Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By baby_angelove_t_t
#932645

Download miễn phí Đồ án J2ME và lập trình Game trên điện thoại di động

Mặc dù hạn chế về bộ nhớ và khả năng xử lý nhưng thiết bị di động vẫn hỗ trợ hệ thống xử lý file và các giao thức kết nối mạng. Với kích thước hơn 200 kb và hơn 100 class và interfaces trong gói java.io, java.net của J2SE sẽ chiếm hầu hết bộ nhớ nhỏ bé của những thiết bị đi động. Do đó Sun không thể kế thừa những gói này vào trong J2ME, mà đã xây dựng một chuẩn là Generic Connection Framework (GCF). GCF sẽ giúp cho các thiết bị di động có thể truy xuất được các tài nguyên mạng, cũng như các tài nguyên khác mà địa chỉ của chúng được xác định bằng URL.

Generic Connection Framework bao gồm một tập hợp các interfaces được khai báo trong package javax.microedition.io.

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


n của chính nó. Trong J2ME, các hành động nói chung được thể hiện dưới dạng các nút trên thiết bị
Nếu có quá nhiều hành động được hiển thị trên thiết bị, thiết bị sẽ tạo ra một thực đơn để chứa các hành động
Chỉ có các thành phần MIDP sau đây mới có thể chứa các đối tượng Command là: Form, TextBox, List và Canvas.
Các bước cơ bản để xử lý các sự kiện với một đối tượng Command:
Tạo một đối tượng Command
Đặt đối tượng Command lên trên một đối tượng Form, TextBox, List, hay Canvas
Tạo một bộ lắng nghe
Khi có một sự kiện xảy ra, bộ lắng nghe sẽ phát sinh một lời gọi đến cách commandAction(). Trong thân cách này bạn có thể xác định đối tượng nào phát sinh ra sự kiện và tạo ra các xử lý tương ứng
Dưới đây là đoạn mã minh họa việc tạo ra sự kiện Command và xử lý sự kiện:
private Form fmMain;
private Command cmExit;
... fmMain = new Form("Core J2ME");
cmExit = new Command("Exit", Command.EXIT, 1);
... fmMain.addCommand(cmExit); fmMain.setCommandListener(this); ... public void commandAction(Command c, Displayable s)
{ if (c == cmExit)
{ destroyApp(true); notifyDestroyed(); } }
2.7.2 Đối tượng Item
Ngoài việc xử lý sự kiện bằng đối tượng Command ta có thể xử lý sự kiện bằng đối tượng Item. Nhiều đối tượng trong MIDP đã được định nghĩa trước cho việc xử lý các sự kiện cụ thể nào đó. Ví dụ đối tượng DateField cho phép người sử dụng chọn lựa ngày và giờ trên màn hình, đối tượng TextField cho phép người dùng nhập vào một chuỗi các ký tự, số và các ký tự đặc biệt
Tương tự như việc xử lý sự kiện bằng đối tượng Command, thì khi có một thay đổi xảy ra đối với bất kỳ thành phần Item nào thì cách itemStateChanged() sẽ được gọi. Và chúng ta sẽ thực hiện các xử lý bên trong cách này
Dưới đây là đoạn mã minh họa việc tạo ra sự kiện Command và xử lý sự kiện:
private Form fmMain;
private DateField dfToday;
fmMain = new Form("Core J2ME");
dfToday = new DateField("Today:", DateField.DATE);
fmMain.append(dfToday);
fmMain.setItemStateListener(this); public void itemStateChanged(Item item)
{if (item == dfToday)
Chương 3
CÁC THÀNH PHẦN GIAO DIỆN Ở MỨC THẤP
3.1 Các hàm API ở mức thấp
Mặc dù các hàm API cấp cao cung cấp một tập đầy đủ các thành phần để xây dựng giao diện ứng dụng người dùng. Tuy nhiên các thành phần cấp cao không cung cấp phương tiện để vẽ trực tiếp lên thiết bị thể hiện. Vì thiếu khả năng này nên các ứng dụng được tạo ra sẽ gặp nhiều giới hạn. Ví dụ hầu hết các nhà phát triển Game di động dựa trên khả năng vẽ các đường thẳng và các hình dạng như là một phần tích hợp quá trình phát triển.
Nếu các hàm API cấp cao cho phép chúng ta tạo ra giao diện cho các ứng dụng theo chuẩn, thì các hàm API cấp thấp cho phép chúng ta có thể thể hiện các ý tưởng của mình.
3.2 Lớp Canvas
Lớp Canvas cung cấp một khung vẽ cho phép tạo ra giao diện tùy biến người dùng. Một số lượng lớn các cách trong lớp này được dùng để xử lý sự kiện, vẽ ảnh và chuỗi lên thiết bị hiển thị. Hai lớp chính sử dụng ở mức API cấp thấp là Canvas và lớp đối tượng đồ họa Graphics.
Canvas là nơi để vẽ, được hình dung là một tấm vải có chiều rộng và chiều cao, với những gì vẽ lên đó đều sẽ hiển thị ra bên ngoài. Lớp Canvas cũng cung cấp những cách để xử lý sự kiện mức thấp.
Ta dùng đối tượng Graphics (được gọi là ngữ cảnh đồ họa Graphics) để vẽ lên Canvas. Lớp này có những cách để vẽ đường thẳng, hình cung, hình chữ nhật, văn bản…
3.2.1 Hệ thống trục tọa độ
Hệ thống tọa độ cho lớp Canvas có tâm tọa độ là điểm trái trên của thiết bị trình bày. Giá trị x tăng dần về phía phải, giá trị y tăng dần khi đi xuống phía dưới.
3.2.2 Tạo một đối tượng Canvas
Bước đầu tiên để làm việc với một lớp Canvas là tạo ra một lớp thừa kế từ lớp Canvas
class TestCanvas extends Canvas implements CommandListener { private Command cmdExit;
... display = Display.getDisplay(this);
cmdExit = new Command("Exit", Command.EXIT, 1);
addCommand(cmdExit); setCommandListener(this); ... protected void paint(Graphics g)
{ // Draw onto the canvas
}
3.3 Sự kiện hành động
Cũng như các thành phần Form, List, và TextBox, một Canvas có thể xử lý các sự Command. Chúng ta có thể xử lý các sự kiện Command trên thành phần Canvas cung cách như các thành phần khác
Đoạn mã sau minh họa việc xử lý sự kiện Command trên thành phần Canvas
class TestCanvas extends Canvas implements CommandListener { private Command cmdExit;
... display = Display.getDisplay(this);
cmdExit = new Command("Exit", Command.EXIT, 1);
addCommand(cmdExit); setCommandListener(this); ... protected void paint(Graphics g)
{ // Draw onto the canvas
... } public void commandAction(Command c, Displayable d)
{ if (c == cmdExit)
... }
3.4 Mã phím
Trong trường hợp xử lý các hành động của các phím mềm, một Canvas có thể truy cập đến 12 mã phím. Những mã này được đảm bảo luôn luôn có trên bất kỳ các thiết bị MIDP nào
KEY_NUM0 KEY_NUM1 KEY_NUM2 KEY_NUM3 KEY_NUM4 KEY_NUM5 KEY_NUM6 KEY_NUM7 KEY_NUM8 KEY_NUM9 KEY_STAR KEY_POUND
Bốn cách để xử lý các mã phím là:
void keyPressed(int keyCode): Gọi khi một phím bị nhấn lần đầu.
void keyReleased(int keyCode): Gọi khi một phím được thả.
void keyRepeated(int keyCode): Gọi khi một phím bị giữ.
String getKeyName(int keyCode): Lấy một chuỗi phím mang thông tin cho phím.
3.5 Lớp Graphics
Một đối tượng đồ họa Graphics (còn được gọi là ngữ cảnh đồ họa Graphics) là một công cụ để vẽ lên Canvas.
Có hai cách để tham chiếu đến đối tượng này:
Cách đầu tiên là viết cách paint() trong lớp Canvas
protected void paint(Graphics g)
{
…..
}
Cách thứ hai là thông qua đối tượng hình ảnh Mutable:
Image im=Image.createImage(80,20);
Graphics g=im.getGraphics();
3.5.1 Hỗ trợ màu
Một ứng dụng MIDP chỉ có một đối tượng Display. Đối tượng này đuợc dùng để lấy thông tin của màn hình hiển thị hiện tại, ví dụ như số màu hỗ trợ và các cách để yêu cầu các đối tượng được hiển thị. Đối tượng Display đơn giản là một bộ quản lý sự hiển thị của thiết bị và điều khiển những gì sẽ được hiển thị ra trên thiết bị.
boolean isColor()
int numColors()
cách đầu tiên cho biết thiết bị có hỗ trợ hiển thị màu hay không. Nếu có thì cách thứ 2 sẽ được gọi để xác định số màu được hỗ trợ. Các cách tiếp theo dưới đây để lấy về màu và thiết lập màu .
void setColor(int RGB);
void setColor(int red, int green, int blue);
int getColor();
int getBlueComponent();
int getGreenComponent();
int getRedComponent();
void setGrayScale(int value);
int getGrayScale();
Chú ý có thể xác định màu bằng 2 cách. Cách 1: xác định một số nguyên thay mặt cho 3 giá trị của màu là đỏ, xanh lá cây và xanh dương với 8 bit cho mỗi màu. Hay cách 2 có thể dùng từng tham số riêng biệt để xác định mỗi màu. Khi sử dụng một giá trị để lưu giữ màu, thì màu đỏ sẽ chiếm 8 bit đầu kể từ bên trái, tiếp theo là 8 bit dành cho màu xanh lá cây, sau cùng là màu xanh dương.
Dưới đây là cách thiết lập màu chỉ sử dụng một số nguyên:
int red = 0,
green = 128,
blue = 255;
...
g.setColor((red << 16) | (green << 8) | blue);
…..
Còn có thể xác định màu bằng cách thiết lập giá trị cho 3 tham số: g.setColor(red, green, blue);
3.5.2 Loại nét vẽ
Có thể chọn nét khi vẽ đường thẳng, cung và h...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement