Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By s7_acmilan
#933321 Link tải luận văn miễn phí cho ae Kết nối

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1: 4
NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG VÀ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP 4
1.1. Một số khái niệm cơ bản 4
1.1.1. Động lực lao động 4
1.1.2. Động cơ lao động 6
1.1.3. Nhu cầu 6
1.1.4. Lợi ích 7
1.1.5. Tạo động lực lao động 7
1.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác tạo động lực cho người lao động 9
1.2.1. Nhóm nhân tố thuộc về bản thân người lao động 9
1.2.2. Nhóm nhân tố thuộc về công việc 11
1.2.3. Các yếu tố thuộc về tổ chức 11
1.3.Các hình thức tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp 12
1.3.1. Khái niệm 13
1.3.2. Các hình thức tiền lương 13
1.3.3. Các nguyên tắc trả lương trong doanh nghiệp 14
1.3.4. Tiền lương với tạo động lực cho người lao động 15
1.4.Các học thuyết về tạo động lực 17
1.4.1. Học thuyết nhu cầu của Maslow 17
1.4.2. Học thuyết tăng cường tích cực của P. F. Skinner 18
1.4.3. Học thuyết hệ thống hai yếu tố của F.Herzberg 18
1.4.4. Học thuyết kỳ vọng của Victor Vroom 20
1.4.5. Học thuyết công bằng của J.Stacy Adams 20
1.5. Sự cần thiết phải tạo động lực cho người lao động 21
CHƯƠNG II: 24
PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TẠO ĐỘNG LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10 TRONG THỜI GIAN QUA 24
(2004-2007) 24
2.1.Một số đặc điểm chủ yếu của công ty 24
2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty 24
2.1.2.Đặc điểm về sản phẩm, công nghệ và trình độ trang bị kỹ thuật 26
2.1.4. Đặc điểm thị trường tiêu thụ và nguồn nhân lực 30
2.1.5. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm qua 33
2.1.6. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của công ty 34
2.2. Phân tích và đánh giá thực trạng tạo động lực cho người lao động thông qua tiền lương của Công ty cổ phần May 10 37
2.2.1. Thực trạng công tác trả lương cho người lao động tại công ty trong thời gian qua 37
2.2.2. Đánh giá công tác tạo động lực qua tiền lương tại công ty cổ phần May 10 trong thời gian qua 57
CHƯƠNG III: 65
CÁC GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG THÔNG QUA TIỀN LƯƠNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY 10 TRONG THỜI GIAN VỪA QUA 65
3.1. Phương hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới 65
3.1.1. Mục tiêu phát triển 65
3.1.2. Chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh 66
3.2. Các giải pháp 67
3.2.1. Hoàn thiện điều kiện để nâng cao hiệu quả của tổ chức tiền lương 68
3.2.2. Hoàn thiện công tác phân tích, đánh giá và bố trí sắp xếp công việc 70
3.2.4. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động 79
3.2.5. Nâng cao nhận thức của người lao động về chính sách tiền lưong trong công ty 82
3.3. Một số kiến nghị 82
KẾT LUẬN 84
LỜI MỞ ĐẦU


Trong xu thế hội nhập và toàn cầu hoá hiện nay, sự cạnh tranh giữa các tổ chức không chỉ đơn thuần là sự cạnh tranh về nguyên vật liệu, công nghệ về thị trường tiêu thụ sản phẩm, chất lượng và giá cả sản phẩm mà sự cạnh tranh còn diễn ra trên cả thị trường sức lao động. Với điều kiện này thì vị trí của các nguồn lực ngày càng trở nên quan trọng, trong đó con người được coi vừa là nguồn lực quan trọng nhất, vừa là nguồn lực của mọi nguồn lực. Việc khai thác sử dụng và phát triển nguồn lực này trong mỗi doanh nghiệp sao cho có hiệu quả nhất là điều kiện tiên quyết bảo đảm cho sự thành công trong kế hoạch phát triển lâu dài.
Động lực lao động là một trong những vấn đề được các doanh nghiệp quan tâm hàng đầu bởi đây chính là nguồn gốc thúc đẩy tăng năng suất và hiệu quả lao động của doanh nghiệp. Quan tâm đến công tác tạo động lực lao động là doanh nghiệp đã đầu tư đúng hướng về quản trị nhận lực góp phần tạo ra hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động cao, làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Trong thực tế có rất nhiều các công cụ tạo động lực, đó là các khuyến khích vật chất như tiền lương tiền thưởng và các phúc lợi khác, các khuyến khích phi vật chất như điều kiện làm việc, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp công việc….Trong đó tiền lương là một công cụ hiệu quả để tạo động lực lao động, giúp người lao động làm việc hăng say, gắn bó với công việc, từ đó tạo ra năng suất hiệu quả cao trong công việc. Tiền lương với người lao động không chỉ là nguồn thu nhập chính đảm bảo cuộc sống mà nó còn là sự ghi nhận và đánh giá của doanh nghiệp về những đóng góp của người lao động, từ đó làm cho họ nhận thức rõ được vai trò và vị trí của mình trong doanh nghiệp.
Công ty Cổ phần may 10 là một trong những thành viên của Tổng công ty dệt may Việt Nam, là một công ty có lực lượng lao động rất lớn, hầu hết là lao động sản xuất nên việc xây dựng chế độ tiền lương khoa học và hiệu quả từ đó là cơ sở để tạo động lực cho người lao động là rất quan trọng.
Qua thời gian thực tập tại phòng Tổ chức lao động tiền lương thuộc Công ty Cổ phần may 10 là bộ phận trực tiếp đảm nhiệm các hoạt động quản trị nhân lực, em thấy công tác tạo động lực của Công ty có nhiều ưu điểm, song còn có những hạn chế nhất định. Do vậy em chọn đề tài: “Một số giải pháp nhằm tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần may 10 thông qua việc hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình nhằm đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả của công tác này tại Công ty.
Trong khuôn khổ đề tài, em không thể đề cập hết vấn đề của công tác tạo động lực bởi nó có nội dung khá rộng. Với những kiến thức về lý luận đã được học từ nhà trường, cùng với một số kiến thức thực tế đã được tìm hiểu, quan sát, học hỏi, trao đổi trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần may 10, em chỉ xin đi vào tìm hiểu vấn đề tạo động lực cho người lao động thông qua tiền lương từ đó đưa ra các giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện công tác này cho phù hợp với tình hình sản xuất của Công ty, đúng với quy định của pháp luật và phù hợp với sự mong đợi của người lao động.
Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong chuyên đề này là:
- Phương pháp thống kê: thông qua sử lý Báo cáo thống kê của Công ty về tiền lương và công tác tạo động lực.
- Phương pháp bảng hỏi: Căn cứ vào nội dung nghiên cứu xây dựng các câu hỏi có liên quan nhằm thu thập được các thông tin từ phía người lao động trong Công ty.
- Phương pháp phân tích và thống kê: Từ những thông tin, tư liệu thu thập được tiến hành xử lý và phân tích.
Chuyên đề của em ngoài phần mở đầu, kết luận gồm ba chương:
Chương 1: Những vấn đề chung về động lực lao động và hệ thống công cụ tạo động lực cho người lao động trong doanh nghiệp
Chương 2: Phân tích thực trạng tạo động lực cho người lao động tại Công ty Cổ phần may 10
Chương 3: Một số giải pháp và kiến nghị về tạo động lực tại Công ty Cổ phần may 10

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1010915 Link mới update, mời bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement