Chia sẻ luận văn, tiểu luận ngành kinh tế miễn phí
Nội quy chuyên mục: - Hiện nay có khá nhiều trang chia sẻ Tài liệu nhưng mất phí, đó là lý do ket-noi mở ra chuyên mục Tài liệu miễn phí.

- Ai có tài liệu gì hay, hãy đăng lên đây để chia sẻ với mọi người nhé! Bạn chia sẻ hôm nay, ngày mai mọi người sẽ chia sẻ với bạn!
Cách chia sẻ, Upload tài liệu trên ket-noi

- Những bạn nào tích cực chia sẻ tài liệu, sẽ được ưu tiên cung cấp tài liệu khi có yêu cầu.
Nhận download tài liệu miễn phí


Để Giúp ket-noi mở rộng kho tài liệu miễn phí, các bạn hảo tâm hãy Ủng hộ ket-noi
ket-noi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để mua tài liệu chia sẻ với các bạn
#932066

Download miễn phí Đề tài Thực trạng về vai trò của nhà nước đối với CNH-HĐH trong thời gian qua và một số giải pháp nhằm tăng cường vai trò của nhà nước đối với CNH-HĐH ở nước ta

MỤC LỤC

 Trang

LỜI MỞ ĐẦU 1

1.Tính cấp thiết của đề tài : 1

2.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài 2

3.Bố cục đề tài 2

 NỘI DUNG 3

 CHƯƠNG 1:LÍ LUẬN CHUNG VỀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CNH-HĐH 4

1.1.Tính tất yếu khách quan về vai trò của nhà nước đối với CNH-HĐH 4

1.1.1.Nội dung CNH-HĐH ở nước ta hiện nay: 4

1.1.2.Tính tất yếu khách quan về vai trò của nhà nước đối với CNH-HĐH 6

1.2Vai trò của nhà nước đối với CNH-HĐH 9

1.3 Kinh nghiệm của một số nước về vai trò của nhà nước đối với CNH-HĐH 15

CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG VỀ VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CNH-HĐH TRONG THỜI GIAN QUA VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CNH-HĐH Ở NƯỚC TA TRONG THỜI GIAN TỚI 18

2.1 Thực trạng về vai trò của nhà nước đối với CNH-HĐH18

2.1.1 Nhà nước thực hiện các các chính sách về kinh tế và xã hội đối với CNH-HĐH: 18

2.1.2 Nhà nước đưa ra những công cụ của mình để CNH-HĐH theo đúng định hướng XHCN 21

2.1.3 Những thuận lợi và khó khăn của nhà nước đối với CNH-HĐH: 24

2.2 Một số giải pháp nhằm tăng cường vai trò của nhà nước đối với CNH-HĐH ở nước ta trong thời gian tới: 25

KẾT LUẬN 28

Để DOWNLOAD tài liệu, xin trả lời bài viết này, mình sẽ upload tài liệu cho bạn ngay.

Ketnooi - Kho tài liệu miễn phí lớn nhất của bạn


Ai cần tài liệu gì mà không tìm thấy ở Ketnooi, đăng yêu cầu down tại đây nhé:
Nhận download tài liệu miễn phí

Tóm tắt nội dung tài liệu:


kinh tế hợp lý, có trình độ xã hội hoá cao, dựa trên trình độ khoa học công nghệ hiện đại, được hình thành một cách có kế hoạch và thống trị trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân”.
Một nước phát triển về kinh tế vẫn có thể là một nước kém phát triển về tinh thần, về trí tuệ và về xúc cảm như nhiều trường hợp ở phương Tây cho thấy. Nhưng không thể chối cãi đó là một nấc thang tất yếu trên con đường phát triển kinh tế và không chỉ kinh tế của các dân tộc. Công nghiệp hoá tạo ra nền kinh tế hiện đại với những ưu thế nổi bật: năng suất lao động cao, cơ cấu sản phẩm đa dạng, công ăn việc làm phong phú, thu nhập quốc dân chung và tính theo đầu người cao hơn nhiều so với một nền kinh tế chưa công nghiệp hoá. Sự thật chính là ở những “nước công nghiệp mới”(NIC), là những nước đã thành công ở những mức độ khác nhau về công nghiệp hoá, và vị trí của chúng trong nền kinh tế thế giới đã được khẳng định vững chắc.Vì vây để tránh mắc phai những sai lầm như một số nước phương Tây đI trước đã mắc thì vai trò của nhà nước trongCNH-HĐH là tất yếu để chung ta co sự hoà nhập nhưng không bị hoà tan,không bị mất đI bản sắc dân tộc Việt Nam đã có từ ngàn xưa .
Trong bối cảnh thực hiện CNH-HĐH theo cơ chế thị trường , vai rò của nhà nước hết sức quan trọng trong việc xây dựng những phương án hợp lý về việc sử dụng các nguồn lực lao động kết hợp với nguồn lực tự nhiên .Chiến lược CNH trong từng giai đoạn phải sử dụng sự kết hợp những nguồn lực này trong sự phân vùng kinh tế ,với những chính sách bảo hộ có hiệu lực về mặt pháp lý đối với tài nguyên.Cơ cấu công-nông-lâm nghiệp phải được thực hiện theo nhiều cấp độ mới tạo ra sự kết hợp thống nhất cân đối hài hoà giữa hiệu quả kinh tế chính trị với hiệu quả sinh thái,xã hội
Kinh nghiệm của các nước công nghiệp mới châu á ( cũng như của Nhật Bản trước đây), cho thấy: dù có phát triển với tốc độ nhanh đến mức nào đi nữa, thì các nước đó vẫn phải đi từ trình độ này sang trình độ khác, không có chuyện “đốt cháy giai đoạn”. ở những nước này, quá trình phát triển từ trình độ kinh tế nông nghiệp sang trình độ kinh tế công nghiệp và chen chân lên trình độ kinh tế hậu công nghiệp là mất 20- 30 năm. Con đường phát triển như vậy ở Tây Âu phải mất 200 năm và ở Nhật Bản cũng phải mất khoảng 100 năm.
Như vậy rõ ràng rằng: công nghiệp hoá đối với các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, vẫn là một tất yếu lịch sử. Vấn đề đặt ra lúc này không phải ở chỗ có cần công nghiệp hoá hay không. Vấn đề là công nghiệp hoá trong hoàn cảnh thế giới hiện nay, khi nền văn minh công nghiệp dần dần nhường chỗ cho nền văn minh hậu công nghiệp, đòi hỏi những nội dung và những bước đi thích hợp.
1.2Vai trò của nhà nước đối với CNH-HĐH
Quản lý Nhà nước trong quá trình công nghiệp hoá mang tính hệ thống, cái này là điều kiện của cái kia và ngược lại. Các chính sách kinh tế - xã hội phải là công cụ quan trọng để Nhà nước điều tiết và chỉ huy nền kinh tế nước ta. Tất cả các chính sách đều phải nhằm thực hiện những mục tiêu quan trọng của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Trong quá trình đổi mới , Đảng ta luôn xác định nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế,nhiệm vụ then chốt là xây dựng đảng . Đó là quan điểm nhất quán của Đảng và đã được thể hiện trong văn kiện của các kì đại hội . Báo cáo chính trị tại đại hội IX đã dành riêng một phần để nói về Phát triển kinh tế –xã hội bằng con đường CNH-HĐH:
“Đẩy mạnh CNH-HĐH , xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ ,đưa nước ta trở thành một nước cộng nghịêp” có thể nói đây là tư tưởng chiến lược hết sức quan trọng ,là mục tiêu cơ bản của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong giai đoạn hiện nay ,bởi vì muốn tiến lên CNXH từ một nước nông nghiệp không kinh qua chế độ tư bản chủ nghĩa , chúng ta phải tiến hành CNH để xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của CNXH .Nhưng CNH ở nước ta lại được tiến hành trong bối cảnh thế giới đã có nhiều thay đổi,đặc biệt là sự phát triển rất nhanh về cả qui mô và chất lượng của lực lượng sản xuất trên nền tảng của một cuộc cách mạng mới về khoa học và công nghệ . Do đó con đường CNH-HĐH của nước ta đòi hỏi chúng ta phải lựa chọn những mô hình và bước đi thật thích hợp, phát huy cao nhất những lợi thế của đất nước, trước hết là nguồn lực con người , phát triển mạnh giáo dục và đào tạo , khoa học công nghệ , tận dụng mọi khả năng tranh thủ đi tắt đón đầu để sớm đạt trình độ tiên tiến,hiện đại ở những nghành , những khâu , những lĩnh vực có điều kiện , rút ngắn thời gian CNH, từng bước phát triển kinh tế , thu hẹp khoảng cách với sự phát triển chung của thế giới.
“Ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất , đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo địng hướng XHCN” Đại hội VI , Đảng ta đã rút ra bài học quan trọng là lực lượng sản xuất bị kìm hãm không chỉ trong trường hợp quan hệ sản xuất lạc hậu , mà cả khi sản xuất phát triển không đồng bộ . Do đó , ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất là sự lựa chọn đúng quy luật . Muốn vậy , điều hết sức quan trọng là phải tìm cách khơi dậy mọi tiềm lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, nhưng đồng thời phải từng bước và kịp thời điều chỉnh , cải biến các yếu tố của quan hệ sản xuất cho phù hợp . ở đây cần lưu ý :Một mặt , tiêu chuẩn căn bản để xem xét một hình thức cụ thể nào đó của quan hệ sản xuât có phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất hay không là việc nó tác động đến đâu trong việc thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển . Mặt khác , trong nền kinh tế thị trường ở nước ta , việc xây dựng và hoàn thiện quan hệ sản xuất phải đảm bảo được định hướng XHCN, nghĩa là , cùng với việc thúc đẩy lực lượng sản xuất phát triển , nó cũng phải góp phần đắc lực vào việc cải thiện đời sống nhân dân, thực hiện công bằng xã hội , tạo cơ hội đồng đều cho mọi người lao động và các tầng lớp dân cư , các cộng đồng dân tộc trong việc thụ hưởng các thành quả của sự phát triển , cũng như tham gia đóng góp vào công cuộc phát triển của đất nước.
“phát huy cao độ nội lực , đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh có hiệu quả và bền vững “ Quá trình khu vực hoá toàn cầu hoá đang làm cho các nước , nhất là các nước chậm phát triển và đang phát triển đứng trước nhiều thời cơ mới đi đôi với nhiều thách thức mới , mà cách ứng sử hợp lý nhất là không tự cô lập mình và đứng ngoài quá trình ấy. Thực tế cho thấy , nước nào có chiến lược kinh tế đối ngoại thích hợp , sẽ vừa tranh thủ được ngoại lực vừa phát huy được nội lực để phát triển nhanh và bền vững.Ngay từ những năm đầu của chính quyền cách mạng ,mặc dù lúc đó có viện trợ và vay vốn bên ngoài chủ yếu từ các nước trong XHCN , Chủ Tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn :sự giúp đỡ từ bên ngoài chỉ như thêm vốn cho ta .’t...
Kết nối đề xuất:
Learn Synonym
Advertisement