Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Kamron
#933311

Download miễn phí Báo cáo Tổng hợp về Công ty Bảo hiểm Hà nội

Trong số 40 nghiệp vụ bảo hiểm triển khai đã có 29 nghiệp vụ bảo hiểm phát sinh trách nhiệm bồi thường với tổng số tiền bồi thường là 37 tỷ đồng bằng 39% tổng thu. Tỷ lệ bồi thường này nhìn chung đạt mức cho phép.

Trong năm Công ty Bảo hiểm Hà nội đã giải quyết bồi thường một số vụ tổn thất lớn như sau :

 1, Tổn thất nước biển ướt toàn bộ lô hàng 4000 tấn xi măng của Công ty xi măng Nghi Sơn chở trên tàu Đông Đô từ Nhà máy Xi măng Nghi Sơn đến Cảng Sài Gòn, số tiền bồi thường 3.36 tỷ đồng.

 2, Tổn thất Cầu Trung Hà trên QL 32 Sơn Tây – Vĩnh Phúc do hỏng cọc khoan nhồi và mưa lũ, số tiền bồi thường gần 1.5 tỷ đồng.

 3, Tổn thất toàn bộ lô hàng 757 tấn than của Công ty than Đông Bắc chở trên tàu Hoàng Trung 09 ( đắm tàu ), số tiền bồi thường 605 triệu đồng.

 4, Thiệt hại do cháy nhà điều hành sản xuất của Công ty May Phù Đổng, số tiền bồi thường 459 triệu đồng.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


í đối với Nhà nước về mọi hoạt động kinh doanh của công ty , định kì báo cáo cấp trên về tình hình hoạt động của công ty. Kết thúc năm tài chính Giám đốc thực hiện phân tích tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh báo cáo tại đơn vị .
* Chức năng của các phòng :
+ Phòng tổng hợp: trực tiếp tiến hành công tác tổ chức cán bộ, tuyên truyền, pháp chế ,...tạo các điều kiện tốt nhất cho các phòng nghiệp vụ tiến hành công việc .
+ Phòng kế toán tài vụ : Chịu trách nhiệm quản lí tài chính của Công ty , điều hành các hoạt động đầu tư , tổ chức hạch toán theo các chế độ Nhà nước qui định .
+ Phòng giám định bồi thường : Thực hiện các công tác giám định bồi thường trên phân cấp theo qui định của các phòng nghiệp vụ và văn phòng đại diện.
+ Phòng máy tính : Tổ chức hệ thống thông tin chung của toàn cơ quan , thực hiện công tác thống kê nghiệp vụ , thiết lập các báo cáo thống kê , quản lí thiết bị tin học trong công ty .
+ Phòng phi hàng hải : Triển khai các nghiệp vụ phi hàng hải , chịu trách nhiệm về chế độ chính sách trong việc triển khai các nghiệp vụ . Tổ chức điều hành công tác xác minh , giám định bồi thường tại phòng và các văn phòng .
+ Phòng bảo hiểm hàng hải : Triển khai các nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải , chịu trách nhiệm về các chế độ , chính sách trong việc triển khai các nghiệp vụ . Tổ chức công tác xác minh , giám định bồi thường của các nghiệp vụ hàng hải tại phòng và các văn phòng .
+ Phòng bảo hiểm cháy và các rủi ro đặc biệt : Triển khai các nghiệp vụ bảo hiểm cháy và các nghiệp vụ bảo hiểm rủi ro khác .
+ Phòng hành chính – quản trị : Thực hiện các công tác hành chính , có nhiệm vụ kiểm tra , quản trị tài sản của toàn bộ Công ty .
+ Phòng Marketing : Thực hiện các hoạt động tuyên truyền , quảng cáo giới thiệu và đưa các sản phẩm mới vào khai thác , bên cạnh đó phồng còn triển khai tất cả các nghiệp vụ khai thác các sản phẩm hiện Công ty đang khai thác .
+ Phòng rủi ro kĩ thuật : Tiến hành triển khai các nghiệp vụ trong lĩnh vực xây dựng , lắp đặt , thăm dò , khai thác dầu khí …, tiến hành công tác xác minh , giám định , bồi thường theo phân cấp tại các phòng và các văn phòng .
+ Phòng Quản lí đại lí : Tiến hành công tác tuyển dụng, đào tạo các đại lí về tất cả các nghiệp vụ đac và đang triển khai tại Công ty.Quản lí mạng lưới đại lí trên khắp địa bàn Hà Nội có hợp đồng đại lí với Công ty.
+ Phòng bảo hiểm Quốc phòng : Tiến hành triển khai các nghiệp vụ bảo hiểm có liên quan đến các đơn vị thuộc Quân đội . Tổ chức công tác xác minh giám định bồi thường theo đúng phân cấp trên giao cho. Ngoài ra phòng cũng tiến hành triển khai tất cả các nghiệp vụ mà hiện nay Công ty đang triển khai.
Hiện nay BVHN đã triển khai mạng lưới các phòng bảo hiểm rộng khắp trên tất cả các Quận , Huyện tức là có tổng số 12 Phòng bảo hiểm Quận Huyện .
Ngoài ra còn có hệ thống rất rộng các đại lí ,các cộng tác viên có hợp đồng đại lí, cộng tác viên với Công ty.
2 . Chức năng, nhiệm vụ của phòng bảo hiểm hàng hải .
Phòng bảo hiểm hàng hải được thành lập theo quyết định số 66/TCCB –97 ngày 17/04/1997 của Giám đốc Công ty Bảo hiểm Hà Nội. Trước đây từ 1989đến 1994 BVHN có triển khai nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải, nhưng sau đó nghiệp vụ này được chuyển lên Tổng công ty để thực hịên. Trong thời gian này tính cạnh tranh trên thị trường bảo hiểm chưa mạnh, Bảo Việt lúc đó gần như độc quyền. Đến nay thị trường đã có sự cạnh tranh mạnh mẽ của rất nhiều công ty bảo hiểm khác nhau, thị trường trở nên sôi động hơn và tính cạnh tranh quyết liệt hơn.
Do đó Tổng công ty đã thành lập lại phòng bảo hiểm hàng hải tại BVHN theo yêu cầu củng cố và tăng vị thế của Bảo Việt trên thị trường bảo hiểm. Ngoài ra còn phải kể đến mục tiêu tăng doanh thu và lợi nhuận của Bảo Việt cùng với nhu cầu đa dạng hoá sản phẩm nhằm phát triển và mở rộng qui mô của công ty. Thị trường bảo hiểm hàng hoá xuất – nhập khẩu thường có nhu cầu lớn và hứa hẹn doanh thu phí lớn, đây cũng chính là sự quan tâm của người làm công tác lãnh đạo.
Với vị trí là một bộ phận thuộc cơ cấu tổ chức bộ máy hoạt động của Bảo Việt , phòng có chức năng , nhiệm vụ cơ bản sau:
Quản lí các hoạt động của các phòng bảo hiểm Quận, Huyện đối với nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải .
Hướng dẫn về nghiệp vụ cho các phòng Quận, Huyện giúp cho họ kí kết và cấp đơn bảo hiểm trong phạm vi phân cấp theo qui định của Tổng công ty.
Khi xảy ra tổn thất có liên quan đến nghiệp vụ bảo hiểm hàng hải phải có trách nhiệm xem xét đầy đủ, hợp pháp, hợp lí hồ sơ khiếu nại đòi bồi thường trong phạm vi phân cấp. Trường hợp vượt quá phạm vi phân cấp phòng có trách nhiệm nghiên cứu kĩ, hoàn tất hồ sơ xét bồi thường trình lên lãnh đạo Công ty xét duyệt .
Tổ chức hướng dẫn tốt công tác đại lí giám định theo phân cấp và theo qui định của công ty .
Thực hiện công tác thống kê nghiệp vụ và báo cáo theo qui định của Tổng công ty
Chịu trách nhiệm về giao dịch với khách hàng thông qua thư tín trong cả nước ...
Đồng thời phòng bảo hiểm cũng tiến hành khai thác tất cả các nghiệp vụ mà hiện BVHN đang triển khai .
Doanh thu phí Phòng Hàng hải đạt được qua các năm 1998-2002.
Đơn vị : Triệu đồng
Năm
1998
1999
2000
2001
2002
Doanh thu
3519
4174
5116
5330
6471
Phần II
Quá trình hoạt động kinh doanh .
1. Đặc điểm tình hình.
a. Những thuận lợi.
Trong một vài năm gần đây cùng với sự phát triển chung của thế giới, kinh tế xã hội của nước ta nói chung và của thủ đô nói riêng tiếp tục ổn định và phát triển
Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2002 cả nước đạt 7.04% và của Hà Nội đạt 10.17% . Đây là yếu tố thuận lợi cho công tác kinh doanh của các doanh nghiệp bảo hiểm nói chung và của Bảo Việt nói riêng.
Được sự quan tâm chỉ đạo và ủng hộ của lãnh đạo Tổng công ty, sự hợp tác giúp đỡ thường xuyên của các phòng ban thuộc Tổng công ty. Có sự quan tâm ủng hộ của Lãnh đạo thành phố, các Cơ quan Ban, ngành chính quyền địa phương. Toàn thể cán bộ, CNV đã từng bước tích luỹ kinh nghiệm trong hoạt động cạnh tranh.
b. Khó khăn.
Năm 2002 hoạt động của Công ty gặp nhiều khó khăn hơn do cạnh tranh trên thị trường bảo hiểm phức tạp hơn do các năm trước.
Địa bàn thủ đô là nơi tập trung sự cạnh tranh ác liệt giữa các Công ty bảo hiểm.
Các nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới ( ô tô ), bảo hiểm con người, bảo hiểm học sinh gặp phải sự cạnh tranh quyết của các Công ty bảo hiểm trong nước, cạnh tranh chủ yếu về tỷ lệ phí bảo hiểm, chi kinh doanh và một số yếu tố về phục vụ.
Việc mở rộng hoạt động của các Công ty bảo hiểm nước ngoài trên thị trường làm cho tính cạnh tranh giữa các Công ty bảo hiểm trong nước vốn đã gay gắt nay càng gay gắt hơn. Điều này ảnh hưởng chủ yếu đến việc khai thác các nghiệp vụ bảo hiểm Tài sản và Trách nhiệm. Chính do tính cạnh tranh rất cao dẫn đến các Doanh nghiệp bảo hiểm đã phải giảm phí bảo hiểm và tăng chi phí kinh doanh đặc biệt đối với một số dịch vụ bảo hiểm lớn. Điều này trái ngược với xu hướng c
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement