Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By thaoanhtranthi
#933223 Link tải luận văn miễn phí cho ae

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
PHẦN 1: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC
TRONG DOANH NGHIỆP 2
I. Những khái niệm chung 2
1. Khái niệm nguồn nhân lực và vai trò của nguồn nhân lực trong
doanh nghiệp 2
1.1 Các khái niệm cơ bản 2
1.2 Vai trò của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 2
2. Khái niệm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 3
3. Sự cần thiết của hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 4
3.1 Sự cần thiết của hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong doanh nghiệp 4
3.2 Sự cần thiết của hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp CIP 4
II. Các phương pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 5
1. Đào tạo trong công việc 5
2. Đào tạo ngoài công việc 7
III. Tổ chức công tác đào tạo và phát triển NNL 9
1. Xác định nhu cầu đào tạo 9
2. Xác định mục tiêu đào tạo 9
3. Đối tượng đào tạo 10
4. Xây dựng chương trình đào tạo và lựa chọn phương pháp đào tạo 11
5. Dự tính chi phí đào tạo 12
6. Lựa chọn và đào tạo giáo viên 12
7. Đánh giá chương trình và kết quả đào tạo 13
IV. Đánh giá hiệu quả của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 14
1. Đào tạo với nâng cao NSLĐ 14
2. Đào tạo với công tác cán bộ 14
3. Đào tạo với vấn đề tiền lương 15
PHẦN 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP (CIP) 16
I. Các đặc điểm của Công ty Xây lắp và Sản Xuất Công nghiệp ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 16
1. Tổ chức của công ty 16
1.1. Quá trình xây dựng và phát triển 16
1.2 Lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty 19
1.3 Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong thị trường 3 năm (2005 – 2007) 20
1.4 Cơ cấu tổ chức của công ty 22
2. Đặc điểm nguồn nhân lực của công ty 28
2.1 Số lượng nguồn nhân lực 28
2.2 Chất lượng nguồn nhân lực 28
3. Đặc điểm tiền lương trong công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp 34
4. Đặc điểm cơ sở vật chất của công ty 35
II. Phân tích thực trạng tổ chức công tác đào tạo của Công ty Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp CICP 37
1. Khái quát chương trình đào tạo của Công ty 37
2. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển tại công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp 39
3. Xác định mục tiêu đào tạo 43
4. Lựa chọn đối tượng đào tạo 44
4. Xây dựng nội dung chương trình đào tạo 48
5. Xác định chi phí đào tạo 50
6. Thực trạng đào tạo trong những năm qua 52
6.1 Quy mô đào tạo theo hình thức đào tạo 52
6.2 Quy mô đào tạo theo nội dung đào tạo 54
6.3 Quy mô đào tạo theo giới tính 55
6.4 Kết quả thu được sau khóa học 56
III. Phân tích thực trạng các phương pháp đào tạo hiện nay tại công ty 58
IV. Đánh giá hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 61
1. Đào tạo với nâng cao NSLĐ 61
2. Đào tạo với vấn đề tiền lương 65
3. Đào tạo với công tác cán bộ 66
PHẦN 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP CIP 68
I. Phương hướng phát triển của công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp CIP giai đoạn 2008- 2010 68
II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty Cổ phần Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp CIP 70
1. Hoàn thiện phương pháp xác định nhu cầu đào tạo 70
2. Xác định rõ ràng mục tiêu đào tạo 74
3. Lựa chọn chính xác đối tượng đào tạo 76
4. Đa dạng hóa loại hình và phương pháp đào tạo 77
5. Hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo 78
6. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên 80
7. Thực hiện sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí dành cho đào tạo 80
8. Hoàn thiện công tác đánh giá hiệu quả của hoạt động đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 81
KẾT LUẬN 84
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85
LỜI MỞ ĐẦU

Nguồn nhân lực con người luôn giữ vị trí trung tâm trong toàn bộ sự phát triển của xã hội. Dù tư liệu sản xuất có sức mạnh đến đâu, đối tượng lao động có phong phú đến chừng nào nhưng không có yếu tố con người với trí lực và thể lực thì quá trình sản xuất cũng không thực hiện được. Đối với các tổ chức nói riêng thì nguồn lực nhân viên là điều kiện quyết định sự thắng lợi và đứng vững của tổ chức.
Trong điều kiện nền kinh tế thị trường với sự cạnh tranh gay gắt, hội nhập sâu, các tiến bộ khoa học kĩ thuật không ngừng được ra đời đã không làm giảm vai trò của yếu tố con người và ngược lại nguồn nhân lực ngày càng trở thành một lợi thế trong các tổ chức đặc biệt là các lao động chất lượng cao. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng nguồn nhân lực chất lượng cao lại đang diễn ra hết sức trầm trọng. Cội nguồn của sự khủng hoảng này bắt nguồn từ nơi tham gia đào tạo nhân lực.
Để khắc phục nhược điểm đang tồn tại trong nguồn nhân lực và đáp ứng hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh buộc các doanh nghiệp phải tiến hành công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong tổ chức.
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại các tổ chức đang là vấn đề không chỉ các chủ doanh nghiệp nói chung quan tâm mà bản thân người lao động nói riêng cũng rất kì vọng. Vì vậy, em xin mạnh dạn nghiên cứu vấn đề này để có thể tìm ra được các nguyên nhân làm giảm hiệu quả của công tác đào tạo và đề xuất các biện pháp khắc phục, đẩy mạnh hiệu quả của công tác.

PHẦN 1: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN
NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP

I. Những khái niệm chung
1. Khái niệm nguồn nhân lực và vai trò của nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By daigai
#1000147 link mới cập nhật, mời các bạn xem lại bài đầu để tải
Kết nối đề xuất:
Tìm tài liệu
Advertisement