Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By Marcelinho
#932667 Download miễn phí Đồ án P
MỤC LỤC . . 2
LỜI CÁM ƠN .3
MỞ ĐẦU . 3
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI TOÁN QUẢN LÝ NHÂN SỰ . . .4
1. Những khái niệm cơ bản . . . 4
2. Một số công việc quan trọng của quản lý nguồn nhân lực .5
2.1. Tuyển dụng nhân viên .5
2.2. Trả công lao động: 8
CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG QUẢN LÝ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC .11
1. Chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc trường đại học : .11
1.1. Mô hình tổ chức của trường đại học: . .14
2. Qui trình nghiệp vụ đang được sử dụng ở cácTrường đại học: .14
2.1. Qui trình tuyển dụng cán bộ . 15
2.2. Qui trình tiếp nhận cán bộ . 15
2.3 Quá trình chuyển công tác, nghỉ chế độ của cán bộ . 15
2.4. Chế độ tiền lương đang thực hiện trong trường 15
3. Phần mềm quản lý cán bộ thường sử dụng ở phòng tổ chức cán bộ . 16
3.1. Chức năng chính . . .16
3.2. Ưu nhược điểm của những hệ thống đó .16
3.2.1. Ưu điểm 16
3.2.2. Nhược điểm .16
CHƯƠNG 3. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ . 17
1. Phân tích hệ thống quản lý nhân sự . 18
1.1. Sơ đồ ngữ cảnh .198
2. Sơ đồ luồng dữ liệu các mức 2018
2.1. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 0 . .18
2.2. Sơ đồ luồng dữ liệu mức 1 . .20
3. Phân tích hệ thống về dữ liệu . 24
3.1. Mô hình quan hệ thực thể (E-R). .24
3.2. Mô hình quan hệ . 32
4. Thiết kế chức năng . 33
4.1. Sơ đồ phân cấp chức năng mức đỉnh 33
4.2. Sơ đồ phân rã chức năng mức dưới đỉnh . 34
4.3. Thiết kế dữ liệu . 41
CHƯƠNG 4. CÔNG CỤ CÀI ĐẶT THỬ NGHIỆM .49
1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và SQL SERVER 2000 .49
1.1. Khái niệm về các loại cơ sở dữ liệu .49
1.2. Giới thiệu chung về SQL SERVER 2000 .49
1.3. Một số ưu điểm của SQL SERVER 2000 .51
2. Một vài nét về Ngôn ngữ lập trình ứng dụng C#.52
2.1. Một số ưu điểm của ngôn ngữ C #: .52
3. Một số giao diện tiêu biểu: .55
KẾT LUẬN .61
TÀI LIỆU THAM KHẢO .63
“Nhân sự là chìa khoá mọi thành công của mỗi cơ quan, doanh nghiệp”. Nhưng để quản lý có hiệu quả nguồn nhân lực thực sự không đơn giản, điều đó đòi hỏi nghệ thuật của người lãnh đạo. Làm sao để vừa có thể kiểm soát được tài nguyên con người vừa có thể khai thác tốt được tiềm năng chất xám trong khi bạn còn “trăm công ngàn việc” của một người quản trị. Trong thời kì trước việc quản lý chủ yếu sử dụng bằng sổ sách, giấy tờ rồi những quyết định điều động, chuyển công tác…có thể chất được hàng “núi”. Việc quản lý cũng như tìm kiếm là rất thủ công mất nhiều thời gian, công sức mà hiệu quả công việc chẳng những không cao mà có khi còn làm mất mát và sai lệch. Do đó việc đòi hỏi có một phần mềm trợ giúp là một nhu cầu tất yếu để đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm thời gian trong công việc.
Mục đích đồ án:
Đồ án trình bày quá trình tìm hiểu cách quản lý nhân sự tại phòng tổ chức cán bộ và các khảo sát yêu cầu người sử dụng về chương trình quản lý nhân sự, miêu tả tổng thể bài toán quản lý, các yêu cầu về hệ thống, về chức năng của người sử dụng đối với hệ thống, tài liệu phân tích thiết kế hệ thống.
Nội dung đồ án:
Đồ án bao gồm các chương sau:
 Lời mở đầu
 Chương 1: Giới thiệu chung về bài toán quản lý nhân sự và tình hình ứng dụng bài toán quản lý nhân sự trong thực tế.
 Chương 2: Thực trạng quản lý tại các trường Đại học
 Chương 3: Phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhân sự
 Chương 4: Cài đặt thử nghiệm hệ thống
 Phần kết luận
 Mục lục


Chương 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI TOÁN
QUẢN LÝ NHÂN SỰ

1. Những khái niệm cơ bản
Khái niệm về nhân lực.
Nhân lực được xem là “Tổng hợp các khả năng về thể lực và trí lực của con người sử dụng trong quá trình lao động sản xuất…”
Khái niệm về quản lý nhân lực.
Quản lý nhân lực tiếp cận theo chức năng quản lý.
“…là hoạt động hoạch định, tổ chức, chỉ huy và kiểm soát các hoạt động liên quan đến việc thu hút, sử dụng và phát triển con người…”
Quản lý nhân lực theo quan điểm hiện đại.
“…những hoạt động nhằm tăng cường những đóng góp có hiệu quả của cá nhân vào mục tiêu của tổ chức trong khi đồng thời cố gắng đạt được các mục tiêu xã hội và mục tiêu cá nhân…”
Mục đích của quản lý nhân lực.
- Củng cố và duy trì đầy đủ số lượng và chất lượng người lao động phục vụ việc thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp.
- Tìm kiếm và phát triển các hình thức, phương pháp tốt nhất để mọi nhân viên có thể đóng góp tối đa cho doanh nghiệp.
- Tạo cơ hội để cá nhân phát triển.
Link Download bản DOC
Password giải nén nếu cần: ket-noi.com | Bấm trực tiếp vào Link tải, không dùng IDM để tải:

Bấm vào đây để đăng nhập và xem link!
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#973120 link mới cập nhật, mời bạn xem lại bài đầu để tải nhé
Hình đại diện của thành viên
By tctuvan
#973801 Mình không nhớ rõ, nhưng đã up lên là chỉ có vậy thôi, do thành viên đóng góp mà
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement