Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By randymjnh
#932627

Download miễn phí Chuyên đề Đánh giá thực trạng và phương hướng hoàn thiện kế toán nguyên Vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất gia công chế biến hàng xuất nhập khẩu II

Mục lục

Trang

LỜI MỞ ĐẦU

Phần I: Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh , tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán của Xí nghiệp 1

I/ Quá trình hình thành và phát triển 1

II/ Đặc điểm cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 7

III/ Đặc điểm công tác kế toán 13

Phần II:Thực trạng công tác kế toán nguyên Vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất gia công hàng chế biến XNK II 29

I/ Khái quát chung 29

1./ Đặc điểm yêu cầu quản lý sử dụng NVL tại Xí nghiệp 29

2./ Tính giá NVL tại Xí nghiệp 31

II./ Kế toán chi tiết NVL tại Xí nghiệp 33

III./ Kế toán tổng hợp NVL tại Xí nghiệp 36

IV./ Thực trạng công tác tổ chức chứng từ, ghi sổ chi tiết NVL 35

Phần III. Đánh giá thực trạng và phương hướng hoàn thiện

kế toán NVL tại Xí nghiêp 59

I./ Đánh giá thực trạng kế toán NVL

1./ Những ưu điểm 59

2./ Những hạn chế 61

II./ Kiến nghị, đề xuất 62

Kết luận 66

Danh muc tài liệu tham khảo 68

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


ành kế toán của từng bộ phận
+ Tổ chức vận dụng hình thức kế toán.
Việc lựa chọn hình thức sổ kế toán nào là tuỳ từng trường hợp vào đặc điểm tổ chức quản lý và tính chất hoạt động sản xuất kinh doanh của mọi doanh nghiệp.
Đối với Xí nghiệp vận dụng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ (CTGS), và theo hình thức kế toán này các sổ sách được dùng tại Xí nghiệp là:
- Chứng từ gốc
- Sổ chi tiết : Các loại sổ chi tiết được dùng cho phần hành kế toán như
- Sổ chi tiết Thu - Chi tiền mặt
- Sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng.
- Sổ chi tiết Vật liệu, CCDC
- Sổ chi tiết thanh toán với người bán.
- Sổ chi tiết thanh tóan với người mua.
- Sổ chi tiết thanh toán với người mua.
- Sổ chi tiết TSCĐ…
- Các loại sổ chi tiết này được mở theo Mẫu quy dịnh của Bộ Tài Chính
Khái quát kế toán tại Xí nghiệp sản xuất gia công chế biến hàng XNK II
Sổ ( thẻ ) kế tóan chi tiết
Báo cáo kế toán
Bảng cân đối TK
Sổ cái
Chứng từ ghi sổ
Bảng tổng hợp chi tiết
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
Xử lý nghiệp vụ:
+ Kiểm tra chứng từ
+ Xác định, định khoản
+ Phân loại chứng từ
Chứng từ gốc
Sổ quỹ
Ghi hàng ngày
Ghi cuối tháng
Đối chiếu
* Nội dung công tác kế toán của Xí nghiệp.
-Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán.
Chứng từ Xí nghiệp sử dụng trong quá trình hạch toán ban đầu đều phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ kinh tế phát sinh và cơ sở pháp lý của nghiệp vụ. Đồng thời những chứng từ này được lưu giữ cẩn thận, đóng gói thành từng quyển theo từng quý, từng niên độ kế toán.
Xí nghiệp không mở sổ để theo dõi ngoại tệ, các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến ngoại tệ đều quy đổi theo tỷ giá của liên ngân hàng công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ, sau đó mới ghi sổ.
Xí nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.
* Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản.
Để cung cấp thông tin kế toán theo yều cầu quản lý nội bộ và cho cơ quan chức năng, Xí nghiệp thiết lập hệ thống báo cáo gồm:
- Bảng cân đổi kế toán.
- Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Báo cáo tình hình tăng, giảm tài sản cố định.
- Phân tích các chỉ tiêu tài chính.
- Xí nghiệp lập báo cáo tài chính nội bộ theo từng quý , còn những báo cáo nội bộ khác Xí nghiệp lập theo yêu cầu của quản lý: tháng, quý , năm.
Báo cáo tài chính: gồm 05 loại theo quy định của chế độ kế toán. Theo quy định hiện hành( Quyết định số 48/2006/ QĐ- BTC ngày 14 tháng 09 năm 2006 của Bộ tài chính) hệ thống báo cáo tài chính gồm:
+ Bảng cân đổi kế toán ( Mẫu số B01- DNN): là một báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn bộ tài sản hiện co và nguồn hình thành tài sản đó của Xí nghiệp tại một thời điểm nhất định( thời điểm báo cáo).
+ Bảng cân đối tài khoản ( Mẫu số F01- DNN)
+ Kết quả hoạt động kinh doanh( Mẫu số B02- DNN)
+ Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước ( F02- DNN)
+ Thuyết minh báo cáo tài chính ( Mẫu số B09- DNN).
Xí nghiệp lập báo cáo tài chính theo năm và nộp báo cáo cho cơ quan Thuế, Ngân hàng, cơ quan thống kê.
Xí nghiệp hạch toán kế tổng hợp hàng hoá, công cụ công cụ theo phương pháp kiểm kê định kỳ và kế tóan chi tiết theo phương pháp thẻ song song và xuất kho theo phương pháp nhập trước, xuất trước. Theo phương pháp này những hàng hoá, công cụ công cụ nhập trước thì xuất trước, xuất hết số nhập trước thì mới đến số nhập sau theo giá thực tế của từng lô hàng xuất.
Phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê thường xuyên : khi mua nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ, hàng hoá căn cứ vào hoá đơn mua hàng hay vận chuyển, phiếu nhập kho,…để ghi nhận trị giắthực tế hàng mua vào Tài khoản 152. Khi xuất sử dụng, hay xuất bán chỉ ghi một lần vào cuối kỳ kế toán căn cứ vào kết quả kiểm kê.
- Lựa chọn hình thức kế toán và bộ máy kế toán theo loại hình tổ chức công tác kế tóan tập trung ở Xí nghiệp là phù hợp với đặc điểm, quy mô hoạt độn sản xuất kinh doanh của Xí nghiệp.
- Tổ chức hệ thống sổ kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ để thuận tiện cho việc ghi chép, kế toán ở Xí nghiệp, cung cấp thông tin kịp thời và chính xác theo yều cầu quản lý.
- Xuất phát từ yêu cầu quản lý và trong công tác hạch toán là đảm bảo việc cung cấp thông tin nhanh nhất, hiệu quả và có độ chính xác cao, Xí nghiệp đã tổ chức trang bị các phương tiện hiện đại để áp dụng trong công tác kế tóan như máy vi tính cá nhân, fax, máy photo, điện thoại
3. Đặc điểm các phần hành kế toán của từng bộ phận
3.1 TSCĐ
Tổ chức lập và luân chuyển chứng từ
+ Chứng từ tăng giảm TSCĐ
Chủ sở hữu Hội đồng giao Kế toán
nhận thanh lý TSCĐ T SCĐ
Nguồn vốn (1) (2) (3) Bảo quản
TSCĐ lưu trữ
Quyết định tăng Giao nhận tài sản Lập(huỷ)
giảm thanh lý và lâp biên bản thẻ TSCĐ
Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ
Bảng tính và phân bổ khấu hao kỳ này
Mức khấu hao tăng
Bảng tính và phân bổ khấu hao kỳ trước
Chế độ tài chính của nhà nước (QĐ số 206/ 2003/ QĐ - BTC)
Chứng từ tăng TSCĐ sữa chữa nâng cấp
Lựa chọn phương pháp thời gian khấu hao
Sổ chi phí
Chứng từ giảm, sữa chữa TSCĐ
TSCĐ đã khấu hao hết
Thẻ sổ chi tiết TSCĐ
Mức khấu hao giảm
* Quan hệ giữa các khâu công việc kế toán
- Phân bổ khấu hao TSCĐ
Tình hình khấu hao tăng khi nhận được chứng từ bàn giao TSCĐ do mua sắm, tính nguyên giá TSCĐ, xác định với phương pháp đã đăng ký với cơ quan thuế, quy định của nhà nước căn cứ vào nguyên giá, tỉ lệ khấu hoa, thời gian sử dụng tính được mức khấu hao tăng, vào bảng tính và phân bổ khấu hao.
- Căn cứ vào chứng từ thanh lý, nhượng bán..sổ theo dõi TSCĐ để xác định TSCĐ cho , biếu, tặng, hết hạn sử dụng… để xác định mức khấu hao giảm sau đó vào bảng tính và phân bổ khấu hao kỳ này( hay quý này). Từ bảng tính phân bổ khấu hao vào sổ chi phí ( giá vốn, quản lý bán hàng..)
Chứng từ tăng, giảm TSCĐ
Sổ ( thẻ) TSCĐ
Sổ cái TSCĐ
Báo cáo tài chính
Chứng từ ghi sổ
Chứng từ ghi sổ
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
Sổ cái TK 211, 212, 213, 214
Chứng từ tăng, giảm và khấu hao TSCĐ
Thẻ kế toán TSCĐ
Bảng tổng hợp chi tiết
Bảng cân đối số phát sinh
Báo cáo tài chính
Kế toán thanh toán
- Chứng từ ghi sổ
Sổ kế toán chi tiết vật tư thanh toán với người bán
Chứng từ ban đầu
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
Chứng từ ghi sổ
Sổ cái TK 151, 152, 153, 155, 331
Bảng đối chiếu số phát sinh
Báo cáo kế toán
Chi phí
- Chứng từ ghi sổ
Sổ chi tiết chi phí
Chứng từ gốc, bảng tổng hợp, bảng phân bổ
Chứng từ ghi sổ
Thẻ tính giá thành
Sổ đăng kí chứng từ ghi sổ
Bảng đối chiếu số phát sinh
Sổ cái Tk 154, 621, 622, 623, 627
Báo cáo kế toán
Hạch toán xác định kết quả kinh doanh
- Chứng từ ghi sổ
Chứng từ ban đầu
Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ
Chứng từ ghi sổ
Hạch toán chi tiết các TK 155, 156, 157, 632, 641, 642, loại 5, 911
- Lập các chứng từ ghi sổ
- Sản phẩm, hàng hoá nhập xuất
- Giá vốn tập hợp kết chuyển
- Doanh thu, giảm doanh thu
- Chi phí, kết quả
Báo cáo kế toán
Bảng cân đối số phát sinh
Sổ cái
Kế toán vốn bằng tiền
- Chứng từ ghi sổ
Sổ cái TK 112
Sổ chi tiết tiền gửi Ngân hàng
Bảng sao kê
Kiể...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement