Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Masson
#933272

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ kỹ thuật Cao Thắng

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT CAO THẮNG.

I. ĐẶC ĐIỂM SXKD VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TM VÀ DVKT CAO THẮNG.

 1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ kỹ thuật Cao Thắng.

 2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý của Công ty CP TM DV KT Cao Thắng.

 2.1: Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP TM DV KT Cao Thắng.

 2.2: Tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP TM DV KT Cao Thắng.

II/ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CỦA CÔNH TY CỔ PHẦN TM VÀ DVKT CAO THẮNG.

 1. Đặc điểm Tổ chức bộ máy kế toán của công ty:

 ( sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của cônh ty)

 2. Hình thức kế toán của công ty:

 ( sơ đồ hình thức ghi sổ )

PHẦN 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT

CAO THẮNG

I. ĐẶC ĐIỂM NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ YÊU CẦU QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY

1. Đặc điểm nguyên vật liệu của công ty:

 2. Phân loại nguyên vật liệu

 3. Tài khoản sử dụng

 II. KẾ TOÁN CHI TIẾT NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY:

1. Trình tự hạch toán:

2. Phương pháp ghi thẻ

 ( Sơ đồ hạch toán NVL theo phương phap thẻ song song)

 III. KẾ TOÁN TỔNG HỢP NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY:

1- Hạch toán tăng nguyên vật liệu

2- Hạch toán giảm nguyên vật liệu

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN

THIỆN HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT CAO THẮNG

 I. ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY

1. Ưu điểm

2. Nhược điểm

 II. HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY

 1. Hoàn thiện luân chuyển phiếu nhập kho, phiếu xuất kho

 2. Hoàn thiện ghi chép chứng từ

 3. Hoàn thiện việc ghi sổ kế toán

 4. Hoàn thiện hạch toán chi tiết

 5. Hoàn thiện hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu

KẾT LUẬN

 

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


xuyên biến động do đó cũng làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
3. Tài khoản sử dụng:
Công ty chọn phương pháp hạch toán là phương pháp kê khai thường xuyên. Công ty sử dụng tài khoản
+ TK 152 – Nguyên liệu vật liệu, TK này dùng để ghi chép số nguyên vật liệu hiện có và tình hình tăng, giảm nguyên vật liệu theo giá thực tế. Kết cấu của tài khoản này như sau:
Bên nợ: Giá thực tế của vật liệu nhập kho do mua ngoài.
Bên có: Giá thực tế vật liệu xuất kho để sản xuất, bán
Tài khoản này được mở thành 4 tài khoản cấp 2:
TK 152 (1): Nguyên vật liệu chính
TK 152 (2): Nguyên vật liệu phụ
Tk 152 (3): Nhiên liệu
TK 152 (4): Phụ tùng
Ngoài ra trong quá trình hạch toán công ty còn sử dụng các tài khoản liên quan: TK 133, TK 141, TK 331, TK 111, TK 112..
II. Kế toán chi tiết Nguyên vật liệu của công ty:
1. Trình tự hạch toán:
- Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu là bộ phận quan trọng trong công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu. Đối với công ty có khối lượng và nghiệp vụ kinh tế phát sinh tương đối lớn, có nhiều chủng loại lên việc tổ chức hạch toán chi tiết cũng rất phức tạp. được tiến hành ở hai nơi là kho và phòng kế toán, căn cứ để ghi sổ là phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, hoá đơn và các chứng từ khác có liên quan.
a) Thủ tục nhập, xuất kho nguyên vật liệu:
+ Thủ tục nhập kho:
Căn cứ kế hoạch sản xuất từng tháng, phòng kế hoạch phối hợp cử người đi mua nguyên vật liệu, khi nguyên vật liệu mua về theo đúng yêu cầu và chủng loại, kích cỡ, số lượng và được cán bộ phòng kỹ thuật kiểm tra. Sau khi kiểm tra thấy đảm bảo các yếu tố, cho tiến hành làm thủ tục nhập kho. Phòng kế hoạch căn cứ hoá đơn của bên bán lập phiếu nhập kho. Ngưới lập phiếu phải ghi đầy đủ ngày tháng năm, họ tên người nhập, số hoá đơn vào phiếu nhập. Phiếu nhập kho được ghi thành 03 liên sau khi đăng ký vào cả 03 liên, phòng kế toán sẽ chuyển hết chứng từ cho thủ kho. Thủ kho căn cứ phiếu nhập và số lượng thực nhập, ghi vào sổ thực nhập rồi ký vào cả 03 liên phiếu nhập, sau đó vào thẻ kho.
Phiếu nhập kho còn được kế toán trưởng và giám đốc ký.
Liên 01: Do bộ phận phòng kế toán giữ.
Liên 01: Do thủ kho sử dụng để hạch toán chi tiết.
Liên 03: Giao cho người nhận vật tư chuyển về bộ phận sử dụng.
Biểu số 01
Phiếu nhập kho
Ngày 10 tháng 10 năm 2006
Họ và tên người giao hàng: Nguyễn Văn A
Theo hoá đơn số: 25676 ngày 09 tháng 10 năm 2006 của Công ty kinh doanh thiết bị điện
Nhập tại kho: Công Ty CPTM và DVKT Cao Thắng
Đơn vị tính: Đồng
STT
Tên hàng hoá
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Theo C. từ
Thực nhập
1
Dây điện
M
05
05
210.000
1.050.000
2
Tủ chống tổn thất
Tủ
02
02
1.150.000
2.300.000
3
Tủ điện
Cái
02
02
2.000.000
4.000.000
Cộng
7.350.000
Số tiền bằng chữ: Bảy triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng chẵn./.
Ngày 10 tháng 10 năm 2006
Người viết phiếu thủ kho người giao kế toán trưởng giám đốc
+ Thủ tục xuất kho:
Khi có kế hoạch sản xuất được giám đốc phê duyệt, các đội căn cứ định mức đã xây dựng để viết phiếu yêu cầu gửi lên phòng kế hoạch. Sau khi kiểm tra tính hợp lý của phiếu yêu cầu còn tồn kho, phòng kế hoạch làm thủ tục xuất kho, phiếu xuất kho cũng lập thành 03 liên:
Liên 01: Do phòng kế hoạch giữ
Liên 02: Thủ kho dùng để ghi thẻ kho
Liên 03: Lưu giữ ở bộ phận vật tư
Biểu số 02
Phiếu xuất kho
Ngày 11 tháng 10 năm 2006
Họ và tên người giao hàng: Nguyễn Văn B
Địa chỉ: Đội xây lắp
Lý do xuất: Xây lắp nhà xưởng
Đơn vị tính: Đồng
STT
Tên hàng hoá
ĐVT
Số lượng
Đơn giá
Thành tiền
Yêu cầu
Thực xuất
1
Sắt tấm
kg
30
30
9.000
270.000
2
Sắt vuông
kg
40
40
12.000
480.000
3
Que hàn
kg
25
25
15.000
375.000
Cộng
1.125.000
Số tiền bằng chữ: Một triệu một trăm hai mươi năm ngàn đồng.
Ngày 11 tháng 10 năm 2006
Người viết phiếu thủ kho người nhận kế toán trưởng giám đốc
2. phương pháp ghi thẻ:
Nguyên vật liệu trong công ty có nhiều chủng loại khác biệt, nếu thiếu một loại nào đó có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất. Hạch toán chi tiết là việc ghi chép, theo dõi về giá trị, chất lượng của từng thứ (từng danh điểm) vật liệu theo từng kho và từng người phụ trách.
Hiện nay phương pháp ghi sổ chi tiết vật liệu áp dụng tại công ty là: Phương pháp ghi thẻ song song.
+ Phương pháp thẻ song song:
Theo phương pháp này, để hạch toán chi tiết nghiệp vụ nhập - xuất - tồn kho vật liệu, tại kho thủ kho mở thẻ kho để ghi chép về mặt số lượng và phòng kế toán phải mở thẻ kế toán chi tiết vật liệu để ghi chép về mặt số lượng lẫn giá trị. Cụ thể:
a) Tại kho
Khi nhận được các chứng từ nhập, xuất vật liệu thủ kho kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của chứng từ rồi ghi số lượng nguyên vật liệu nhập , xuất kho theo từng chứng từ vào thẻ kho, thẻ kho được mở theo từng danh điểm nguyên vật liệu. Sau khi ghi thẻ kho, thủ kho chuyển toàn bộ chứng từ nhập, xuất kho về phòng kế toán. Cuối kỳ thủ kho phải tính ra lượng nguyên vật liệu nhập, xuất kho trong kỳ, tính số tồn kho cuối kỳ theo từng danh điểm vật liệu.
b) Tại phòng kế toán:
Kế toán vật liệu sử dụng thẻ (sổ) kế toán chi tiết vật liệu để phản ánh tình hình biến động của nguyên vật liệu ở từng kho theo từng danh điểm nguyên vật liệu. Thẻ kế toán chi tiết nguyên vật liệu có nội dung như thẻ kho, chỉ khác là theo dõi cả về mặt giá trị của nguyên vật liệu.
Hàng ngày hay định kỳ, căn cứ vào các chứng từ nhập - xuất đã kiểm tra và tính thành tiền, kế toán ghi lại các nghiệp vụ nhập - xuất kho vào thẻ kế toán vật liệu liên quan giống như trình tự ghi trên thẻ kho của thủ kho. Cuối tháng, kế toán tiến hành đối chiếu số liệu trên thẻ kế toán chi tiết với thẻ kho tương ứng, đồng thời từ thẻ kế toán chi tiết vật liệu, kế toán tiến hành lập bảng tổng hợp nhập - xuất - tồn vật liệu làm căn cứ đối chiếu với phần kế toán tổng hợp.
ưu điểm: Việc ghi chép đơn giản dễ kiểm tra đối chiếu số lượng, theo dõi tình hình biến động về số hiện có của từng vật liệu theo số lượng và giá trị.
Nhược điểm: Việc ghi chép giữa thủ kho và phòng kế toán còn có trùng lặp về chỉ tiêu số lượng; khối lượng công việc ghi chép lớn, việc kiểm tra chủ yếu tiến hành vào cuối tháng, nên hạn chế chức năng kiểm tra của kế toán.
Phương pháp thẻ song song được áp dụng thích hợp trong công ty vì công ty có ít chủng loại vật liệu, khối lượng các nghiệp vụ nhập - xuất ít.
Thẻ kho
Sơ đồ 5 Sơ đồ hạch toán nguyên vật liệu theo phương pháp thẻ song song
Phiếu xuất
Phiếu nhập
Sổ kế toán chi tiết
Bảng kê nhập-xuất-tồn
Sổ kế toán tổng hợp
Ghi chú: Ghi hàng ngày; Ghi cuối tháng;
+ Phương pháp hạch toán ghi thẻ:
Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu là công việc hạch toán kết hợp giữa thủ kho và phòng kế hoạch nhằm mục đích theo dõi tình hình nhập, xuất, tồn kho của từng loại cả về số lượng, chủng loại, chất lượng, giá trị... ở Công ty rất phức tạp, nghiệp vụ nhập xuất diễn ra hàng ngày do đó nhiệm vụ của kế toán chi tiết nguyên vật liệu là vô cùng quan trọng.
Nội dung phương pháp ghi thẻ song song được thực hiện ở côn...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement