Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By want_you
#933315 Link tải miễn phí luận văn
MỤC LỤC

Lời nói đầu 1
Phần I: Giới thiệu chung về Công ty cổ phần Đầu tư 5
Thương mại xây lắp 1. 5
1.1. Thông tin chung về công ty. 5
1.2. Quá trình phát triển. 5
1.2.1 Giai đoạn 1969- 1978 6
1.2.3 Giai đoạn 1979- 1993 6
1.2.5 Giai đoạn 1993 đến nay 7
1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị công ty. 8
1.3.1 Bộ máy quản trị của Công ty. 8
1.3.2. Chức năng nhiệm vụ các phòng ban 11
2. Một số đặc điểm kinh tế, kỹ thuật. 16
2.1. Ngành nghề, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty 16
2.2. Sản phẩm xây lắp và thị trường của công ty. 17
2.2.1 Đặc điểm của công trình xây lắp 17
2.2.2 Công trình xây lắp. 18
2.2.3. Về thị trường của công ty 18
2.3 Về lao động và công nghệ 19
2.3.1 Về lao động 19
2.3.2 Về cơ cấu lao động 22
2.3.3 Cơ cấu lao động theo tuổi. 24
2.3.4 Dây truyền công nghệ xây lắp của công ty. 25
2.3.5 Về nguồn vốn của công ty. 25
3. Phân tích tình hình sản xuất kinh doanh của công ty Thương mại cổ phần Xây 26
3.1 Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty giai đoạn 2002-2006 27
3.2 Kết quả kinh doanh vật liệu xây lắp giai đoạn 2002- 2006. 28
3.3. Kết quả kinh doanh xây lắp giai đoạn 2002-2006 30
Phần II. Thực trạng về tổ chức hoạt động quản trị 32
Tài chính của công ty cổ phần đầu tư thương mại xây lắp 1. 32
1. Thực trạng hoạt động quản trị tài chính của công ty sau cổ phần. 32
1.1. Về mục tiêu quản trị tài chính 32
1.2 Về việc tổ chức thực hiện chức năng quản trị tài chính- kế toán công ty. 33
1.3. Về tình hình công khai hoá tài chính. 35
2. Phân tích tình hình tài chính Công ty cổ phần đầu tư thương mại 36
xây lắp 1. 36
2.1 Khả năng thanh toán 36
2.2. Tình hình sử dụng vốn và tài sản 37
2.2.1.Tình hình sử dụng vốn kinh doanh 37
2.2.2. Tình hình sử dụng tài sản cố định. 39
42
2.2.3. Tình hình sử dụng TSLĐ. 43
2.3. Mức độ sử dụng vốn nợ trong cơ cấu vốn và khả năng sinh lời. 44
2.3. Đánh giá về hoạt động quản trị tài chính của công ty 46
Phần 3: Các giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị tài chính của công ty cổ phần đầu tư thương mại xây lắp 1. 49
I. Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới 49
1. Tiếp cận mục tiêu QTTC phù hợp với điều kiện mới của nền kinh tế nước ta hiện nay và đặc điểm của cổ phần hoá. 50
2. Hoàn thiện tổ chức hoạt động tài chính của công ty sau cổ phần hoá và nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ tài chính- kế toán. 52
3. Giải quyết vấn đề nợ, tài sản và huy động vốn kinh doanh trên thị trường chứng khoán. 54
4 Tối ưu hóa cơ cấu vốn và hạn chế mức rủi ro kinh doanh, rủi ro tài chính công ty. 55
Hạn chế mức rủi ro kinh doanh và rủi ro tài chính công ty: 57
5 Nâng cao chất lượng các quyết định đầu tư 58
5.1 Trong đầu tư mới 58
5.2.Trong danh mục đầu tư 60
III.Các đề xuất lên ban lãnh đạo công ty và kiến nghị với cơ quan nhà nước 61
1. Đề xuất lên ban lãnh đạo 61
1.1 Cần tăng cường vai trò kiểm soát tài chính của công ty sau cổ phần hoá 61
1.2 Sử dụng các biện pháp khuyến khích 61
1.3 Chuẩn bị các thủ tục, điều kiện để niêm yết công ty trên thị trường chứng khoán. 63
Kết luận 66
Danh mục tài liệu tham khảo 67
Lời nói đầu

Từ khi chuyển đổi cơ chế kính tế kế hoạch hoá tập trung sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều này đã tạo ra nhiều cơ hội mới cũng như thách thức cho các doanh nghiệp nhà nước. Các doanh nghiệp từ chỗ hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch và sự chỉ đạo trực tiếp của nhà nước trở thành các doanh nghiệp độc lập tự chủ, tự hoạch toán và tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
Trong môi trường cạnh tranh gay gắt, nhiều doanh nghiệp đã bị thua lỗ phải dải thể, song cũng có không ít doanh nghiệp do hoạt động có hiệu quả nên đã không những đứng vững trên thị thường mà ngày càng phát triển hơn trước. Trong những năm gần đây xu hướng cổ phần hoá đã rất được phổ biến đối với các doanh nghiệp nhà nước. Cổ phần hoá có rất nhiều mặt tích cưc, song cũng có rất nhiều trở ngại đối với những doanh nghiệp xưa nay vẫn quá lệ thuộc vào nhà nước và khó thay đổi những tập quán, lề lối cũ. Để phù hợp với cơ chế mới đòi hỏi các doanh nghiệp phải có những cải tổ toàn diện về bộ máy quản lý. Công ty Cổ phần đầu tư thương mại xây lắp cũng không nằm ngoài luồng máy đó.
Thấy được vai trò quan trọng của công tác quản trị trong công ty, đặc biệt lĩnh vực quản trị tài chính đối với công ty cổ phần. Bản thân em thực tập tại công ty cổ phần đầu tư thương mại xây lắp 1- Bộ thương mại, em đã được sự giúp đỡ tận tình của các cô, chú, các anh chị tại phòng Tổ chức hành chính, Phòng tài chính kế toán, Phòng kinh doanh tổng hợp, đặc biệt với sự chỉ bảo tận tình của cô giáo Hoàng Thị Thu Hương, em đã quyết định chọn đề tài” Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị tài chính của công ty cổ phần đầu tư thương mại xây lắp 1” làm chuyên đề thực tập tôt nghiệp của mình
Mặc dù đã rất cố gắng, song do trình độ lý luận và thực tiễn còn hạn chế, thời gian thực tập ngắn ngủi nên bản chuyên đề của em chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong được sự chỉ bảo và góp ý của toàn thể


thầy cô giáo trong trường, các cô chú trong công ty cổ phần đầu tư thương mại xây lắp 1 để em có thể hoàn thiện tốt bản chuyên đề của mình.
Em xin chân thành Thank cô Hoàng Thị Thanh Hương đã trực tiếp hướng dẫn và chỉ bảo em trong suốt quá trình hoàn thành chuyên đề thực tập này.

Sinh viên thực hiện
Nguyễn Ánh TuyếtI. Tính cấp thiết của đề tài
Qua quá trình thực tập tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại xây lắp 1 em nhận thấy vấn đề hoàn thiện hoạt động quản trị tài chính có tác dụng rất lớn trong việc phát huy sức mạnh bộ máy quản trị chung của công ty. Nhất là trong bối cảnh mới được cổ phần hoá, khi mà có nhiều cái mới và cái cũ đan xen. Thì vấn đề quản trị tài chính lại càng được quan tâm hàng đầu. Trong quá trình phân tích thực trạng tình hình tài chính Công ty và kịp thời đưa ra những giải pháp để phù hợp với những thay đổi của quá trình cổ phần hoá nhằm tối ưu hoá giá trị doanh nghiệp.
Do vậy “ Một số giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị tài chính của Công ty cổ phần đầu tư thương mại xây lắp 1” là đề tài làm chuyên đề thực tập của em.
II. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là vấn đề quản trị tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại xây lắp 1. Và phạm vi nghiên cứu là Công ty cổ phần đầu tư thương mại xây lắp 1 trực thuộc Bộ Thương Mại.
III. Mục đích nghiên cứu
Trên cơ sở hệ thống hoá những vấn đề có tính chất lý luận kết hợp với các phương pháp khác nhau như: Phương pháp phân tích toán học, phương pháp so sánh, phương pháp mô phỏng; phương pháp thống kê và tổng hợp một cách có logic các dữ liệu tại Công ty Cổ phần đầu tư thương mại xây lắp 1. Chuyên đề đã khái quát thực trạng tình hình quản trị tài chính của công ty từ đó đưa ra các giải pháp cơ bản nhằm nâng cao hoạt động quản trị tài chính nói riêng và hoạt động quản trị của công ty nói chung.

IV. Phương pháp thu thập tài liệu và xử lý thông tin.
Trong quá trình thu thập dữ liệu sơ cấp em sử dụng chủ yếu phương pháp điều tra giao tiếp và phỏng vấn trực tiếp các cán bộ quản lý công ty về thực trạng quản lý tài chính trong công ty, ngoài ra còn sử dụng tổng hợp các hình thức khai thác thông tin như qua điện thoại, email…
Nguồn dữ liệu thứ cấp được sử dụng chủ yếu là một số tài liệu ở các doanh nghiệp xây dựng mà công ty Cổ phần đầu tư thương mại xây lắp liên quan.
V. Kết cấu nội dung chuyên đề thực tập tốt nghiệp
Ngoài phần mở đầu, kết luận, nội dung chuyên đề gồm 3 phần
Phần I: Giới thiệu chung về Công ty cổ phần đầu tư thương mại xây lắp 1.
Phần II: Thực trạng về tổ chức hoạt động quản trị tài chính tại Công ty cổ phần đầu tư thương mại xây lắp 1.
Phần III: Các giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị tài chính của Công ty cổ phần đầu tư thương mại xây lắp 1.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By linhhh
#987537 mods ơi, gửi cho e link bài này với ạ.. e muốn tải về đẻ tham khảo quá.. em Thank ạ!
Kết nối đề xuất:
xe máy cũ tại Hà Nội
Advertisement
Advertisement