Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By traicodon_bb
#932675

Download miễn phí Chuyên đề Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Mỹ thuật và Vật phẩm Văn hóa Hà Nội

Nghiệp vụ bán hàng lại có liên quan đến các khách hàng khác nhau, các cách bán hàng, các cách thanh toán. Chính vì thế, công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm phải cung cấp những thông tin kịp thời, chính xác cho Ban lãnh đạo doanh nghiệp để từ đó có được những quyết định sát với tình hình thực tế thị trường.

- Nắm bắt và theo dõi chặt chẽ từng cách bán hàng, từng cách thanh toán, từng loại sản phẩm, từng loại khách hàng, đánh giá chính xác tình hình nhập - xuất - tồn kho của từng loại sản phẩm, quản lý sát sao tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để có thể đảm bảo thu hồi nhanh và đảm báo vốn.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


âm nhạc là một ngành nhạc trẻ, mới thực sự hình thành từ sau cuộc chiến tranh chống Pháp và bước vào sản xuất có tính công nghiệp từ trên 10 năm trở lại đây. Tuy nhiên, do chưa đặt ở đúng vị trí của ngành xuất bản, quy mô sản xuất sản phẩm âm thanh trong cả nước vẫn nhỏ, không đáp ứng được nhu cầu của hơn 80 triệu người Việt Nam, đồng thời cũng không đủ sức chống lại những sản phẩm âm nhạc có hại cho sự phát triển của nền văn hoá âm nhạc dân tộc du nhập từ nhiều nguồn và nhiều đường vào nước ta.
Nếu như trước đây rất ít gia đình có radio, cassette, đầu máy CD -DVD, hay có thì chỉ tập trung ở thành thị thì ngày nay do nền kinh tế có những bước tăng trưởng mạnh mẽ nên radio, cassette, máy CD-DVD và các thiết bị nghe, nhìn hiện đại khác đã được mua sắm nhiều hơn kể cả ở nông thôn. Song song với việc này là nhu cầu tăng lên đáng kể của băng nhạc, băng hình. Công ty đã kịp thời nắm bắt được thị hiếu và nhu cầu thị trường nên hiện nay sản phẩm của công ty đã có mặt ở hầu hết mọi miền đất nước và được tham gia hội chợ triển lãm trong nước cũng như quốc tế. Để tồn tại và phát triển, công ty không ngừng tìm tòi và phát hành những nội dung mới phù hợp với thị hiếu của khách hàng, đi sâu vào khai thác sở thích của từng lứa tuổi.
Ví dụ:
Từ 5 - 15: nhạc nhi đồng
Từ 15 - 25: nhạc quốc tế, nhạc trẻ
Từ 25 - 40: nhạc trong nước
Từ 40-70: nhạc tiền chiến, cổ điển, giao hưởng.
Vấn đề mẫu mã, bao gói sản phẩm cũng được công ty quan tâm đúng mức.
Mỗi chương trình sản xuất ra đều được đội ngũ họa sĩ thiết kế, trình bày thực sự hấp dẫn và bám sát thị hiếu của khách hàng.
Biểu đồ: Thị hiếu người tiêu dùng Việt Nam
Nguồn : Tài liệu của hiệp hội công nghệ ghi âm quốc tế ( FPI ) 2001
Nhìn vào biểu đồ trên ta thấy số lượng người thích nhạc trong nước rất lớn (65%), điều đó chứng tỏ người dân Việt Nam luôn hướng về nền văn hoá mang đậm đà bản sắc dân tộc. Nắm bắt được nhu cầu đó, nét riêng của Hồ Gươm Audio có trên 50% chương trình phát hành hàng năm hướng về khai thác các loại hình nghệ thuật dân gian như quan họ, chèo, hát văn, cải lương đã gây được tiếng vang lớn, được đông đảo công chúng trong nước và Việt kiều khen ngợi. Đặc biệt công ty biết khai thác thế mạnh, mở rộng quan hệ đội ngũ cộng tác viên ở các đoàn nghệ thuật trung ương cũng như địa phương, nhiều nghệ sĩ có tên tuổi đã và đang cộng tác chặt chẽ với Hồ Gươm Audio - Video như: nhạc sĩ Hồng Đăng, Thuận Yến, Phan Huỳnh Điểu, Trần Tiến.., NSND Thu Hiền, Trung Đức, Thanh Thanh Hiền, ca sỹ Thái Bảo, Thuỳ Dung, Xuân Hinh, Thanh Hoa, chiếm được cảm tình của đông đảo quần chúng yêu âm nhạc
IV. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm
Trong những năm vừa qua, riêng đối với nhiệm vụ kinh doanh hàng mỹ thuật và vật phẩm văn hoá, các thiết bị trang âm, âm thanh, ánh sáng chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Cho đến nay, mặt bằng của công ty quá nhỏ, chỉ vừa đủ đối với phạm vi sản xuất kinh doanh băng nhạc, băng hình; do đó lĩnh vực kinh doanh hàng mỹ thuật và vật phẩm văn hoá không được phát triển và đến nay hầu như không hoạt động. Chính vì vậy trong đề tài này chỉ chú trọng nghiên cứu nhiệm vụ chính: sản xuất kinh doanh băng đĩa nhạc, băng đĩa hình. Sản xuất kinh doanh băng đĩa nhạc, băng hình gồm có: sản xuất kinh doanh băng cassette trắng và băng casssette có chương trình, đĩa CD, VCD , DVD có chương trình.
Đối với một công ty vừa sản xuất vừa kinh doanh để hợp lý hoá quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm, công tác quản lý luôn đòi hỏi sự hoàn thiện về tổ chức sản xuất.
Tổ chức sản xuất của công ty hoàn toàn phù hợp với đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm. Công ty có những phân xưởng sản xuất với chức năng và nhiệm vụ riêng biệt sau:
Xưởng ép phun nhựa: từ nguyên liệu nhựa hạt, hoá chất, khuôn băng, máy làm lạnh và máy nén khí, phân xưởng này cho ra sản phẩm nắp trên và nắp dưới cửa băng cassete, video, vỏ đĩa.
Xưởng sản xuất C - V: có nhiệm vụ lắp ghép nắp trên và nắp dưới cùng với đinh vít để hoàn chỉnh vỏ băng. Phân xưởng bao gồm:
+ Tổ cắt bông trắng cassete và băng trắng video: hoàn thành các sản phẩm theo tiêu chuẩn thời gian, nguyên liệu băng bành nhập từ kho của công ty ( sản phẩm băng trắng được chế biến từ băng bành nhập ngoại ).
+ Tổ in băng cassete và băng video: có nhiệm vụ in các chương trình do phòng biên tập soạn theo kế hoạch của phòng kinh doanh.
Xưởng cán láng: có nhiệm vụ cắt, in bao bì, nhãn hiệu, ấn phẩm cho băng đĩa CD , cassette, vỏ hộp băng đĩa...
Sơ đồ 3: Tóm tắt Quy trình tổ chức sản xuất sản phẩm của công ty
Ph©n x­ëng tr­ëng
X­ëng Ðp
phun nhùa
X­ëng s¶n xuÊt
C - V
Tæ c¾t b¨ng
C - V
Tæ in b¨ng
C - V
X­ëng c¸n l¸ng
* về chÊt l­îng s¶n phÈm:
S¶n phÈm hiÖn nay cña c«ng ty ®­îc s¶n xuÊt theo tiªu chuÈn cña Së v¨n ho¸ th«ng tin quy ®Þnh, viÖc ®o l­êng ®¸nh gi¸ chÊt l­îng cña s¶n phÈm ®­îc dùa trªn mét sè chØ tiªu sau:
- B¨ng cassette vµ vi deo tr¾ng: ®é bãng cña d©y b¨ng, b¨ng kh«ng bÞ rÝt, thÝch hîp víi nhiÖt ®é quy ®Þnh, ph¶i ®¶m b¶o ®­îc ®Æc tÝnh kü thuËt khi xo¸ ®i thu l¹i víi sè lÇn cho phÐp.
®Üa CD ch­¬ng tr×nh: ©m thanh trong, tÝn hiÖu khoÎ,
®Üa VCD ch­¬ng tr×nh: h×nh ¶nh râ nÐt, ©m thanh trung thùc, thÝch hîp nhiÖt ®é m«i tr­êng, h¹n chÕ ®é mèc, ®¶m b¶o ®­îc tuæi thä
§Ó ®o l­êng c¸c chØ tiªu trªn c«ng ty ®· ph¶i sö dông c¸c thiÕt bÞ kiÓm tra chuyªn dïng nh­ m¸y kiÓm tra tÇn sè ©m thanh vµ c¸c thiÕt bÞ thö nghiÖm ho¸ chÊt kh¸c.
* về gi¸ thµnh s¶n phÈm:
HiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng biÓu hiÖn ë kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×nh h×nh tµi chÝnh, cã nghÜa lµ nãi ®Õn lç hay l·i, nÕu lç th× bao nhiªu, l·i th× bao nhiªu. §iÒu nµy liªn quan trùc tiÕp ®Õn gi¸ thµnh s¶n phÈm. Gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ chØ tiªu quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ chÊt l­îng c«ng t¸c cña xÝ nghiÖp nh­: n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m tiªu hao nguyªn vËt liÖu, sö dông tèt h¬n tµi s¶n cè ®Þnh, vèn l­u ®éng, gi¶m bít chi phÝ chung. Hoµn thµnh toµn diÖn kÕ ho¹ch gi¸ thµnh ®Ó thóc ®Èy hoµn thµnh c¸c chØ tiªu kh¸c. PhÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ c¬ së ®Ó h¹ gi¸ hµng ho¸, t¨ng nhanh tiªu thô s¶n phÈm n©ng cao doanh lîi cña c«ng ty, t¨ng nhanh vßng quay vèn l­u ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm víi môc ®Ých chñ yÕu ®Ó c¹nh tranh thÞ tr­êng gi¸ thµnh s¶n phÈm h¹ bao nhiªu th× cµng t¨ng lîi thÕ c¹nh tranh bÊy nhiªu, tõ ®ã tÝch luü n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt cho toµn c«ng ty.
V. ĐẶC ĐIỂM BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ THUẬT VÀ VẬT PHẨM VĂN HÓA HÀ NỘI
5.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
Để thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ của công tác kế toán cũng như yêu cầu của hạch toán kế toán tại công ty đã cố gắng tổ chức công tác kế toán một cách khoa học, hợp lý, phù hợp với chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước và vận dụng thích ứng với đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty. Công ty đã lựa chọn tổ chức công tác kế toán theo hình thức tập trung phân tích.
Bộ máy kế toán của công ty có nhiệm vụ tổ chức thực hiện và kiểm tra công việc kế toán trong phạm vi toàn công ty, giú...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement