Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By nhokcrazy_norules
#933192 Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện quy chế trả lương tai Công ty TNHH T&T Hưng Yên
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU: 1
1. Sự cần thiết nghiên cứu của đề tài. 1
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2
3. Mục đích nghiên cứu . 2
4. Phương pháp nghiên cứu. 2
PHẦN I : 3
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG, QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG 3
I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG. 3
1. Khái niệm 3
1.1. Định nghĩa quốc tế về tiền lương 3
1.2. Tiền lương trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung. 3
1.3. Tiền lương, tiền công trong nền kinh tế thị trường. 3
1.4. Tiền lương tối thiểu 5
1.5. Tiền lương danh nghĩa và tiền lương thực tế 5
2. Chức năng của tiền lương 6
2.1. Chức năng thức đo giá trị 6
2.2. Chức năng tái sản suất sức lao động . 6
2.3. Chức năng kích thích lao động. 7
2.4. Chức năng tích lũy 8
2.5. Chức năng xã hội của tiền lương. 8
3. Ý nghĩa của tiền lương 8
4. Các nguyên tắc cơ bản của tổ chức tiền lương 10
4.1. Trả lương ngang nhau cho lao động như nhau. 10
4.2. Đảm bảo năng suất lao động tăng nhanh hơn tiền lương - tiền công bình quân. 10
4.3. Đảm bảo mối quan hệ hợp lý về tiền lương - tiền công giữa những người lao động làm các nghề khác nhau trong nền kinh tế quốc đân. 11
II. NỘI DUNG CỦA QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP. 12
1. Những nguyên tắc chung 12
2. Nguồn hình thành quỹ lương và sử dụng quỹ lương. 12
2.1. Nguồn hình thành quỹ tiền lương. 12
2.2. Sử dụng quỹ lương 13
3. Các hình thức trả lương 13
3.1. hình thức trả lương theo thời gian 13
3.1.1. Chế độ trả lương theo thời gian giản đơn. 14
3.1.2 Chế độ trả lương theo thời gian có thưởng 15
3.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm 15
3.2.1. Chế độ trả lương theo sản phẩm trực tiếp cá nhân 15
3.2.2. Chế độ trả lương theo sản phẩm tập thể 16
3.2.3. Chế độ trả lương theo sản phẩm gián tiếp 18
3.2.4. Chế độ trả lương khoán 19
3.2.4. Chế độ lương trả có thưởng 20
3.2.5. Chế độ trả lương theo sản phẩm lũy tiến 20
4. Sự cần thiết phải hoàn thiện quy chế trả lương. 22
4.1. Vai trò của quy chế trả lương, trả thưởng trong doanh nghiệp. 22
4.2. Sự tất yếu phải hoàn thiện quy chế trả lương trong doanh nghiệp. 23
4.3. Sự cần thiết phải hoàn thiện quy chế trả lương ở công ty TNHH T&T Hưng Yên. 23
PHẦN II : 24
PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VIỆC ÁP DỤNG QUY CHẾ TIỀN LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY TNHH T&T HƯNG YÊN. 24
I. QUÁ TRÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY. 24
A. TÌM HIỂU TẬP ĐOÀN T&T 24
1.Lịch sử hình thành và phát triển: 24
2. Các thành tích của công ty và cá nhân Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty T&T: 25
B. TÌM HIỂU VỀ CÔNG TY T&T HƯNG YÊN 25
1.Lịch sử hình thành và phát triển: 25
2. Bộ máy tổ chức quản lý: 26
3. Thành tích đạt được của Công ty trong sản xuất và kinh doanh: 29
III. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG: 30
1. Bảng lương chức danh công việc trong Công ty. 30
2. Phân tích công việc xây dựng và thực hiện tiền lương tối thiểu: 32
3. Phân tích việc lập kế hoạch quỹ lương trước khi sử dụng quỹ tiền lương: 33
3.1.Xây dựng quỹ lương kế hoạch: 33
3.2.Cách xác định quỹ lương thực hiện: 36
3.2.1.Quỹ tiền lương thời gian thực hiện: 36
3.2.2.Quỹ lương sản phẩm thực hiện: 36
4. Phân tích sử dụng quỹ tiền lương: 38
4.1. Phân phối quỹ lương. 38
4.2. Phân tích các hình thức trả lương của Công ty. 39
4.2.1: Hình thức trả lương theo thời gian. 39
4.2.2. Hình thức trả lương theo sản phẩm. 47
5. Phân tích các điều kiện trả lương sản phẩm. 51
6. Những đánh giá chung về quy chế trả lương của công ty . 52
6.1. Ưu điểm 52
6.2. Nhược điểm 53
PHẦN III: 56
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG Ở CÔNG TY TNHH T&T HƯNG YÊN 56
I. ĐỊNH HƯỚNG CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI 56
1. Phương hướng mở rộng và cải tiến dây chuyền sản xuất sản phẩm: 56
2. Kế Hoạch Phát Triển Nguồn Nhân Lực : 57
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆ QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG TRONG CÔNG TY TNHH T&T HƯNG YÊN. 59
1. Hoàn thiện các điều kiện trả lương sản phẩm. 59
1.1.Tiến hành phân tích và đánh giá thực hiện đánh giá công việc. 59
1.1.1.Tiến hành phân tích công việc. 59
1.1.2. Tiến hành đánh giá thực hiện công việc. 61
1.2 Hoàn thiện công tác định mức. 62
1.3. Hoàn thiện công tác tổ chức và phục vụ nơi làm việc. 64
1.4. Hoàn thiện công tác nghiệm thu sản phẩm. 65
2. Trả lương có gắn với kết quả sản xuất kinh doanh. 66
3. Hoàn thiện mức độ đóng góp của người lao động trong tập thể : 68
4.Hoàn thiện hình thức trả thưởng. 70
5. Nâng cao hiệu quả hoạt động của công đoàn : 70
PHẦN KẾT LUẬN: 72
Danh mục tài liệu tham khảo 73

PHẦN MỞ ĐẦU:
1. Sự cần thiết nghiên cứu của đề tài.
Trong một vài năm gần đây, do cơ chế đổi mới cơ chế của nhà nước, đời sống kinh tế - chính trị - xã hội đang có những thay đổi lớn về cơ chế, chính sách… Trong đó chính sách tiền lương - tiền công cũng có những thay đổi lớn.
Trong quá trình lao động và sản xuất, con người luôn là nhân tố trung tâm. Muốn sản xuất được phát triển, năng suất lao động ( NSLĐ ) ngày càng cao thì không thể không quan tâm đến nhân tố con người. Chỉ có quan tâm đến và phát triển con người thì mới khai thác được khả năng tiềm ẩn trong mỗi con người. Một trong những nhân tố kích thích khả năng tiềm ẩn của con người đó chính là lợi ích mà họ thu được trong quá trình lao động sản xuất. CácMác đã nói “Ở đâu có sự thống nhất về lợi ích kinh tế thì ở đó có sự thống nhất về mục đích và lý tưởng. Chính sách tiền lương, tiền công là một trong những biểu hiện cụ thể của lợi ích đó. Tiền lương, tiền công đối với người lao động đó là phần thu nhập chính để bù đắp hao phí sức lao động và một phần tái sản xuất sức lao động”.
Tiền lương, tiền công là một phần chi phí sản xuất kinh doanh không nhỏ đối với mỗi doanh nghiệp. Là một yêu cầu khách quan luôn được chủ doanh nghiệp quan tâm hàng đầu. Cho nên trong công tác quản lý kinh doanh của doanh nghiệp, tiền lương, tiền công được sử dụng như một đòn bẩy kinh tế để kích thích động viên người lao động hăng hái sản xuất làm cho NSLĐ không ngừng được nâng cao. Trong nền kinh tế thị trường thì tiền lương, tiền công càng phát huy được tác dụng hơn.
Ở phạm vi toàn bộ nền kinh tế, tiền lương, tiền công là sự cụ thể hóa của quá trình phân phối của cải vật chất do chính người lao động làm ra. Vì vậy, việc xây dựng và hoàn thiện quy chế trả lương cho người lao động trong doanh nghiệp đảm bảo được lợi ích của người lao động và cả doanh nghiệp. Do đó, trong tổ chức, doanh nghiệp đang là vấn đề được quan tâm và hòa thiện để tiền lương phát huy được tối đa vai trò của nó. Làm cho người lao động từ lợi ích vật chất mà quan tâm đến thành quả lao động của doanh nghiệp, phát huy sáng kiến kỹ thuật, không ngừng tăng NSLĐ và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Trong qúa trình thực tập tại Công ty, tui đã tìm hiểu quy chế trả lương tại Công ty. Công ty đã xây dựng quy chế trả lương từ khi mới thành lập, cho đến nay đã có nhiều thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. Nhưng tới nay quy chế trả lương tại công ty vẫn còn một số điểm bất cập vì vậy tui đã chọn đề tài “ Hoàn thiện quy chế trả lương tại Công ty TNHH T&T Hưng Yên ”.
2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
Thực trạng quy chế trả lương tại Công ty TNHH T&T Hưng Yên đó là cách xây dựng và phân phối quỹ tiền lương, cách thức trả lương Công ty đã và đang áp dụng.
3. Mục đích nghiên cứu .
Tìm hiểu thực tiễn quy chế trả lương trong Công ty, từ đó có thể nắm bắt được khái quát quy chế trả lương trong doanh nghiệp cả về mặt lý luận và thực tiễn và đề xuất một số giải pháp cho Công ty.
4. Phương pháp nghiên cứu.
Chuyên đề sử dụng phương pháp của chủ nghĩa duy vật biện chứng, duy vật lịch sử. Đồng thời sử dụng phương pháp phân tích , so sánh trong thống kê đề hiểu rõ vấn đề.
5. Kết cấu đề tài.
Chuyên đề được kết cấu gồm ba phần:
Phần một: Cơ sở lý luận về tiền lương, quy chế trả lương.
Phần hai: Phân tích, đánh giá việc áp dụng quy chế trả tiền lương cho người lao động tai công ty TNHH T&T Hưng Yên.
Phần ba: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy chế trả lương ở công ty TNHH T&T Hưng Yên.

PHẦN I :
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIỀN LƯƠNG, QUY CHẾ TRẢ LƯƠNG
I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG.
1. Khái niệm
1.1. Định nghĩa quốc tế về tiền lương
Tổ chức quốc tế có công ước số 95 ( 1949 ) về bảo vệ tiền lương, trong đó quy định “ Tiền lương là sự trả công hay thu nhập, bất luận tên gọi hay cách tính thế nào, mà có thể biểu hiện bằng tiền mặt và được ấn định bằng thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động, bằng pháp luật pháp quy quốc gia, do người sử dụng lao động phải trả phải thực hiện, hay cho những dịch vụ đã làm hay sẽ phải làm ”.
1.2. Tiền lương trong nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung.
Nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung là nền kinh tế do nhà nước điều hành từ trung ương đến địa phương. Do đó, tiền lương thời kỳ này là một phần thu nhập quốc dân biểu hiện cụ thể dưới hình thức thức tiền tệ được nhà nước phân phối một cách có kế hoạch cho cán bộ công nhân viên theo số lượng và chất lượng lao động mà mỗi người cống hiến.
1.3. Tiền lương, tiền công trong nền kinh tế thị trường.

Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tranhavu97
Hình đại diện của thành viên
By tranhavu97
#1023501 Bạn có thể cho mình xin link download bản word của bài các hình thức trả lương của công ty cổ phần may hưng yên
Link trang ý đây ạ.
viewtopic.php?f=116&t=217136

[ Post bai thong qua Mobile ]
Hình đại diện của thành viên
By tranhavu97
#1023506
tranhavu97 đã viết:Bạn có thể cho mình xin link download bản word của bài các hình thức trả lương của công ty cổ phần may hưng yên
Link trang ý đây ạ.
viewtopic.php?f=116&t=217136

[ Post bai thong qua Mobile ]


[ Post bai thong qua Mobile ]
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement