Nội vụ, chịu sự chỉ đạo của Ủy ban Định giá Trung ương (gồm thay mặt các Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Ngân hàng Trung ương, CVA, và tổ chức định giá tư nhân). CVA có 200 biên chế, được tổ chức thành 5 phòng: Hành chính, Định giá, Bản đồ định giá, Truy cập số liệu và lưu trữ. CVA không có hệ thống địa phương, việc định giá đất địa phương thực hiện theo hợp đồng với văn phòng quản lý đất đai các tỉnh. Tổ chức định giá bất động sản tư nhân hoạt động dưới hình thức Công ty TNHH theo giấy phép hành nghề do Hội Định giá Trung ương cấp; các Công ty tập hợp trong một tổ chức nghề nghiệp là Hội Định giá Trung ương có điều lệ và quy chế hoạt động riêng, có thay mặt trong Ủy ban Định giá Trung ương. Các Công ty định giá tư nhân có thể có chi nhánh tại các địa phương (Công ty TNHH Surida có 17 văn phòng thay mặt tại các địa phương).
Malaysia
Cơ quan thực hiện chức năng định giá bất động sản là Cục Dịch vụ định giá và bất động sản (JPPH), trực thuộc Bộ Tài chính Malaysia. JPPH liên bang có 9 phòng: Điều phối quản lý, Hỗ trợ quản lý, Công nghệ thông tin, Đầu tư, Định giá bất động sản, Quản lý bất động sản, Thư ký định giá, Đào tạo. JPPH có chi nhánh tại 13 bang, mỗi chi nhánh có 5 phòng: Định giá, Kế hoạch, Công nghệ thông tin, Thông tin bất động sản, Hành chính. JPPH không có chi nhánh cấp huyện, JPPH vùng chịu trách nhiệm quản lý và thực hiện định giá bất động sản cho một số quận, huyện. Tổ chức định giá bất động sản tư nhân hoạt động dưới hình thức Công ty TNHH và cá nhân hành nghề tư vấn định giá và dịch vụ bất động sản theo giấy phép do Ủy ban Định giá Trung ương cấp. Các tổ chức định giá tư nhân và cá nhân tập hợp trong tổ chức nghề nghiệp của Hiệp hội Định giá Trung ương có điều lệ, quy chế hoạt động riêng và có thay mặt trong Ủy ban Định giá Trung ương. Ủy ban Định giá Trung ương do JPPH thành lập gồm 17 chuyên gia định giá nhà nước liên bang, chuyên gia của JPPH, thay mặt Hiệp hội Định giá Trung ương. Hội đồng có trách nhiệm phê duyệt danh mục giá trị bất động sản được định giá định kỳ 5 năm và danh mục giá trị hàng năm của bất động sản.
Singapore
Cơ quan quản lý nhà nước về định giá bất động sản là Văn phòng Đất đai thuộc Bộ Pháp luật và Văn phòng Định giá thuộc cơ quan Thuế - Bộ Tài chính. Trong đó, Văn phòng Đất đai là cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với đất công, quản lý nhà nước về bất động sản, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, quy trình quy phạm, trình tự thủ tục định giá bất động sản. Văn phòng Đất đai có 4 phòng: Bán đất, Thu hồi đất, Quản lý đất nhà nước, Hợp tác phát triển về đất. Văn phòng Định giá có chức năng thực hiện việc định giá bất động sản để thu thuế và lệ phí theo quy định của pháp luật. Văn phòng Định giá có 4 phòng: Xử lý thông tin, Định giá bất động sản (đất trống và đất có nhà), Định giá bất động sản đặc biệt (sân gol, sân bóng đá, casino…), Định giá theo tổng giá trị bất động sản. Tổ chức định giá tư nhân hoạt động theo hình thức Công ty trách nhiệm bất động sản kinh doanh bất động sản. Công ty tư vấn dịch vụ định giá theo giấy phép hành nghề do Hội Định giá Trung ương cấp. Tổ chức hội nghề nghiệp là Viện Định giá Singapore, có điều lệ và quy chế hoạt động riêng.
Trung Quốc
Cơ quan định giá bất động sản là Trung tâm Tư vấn Định giá bất động sản Trung Quốc trực thuộc Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc. Trung tâm có tư cách pháp nhân định giá tài sản nhà nước, thực hiện chức năng định giá, công chứng, tư vấn cung cấp thông tin có liên quan đến bất động sản. Tổ chức của Trung tâm gồm 12 phòng nghiệp vụ, 28 chi nhánh trong và ngoài nước với trên 400 biên chế. Được thành lập tháng 8/1992, đến cuối năm 1995 Trung tâm Tư vấn Định giá bất động sản Trung Quốc đã xây dựng tiêu chuẩn định giá của 26 thành phố, định giá cho 200 tổ hợp, hạng mục lớn về nhà đất, định giá 26 doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá.
Thuỵ Điển
Cơ quan định giá thuộc Tổng cục Địa chính (National Land Survey) thuộc Bộ Môi trường. Biên chế 470 người. Nhiệm vụ định giá bất động sản công nghiệp, thương nghiệp, năng lượng và các bất động sản khác bắt đầu từ 1988 theo chu kỳ 6 năm một lần; định giá nhà ở (quy mô 1-2 gia đình) bắt đầu từ 1990, theo chu kỳ 6 năm một lần; định giá bất động sản nông nghiệp, bắt đầu từ 1992, theo chu kỳ 6 năm một lần.
I. GIỚI THIỆU CHUNG. 
A/ GIỚI THIỆU CHUNG
1. Lịch sử hình thành và phát triển
Công ty là đơn vị đầu tiên về lĩnh vực thẩm định giá được thành lập tại Việt Nam. Tiền thân của Công ty Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam là một đơn vị trực thuộc Ban Vật giá Chính phủ, được thành lập tháng 02 năm 1998. Từ tháng 8 năm 2003, Công ty là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Tài chính. Ngày 06/9/2007, Bộ trưởng Bộ Tài Chính ký Quyết định số 3004/QĐ-BTC Phê duyệt phương án chuyển Trung tâm Thẩm định giá - Bộ Tài chính thành Công ty Định giá và Dịch vụ tài chính Việt Nam, hoạt động theo Luật doanh nghiệp.
Tên giao dịch bằng tiếng Việt:
CÔNG TY ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VIỆT NAM
Tên giao dịch bằng tiếng Anh:  
VIET NAM VALUATION AND FINANCE CONSULTANCY COMPANY
Tên giao dịch viết tắt: V V F C
Địa chỉ: số 3 - Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0804 3139/...
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online