Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do Ketnooi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên Ketnooi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp Ketnooi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ Ketnooi
Ketnooi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhokcrazy_norules
#933192

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện quy chế trả lương tai Công ty TNHH T&T Hưng Yên

 

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU: 1

1. Sự cần thiết nghiên cứu của đề tài. 1

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2

3. Mục đích nghiên cứu . 2

4. Phương pháp nghiên cứu. 2

PHẦN I : 3

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG, QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG 3

I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG. 3

1. Khái niệm 3

1.1. Định nghĩa quốc tế về tiền lương 3

1.2. Tiền lương trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung. 3

1.3. Tiền lương, tiền công trong nền kinh tế thị trường. 3

1.4. Tiền lương tối thiểu 5

1.5. Tiền lương danh nghĩa và tiền lương thực tế 5

2. Chức năng của tiền lương 6

2.1. Chức năng thức đo giá trị 6

2.2. Chức năng tái sản suất sức lao động . 6

2.3. Chức năng kích thích lao động. 7

2.4. Chức năng tích lũy 8

2.5. Chức năng xã hội của tiền lương. 8

3. Ý nghĩa của tiền lương 8

4. Các nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương 10

4.1. Trả lương ngang nhau cho lao động như nhau. 10

4.2. Đảm bảo năng suất lao động tăng nhanh hơn tiền lương - tiền công bình quân. 10

4.3. Đảm bảo mối quan hệ hợp lý về tiền lương - tiền công giữa những người lao động làm các nghề khác nhau trong nền kinh tế quốc đân. 11

II. NỘI DUNG CỦA QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP. 12

1. Những nguyên tắc chung 12

2. Nguồn hình thành quỹ lương và sử dụng quỹ lương. 12

2.1. Nguồn hình thành quỹ tiền lương. 12

2.2. Sử dụng quỹ lương 13

3. Các hình thức trả lương 13

3.1. hình thức trả lương theo thời gian 13

3.1.1. Chế độ trả lương theo thời gian giản đơn. 14

3.1.2 Chế độ trả lương theo thời gian có thưởng 15

3.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm 15

3.2.1. Chế độ trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân 15

3.2.2. Chế độ trả lương theo sản phẩm tập thể 16

3.2.3. Chế độ trả lương theo sản phẩm gián tiếp 18

3.2.4. Chế độ trả lương khoán 19

3.2.4. Chế độ lương trả có thưởng 20

3.2.5. Chế độ trả lương theo sản phẩm lũy tiến 20

4. Sự cần thiết phải hoàn thiện quy chế trả lương. 22

4.1. Vai trò của quy chế trả lương, trả thưởng trong doanh nghiệp. 22

4.2. Sự tất yếu phải hoàn thiện quy chế trả lương trong doanh nghiệp. 23

4.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện quy chế trả lương ở công ty TNHH T&T Hưng Yên. 23

PHẦN II : 24

PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VIỆC ÁP DỤNG QUY CHẾ TIỀN LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH T&T HƯNG YÊN. 24

I. QUÁ TRÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 24

A. TÌM HIỂU TẬP ĐOÀN T&T 24

1.Lịch sử hình thành và phát triển: 24

2. Các thành tích của công ty và cá nhân Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty T&T: 25

B. TÌM HIỂU VỀ CÔNG TY T&T HƯNG YÊN 25

1.Lịch sử hình thành và phát triển: 25

2. Bộ máy tổ chức quản lý: 26

3. Thành tích đạt được của Công ty trong sản xuất và kinh doanh: 29

III. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG: 30

1. Bảng lương chức danh công việc trong Công ty. 30

2. Phân tích công việc xây dựng và thực hiện tiền lương tối thiểu: 32

3. Phân tích việc lập kế hoạch quỹ lương trước khi sử dụng quỹ tiền lương: 33

3.1.Xây dựng quỹ lương kế hoạch: 33

3.2.Cách xác định quỹ lương thực hiện: 36

3.2.1.Quỹ tiền lương thời gian thực hiện: 36

3.2.2.Quỹ lương sản phẩm thực hiện: 36

4. Phân tích sử dụng quỹ tiền lương: 38

4.1. Phân phối quỹ lương. 38

4.2. Phân tích các hình thức trả lương của Công ty. 39

4.2.1: Hình thức trả lương theo thời gian. 39

4.2.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm. 47

5. Phân tích các điều kiện trả lương sản phẩm. 51

6. Những đánh giá chung về quy chế trả lương của công ty . 52

6.1. Ưu điểm 52

6.2. Nhược điểm 53

PHẦN III: 56

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG Ở CÔNG TY TNHH T&T HƯNG YÊN 56

I. ĐỊNH HƯỚNG CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 56

1. Phương hướng mở rộng và cải tiến dây chuyền sản xuất sản phẩm: 56

2. Kế Hoạch Phát Triển Nguồn Nhân Lực : 57

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆ QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TRONG CÔNG TY TNHH T&T HƯNG YÊN. 59

1. Hoàn thiện các điều kiện trả lương sản phẩm. 59

1.1.Tiến hành phân tích và đánh giá thực hiện đánh giá công việc. 59

1.1.1.Tiến hành phân tích công việc. 59

1.1.2. Tiến hành đánh giá thực hiện công việc. 61

1.2 Hoàn thiện công tác định mức. 62

1.3. Hoàn thiện công tác tổ chức và phục vụ nơi làm việc. 64

1.4. Hoàn thiện công tác nghiệm thu sản phẩm. 65

2. Trả lương có gắn với kết quả sản xuất kinh doanh. 66

3. Hoàn thiện mức độ đóng góp của người lao động trong tập thể : 68

4.Hoàn thiện hình thức trả thưởng. 70

5. Nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn : 70

PHẦN KẾT LUẬN: 72

Danh mục tài liệu tham khảo 73

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


iên ở Hà Nội, Hồ Chí Minh và Hưng Yên.
1.11.Thị trường và thị phần của tập đoàn T&T:
1.11.1.Thị trường và thị phần trong nước:
+ Miền Bắc = 30%.
+ Miền Trung = 20%.
+ Miền Nam = 50%.
1.11.2.Thị trường và thị phần nước ngoài:
+ Cộng hòa Dominica: 2%.
+ Cộng hòa Ăngola: 6%.
1.111.3.Tổng số đại lý trong nước:
Hiện nay công ty đang có 700 đại lý phân bố ở cả ba miền trong cả nước.
2. Các thành tích của công ty và cá nhân Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty T&T:
dáng Bạch Thái Bưởi cho Tổng giám đốc Đỗ Quang Hiển và chứng nhận danh hiệu nhà doanh nghiệp giỏi nhân dịp Công ty đoạt Cúp Sen vàng và được bình chọn là một trong 10 doanh nghiệp dẫn đầu hội chợ Eximpo Vietnam 2002 theo quyết định khen thưởng số 2930/QĐ-vp ngày 18/11/2002 do Bộ Công nghiệp, Bộ Nông nghiệp & PTNT, Bộ khoa học Công nghệ phối hợp tổ chức.
B. TÌM HIỂU VỀ CÔNG TY T&T HƯNG YÊN
1.Lịch sử hình thành và phát triển:
Công ty TNHH T&T Hưng Yên là một chi nhánh hạch toán độc lập thuộc Tổng Công ty T&T theo quyết định số 0504000001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp ngày 28/11/2000.
Cơ cấu tổ chức của công ty được chia thành nhiều Phòng, Ban chức năng và 09 phân xưởng sản xuất với công suất 300.000 động cơ /năm.
Công ty TNHH T&T Hưng Yên là một thành viên lớn nhất của Tổng công ty T&T.
Công ty TNHH T&T Hưng Yên là một trong những doanh nghiệp Việt Nam sản xuất, lắp ráp xe máy với tỉ lệ nội địa hóa cao, tận dụng tối đa nguồn nhân lực dồi dào của địa phương cũng như khai thác được các nguồn nguyên nhiên vật liệu giá rẻ trong nước.
2. Bộ máy tổ chức quản lý:
Tại Công ty TNHH T&T Hưng Yên quản lý và điều hành theo mô hình tổ chức như sau:
Ban Giám Đốc gồm:
+ 01 Giám đốc điều hành kiêm Phó Tổng giám đốc.
+ 01 Phó Giám đốc sản xuất.
+ 01 Trợ lý Ban giám đốc.
Các Phòng, Ban nghiệp vụ gồm:
+ Phòng Tổ chức Nhân sự và Hành chính.
+ Phòng Kế toán.
+ Phòng Kinh doanh và Vật tư.
+ Phòng Kế hoạch và Điều độ.
+ Ban Kỹ thuật và Chất lượng.
+ Ban Định mức.
Các xưởng sản xuất gồm:
+ Xưởng lắp ráp động cơ (X01).
+ Xưởng Nhựa (X02).
+ Xưởng hàn khung xe (X03).
+ Xưởng Sơn (X04).
+ Xưởng gia công Xi lanh (X05).
+ Xưởng gia công Đầu bò (X06).
+ Xưởng đúc áp lực (X07).
+ Xưởng đúc rót (X08).
+ Xưởng Lắp ráp xe máy (X09).
Các đơn vị phụ trợ gồm:
+ Tổ Cơ điện (trực thuộc quản lý của ban kỹ thuật-chất lượng).
+ Tổ Cấp dưỡng.
+ Kho Tổng Nhà máy 1, Nhà máy 2.
+ Bộ phận Điều độ.
+ Bảo vệ nội bộ.
SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY TNHH T&T HƯNG YÊN
Phó giám đốc kiêm giám đốc điều hành
Các phòng ban nghiệp vụ
Khối sản xuất
Phòng TCNS&HC
Phòng kế toán
Phòng KD&VT
Phòng KH-ĐĐ
Phòng GS-ĐM
Phòng KT&CL
T.cơ điện
Xưởng 1
Xưởng 3
Xưởng 5
Xưởng 7
Xưởng 6
Xưởng 8
Xưởng 9
Xưởng 4
Xưởng 2
3. Thành tích đạt được của Công ty trong sản xuất và kinh doanh:
Kể từ khi thành lập, Công ty đã không ngừng phát triển, vươn lên, chủ động tìm kiếm, học hỏi kinh nghiệm, kỹ thuật của nước ngoài, đã sả xuất ra những sản phẩm thay thế được hàng ngoại nhập, chiếm được sự tin cậy của người tiêu dùng trong nước cả về chất lượng lẫn kiểu dáng, mẫu mã. Trong quá trình phát triển và hội nhập công ty đã đạt được những thành tích sau:
-“Cúp Sen vàng”, “Huy chương vàng” và “Hàng Việt Nam chất lượng cao” cho sản phẩm xe máy và động cơ nguyên chiếc thương hiệu Majesty tại Hội chợ Xuất nhập khẩu và tiêu dùng Eximpo Vietnam 2002.
- Chứng nhận quyền sử dụng dấu hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn” ngày 20/11/2002.
- Giải Cầu vàng Made in Vietnam 10 doanh nghiệp dẫn đầu hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao 2002.
- Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội cho công ty đạt thành tích sản xuất kinh doanh năm 2003.
- Giải Vàng Sao Đất Việt tại triển lãm mô tô, xe máy Việt Nam lần thứ nhất-2003.
- Giải thưởng Sao vàng Đất Việt 2004.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải cho “Doanh nghiệp thành tích trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước”.
- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải cho Tổng Giám đốc “Doanh nhân có thành tích trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước”.
III. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG:
1. Bảng lương chức danh công việc trong Công ty.
Nhằm từng bước hoàn thiện quy chế tiền lương của Công ty cho phù hợp với quy mô hiện nay và định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới, đồng thời thực hiện một bước cải cách tiền lương để tiền lương thực sự trở thành động lực thúc đẩy, động viên khuyến khích mỗi CBNV trong Công ty phát huy tính chủ động sáng tạo, tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao; Tăng cường khả năng quản lý, kiểm soát, giám sát của Cán bộ quản lý, đánh giá đúng người đúng việc, đúng khả năng lao động, cống hiến và hiệu quả làm việc của từng CBNV, từ đó đề xuất chế độ đãi ngộ thỏa đáng, phù hợp với khả năng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty và quy định của pháp luật lao động. Công ty đã lập bảng lương chức danh công việc trong Công ty như sau:
Bảng 1: Bảng lương chức danh công việc:
TT
Chức danh công việc
Mức lương
Ghi chú
1
TGĐ
Từ 8.000.000đ trở lên
2
P.TGĐ, KTT Công ty
Từ 7.000.000đ trở lên
3
P.GĐ, KTT Công ty thành viên
Từ 3.000.000đ trở lên
4
Trưởng phòng T.Cty
Trợ lý TGĐ
Từ 4.000.000đ trở lên
5
Phó phòng T.Cty, CHT, GĐTT
80-90% lương trưởng phòng
6
Trưởng phòng Cty TV, CN
Từ 3.000.000đ trở lên
7
Phó phòng Cty TV, CN
Bằng 80% lương TT
8
Nhân viên nghiệp vụ
a-Đại học trở lên
b-Cao đẳng
c-Trung cấp
1.500.000đ- 5.000.000đ
80-90% lương ĐH
70% lương ĐH
Theo trình độ thâm niên, kinh nghiệm công tác
9
Quản đốc xưởng
4.000.000đ trở lên
10
Phó quản đốc xưởng
3.000.000đ trở lên
11
Kỹ thuật viên
Kỹ sư chính
Cao đẳng kỹ thuật
Trung cấp kỹ thuật
2.000.000đ trở lên
80% lương kỹ sư chính
70% lương kỹ sư chính
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
12
Nhâ viên thừa hành( Trình độ dưới TC, bằng nghề…)
1.000.000đ trở lên
Theo kỹ năng kinh nghiệm
13
Nhân viên KCS
1.500.000đ trở lên
2. Phân tích công việc xây dựng và thực hiện tiền lương tối thiểu:
Tiền lương tối thiểu là yếu tố quan trọng để tính đơn giá tiền lương. Không những thế, tiền lương tối thiểu còn là căn cứ để xác định các mức lương khác nhau trong hệ thống thang lương, bảng lương và các khoản phụ cấp của công ty.
Công ty đã tính toán hệ số điều chỉnh tăng thêm để tính tiền lương tối thiểu của doanh nghiệp dựa vào công thức sau:
TLmin dn =TLmin*(1+Kđược)
Trong đó:
TLmin dn : Là tiền lương tối thiểu mà công ty áp dụng.
TLmin : Là mức tiền lương tối thiểu chính Nhà nước áp dụng.
Kđược : Là hệ số điều chỉnh tăng thêm.
Kđược = K1 +K2
K1 : Hệ số điều chỉnh theo ngành; Công ty hoạt động trong ngành sản xuất, lắp ráp xe máy nên hệ số điều chỉnh ngành là K1 = 1,0.
K2: Hệ số điều chỉnh theo vùng. Căn cứ vào Thông tư số 05 của bộ Lao động Thương bing và Xã hội , hệ số điều chỉnh tăng thêm không được vượt quá 1,5 lần so với mức tiền lương tối thiểu chung của Chính phủ quy định. Do đó , cũng dựa vào Thông tư 05 , công ty quy định rõ, công ty muốn áp dụng hệ số điều chỉnh tăng th
Kết nối đề xuất:
Đọc Truyện online