Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By vquynhvn89
#933303 Link tải luận văn miễn phí cho ae
CHUƠNGI: 2
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP 2
1.Khái niệm về doanh nghiệp 2
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của thống kê doanh nghiệp. 2
3.Vai trò của thông tin thống kê đối với công tác quản lý doanh nghiệp. 3
3.1.thông tin xác định phương hướng sản xuất kinh doanh 3
3.2.Thông tin đảm bảo lợi thế cạnh tranh 3
3.3.Thông tin phục vụ cho tối ưu hóa sản xuất 4
3.4.Thông tin về kinh tế vĩ mô 4
4.Các nguồn thông tin cho doanh nghiệp và nhiệm vụ của công tác thống kê doanh nghiệp. 5
4.1 .nguồn thông tin phục vụ doanh nghiệp. 5
4.2.nhiệm vụ của công tác thống kê trong doanh nghiệp. 5
CHƯƠNG II 6
XÁC ĐỊNH HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ VÀ LỰA CHỌN MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP . 6
I.Xác định hệ thống chỉ tiêu thống kê 6
1.Yêu cầu chung xác định hệ thống chỉ tiêu thống kê 6
2.Nguyên tắc xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê . 6
3. Xác định hệ thống chỉ tiêu thống kê kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . 6
3.1. Khái niệm về kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . 7
3.2.Các dạng biểu hiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của một đơn vị 7
3.3.Các đơn vị đo lường kết quả sản xuất kinh doanh 8
3.4.Các chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh tính bằng đơn vị giá trị . 9
3.5. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sản xuất kinh doanh . 17
II. Lựa chọn một số phương pháp thống kê phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp . 18
1.Phương pháp phân tổ 18
2.Phương pháp dãy số thời gian : 19
2.1.Khái niệm và đặc điểm. 19
2.2.Các chỉ tiêu phân tích 19
2.3.Một số phương pháp biểu hiện xu hướng biến động cơ bản của hiện tượng . 22
2.4. Phương pháp biểu hiện biến động thời vụ 24
3. Phương pháp chỉ số 25
3.1. Khái niêm: 25
3.2.Ý nghĩa của phương pháp chỉ số. 26
b.Mức tăng giảm tuyệt đối . 26
4.Phương pháp đoán . 27
4.1. phương pháp ngoại suy giản đơn. 27
4.2.Dự báo bằng phương pháp ngoại suy hàm xu thế 27
4.3.đoán dựa vào hàm xu thế kết hợp với biến động thời vụ 27
CHƯƠNGIII. 29
VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂN PHÚC 29
I . Khái quát chung về công ty tân phúc. 29
1 . Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 29
2.Chức năng,nhiệm vụ,cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý công ty tân phúc 29
2.1 chức năng, nhiệm vụ của công ty. 29
2.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy . 29
II. Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty tân phúc 32
1. Phân tích quy mô , cơ cấu . 32
1.1.Phân tích quy mô số lượng sản phẩm . 32
1.2.Phân tích cơ cấu số lượng sản phẩm 33
2. Phân tích dãy số thời gian 35
2.1. Phân tích biến động các chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh 35
2.3.Phân tích thời vụ hoạt động kinh doanh của công ty TÂN PHÚC 41
3. Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố tới lợi nhuận từ việc bán hàng của công ty TÂN PHÚC. 44
4.Phân tích hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của công ty từ năm 2002-2006. 46
Bảng 12.Lợi nhuận của công ty năm 2002-2006. 46
5.Phân tích hiệu quả kinh doanh . 47
III . đoán số lượng và doanh thu tiêu thụ sản phẩm tin học của công ty TÂN PHÚC 49
1.đoán bằng phương pháp ngoại suy giản đơn. 49
2. đoán bằng phương pháp ngoại suy hàm xu thế. 51
3.dự báo dựa vào hàm xu thế kết hợp cộng với biến động thời vụ . 59
CHƯƠNGIV. 62
MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ ĐỀ XUẤT CŨNG Ý KIẾN NHẰM ĐẨY MẠNH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TÂN PHÚC VÀ NHẬN XÉT CỦA CƠ QUANTRONG THỜI GIAN THỰC TẬP. 62
1.Những thành quả đã đạt được và những tồn tại ,hạn chế. . 62
2. Một số giải pháp và đề xuất nhằm đẩy mạnh hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty TÂN PHÚC 63
3. Nhận xét của cơ quan thực tập. 65
KẾT LUẬN. 66
TÀI LIỆU THAM KHẢO 67
LỜI NÓI ĐẦU.

Thống kê là nghành khoa học nghiên cứu sự biến động của mặt lượng trong mối liên hệ mật thiết với các hiện tượng kinh tế xã hội. Nó giúp ta thấy được rõ bản chất, quy luật của hiện tượng để từ đó đưa ra những phương hướng, kế hoạch nhằm hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực cũng như đẩy mạnh các yếu tố tích cực. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác thống kê, trong thời gian học tập tại Trường ĐH Kinh tế Quốc dân và đặc biệt là giai đoạn thực tập em đã "Vận dụng một số phuơng pháp thống kê để phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH và TM Tân Phúc".CHUƠNGI:
CÁC VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP
1.Khái niệm về doanh nghiệp
Doanh nghiệp là một tế bào của nền kinh tế quốc dân thuộc nghành sản xuất vật
chất đa dạng và năng động ,góp phần vào sự tăng trưởng chung của toàn xã hội.
Nó là tổ chức có hoạnh toán kinh tế độc lập,có đầy đủ tư cách pháp nhân,được thành lập theo luât của nhà nước,luật doanh nghiệp..
Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có thế rất đa dạng,phong phú,sản xuất nhiều mặt hàng,kinh doanh tổng hợp cũng như những mạt hàng chủ yếu nhằm chiếm lĩnh thị trường,tạo uy tín,thương hiệu cho doanh nghiệp .ngoài hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp còn hoạt động ở lĩnh vực khác như hoạt động tài chính,thương mại vận tải ,du lịch để tăng thêm thu nhập,vốn cho đầu tư hoạt động kinh doanh cho kỳ tiếp theo.

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của thống kê doanh nghiệp.

Đối tượng nghiên cứu của thống kê doanh nghiệp là những thông tin bằng số phản ánh qui mô và mặt chất lượng của các hiện tượng trong các hoạt động của doanh nghiệp.công tác thống kê phải vận dụng các phương pháp của môn học thống kê để thu thập tổng hợp và phân tích thông tin phục vụ cho hoạt động sản xuất,quản lý doanh nghiệp.

Phạm vi nghiên cứu của công tác thông kê trong doanh nghiệp là toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh chính và những hoạt động khác.


3.Vai trò của thông tin thống kê đối với công tác quản lý doanh nghiệp.

Thông tin thống kê được tổng hợp theo thời gian và không gian nhất định,rất bổ ích cho công tác quản lý,định hướng,quyết định của mọi cấp quản lý.trong yêu cầu quản lý đòi hỏi các nhà lãnh đạo,hoạch định doanh nghiệp phải nắm bắt thông tin nhạy bén,chính xác,kịp thời để từ đó phân tích,đánh giá tổng hợp và tìm ra phương hướng,chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp.các thông tin quan trọng đó bao gồm:


Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#998993 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement