Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By giacubeo
#933322

Download miễn phí Chuyên đề Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty xây dựng số 4

Chương trình kế toán máy áp dụng tại Công ty có tên NEW ACCOUNTING PROGRAM.Đây là phần mềm do Bộ xây dựng đặt hàng Công ty đầu tư phát triển kỹ thuật công nghệ Bình Minh thiết kế.Chương trình kế toán máy này được áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp xây dựng,đặc biệt là các doanh nghiệp xây dựng trực thuộc Tổng công ty xây dựng Hà Nội.Việc sử dụng phần mềm kế toán này khá đơn giản do việc nhập liệu đối với tất cả các phần hành đều được thực hiện trên một giao diện duy nhất là màn hình nhập chứng từ.Việc quản lý các danh mục cũng như các đối tượng được thực hiện một cách chi tiết,cụ thể do đó rất thuận tiện cho việc theo dõi đối tượng.Tuy nhiên,phần mềm này cũng có một số nhược điểm,mà chính những nhược điểm này trong quá trình sử dụng đã gây ra không ít khó khăn cho công tác kế toán cũng như công tác quản lý,như việc tính lương,tính và trích khấu hao TSCĐ, vẫn phải thực hiện thủ công bằng tay sau đó mới tiến hành nhập liệu vào máy.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


thuộc, mọi công việc kế toán từ xử lý các chứng từ ban đầu đều do phòng kế toán công ty đảm nhiệm.
Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty gồm có: Ban Giám đốc, Phòng kế hoạch kinh tế thị trường, Phòng kỹ thuật, Phòng Tài chính- kế toán, Phòng tổ chức lao động và văn phòng công ty, Phòng thi công, Phòng đầu tư, Phòng hành chính quản trị. Bên cạnh giám đốc còn có hội đồng doanh nghiệp, hội đồng cố vấn, phó giám đốc thường trực, phó giám đốc kỹ thuật dự án và phó giám đốc kinh tế thị trường.
Sơ đồ 1: Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty xây dựng sổ 4.
Ban giám đốc
Phó giám đốc thường trực
Phó giám đốc kỹ thuật dự án
Phó giám đốc kinh tế
Văn phòng
Phòng KTTT
Phòng Thi Công
Phòng TCKT
Phòng KH-KT
Phòng dự án
Phòng TC-LĐ
XN xây dựng số 1
XN xây dựng số 2
XN xây dựng số3
XN xây dựng số 4
XN xây dựng số 5
XN CG&SC
XN NM&XD
Chi nhánh Hà Bác
Công trình xây dựng
2.1.3. Đặc điểm tình hình chung về công tác kế toán ở Công ty xây dựng số 4
*Tổ chức bộ máy kế toán ở Công ty xây dựng số 4 gồm 9 nhân viên biên chế với trình độ 100% là đại học và cao đẳng đảm nhận những việc sau:
+ 01 kế toán trưởng
+ 01 kế toán tổng hợp
+ 03 kế toán thanh toán
+ 01 kế toán ngân hàng
+ 01 kế toán TSCĐ
+ 01 kế toán thuế
+ 01 thủ quĩ
Sơ đồ: Mô hình tổ chức bộ máy kế toán
Kế toán trưởng
Kế toán tổng hợp
Kế toán
thanh toán
Kế toán
ngân hàng
Kế toán
TSCĐ
Thủ quỹ
Kế toán
thuế
* Nhiệm vụ của từng bộ phận như sau:
+ Kế toán trưởng (Kiêm trưởng phòng kế toán): phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước giám đốc và cấp trên về mọi hoạt động kinh tế .
+ Kế toán tổng hợp: thực hiện tập hợp chi phí sản xuất, tính giá thành, xác định kết quả và lập các báo biểu kế toán.
+ Kế toán thanh toán: thực hiện kế toán vốn bằng tiền tất cả các khoản thanh toán trong nội bộ công ty với người cung cấp.
+ Kế toán ngân hàng: thực hiện kế toán vốn bằng chuyển khoản của tất cả các khoản phát sinh trong công ty.
+ Kế toán thuế: thực hiện việc kê khai thuế hàng tháng và các khoản phải nộp ngân sách.
+ Thủ quĩ: thực hiện các quan hệ giao dịch với ngân hàng, rút tiền mặt về quĩ đảm bảo cho sản xuất.
Ngoài phòng kế toán tài chính là khâu trung tâm hạch toán kế toán, ở các phòng ban đội sản xuất và ban quản lý công trường, còn có các nhân viên kinh tế làm nhiệm vụ theo dõi mọi hoạt động kinh tế phát sinh ở các phòng ban, đội công trường.
Công tác đảm bảo vật tư cho xây dựng chủ yếu do phòng kinh tế kỹ thuât cung ứng tận chân công trình.
* Hình thức kế toán được công ty áp dụng đó là: hình thức nhật ký chungvà mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh đều phản ánh vào chương trình kế toán máy.
Sơ đồ ghi sổ hình thức nhật ký chung trên máy vi tính
Chứng từ gốc
Sổ kế toán chi tiết
Nhập dữ liệu
vào máy
Nhật ký chung
Bảng cân đối SPS
Bảng tổng hợp
số chi tiết PS
Báo cáo kế toán
Sổ cái tài khoản
Sổ quỹ
Ghi chú :
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Đối chiếu số liệu
Với quy mô sản xuất lớn, hiện nay công ty áp dụng hình thức kế toán “Nhật ký chung” và kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Để góp phần đảm bảo phản ánh các thông tin kế toán khoa học, hợp lý, nhanh chóng và chính xác, Công ty đã áp dụng kế toán máy vào công tác hạch toán kế toán. Bộ phận máy vi tính được sử dụng để cấp nhật số liệu trên sổ nhật ký chung và vào sổ cái, sổ chi tiết các tài khoản, từ đó lập lên các báo cáo tổng hợp, báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thuế…chu trình sử dụng máy vi tính vào công tác kế toán của Công ty được khái quát như sau:
Sơ đồ hạch toán trên sổ theo hình thức nhật ký chung tại công ty xây dựng số 4:
Lên các loại sổ sách, báo cáo:
Nhật ký chung sổ cái, sổ chi tiết,
Bảng cân đối kế toán
bảng cân đối kế toán
bảng cân đối số phát sinh
báo cáo thuế
Nhập chứng từ và in chứng từ
Xử lý nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Nghiệp vụ kinh tế phát sinh
Máy tự động xử lý
Nghiệp vụ phát sinh và được xử lý theo từng chuyên môn và nhiệm vụ của từng kế toán viên sau đó được nhập vào phần mềm kế toán bằng việc lập phiếu chi, phiếu thu, uỷ nhiệm chi, chứng từ thanh toán, công nợ. Trên cơ sở chứng từ được nhập vào phần mềm kế toán, từ đó cuối kỳ kế toán in ra các loại sổ sau khi có sự kiểm tra đối chiếu số liệu đó là: sổ nhật ký chung, sổ cái, bảng tổng hợp cân đối số phát sinh, bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và thuyết minh báo cáo tài chính được lập theo quý và theo năm.
Xuất phát từ đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty là khối lượng nghiệp vụ phát sinh nhiều nên Công ty áp dụng hình thức sổ kế toán “Nhật ký chung” với hình thức này kế toán sử dụng những sổ sách theo biểu mẫu quy định, đó là các sổ nhật ký chung, sổ kế toán chi tiết, sổ tài khoản bảng tổng hợp chi tiết, bảng cân đối số phát sinh.
Nhật ký chung, mở cho mọi đối tượng có liên quan đến mọi nghiệp vụ phát sinh theo trình tự thời gian.
Sổ chi tiết: Mở cho các đối tượng đòi hỏi phải theo dõi chi tiết, cụ thể như sổ chi tiết các tài khoản : 131,141,154,621,622,627.
Bảng tổng hợp chi tiết, tổng hợp số liệu của tất cả các tài khoản, trên sổ kế toán chi tiết.
Bảng cân đối số phát sinh: Được lập cho tất cả các tài khoản.
Đến ngày cuối cùng hàng tháng kế toán xí nghiệp mang toàn bộ chứng từ có liên quan đến công việc của mình đã tập hợp được rồi gửi lên phòng kế toán. Căn cứ vào các chứng từ gốc này, kế toán Công ty kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các chứng từ đó đồng thời tiến hành phân loại chứng từ nhằm làm cơ sở cho việc hạch toán chi phí giá thành, theo dõi thanh toán và cập nhật vào chương trình phần mềm.
Căn cứ vào các chứng từ gốc hợp lý, số liệu được nhập vào máy theo định khoản có sẵn. Sau đó máy sẽ tự động xử lý vào sổ nhật ký chung, các sổ chi tiết, sổ cái, kế toán có nhiệm vụ kiểm tra các bút toán do máy hạch toán xem có chính xác và đúng trình tự kế toán không trên cơ sở đối chiếu sự khớp đúng với chứng từ gốc. Cuối kỳ kế toán tiến hành đối chiếu sự trùng khớp số liệu ghi trên sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các sổ kế toán chi tiết) do máy đưa ra, và tiến hành các bút toán điều chỉnh, các bút toán kết chuyển số liệu vào bảng cân đối số phát sinh các tài khoản để lập báo cáo tài chính.
Nhiệm vụ của phòng kế toán ở các xí nghiệp,chi nhánh trực thuộc và nhiệm vụ của phòng kế toán công ty,cụ thể như sau:
* Phòng kế toán các xí nghiệp và chi nhánh trực thuộc có trách nhiệm theo dõi, tập hợp tất cả mọi chi phí, tổng hợp số liệu và tổ chức công việc kế toán từ xử lý chứng từ ban đầu đến việc báo cáo kế toán gửi về văn phòng tài chính kế toán công ty. Đội trực thuộc Công ty không tổ chức hạch toán bộ máy kế toán và phòng kế toán Công ty đảm nhiệm mọi công việc kế toán từ xử lý chứng từ ban đầu đến việc lập báo cáo kế toán.
* Phòng kế toán công ty có trách nhiệm tổng hợp phân loại số liệu phân bổ cho các đối tượng chịu chi phí thuộc các công trình do các đội trực thuộc công ty thi công. C
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement