Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
By bitter_schokolade
#932626

Download miễn phí Chuyên đề Hoàn thiện kế toán nguyên Vật liệu tại công ty TNHH An Phú

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH AN PHÚ

I: Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lưy 3

1. Lịch sử hình thành và phát triển 3

2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh 3

3. Tổ chức bộ máy quản ly hoạt động sản xuất kinh doanh 6

4. Xu hướng phát triển của công ty trong những năm tới 8

II. Đặc điểm công tác kế toán 10

1. Tổ chức bộ máy kế toán 10

2. Tổ chức công tác kế toán theo các phần hành kế toán 11

3. Hình thức hạch toán 14

4. Sổ kế toán và hình thức tổ chức sổ kế toán 17

5. Hệ thống báo cáo kế toán 17 PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN NVL TẠI CÔNG TY TNHH AN PHÚ

I. Khái quát chung về đặc điểm và tình hình quản lưy NVL 19

1. Đặc điểm, yêu cầu quản lưy sử dụng NVL 19

2. Phân loại, tính giá NVL 22

II. Thực trạng kế toán nhập xuất NVL 25

1. Chứng từ và quá trình luân chuyển chứng từ 26

2. Tài khoản sử dụng 30

3. Kế toán chi tiết NVL 31

4. Kế toán tổng hợp 35

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NVL

I. Đánh giá thực trạng kế toán NVL 40

1. ưu điểm 40

2. Nhược điểm 41

II. Phương hướng hoàn thiện công tác kế toán NVL 42

Kết luận 48

Tài liệu tham khảo 50

 

 

 

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


.
Kế toán chi tiết TSCĐ: Khi TSCĐ tăng do bất kỳ nguyên nhân nào đều phải cho bản kiểm nghiệm TSCĐ làm thủ tục nghiệm thu, đồng thời cùng với bên giao lập "Biên bản giao nhận tài sản" hồ sơ TSCĐ bao gồm biên bản nghiệm thu, biên bản giao nhận TSCĐ, các bản sao tài liệu kỹ thuật, các hợp đồng, giấy vận chuyển. căn cứ vào hồ sơ TSCĐ phòng kế toán mở thẻ hay sổ để hạch toán chi tiết TSCĐ theo mẫu thống nhất. Thẻ TSCĐ lập làm 1 bản và để tại phòng kế toán để theo dõi, ghi chép diễn biến phát sinh trong quá trình sử dụng TSCĐ. Sau khi lập xong thẻ TSCĐ được đăng ký vào sổ TSCĐ, sổ TSCĐ lập chuyển cho toàn công ty 1 quyển và cho từng phân xưởng sử dụng mỗi nơi 1 quyển.
Kế toán chi tiết về doanh thu và thuế: Đầu tiên kế toán mở sổ chi tiết bán hàng cho từng loại thành phẩm hàng hoá dịch vụ trong đơn vị, việc ghi chép được tiến hành theo từng hoá đơn bán hàng nhằm phản ánh doanh thu bán hàng trong kỳ. Kế toán theo dõi doanh thu thuần và cuối kỳ phải xác định được lãi gộp của từng loại sản phẩm hàng hoá, theo dõi chi tiết nợ TK 131, có TK 131 sau khi thực hiện xong hợp đồng kinh tế có kế toán thanh lý hợp đồng và viết hoá đơn VAT đầu ra làm sau đó thống kê sản lượng đã thực hiện, gửi báo cáo cho cơ quan chức năng, hàng tháng làm thống kê và gửi báo cáo thuế VAT đầu vào và đầu ra cho cơ quan thuế HảI Phòng.
Kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm: Kế toán tập hợp tất cả các chi phí hợp lý phát sinh trong kỳ quyết toán để tính giá thành. Những chi phí lên phải phân bổ làm nhiều kỳ thì cần xem xét để phân bổ cho hợp lý để giá thành phản ánh đúng chi phí cần bỏ ra trong kỳ báo cáo.
Bộ phận kế toán tổng hợp - kế toán trưởng: Cuối kỳ kế toán chi tiết chuyển toàn bộ hóa đơn chứng từ cho kế toán trưởng. Kế toán trưởng tổng hợp ghi chép các nhiệm vụ kế toán trên sổ nhật ký chung, sau đó căn cứ trên các số liệu nhật ký chung để ghi sổ cái tài khoản (như TK152, 611, 334, 511, 641, 642 …).
Cuối năm kế toán trưởng phải lập Bảng cân đối kế toán, bảng cân đối thu chi và thuyết minh báo cáo tài chính dựa vào số liệu các sổ kế toán tổng hợp và chi tiết của năm báo cáo để gửi lên giám đốc công ty.
* Sơ đồ 2: Tổ chức phòng kế toán công ty TNHH An Phú
kế toán trưởng
( Tổng hợp )
kh
Kế toán
chi phí

giá thành
Kế
toán TSCĐ
Kế toán
DT và
Thuế
Kế toán
NVL
Thủ quỹ & KT
tiền lương
3. Hình thức hạch toán của Công ty
Phòng kế toán Công ty TNHH An Phú áp dụng phương pháp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Công ty chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế xuất 0%, 5%,10%. Công ty thực hiện trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức nhật ký chung. Nguồn vật tư được mua từ rất nhiều nơi phục vụ cho nhu cầu gia công và sản xuất của công ty. Định kỳ gửi hoá đơn về phòng kế toán làm cơ sở để phòng kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.
Các tổ trưởng quản lý theo dõi tình hình lao động trong phân xưởng, lập bảng chấm công, bảng thanh toán tiền công, giấy đề nghị tạm ứng, bảng thanh toán tiền công theo ngày, giờ, sản lượng sản phẩm. Sau đó gửi về phòng kế toán làm căn cứ cho việc hạch toán chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung. Các chứng từ ban đầu nói trên ở các phân xưởng sau khi được tập hợp phân loại sẽ được đính kèm với" Giấy đề nghị thanh toán" do tổ trưởng phân xưởng lập có xác định của phòng kế toán xin thanh toán cho các đối tượng được thanh toán.
ở phòng kế toán, sau khi nhận được chứng từ ban đầu, kế toán tiến hành kiểm tra phân loại, xử lý chứng từ, ghi sổ hệ thống hoá số liệu và cung cấp thông tin kế toán để phục vụ nhu cầu quản lý. Đồng thời dựa trên cơ sở các báo cáo kế toán được lập tiến hành phân tích các hoạt động kinh tế giúp lãnh đạo công ty trong việc quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
Hàng ngày căn cứ vào chứng từ gốc phát sinh, phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào nhật ký chung theo thứ tự thời gian. Từ nhật ký chung ghi vào sổ cái có thể tiến hành định kỳ hay hàng ngày.
Các chứng từ cần hạch toán chi tiết đồng thời ghi vào sổ, thẻ kế toán chi tiết, lập bảng tổng hợp các số liệu chi tiết vào cuối quý lấy bảng cân đối số phát sinh các tài khoản để kiểm tra đối chiếu số liệu giữa sổ cái và bảng tổng hợp số liệu chi tiết để tổng hợp báo cáo tài chính.
* Sơ đồ 3: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức "Nhật ký chung"
Chứng từ gốc
Các nhật ký chuyên dùng
Nhật ký chung
Sổ kế toán chi tiết
Sổ cái
Bảng tổng hợp chi tiết
Bảng đối chiếu số phát sinh
Báo cáo tài chính kế toán
Bảng cân đối tài sản
Ghi chú:
: Ghi hàng ngày
: Ghi cuối quý
: Đối chiếu, kiểm tra
4. Sổ kế toán và hình thức tổ chức sổ kế toán
Công tác kế toán trong một đơn vị hạch toán, đặc biệt là trong các doanh nghiệp, thường nhiều và phức tạp không chỉ thể hiện ở số lượng các phần hanh, mà còn ở mỗi phần hành kế toán cần thực hiện do vậy đơn vị hạch toán cần thiết phải sử dụng nhiều loại sổ sách khác nhau cả về kết cấu, nội dung, phương pháp hạch toán, tạo thành một hệ thống sổ sách kế toán. Các loại sổ kế toán này được liên hệ với nhau một cách chặt chẽ theo trình tự hạch toán của mỗi phàn hành. Mỗi hệ thống sổ kế toán được xây dựng là một hình thức tổ chức sổ nhất định mà doanh nghiệp cần có thể thực hiện công tác hạch toán.
Vậy, hình thức tổ chức sổ kế toán là hình thức kết hợp các loại sổ kế toán khác nhau về chức năng ghi chép, về kết cấu, nội dung phản ánh theo một trình tự hạch toán nhất định trên cơ sở của chứng từ gốc. Các doanh nghiệp khác nhau về loại hình, quy mô và điều kiện kế toán sẽ hình thành cho mình một hình thức sổ kế toán khác nhau.
Đặc trưng cơ bản để phân biệt và định nghĩa được các hình thức tổ chức sổ kế toán khác nhau là ở số lượng sổ cần dùng, ở loại sổ sử dụng, ở nguyên tắc kết cấu các chỉ tiêu dòng, cột của sổ cũng như trình tự hạch toán. Trên thực tế, doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong các hình thức tổ chức sổ kế toán sau đây: Hình thức nhật k‎‎‎ý sổ cái, hình thức nhật k‎ý chung, hình thức nhật ký – chứng từ.
Để tiện theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phòng kế toán công ty TNHH An Phú đã sử dụng hệ thống sổ nhật k‎ý chung
5. Hệ thống báo cáo kế toán
Báo cáo kế toán tài chính là những báo cáo tổng hợp nhất về tình hình tài sản, vốn và công nợ cũng như tình hình tài chính và kết quả kinh doanh trong kỳ của doanh nghiệp. Những báo cáo này do kế toán soạn thảo theo định kỳ, nhằm mục đích cung cấp thông tin về kết ủa và tình hình tài chính doanh nghiệp. Bởi vậy, hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp được thiết lập với mục đích sau:
Tổng hợp và trình bày một cách tổng quát, toàn diện tình hình tài sản, công nợ, nguồn vốn, tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong một kỳ hạch toán.
- Cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính chủ yếu cho việc đánh giá tình hình và kết quả hoạt động: thực trạng tài chính của doanh nghiệp trong kỳ hoạt động đã qua và những dự đoá...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement