Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By incute_babyxinhyeu
#933199

Download miễn phí Chuyên đề Tình hình khai thác bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện giai đoạn 2002 – 2006

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ BẢO HIỂM XE CƠ GIỚI 3

I. Khái quát chung về Bảo hiểm xe cơ giới 3

1. Sự cần thiết và tác dụng của Bảo hiểm xe cơ giới 3

1.1. Tai nạn giao thông đường bộ và sự cần thiết của Bảo hiểm xe cơ giới 3

1.2. Tác dụng của Bảo hiểm xe cơ giới 4

2. Nội dung cơ bản của nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới 5

2.1. Đối tượng bảo hiểm và phạm vi bảo hiểm 5

2.1.1. Đối tượng bảo hiểm 5

2.1.2. Phạm vi bảo hiểm 8

2.2. Giá trị bảo hiểm. Số tiền bảo hiểm. Phí bảo hiểm 11

2.2.1. Giá trị bảo hiểm 11

2.2.2. Số tiền bảo hiểm 12

2.2.3. Phí bảo hiểm 13

2.3. Đề phòng và hạn chế tổn thất 17

2.4. Giám định và bồi thường tổn thất 18

2.4.1. Giám định tổn thất 18

2.4.2. Bồi thường tổn thất 20

II. Công tác khai thác Bảo hiểm vật chất xe cơ giới 22

1. Vai trò của công tác khai thác trong bảo hiểm vật chất xe cơ giới 23

2. Cơ sở khai thác Bảo hiểm vật chất xe cơ giới 23

3. Quy trình khai thác Bảo hiểm xe cơ giới 26

CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH KHAI THÁC BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN (PTI) GIAI ĐOẠN 2002 – 2006 30

I. Vài nét về công ty cổ phần Bảo hiểm bưu điện 30

1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty 30

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy 33

3. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2006 37

4. Mục tiêu phương hướng hoạt động năm 2007 39

II. Thực trạng khai thác nghiệp vụ bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại PTI giai đoạn 2002 – 2006 40

1. Quy trình khai thác bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại PTI 40

1.1 Tìm kiếm khách hàng tham gia bảo hiểm 40

1.2. Thu thập, xử lý thông tin và đưa ra phương án bảo hiểm 41

2. Thực trạng khai thác bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại PTI 42

3. Đánh giá thực trạng trên 45

CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KHAI THÁC BẢO HIỂM VẬT CHẤT XE CƠ GIỚI TẠI PTI TRONG THỜI GIAN TỚI 48

I. Những thuận lợi và khó khăn trong khai thác Bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại PTI 48

1. Thuận lợi 48

1.1. Về thị trường Bảo hiểm Việt Nam 48

1.2. Về phía Công ty 49

2. Khó khăn 51

2.1. Về phía thị trường bảo hiểm Việt nam 51

2.2. Về phía công ty 52

II. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác Bảo hiểm vật chất xe cơ giới tại PTI 53

1. Xây dựng chiến lược khai thác phù hợp, hiệu quả. 53

2. Công tác khai thác 53

3. Công tác đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ của cán bộ nhân viên 55

4. Một số công tác khác 56

III. Một số kiến nghị 57

1. Kiến nghị với Nhà nước 57

2. Kiến nghị với Hiệp hội bảo hiểm 58

3. Kiến nghị với Công ty 58

KẾT LUẬN 60

TÀI LIỆU THAM KHẢO 61

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


hất bộ phận bằng tỉ lệ giá trị tổng thành xe.
- Trường hợp tổn thất toàn bộ
Xe được coi là tổn thất bộ phận khi bị mất cắp, mất tích hay xe bị thiệt hại nặng đến mức không thể sữa chữa phục hồi để đảm bảo lưu hành an toàn, hay chi phí phục hồi bằng hay lớn hơn giá trị thực tế của xe. Thực tế, các công ty bảo hiểm thường quy định khi giá trị thiệt hại so với giá trị thực tế của xe bằng hay lớn hơn một tỷ lệ nhất định nào đó (thường trên 80%) thì được xem là tổn thất toàn bộ ước tính. Tuy nhiên lại giới hạn bởi bảng tỷ lệ cấu thành xe.
Khi tính số tiền bồi thường phải tuân thủ theo những nguyên tắc sau:
+ Những bộ phận thây thế mới khi bồi thường phải trừ khấu hao đã sử dụng hay chỉ tính giá trị tương đương với giá trị của bộ phận được thay thế ngay trước lúc xảy ra tai nạn.
+Trường hợp chủ xe tham gia bảo hiểm một số bộ phận hay tổng thành xe, số tiền bồi thường được xác định dựa trên thiệt hại của bộ phận hay tổng thành đó. Và số tiền bồi thường cũng được giới hạn bởi bảng tỷ lệ giá trị tổng thành xe của bộ phận hay tổng thành tham gia bảo hiểm.
2. Công tác khai thác Bảo hiểm vật chất xe cơ giới
2.1. Vai trò của công tác khai thác trong bảo hiểm vật chất xe cơ giới
Khai thác bảo hiểm là khâu đầu tiên của quy trình triển khai bảo hiểm, có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của doanh nghiệp bảo hiểm nói chung và từng nghiệp vụ bảo hiểm nói riêng. Xuất phát từ nguyên tắc chung của hoạt đông kinh doanh bảo hiểm là “lấy số đông bù số ít” nhằm tạo lập nguồn quỹ đủ lớn để dễ dàng san sẻ rủi ro, doanh nghiệp bảo hiểm phải tổ chức tốt khâu khai thác.
Khai thác bảo hiểm tức là bán các sản phẩm bảo hiểm. Mà trong kinh doanh việc bán được nhiều hay ít sản phẩm sẽ quyết định đến kết quả kinh doanh. Với sản phẩm bảo hiểm - sản phẩm vô hình thì khâu khai thác có ý nghĩa tới chất lượng sản phẩm, làm cho mọi người biết đến sản phẩm của doanh nghiệp mình. Nó có mối quan hệ chặt chẽ với công tác đề phòng và hạn chế tổn thất, giám định và bồi thường.
Bảo hiểm vật chất xe cơ giới là một nghiệp vụ phổ biến ở bất kỳ một công ty bảo hiểm phi nhân thọ nào. Đây là một sản phẩm rất thiết thực cho cuộc sống hàng ngày, liên quan đến tài sản hữu hình của người sử dụng đó là các phương tiện cơ giới. Tuy nhiên đây là một hình thức bảo hiểm tự nguyện, mọi người chưa thấy được lợi ích của nó. Do đó, vai trò của công tác khai thác ở đây là để cho mọi người hiểu được sản phẩn này và chấp nhận. Từ đó, có thể cạnh tranh được với các công ty khác.
2.2. Cơ sở khai thác Bảo hiểm vật chất xe cơ giới
Xe cơ giới là phương tiện giao thông đường bộ vận hành bằng động cơ, là phương tiện chuyên trở nhanh gọn, thuận tiện. Tuy nhiên, xe cơ giới có thể di chuyển với tốc độ cao, dễ gây ra va chạm.
Bảo hiểm vật chất xe cơ giới là loại hình bảo hiểm tài sản - là sự cam kết của người bảo hiểm với người tham gia về việc bồi thường các thiệt hại vật chất đối với xe của mình khi có các rủi ro xảy ra thuộc phạm vi bảo hiểm. Cũng như các sản phẩm bảo hiểm khác, bảo hiểm vật chất xe cơ giới cũng là một sản phẩm vô hình, giá trị của sản phẩm chỉ thấy được khi có rủi ro xảy ra với xe. Tuy nhiên, không chủ xe nào lại muốn xe mình bị hư hỏng để được bồi thường cả, Đối với khách hàng, Bảo hiểm vật chất xe cơ giới giống như “một tấm bùa hộ mệnh” cho xe của họ và cho cả bản thân họ. Điều đó không có nghĩa là: ra đường mọi người cứ phóng nhanh, vượt ẩu, khi có chuyệ gì xảy ra sẽ có bảo hiểm lo. Đây là một suy nghĩ hoàn toàn sai lầm. Bảo hiểm chỉ bồi thường cho những tai nạn bất ngờ, không lường trước và phải đúng pháp luật. Đây là một chỗ dựa tinh thần cho các chủ xe, khi rủi ro xảy ra họ có thể an tâm là có nhà bảo hiểm đứng sau họ, giúp họ khắc phục tình trạng tổn thất đó. Khâu khai thác là quá trình bán sản phẩm thông qua giới thiệu, tuyên truyền, thuyết phục của các nhân viên khai thác để khách hàng biết về sản phẩm và sau đó có thể chấp nhận mua.
Khách hàng tham gia bảo hiểm rất đa dạng và phức tạp, thường được phân làm hai nhóm: khách hàng là cá nhân và khách hàng là các tổ chức trong xã hội. Đối với bảo hiểm vật chất xe cơ giới cả hai nhóm khách hàng này đều mong muốn bảo vệ cho chính bản thân các phương tiện đi lại của mình. Các cá nhân thường sử dụng phương tiện chủ yếu là xe máy, mô tô, với một số gia đình có thu nhập cao thì họ dùng ô tô. Đối với họ, đây là những tài sản rất có giá trị. Tong quá trình lưu hành, có thể xảy ra rủi ro gây thiệt hại cho chủ xe và cho người khác. Đôi khi những thiệt hại đó có giá trị cao hơn toàn bộ gia sản của họ. Vì vậy bảo hiểm vật chất xe cơ giới và bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe rất được các cá nhân quan tâm.Với khách hàng là các tổ chức kinh tế xã hội như các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội nghề nghiệp... họ không chỉ sử dụng xe cơ giới để đi lại đơn thuần mà còn dùng để chuyên trở hàng hóa. Đối với họ, rủi ro xảy ra không chỉ làm hư hỏng xe mà bên cạnh đó còn gây thiệt hại cho hàng hóa trên xe, làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Do sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật và do nhu cầu phát triển kinh tế xã hội nên khối lượng các phương tiện vận tải rất đa dạng và giá trị của chúng ngày càng lớn và thường tập trung nhiều ở các doanh nghiệp. Vì vậy, đây cũng là nhóm khách hàng sẽ cho doanh thu phí cao bởi vì giá trị bảo hiểm thường lớn.
Sản phẩm bảo hiểm như đã nói ở trên là một sản phẩm dịch vụ, một sản phẩm vô hình, việc khai thác bảo hiểm ít đòi hỏi phương tiện vật chất. Yếu tố quyết định đến sự thành công của công tác này là yếu tố con người. Một khai thác viên đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn và hiểu biết xã hội. Bởi họ không chỉ đơn thuần là giới thiệu về sản phẩm, về công ty mà họ phải thuyết phục làm sao để khách hàng chấp nhận mua sản phẩm đó theo nhu cầu của họ. Đối với các nghiệp vụ bảo hiểm nói chung, bảo hiểm vật chất xe cơ giới nói riêng, cơ sở khai thác thường dựa vào các mối quan hệ quen biết:
+ Những người thân trong gia đình: Đây là nhóm người sẵn sàng tham gia bảo hiểm mà không có yêu cầu gì.
+ Những bạn bè thân thiết: Với nhóm người này nếu họ chưa tham gia bảo hiểm thì cũng dễ dàng thuyết phục họ.
Với hai nhóm trên việc khai thác sẽ rất thuận lợi, người khai thác viên chỉ cần giải thích và hướng dẫn cụ thể cho họ là được.
+ Nhóm người qua quen biết, giới thiệu: Với nhóm người này, việc gặp được họ không khó nhưng khó khăn là ở chỗ làm sao để họ chấp nhận sản phẩm. Đây là nguồn khách hàng dồi dào, có nhiều cơ hội khai thác.
+ Tự đi liên hệ, tìm hiểu: Với nhóm này thực sự đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự khéo léo của khai thác viên, bởi rất khó khăn để có cơ hội trình bày mục đích của mình với họ
Với hai nhóm này, họ sẽ có sự so sánh giữa các công ty với nhau. Tuy nhiên, với sản phẩm bảo hiểm vật chất xe cơ giới, biểu phí được quy định bởi b
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement